Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Application Engineers for TalentCo AS (hos kunde)
TalentCo AS (hos kunde)
Application Engineers ArbeidsoppgaverMicrosoft BizTalk Server serves as the backbone for our global enterprise architecture. The integration team is located across Norway, Germany and India. The customer is expanding the integration platform into the cloud with Azure functionality like API Management, Logic Apps and Service Bus. The team operates critical infrastructure and it requires a high degree in quality of work and a wide skillset involving BizTalk and Azure maintenance. The resource will be part of our maintenance schedule.The scope of the assignment is 1. line and 2.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Utadvendt utvikler for vår 2. linje support for Multicase Norge AS
Multicase Norge AS
Utadvendt utvikler for vår 2. linje support Multicase Norge AS søker en utadvendt utvikler for vår 2. linje support.Vår 1. linje support håndterer de fleste av henvendelsene som kommer inn. Som utvikler, med en stor interesse for kundekontakt, skal du håndtere de henvendelsene fra våre kunder som bl.a krever at man må jobbe med kildekoden for å løse saken. Dette er henvendelser der 1. linje support trenger hjelp fra en utvikler for å løse saken. Stillingen har som mål å frigjøre kapasitet både i support- og i utviklingsavdelingen.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Fullstack webutvikler for TalentCo AS (hos kunde)
TalentCo AS (hos kunde)
Fullstack webutvikler ArbeidsoppgaverMicrosoft BizTalk Server serves as the backbone for our global enterprise architecture. The integration team is located across Norway, Germany and India. The customer is expanding the integration platform into the cloud with Azure functionality like API Management, Logic Apps and Service Bus.As part of the integration platform, the customer has some web portals for business user-s self-service. The portals make the business users able to configure new data flows, check logs and available data.The portals are out-dated and need some maintenance.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 21-01-2019

Service Delivery Manager for Infocare Norge AS
Infocare Norge AS
Service Delivery Manager Er du opptatt av å sikre markedets beste kundetilfredshet?Ønsker du deg en spennende jobb med varierte oppgaver? Klarer du å jobbe systematisk og ha oversikt selv når du har mange prosjekter samtidig? Er du opptatt av å sikre markedets beste kundetilfredshet, og er det viktig for deg å levere kvalitet? Da kan det være akkurat deg vi ser etter som InfoCare sin nye Service Delivery Manager!I stillingen som Service Delivery Manager vil du ha ansvar for din en egen portefølje med et utvalg av InfoCare sine største kunder og partnere.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 26-02-2019

We are looking for IT Consultants in Stavanger for Advantek Engineering AS
Advantek Engineering AS
We are looking for IT Consultants in Stavanger Advantek seeks employees for the roles of senior program / project manager and adviser in Stavanger, Trondheim and Oslo.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 26-02-2019

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver - fagsystemansvar innen skogbruk for Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Vi søker rådgiver/seniorrådgiver - fagsystemansvar innen skogbruk Jobbnorge ID: 162958Om stillingen og arbeidsområdeVi søker etter deg som vil jobbe med fagsystemer innen skog i Landbruksdirektoratet på Steinkjer. Til å forvalte de økonomiske virkemidlene innen skogbruk disponerer vi moderne IKT-systemer og vi trenger en person med erfaring med IKT og interesse for skogbruk som kan ta ansvar for dette. Vi tilbyr spennende faglige og varierte arbeidsoppgaver i et miljø preget av høy kompetanse.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 24-02-2019

Rådgiver, Identity and Access Management for Virksomhetsstyringsverktøy, Sykehuspartner HF
Virksomhetsstyringsverktøy, Sykehuspartner HF
Rådgiver, Identity and Access Management Vi søker deg som er brennende opptatt av identitets -og tilgangsstyring, har du lyst til å jobbe med dette fagområdet og ønsker du høy grad av selvstendighet, påvirkningsmuligheter og ansvar? Ønsker du å bidra til å utvikle drift, forvaltning og styring av IAM-baserte tjenester (Identity and Access Management) i Sykehuspartner? Da bør du søke nå!
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

IKT-rådgjevar - HMS Hordaland for NAV
NAV
IKT-rådgjevar - HMS Hordaland NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland er eit ressurs- og kompetansesenter på 2.-linjenivå med ca. 125 tilsette. Hjelpemiddelsentralen har eit overordna ansvar for forvaltning, rådgjeving og formidling av tekniske hjelpemiddel for personer med funksjonsnedsetjing, tolketenester for døve og døvblinde og arbeidsretta vegleiing på syn- og hørselsområdet. IKT-rådgjevar Vi har i vår rådgjevingsavdeling ledig ein 100 % stilling som IKT-rådgjevar på sansetap området. Stillinga er plassert i kode 1434, rådgjevar, med bruttoløn på kr.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Tjenesteansvarlig - License2Share for E & P INFORMATION MANAGEMENT (EPIM)
E & P INFORMATION MANAGEMENT (EPIM)
Tjenesteansvarlig - License2Share License2Share er olje- og gassbransjens offisielle kommunikasjons- og arkiveringsverktøy for administrativ samhandling på norsk kontinentalsokkel. License2Share ble etablert av OLF, nå Norsk Olje- og Gass, for å få en mer sikker og effektiv styring og samhandling mellom rettighetshaverne. I løpet av få år ble tjenesten meget populær, og er nå etablert som standardverktøyet for styring og informasjonsdeling i partnerskap på norsk kontinentalsokkel. License2Share er utformet for å støtte kravene til informasjonshåndtering som angitt i Samarbeidsavtalen.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

IT Security, Quality & Risk for DNB BOLIGKREDITT AS
DNB BOLIGKREDITT AS
IT Security, Quality & Risk Bank og finans gjennomgår nå en utrolig spennende endring. DNB tar aktivt del i å definere fremtiden for finansielle tjenester og går i retning av å bli et ledende teknologifirma med banklisens. IT Security, Quality & Risk har ansvar for IT-sikkerhet i DNB. Divisjonen skal operasjonalisere DNBs IT-sikkerhetsstrategi, bygge og vedlikeholde ITs risikorammeverk, ha totalansvar for konsernfelles IT-sikkerhetsløsninger, håndtere angrep mot konsernets digitale tjenester og kanaler og sikre at konsernet etterlever relevante lover, forskrifter og andre krav innen IT.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019