Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Dr. Dropin Hud søker sykepleier til klinikk i Stavanger
Dr. Dropin
Vi er på jakt etter deg som er positiv, engasjert og ser muligheter - og som har lyst å være med å skape Norges beste hudhelsetjeneste. Dr.Dropin Hud er i rask vekst, og du må trives med å jobbe i et miljø som er i rask og stadig utvikling.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 09-11-2022

Dr. Dropin Hud søker sykepleier til klinikk i Oslo
Dr. Dropin
Vi er på jakt etter deg som er positiv, engasjert og ser muligheter - og som har lyst å være med å skape Norges beste hudhelsetjeneste. Dr.Dropin Hud er i rask vekst, og du må trives med å jobbe i et miljø som er i rask og stadig utvikling.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 09-11-2022

Dr. Dropin Hud søker sykepleier til klinikk i Bergen
Dr. Dropin
Vi er på jakt etter deg som er positiv, engasjert og ser muligheter - og som har lyst å være med å skape Norges beste hudhelsetjeneste. Dr.Dropin Hud er i rask vekst, og du må trives med å jobbe i et miljø som er i rask og stadig utvikling.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 09-11-2022

Vi søker sykepleiere til Porsgrunn
Dedicare AS
Dedicare ønskes stadig som samarbeidspartner for å bistå det norske helsevesenet til å sikre forsvarlig bemanning i kommune.  Vi har avtale med flere kommuner i Vestfold og Telemark  hvor du nå kan komme og oppleve landsdelen i kombinasjon med en spennende jobb.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 13-10-2022

Sykepleier og lyst å jobbe for Dedicare til høsten i Trondheim
Dedicare AS
Vi søker sykepleier som ønsker å jobbe i hjemmetjeneste, med barn, helsehus eller sykehjem i Trondheim kommune.  Vi har behov ved  korte og lange oppdrag. Vi har stort behov til høsten.   Vi ønsker deg som er fleksibel som mennesketype.  Trondheim er Norges 3 største by,  Kjent for sine kulturelle arrangement og  flotte restauranter med lokal mat.  Vakker trøndersk natur i umiddelbar nærhet av byen. Både sjø og fjell. Ta del av vår flotte ansatte-base i Trondheim og bo gratis i en av våre velutrustede leiligheter med gode beliggenheter midt i Trondheim.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 13-10-2022

Sykepleier som ønsker å jobbe ved sykehjem i Trondheim kommune.
Dedicare AS
Vi søker sykepleier som ønsker å jobbe ved sykehjem  i Trondheim kommune.  Vi har behov ved  korte og lange oppdrag.   Vi ønsker deg som er fleksibel som mennesketype.  Trondheim er Norges 3 største by,  Kjent for sine kulturelle arrangement og  flotte restauranter med lokal mat.  Vakker trøndersk natur i umiddelbar nærhet av byen. Både sjø og fjell. Ta del av vår flotte ansatte-base i Trondheim og bo gratis i en av våre velutrustede leiligheter med gode beliggenheter midt i Trondheim.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 13-10-2022

Sykepleier som ønsker å jobbe ved hjemmetjeneste i Trondheim kommune.
Dedicare AS
Vi søker sykepleier som ønsker å jobbe ved hjemmetjeneste  i Trondheim kommune.  Vi har behov ved  korte og lange oppdrag.   Vi ønsker deg som er fleksibel som mennesketype.  Trondheim er Norges 3 største by,  Kjent for sine kulturelle arrangement og  flotte restauranter med lokal mat.  Vakker trøndersk natur i umiddelbar nærhet av byen. Både sjø og fjell. Ta del av vår flotte ansatte-base i Trondheim og bo gratis i en av våre velutrustede leiligheter med gode beliggenheter midt i Trondheim.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 13-10-2022

Vi søker
Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester
Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes. Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 20-10-2022

Sykepleier
Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune
Har du lyst til å jobbe på en enhet som satser på faglig utvikling?Persaunet helse- og velferdssenter søker etter en engasjert sykepleier til en fast 100 prosent stilling. Ca 30 prosent av stillingen er frikjøpt til legevisitt og kontroll av multidose.Du får en egen mentor som vil følge deg opp det første året. Vi har eget forum for sykepleiere og vernepleiere hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemslege. Vi har egen sykehjemslege i 90 prosent stilling.
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 13-10-2022

Sykepleier
Hurdal kommune
Kunne du tenke deg å bli vår nye sykepleier kollega ved vårt sykehjem?Ved sykehjemmet på Hurdal helsetun er det ledig en fast 100 % sykepleierstilling. Stillingen har turnus dag og kveld med arbeid hver 3. helg. Stillingen innebærer å arbeide i team og sykehjemmet har god sykepleierdekning og legedekning. Hos oss er det små forhold, og det er derfor godt og tett samarbeid med andre yrkesgrupper som fagarbeidere, sykehjemslege, ergoterapeut og fysioterapeut. Vi har fokus på fagutvikling og har egen fagutviklingssykepleier.
Registrert : 29-09-2022<