Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
PhD Research Fellowship in theoretical/computational porous media physics for Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
PhD Research Fellowship in theoretical/computational porous media physics Jobbnorge ID: 172566 Job descriptionA position as PhD Research fellow in theoretical/computational porous media physics is available at the Center of Excellence PoreLab at The Department of Physics. The position is for three years. Starting date, preferably no later than 01.10.2019. More about the positionThe newly founded center PoreLab aims to describe the flow in porous media on scales ranging from micrometers to kilometers and for highly different media.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-08-2019

Stipendiatstilling innen innovasjon og entreprenørskap for HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
Stipendiatstilling innen innovasjon og entreprenørskap Jobbnorge ID: 172318 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen innen innovasjon og entreprenørskap ved Fakultet for for ingeniør og naturvitskapVed Høgskolen på Vestlandet er det ledig en stipendiatstilling innenfor . Stillingene er knyttet til Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling, ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen. Stipendiatstillingen inngår også i Høgskolen på Vestlandets sin nye tverrfaglige PhD-satsing .
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 31-08-2019

Førstekonsulent/ seniorkonsulent for Nord Universitet Bodø
Nord Universitet Bodø
Førstekonsulent/ seniorkonsulent Jobbnorge ID: 171718 Om stillingenVed Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent. Stillingen har kontorsted Bodø. ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 25-07-2019

Stipendiat i kvartærgeologi for Universitetet I Bergen
Universitetet I Bergen
Stipendiat i kvartærgeologi Jobbnorge ID: 172559 UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY StipendiatVed Institutt for geovitenskap er det ledig ei stilling som stipendiat i kvartærgeologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning).
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 24-07-2019

Glemmen videregående skole har ledig stilling som system- og dokumentasjonsansvarlig for Glemmen videregående skole
Glemmen videregående skole
Glemmen videregående skole har ledig stilling som system- og dokumentasjonsansvarlig System- og dokumentasjonsansvarlig - ID nr 2580 Glemmen videregående skole søker en strukturert, engasjert og kvalitetsbevisst person som vil ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og avslutning av skoleåret inn mot de skoleadministrative systemene. Stillingen vil også ha ansvaret for flere andre av skolens kvalitetssikringssystemer. System- og dokumentasjonsansvarlig vil være skolens ressursperson innenfor de til enhver tid gjeldende skoleadministrative prosesser, rutiner og systemer.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 30-06-2019

Klinisk stipendiat ved Hjertemedisinsk avdeling for Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Klinisk stipendiat ved Hjertemedisinsk avdeling Jobbnorge ID: 172172 Om stillingenInstitutt for klinisk medisin, Medisinsk klinikk, Hjertemedisinsk avdeling har ledig stilling som klinisk stipendiat for en periode på fem år. Arbeidssted er Oslo universitetssykehus, Ullevål. Stillingen er ledig fra 15.august 2019. Vi søker en motivert medarbeider til et stimulerende akademisk miljø. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 12-08-2019

PhD fellowship for NTNU
NTNU
PhD fellowship Jobbnorge ID: 172502 This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students. We are looking for dedicated employees to join us. Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI About the positionA new PhD fellowship in algebraic and computational methods for time series analysis, supervised by Kurusch Ebrahimi-Fard, is available at the Department of Mathematical Sciences at NTNU starting in the fall of 2019. The successful candidate will be offered a three-year position.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 24-08-2019

Førsteamanuensis for NTNU OCEAN TRAINING AS
NTNU OCEAN TRAINING AS
Førsteamanuensis Er du en av oss ?NTNU søker engasjerte medarbeidereFakultet for ingeniørvitenskap.Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.Førsteamanuensis/universitetslektor innen shipping.100% Fast stilling.Arbeidsted; TrondheimSøknadsfrist; 18.08.2019Førsteamanuensis innen ledelse av maritime verdikjeder (supply chain management)100% fast stillingArbeidssted; TrondheimSøknadsfrist; 18.08.2019Se ntnu.no/ledige-stillingerSe annonsePAM Stillingsnummer: 1504-2019-06-212 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 18-08-2019

Ledige pedagogstillingar i oppvekst Borgund for Lærdal kommune
Lærdal kommune
Ledige pedagogstillingar i oppvekst Borgund Me har ledig:Borgund barnehage 30 % fast stilling som pedagogisk leiar37,5 % vikariat som barnehagelærar frå 15.08.19-14.08.20Borgund skule 20 % lærar frå 01.08.19-31.12.19 Kan verte forlengaStillingane kan kombinerast Arbeidsoppgåver Tilretteleggje for eit godt pedagogisk tilbod for barn i gruppe og enkeltbarnetBidra til eit godt foreldresamarbeidKrav til/ønskje om utdanning barnehagelærar eller lærarPersonlege eigenskapar Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiterSjå moglegheiterVere sjølvstendig fleksibel og kreativMe kan tilby Løn etter gj
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019

Førsteamanuensis i havbruksøkonomi for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis i havbruksøkonomi Jobbnorge ID: 172533Stillingens tilhørighetVed Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi(BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis i havbruksøkonomi. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole, og forskningsgruppen Miljø- og ressursøkonomi (MRØ)Norges fiskerihøgskolegjennomfører forskning og forskningsbasert undervisning med høy nasjonal og internasjonal kvalitet i et flerfaglig miljø.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 29-07-2019