Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Samfunnsforskere for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Samfunnsforskere Jobbnorge ID: 160530NIFU søker forskere NIFU har et av Norges fremste miljøer innen studier av utdanning, forskning og innovasjon. Vi kombinerer sterk relevansorientering og samfunnseffekter av forskningen med solid vitenskapelig kvalitet. NIFU skårer helt på topp i Norge i  Forskningsrådets evaluering av norsk utdanningsforskning og er vertsinstitusjon for et åtteårig senter for studier av forskingskvalitet og impact.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 06-12-2018

Studieveileder for Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Studieveileder Jobbnorge ID: 160568Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 100 % engasjement for ett år, med mulighet for fast tilsetting som studieveileder (førstekonsulent/ seniorkonsulent).   Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.   Vi søker en initiativrik, selvstendig og engasjert person som ønsker å arbeide i et miljø med høy faglig kompetanse og høye ambisjoner.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Studieveileder etter- og videreutdanning for Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Studieveileder etter- og videreutdanning Jobbnorge ID: 160571Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 100 % engasjement for ett år, med mulighet for fast tilsetting som studieveileder med særskilt ansvar for etter- og videreutdanning.  Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Pedagoger - Espira Kniveåsen for Espira Barnehager
Espira Barnehager
Pedagoger - Espira Kniveåsen Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage- og utdanningsaktør. Vi driver i dag over 100 barnehager med ca. 3.000 medarbeidere og ca. 10.000 barn. Vårt mål er å drive barnehager av høy kvalitet med god kompetanse hos personalet. Vi tror en viktig nøkkel til suksess er engasjerte og kompetente medarbeidere som trives og er stolte av sin arbeidsplass.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 27-11-2018

PhD position in Marine Biotechnology at UiT The arctic University of Norway for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
PhD position in Marine Biotechnology at UiT The arctic University of Norway Jobbnorge ID: 160641The Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics (BFE), UiT The Arctic University of Norway has a PhD position vacant in Marine Biotechnology - for applicants who wish to obtain the degree of Philosophiae Doctor (PhD) The position is affiliated with the Marine Bioprospecting Research Group, headed by Prof.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 07-12-2018

PhD Candidate in environmental archaeology at UiT The arctic University of Norway for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
PhD Candidate in environmental archaeology at UiT The arctic University of Norway Jobbnorge ID: 160663Tromsø University Museum, UiT The Arctic University of Norway has a four-year position vacant from 1st May 2019 for applicants who wish to obtain the degree of Philosophiae Doctor (PhD). The position is on the project "Jomon Environmental Archaeology and diet, and a comparison with N Scandinavian Hunter-gatherers-fishers".
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 01-02-2019

PhD Research Fellow in Hydrogen safety (dispersion and combustion) for Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
PhD Research Fellow in Hydrogen safety (dispersion and combustion) Jobbnorge ID: 159196The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences has a vacancy for a position as PhD Research Fellow in Hydrogen Safety (dispersion and combustion). The position is attached to Department of Process, Energy and Environmental Technology and reports to the Head of Department. The fellow will be working in the research group for Process Safety, Combustion and Explosions.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsvitenskap for Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsvitenskap Jobbnorge ID: 160540Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsvitenskap med vekt på utdanningsledelse og læringsmiljø. Stillingen ligger ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, og arbeidsstedet vil være Pedagogisk utviklingssenter (PULS) på Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.   Pedagogisk utviklingssenter ved UiA har 7 ansatte fordelt på vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 06-12-2018

Postdoctoral Research Fellow in single-molecule microscopy and optical tweezers for Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Postdoctoral Research Fellow in single-molecule microscopy and optical tweezers Jobbnorge ID: 160532Job descriptionA 3-year postdoctoral position to study DNA scanning by combined single-molecule microscopy and optical tweezers is available in Dr. Bjørn Dalhus' laboratory, at the Department of Medical Biochemistry, Division of Laboratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.More about the positionThe project will be performed in close collaboration with the laboratory of prof. Magnar Bjørås, NTNU, Trondheim, and Dr.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Postdoctoral Research Fellow in Archaeology for Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Postdoctoral Research Fellow in Archaeology Jobbnorge ID: 159112Job descriptionA position as Postdoctoral Research Fellow in Archaeology is available at the Department of Archaeology, Museum of Cultural History, University of Oslo (UiO).The announced postdoctoral position is for 2 years. The preferred starting date is between January 1st and April 1st, 2019.The position will be part of the Research Council of Norway Toppforsk project "275191 VIKINGS: Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE".
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 12-12-2018