Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Avdelingsleder drift
Elkjøp Norge
Nå har du muligheten til få jobb som leder i Elkjøp, hvor vinnermentalitet og kundefokus går hånd i hånd. Som avdelingsleder i Elkjøp er du ansvarlig for en av tre avdelinger i varehuset. Driftsavdelingen består av kasse, aftersales og service. Du rapporterer direkte til varehussjefen og skaper resultater gjennom et team med fagansvarlige samt øvrige medarbeidere i hver avdeling.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 13-01-2023

Er du vår nye avdelingsleder i Bardufoss?
SSP Norway
Point kioskene er SSP sitt eget konsept, hvor vi leverer tidsriktig og raske varer til våre kunder. I Point finnes alle tradisjonelle kioskvarer som mineralvann, sjokolade, sukkervarer og tobakk. Det tilbys også en rekke småvarer, reseptfrie apotekvarer og hygieneartikler i godkjent reisestørrelse. Point har et rikt utvalg av bøker og blader som du kan ta med deg på reisen. Dersom man er sulten kan Point også friste med salater, smoothies, ferske bakervarer og pølser. Vi søker nå avdelingsleder for vårt avdeling på Bardufoss lufthavn.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 14-01-2023

Avdelingsleder, vikariat med mulighet for fast ansettelse
Rana kommune Hjemmebaserte tjenester
Da nåværende avdelingssykepleier søker permisjon for å gå inn i prosjektstilling, har vi ledig spennende jobb der du kan være med å forme fremtiden i hjemmebaserte tjenester. Vi er på utkikk etter deg som får energi av å motivere andre til å jobbe med utvikling. Som er selvstendig, har gode samarbeidsevner og er trygg i din rolle som leder. Kort informasjon om avdelingene
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Bouvet søker avdelingsleder for Samhandling
Bouvet Norge AS
Vi søker avdelingsleder for Samhandling
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 11-12-2022

Avdelingsleder - sykehjemsrenhold
Eiendom Renhold, Bærum kommune
Bærum kommune Eiendom er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med snart 1 million kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Virksomheten er organisert under direktørområde Bymiljø, Eiendom og Utbygging.Bærum kommune Eiendom har rundt 300 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv. Vi har høye ambisjoner for at våre bygg skal være klimakloke og bygges kostnadseffektivt.
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Ønsker du en mulighet som Avdelingsleder?
SSP Norway
Vi søker en leder som er utholdende og ser verdien av å ha god dialog med dine medarbeidere og du liker å lykkes gjennom andre. Her får du også muligheten til å bygge opp noe fra start!
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 02-01-2023

Avdelingsleder
Høvik skole, Lier kommune
Høvik skole er en 1.-10. skole med ca. 1000 elever og 170 ansatte. Det er god balanse mellom yngre lærerkrefter og lærere med lengre erfaring, og en god blanding av mannlige og kvinnelige ansatte som har god faglig og sosial kompetanse. Skolen er preget av lærere som er faglig dyktige og som er levende opptatt av elevens læring faglig og sosialt.  
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 16-12-2022

Avdelingsleder
Nidarvoll helsehus, Trondheim kommune
Ved Nidarvoll helsehus er det fra 1. mars 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder ved rehabiliteringsavdeling. Nidarvoll helsehus består i dag av to avdelinger for døgnrehabilitering med til sammen 50 plasser.Fra august 2023 vil stillingen bli tjenesteplassert ved Trondheim rehabiliteringssenter i et nybygg på samme adresse i Klæbuveien 198 (se bilde i utlysningen).
Registrert : 01-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Leiar legetenesta Lom kommune - 100% vikarat
Lom Kommune Legetenesta
Lom kommune søkjer etter leiar ved Lom legekontor i 100% vikariat frå 01.02.23 -- 31.01.24. Stillinga er operativ i den forstand at leiar deltek i hjelpepersonellet sine daglege driftsoppgåver. Lom kommune er organisert etter prinsipp for to-nivå modell. Tenesteleiar helse og velferd (HV) er delegert ansvaret for økonomi, personal og fag i alle avdelingane i tenesteområdet. Leiar for legetenesta vil ha delegert oppfølgingsansvar for økonomi, personal og fag ved Lom legekontor og skal rapportere til tenesteleiar helse og velferd. Arbeidsoppgåver
Registrert : 01-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Avdelingsleder
Bodø kommune
Om stillingenVed Flyktningkontoret, bosettingsseksjonen er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder fra 1. januar 2023.Avdelingsleder skal være leder for teamet som arbeider med bosetting, etablering og oppfølging av nybosatte flyktninger i Bodø kommune. Flyktningkontoret er en del av kommunens Oppvekst- og kulturavdeling. Kontoret har til sammen 19 ansatte.
Registrert : 01-12-2022 Søknadsfrist : 14-12-2022