Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Konsulent/Kontorleder for Stavanger Universitetssjukehus
Stavanger Universitetssjukehus
Konsulent/Kontorleder Org. nr: - Stillingsident: 4144630870 Presentasjon av stillingen: Her er en mulighet til å søke en spennende og utfordrende stilling i SUS' sin forskningsavdeling. Avdelingen har administrativt ansvar for alle forskningsprosjekter i foretaket. Vi har en egen forskningsstrategi for SUS, forskningsavdelingen er hovedansvarlig for å følge denne opp. Vi har høye ambisjoner og trenger nå en ny sentral medarbeider. Dette er en viktig stilling i forskningsavdelingen, mye og bredt ansvar og en mulighet til å være med å utvikle og løfte avdelingen og forskningen ytterligere.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Rådgiver for Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Rådgiver Org. nr: - Stillingsident: 4140154944 Presentasjon av stillingen: Har du god teknologiforståelse, og kompetanse om prosess- og prosjektarbeid? Da bør du søke på stillingen hos Avdeling helseregistres prosjektkontor. Som medarbeider hos oss får du jobbe i det mest sentrale fagmiljøet innenfor statistikk og styringsdata for helsesektoren i Norge. Du vil få mulighet til å bidra i både mindre prosjekter, og større nasjonale prosjekter. Hos oss får du gode muligheter til å påvirke innholdet i stillingen og til å uvikle deg faglig.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Spesialkonsulent - Fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) ung for Bydel Bjerke
Bydel Bjerke
Spesialkonsulent - Fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) ung Org. nr: - Stillingsident: 4143721428 Presentasjon av stillingen: Bydel Bjerke har fokus på at økt mestring kan redusere behov for hjelp og bistand. Innbyggernes egne ressurser er viktig i utviklingen av tjenestetilbudet. Bydelen har fått innvilget prosjektmidler til å starte et fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) for unge med sammensatte behov. FOT ung vil bli organisert i avdeling Velferd under seksjon Psykisk helse og rus. Vi søker etter en engasjert medarbeider til FOT ung til et års engasjement med mulighet for forlengelse.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Førstekonsulenter ved seksjon for straffesaker for POLITIETS FELLESTJENESTER
POLITIETS FELLESTJENESTER
Førstekonsulenter ved seksjon for straffesaker Org. nr: - Stillingsident: 4129186200 Presentasjon av stillingen: I Innlandet politidistrikt ved Felles enhet for påtale, seksjon for straffesaker, avsnitt Midt er det for tiden ledig to faste stillinger som førstekonsulent. Stillingene er for tiden stedsplassert på Hamar.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Kundekonsulent Leker for TOYREK AS
TOYREK AS
Kundekonsulent Leker Vi søker en fremadstormende, engasjert og god konsulent til vårt team på Hamar. Vi trenger deg som kan følge opp eksisterende kunder, og opprette kontakt med nye kunder på barnehage og skolemarkedet i hele landet. Du skal formidle våre høykvalitetsprodukter, som er egne merkevarer og andre kjente produkter! Du trenger ikke erfaring fra lignende jobber da du vil få full opplæring. Vi kan tilby en god arbeidsplass i et meget dyktig team, et godt arbeidsmiljø og en meget engasjert leder. Vi har garantilønn + provisjon, evt. lønn etter avtale.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Vikariat saksbehandler innen teknisk infrastruktur og løyver for OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Vikariat saksbehandler innen teknisk infrastruktur og løyver Org. nr: - Stillingsident: 4143890364 Presentasjon av stillingen:Vil du være en del av et fagmiljø hvor høyt tempo, smarte løsninger og vilje til å lykkes preger arbeidsdagen? Da kan du være den rette personen for oss. Bymiljøetaten forvalter og utvikler et komplekst og sammensatt transportsystem. En effektiv infrastruktur er et viktig premiss for en velfungerende by.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Spesialkonsulent for Bydel Alna
Bydel Alna
Spesialkonsulent Org. nr: - Stillingsident: 4130936000 Presentasjon av stillingen:Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Bydelen har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; stab, kontorfaglige, mottak, barn - familie 1 og 2, ungdom, omsorgsbarn og lokale tiltak.Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker. Vi har fokus på identifikasjon av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, herunder familiens egne ressurser.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Miljøterapeut søkes til helgestilling for Konglestien avlastningssenter
Konglestien avlastningssenter
Miljøterapeut søkes til helgestilling Org. nr: - Stillingsident: 4144484413 Presentasjon av stillingen: Konglestien avlastningssenter yter døgnkontinuerlige tjenester til 20 barn, ungdom og voksne, med varierende grad av bistandsbehov i alderen 3--50 år. Brukerne er på avlastning for at foresatte skal få en . Våre ansattes oppgave er å ivareta brukernes behov for hjelp, veiledning og tilrettelegging, De skal også bidra til at avlastningssenteret er et trygt sted å være. Konglestien avlastningssenter er en del av Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU).
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Rådgiver ¿ naturmangfold for MILJØFAGLIG UTREDNING AS
MILJØFAGLIG UTREDNING AS
Rådgiver ¿ naturmangfold For å øke kapasiteten og styrke fagmiljøet, søker vi etter en eller to rådgivere til vårt kontor i Bergen. Vi ønsker i utgangspunktet heltidsansatte, men stillingsstørrelse kan diskuteres. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet i forbindelse med feltarbeid i sommerhalvåret. Utenom feltsesongen er rapportskriving en sentral arbeidsoppgave. Kontorsted er i trivelige lokaler på Bryggen i Bergen, der vi fra før har to ansatte.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 13-12-2019

Trainee stadnamnmedarbeidar for Statens Kartverk
Statens Kartverk
Trainee stadnamnmedarbeidar Org. nr: 971040238 Stillingsident: 4136091139 Presentasjon av stillingen:Har du god kunnskap om samiske språk og samisk kulturarv? Kan du lese kart og sjå samanhengen mellom natur og stadnamn? No har du sjansen til å vere med på stadnamnlaget i Kartverket og til å ta vare på samiske stadnamn.I tråd med lov om stadnamn § 7 vedtek Kartverket skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn og namn på reinbeitedistrikt. Sametinget har ei stadnamnteneste for samiske stadnamn som gir rettleiing og tilråding om skrivemåten av samiske stadnamn.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019