Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Arkeologar for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arkeologar Nærings- og kulturavdelinga lyser ut Arkeologisk feltarbeid 2019 2 personar for perioden 23. april - 1. november 2019 2 personar for perioden 23. april - 2. august 2019 Arbeidsoppgåvene er i hovudsak arkeologisk registrering i samband med arealplansaker. Arbeidet blir organisert i arbeidslag på 2 personar der begge vil ha ansvar for rapportskriving. Vi søker primært etter arkeologar med hovudfag/mastergrad, men studentar kan også søkje.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 08-02-2019

PhD research fellowship in Marine Molecular Ecology for UNIS
UNIS
PhD research fellowship in Marine Molecular Ecology Jobbnorge ID: 163472Description of the vacant positionThe PhD project will focus on the diversity and functions of Arctic marine microbial eukaryotes (protists) in a temporal and climate change perspective. The candidate will utilize available samples and data from the IsA (Isfjorden Adventfjorden) high-resolution marine time-series, and will also contribute to the continuation of the time-series through monthly year-round sampling. Molecular tools such as metabarcoding, qPCR and possibly meta-genomics/transcriptomics will be used.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 22-02-2019

Stipendiat i biomekanikk og robotikk for NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stipendiat i biomekanikk og robotikk Jobbnorge ID: 162354This is NTNUPå NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenStipendiatstillingen er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen vil primært bli knyttet til ph.d-programmet i teknisk kybernetikk ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK).
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Spesialpedagog 5 trinn med snarlig tiltredelse - Munkerud skole for Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Spesialpedagog 5 trinn med snarlig tiltredelse - Munkerud skole Vi trenger akkurat DEG som lærer på Munkerud med snarlig tiltredelse! Munkerud skole er en 1-7 skole i Nordstrand bydel med 770 elever, med helt nye lokaler fra skolestart 2016. Læring, mestring og trygghet er hovedelementene i Munkerud skoles visjon. Vi er ambisiøse på læring, og er opptatt av å skape et godt og sterkt læringsmiljø, både faglig og sosialt. Vi vil ha fokus på fremtidens skole, med vekt på dybdelæring og læringsstrategier, og bruker nettbrett som læringsverktøy på alle trinn.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 25-01-2019

Fagrådgiver - BarnsBeste for Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Fagrådgiver - BarnsBeste BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom eget oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i 2007.BarnsBestes overordnede mål : BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende skal være ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørendeArbeidsoppgaverFagutvikling og kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.Delta i team spesialisthelsetjenesten og team kommunehelsetjenesten.Lede arbeidet med system- og fagutvikling knyttet til barn som etterlatte.Lede
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Femårig klinisk stipendiatstilling knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge for OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sosialfag
OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sosialfag
Femårig klinisk stipendiatstilling knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge Brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfeltetVed Institutt for sosialfag er det ledig en femårig åremålstilling som klinisk stipendiat med utgangspunkt i barneverntjenesten. Den kliniske stipendiatstillingen er en brobyggerstilling der 60% av stillingen knyttes til arbeid med eget PhD-prosjekt og 40% knyttes til praksisfelt og utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter. Stipendiatstillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialt arbeids fagområder i NAV rettet mot frontlinjearbeidet med arbeidsinkludering for OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sosialfag
OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sosialfag
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialt arbeids fagområder i NAV rettet mot frontlinjearbeidet med arbeidsinkludering Brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt Ved Institutt for sosialfag er det ledig en 5-årig åremålstilling som klinisk stipendiat innen sosialt arbeids fagområder i NAV rettet mot frontlinjearbeidet med arbeidsinkludering. Den kliniske stipendiatstillingen er en brobyggerstillinger der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Stipendiat til forskningsprosjekt om helsetjenester etter terrorangrep for NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD AS
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD AS
Stipendiat til forskningsprosjekt om helsetjenester etter terrorangrep Stipendiat til forskningsprosjekt om helsetjenester etter terrorangrepNasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utlyser en 3-årig stipendiatstilling finansiert av Forskningsrådet. Stillingen inngår i prosjektet PROTECT: . Stipendiaten vil bli del av en tverrfaglig forskningsgruppe med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialfaglige fagområder ved sykehus for OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sosialfag
OsloMet - storbyuniversitetet - Institutt for sosialfag
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialfaglige fagområder ved sykehus Brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfeltVed Institutt for sosialfag er det ledig en femårig åremålstilling som kliniske stipendiat innenfor sosialfaglige fagområder i sykehus. Den kliniske stipendiatstillingen er en brobyggerstilling der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med eget ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet. Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

To faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk psykologi for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
To faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk psykologi Jobbnorge ID: 163449Søknadsfrist: 11.2.2018   Ved institutt for psykologi (IPS) søker vi to engasjerte og dyktige forskere og/ eller klinikere som kan bidra til fremragende psykologisk forskning og utdanning i klinisk nevropsykologi og klinisk nevro-, geronto-, voksen-, barn-ungdom-, eller samfunnspsykologi.   Vi utlyser med dette: 1 fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk nevropsykologi og 1 fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klini
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 11-02-2019