Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Senior prosjektleder til komplekse programleveranser
CGI
På grunn av økt oppdragsmengde har vi muligheten til å utvide teamet vårt med enda flere dyktige prosjektledere. Du vil samtidig bli en del av Norges og et av verdens ledende IT-tjenesteselskaper innen Dynamics 365/AX --løsninger. Prosjekter for deg vil være alt fra mindre og korte optimaliseringsprosjekter, til større og komplekse programleveranser som strekker seg over 12-24 mnd.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022

Vi søker prosjektleder til et stort prosjekt om verdensarv for barn og unge
Norges Verdensarv
Norges Verdensarv skal utvikle og lede et nytt tre-årig nasjonalt prosjekt som vi har kalt "Verdensarvinger". Målet er å øke barn og unges engasjement for verdensarv. Nå trenger vi en dyktig kollega med på laget som skal utvikle og gjennomføre prosjektet. Vi ser etter deg som har bred erfaring med prosjektledelse, gode samarbeidsevner og som kjenner målgruppen godt. Om prosjektet "Verdensarvinger"
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 22-08-2022

Prosjektleder innen samferdsel, infrastruktur, bygg og anlegg.
Future Technology
Våre prosjektledere bygger kompetanse og erfaring på tvers av bransjer som infrastruktur, bygg, anlegg, samferdsel og industri. Som prosjektleder hos Future Technology får du erfaring med arbeid fra flere sider av bransjen ved å arbeide for store byggherrer, leverandører og entreprenører. Typiske arbeidsoppgaver:
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 30-07-2022

Vil du jobbe som Prosjektleder i et attraktivt IT selskap?
Personalhuset
For vår kunde innen IT søker vi en prosjektleder med oppstart i august.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 15-08-2022

Vil du være med å utvikle og forme framtidens parker og byrom i Oslo? 
Park og byromplan, Oslo kommune, Bymiljøetaten
I Seksjon Park- og Byromsplan jobber vi med planlegging og utvikling av offentlige byrom, torg, plasser, parker, friområder, møteplasser, lekeplasser, badeplasser, turveinett med mer. Vi har et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor rammen av overordnede strategier og planer; behovskartlegginger, analyser og medvirkningsprosesser, utvikling av prosjekter gjennom utredninger og mulighetsstudier, samt gjennomføring av midlertidige tiltak og pilotprosjekter.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 01-09-2022

Prosjektleder
Seksjon Investering og fornying, veg (713001), Trøndelag fylkeskommune
Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av fem seksjoner og omtrent 160 ansatte. Seksjon Investering og fornying har en stor og variert prosjektportefølje og har rundet 40 ansatte fordelt på prosjektkontor rundt om i fylket i tillegg til fylkeshusene Steinkjer og Trondheim. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer. Seksjon investering og fornying søker etter 1–2 prosjektledere  for prosjekter i Trøndelag fylke. Framtidige prosjekter kan være store gateprosjekter i Trondheim, utbedring av Fv 30 Støren - Røros og tunellutbedringer på Hitra og Frøya.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 05-08-2022

Vi søker prosjektleder for Østlandet
Weba
Prosjektleder Østlandet Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et arbeid eller et prosjekt. Prosjektlederen skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innenfor de rammebetingelser som er gitt, innen riktig tid, og innenfor de kostnader ag den kvalitet som er avtalt. Arbeidsoppgaver for prosjektleder
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 11-08-2022

Prosjektledere til Drammen Helsepark AS
Drammen Helsepark AS
Prosjektledere organisasjon
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 10-08-2022

Otera Traftec avd. Østlandet søker prosjektleder E-mobility
Otera Traftec
Otera prosjekterer, modellerer, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei og tunnel. Smartere veier er tryggere veier. Med teknologiske løsninger som gassdeteksjon, hendelsesdeteksjon, kameraer, fiberkommunikasjon til driftssentraler, klimastasjoner og nødsentraler, sørger vi for at både nye og gamle veier og veitunneler blir tryggere. Selskapet har en bred geografisk dekning og utfører prosjekter over hele landet.
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 10-08-2022

Prosjekt-, utviklings- og klinikkleder
Universitetet i Sørøst-Norge
Om stillingenVed Institutt for optometri og synsvitenskap (IORL) er det fra september 2022 ledig en midlertidig stilling som prosjektleder for Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse i 3 år med mulighet for forlengelse. Vi søker deg som kan være med å videreutvikle vårt unike Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse som rommer både helsetjenester, forskning og undervisning. Vi ønsker at du har erfaring fra innovasjonsarbeid og strategiske evner i skjæringspunktet teknologi, helse og forretningsutvikling. 
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 10-08-2022