Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
HMS-rådgiver og rådgiver agronomi
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORDVEST AS
**100% fast stilling som HMS-rådgiver.**Arbeidsområde Romsdal og indre/nordre Sunnmøre. Stillinga innebærer rådgiving innen HMS til bønder i området. Det er en utadrettet jobb med mye oppsøkende virksomhet og kursholding. Du får din egen kundeportefølje, som skal besøkes jevnlig. Jobben passer deg som liker å omgås folk, har kunnskap om landbruket og forståelse for arbeidshverdagen til den norske bonde. Du vil samarbeide med andre HMS-rådgivere i Norsk landbruksrådgiving, og dine kollegaer i NLR Nordvest. Ønskede kvalifikasjoner ellers:
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 10-10-2022

Vi søker
Ringsaker kommune Helse- og omsorgsseksjonen
Helsedirektoratet har opprettet 6 regionale ALIS-kontor for å styrke spesialistutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin. (ALIS = allmennlege i spesialisering). ALIS Øst har Ringsaker kommune som vertskommune og vi har kontor på Legevakten i Ottestad. ALIS Øst har også koordineringsansvar for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Kontoret er i dag bemannet med en rådgivende lege og en spesialrådgiver. Vi søker nå etter medarbeidere som vil trives i en rådgiverfunksjon og har ledig en rådgiverstilling i 100% stilling og en legestilling i 50-70%.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 21-10-2022

Nyutdannede sivilingeniører innen konstruksjonsteknikk
Norconsult
Har du lyst til å dimensjonere avanserte stål- og betongkonstruksjoner? Ønsker du å designe store stålkonstruksjoner og være med i felt når de blir bygget? Industrimiljøet i Norconsult har et godt omdømme hos flere av de største industriaktørene i Norge. Vi opplever et økt fokus på å sikre en mer bærekraftig produksjon blant våre kunder. Omstillingen av store industrianlegg er kompleks og arbeidskrevende. Etterspørselen etter vår bistand og kompetanse er stor, og vi ser derfor etter nye kollegaer som kan styrke vårt tverrfaglig team.
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 06-11-2022

Elbilforeningen søker rådgiver lokalt arbeid
Norsk elbilforening
Norsk elbilforening vokser. Vi representerer stadig flere elbilister -- 120 000 medlemmer akkurat nå for å være nøyaktig. Vårt mål er å elektrifisere veitrafikken så fort som mulig. Det gjør vi med hjelp av kunnskap, entusiasme, politisk påvirkning og tilstedeværelse i hele landet -- og det er akkurat her DU kommer inn!
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 09-10-2022

Norconsult Østfold og Follo søker etter nye erfarne medarbeidere innen VA-Prosess
Norconsult
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene til å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontorer i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi forstår lokale behov, samtidig som vår samlede kompetanse gjør at vi kan løse alle prosjekter uansett størrelse.
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 16-10-2022

Norconsult Østfold og Follo søker nå etter nye erfarne medarbeidere innen Vann- og Avløp
Norconsult
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene til å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontorer i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi forstår lokale behov, samtidig som vår samlede kompetanse gjør at vi kan løse alle prosjekter uansett størrelse.
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 16-10-2022

Sommerjobb elektro Bygg og Eiendom, Industri og Samferdsel i Oslo Regionen eller Trondheim
Norconsult
Norconsult ønsker størst mulig læringsutbytte for våre studenter, samtidig som vi ønsker å dra nytte av den ferske kompetansen studentene besitter. Vi mener derfor det er viktig at sommerstudentene får reell erfaring fra vår hverdag som en tverrfaglig rådgiverbedrift. Norconsult er et godt sted å begynne sin karriere ettersom det innebærer kontinuerlig utvikling, både faglig og personlig, innen prosjekter, fag og/eller organisasjon.
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 20-11-2022

Norconsult Østfold og Follo søker etter nye erfarne medarbeidere innen konstruksjonsteknikk
Norconsult
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene til å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontorer i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi forstår lokale behov, samtidig som vår samlede kompetanse gjør at vi kan løse alle prosjekter uansett størrelse. Hos Norconsult Østfold og Follo er vi i dag om lag 50 medarbeidere, som dekker fagområdene areal- og veiplanlegging, brannsikkerhet, bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, samt vann, avløp og teknisk infrastruktur.
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 16-10-2022

Norconsult Østfold og Follo søker etter Miljørådgiver
Norconsult
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene til å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontorer i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi forstår lokale behov, samtidig som vår samlede kompetanse gjør at vi kan løse alle prosjekter uansett størrelse. Hos Norconsult Østfold og Follo er vi i dag om lag 50 medarbeidere, som dekker fagområdene areal- og veiplanlegging, brannsikkerhet, bygningsfysikk, BREEAM, konstruksjonsteknikk, samt vann, avløp og teknisk infrastruktur.
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 16-10-2022

Norconsult Østfold og Follo søker nye erfarne brannrådgivere
Norconsult
Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene til å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontorer i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi forstår lokale behov, samtidig som vår samlede kompetanse gjør at vi kan løse alle prosjekter uansett størrelse. Hos Norconsult Østfold og Follo er vi i dag om lag 50 medarbeidere, som dekker fagområdene areal- og veiplanlegging, brannsikkerhet, bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, samt vann, avløp og teknisk infrastruktur.
Registrert : 28-09-2022 Søknadsfrist : 16-10-2022