Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Stipendiat innen akademisk skriving ved SEKOM for NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stipendiat innen akademisk skriving ved SEKOM Jobbnorge ID: 167237This is NTNUPå NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVi lyser ut en treårig stipendiatstilling knyttet til NTNUs Senter for faglig kommunikasjon.Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM) ble etablert i 2017 og utgjør et viktig miljø ved Institutt for språk og litteratur .
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 15-04-2019

Førstelektor / høgskolelektor - teoretiske regi/manus/teaterhistoriefag for NSKI Høyskole
NSKI Høyskole
Førstelektor / høgskolelektor - teoretiske regi/manus/teaterhistoriefag Jobbnorge ID: 167210Om stillingenNSKI Høyskole har et ledig vikariat i 75% stilling innen regi/manus/teaterhistoriefag. Vikariatet er på ett år med mulighet for ansettelse i fast stilling. Det kan også være aktuelt å dele stillingen i to dersom flere søkere innehar ulike kvalifikasjoner.Tiltredelse skjer i august 2019.Vi søker en engasjert, selvstendig og motivert medarbeider med god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.Det skal undervises i følgende fag på bachelornivå:Teorifag:Teaterhistorie 1.årMusikalhistorie 1.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 05-04-2019

Førsteamanuensis/ Førstelektor/Høgskolelektor i pedagogikk for Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Førsteamanuensis/ Førstelektor/Høgskolelektor i pedagogikk Jobbnorge ID: 167209Om stillingenStillingene ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, institutt for pedagogikk - Lillehammer. Det er behov for å ansette i to faste 100% stillinger.Kontakt:Instituttleder Geir  Haugsbakk, Tel: +4761288209, e-post: geir.haugsbakk@inn.noStudieleder Randi Røthe, Tel: +4761288303, e-post:Randi.Rothe@inn.noAnsvar og oppgaverOppgaver knyttet til undervisning, veiledning og vurderingsarbeid særlig rettet mot instituttets bachelorprogram og årsstudium i pedagogikk.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Førsteamanuensis/ førstelektor i musikkpedagogikk/ community music for Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis/ førstelektor i musikkpedagogikk/ community music Jobbnorge ID: 165750Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig  inntil 2 faste stillingar i 100% som førsteamanuensis/førstelektor i musikkpedagogikk/ community music frå 1.8.2019.Stillingane er knytt til Institutt for kunstfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus StordAnsvars- og arbeidsoppgåver:Stillingane  er knytt til musikkmiljøet  på campus Rommetveit,  der ein vil arbeide på både master- og bachelorutdanningane.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Førstekonsulent innen studieadministrasjon og service for NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Førstekonsulent innen studieadministrasjon og service Jobbnorge ID: 167244This is NTNUPå NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingen Det er ledig fast stilling som førstekonsulent innen studieadministrasjon og service ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL). Hovedoppgavene vil være innen ekspedisjon, eksamensadministrasjon, innkjøp og bestilling.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 02-04-2019

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon for NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Seniorkonsulent innen studieadministrasjon Jobbnorge ID: 167228This is NTNUPå NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingen Det er ledig en fast stilling som seniorkonsulent innen studieadministrasjon ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Hovedoppgavene vil være innen administrasjon av doktorgradsprogram (ph. d.) og etter- og videreutdanning.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 02-04-2019

Universitetslektor/førstelektor i norsk for internasjonale studenter for Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetslektor/førstelektor i norsk for internasjonale studenter Jobbnorge ID: 165376Om stillingenInntil 4 stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) er ledige ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.NORINT har ansvar for undervisning i norsk for internasjonale studenter fra begynner- til avansert nivå, i tillegg til et studium i norsk språk og litteratur i et fremmedspråksperspektiv.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 23-04-2019

Utgravningsledere (rådgivere) for Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Utgravningsledere (rådgivere) Jobbnorge ID: 165586Om stillingeneKulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighets-område, som bestårav de 10 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av fornminner som er frigitt av Riksantikvaren.Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr år.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 03-04-2019

Postdoc - Innovation, entrepreneurship and gender for Nord universitet
Nord universitet
Postdoc - Innovation, entrepreneurship and gender Jobbnorge ID: 165808About the positionFaculty of Social Sciences at Nord University invites applications from outstanding candidates for a two year postdoctoral research fellowship in innovation, entrepreneurship and gender.The postdoc will work within the division of leadership and innovation. This is one of four divisions at the Faculty of Social science and employs more than 40 people, from professors to PhD-candidates.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 23-04-2019

Førsteamanuensis/førstelektor i digital økonomi og organisasjon for Nord universitet
Nord universitet
Førsteamanuensis/førstelektor i digital økonomi og organisasjon Jobbnorge ID: 165795Om stillingenHandelshøgskolen ved Nord universitet har ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis/-lektor i informasjonssystemer, digital økonomi og organisasjon. De som ansettes vil få en viktig rolle i bachelorgradsstudiet «Digital økonomi og organisasjon».
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-04-2019