Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Kommuneoverlege for Klepp kommune
Klepp kommune
Kommuneoverlege I Klepp kommune er ledig stilling som kommuneoverlege i 60 -100 % stilling. Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglege rådgjevar, og er plassert i stab i tenesteområdet helse og velferd.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Ledig fast stilling som overlege ved Øyane DPS - Helse Bergen for Helse Bergen
Helse Bergen
Ledig fast stilling som overlege ved Øyane DPS - Helse Bergen Ved Øyane DPS allmenn er det ledig 100% stilling som psykiater. Oppstart etter avtale. Søkjare som ynskjer å arbeide deltid kan også søkje. Øyane DPS er eit av tre DPS knytta til Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus. Klinikken flytta inn i nye og moderne lokale i 2011. Vi er lokalisert i bynære omgjevnadar om lag 15-20 minuttars køyring frå Bergen sentrum. Det er høve for parkering. Øyane DPS har sektoransvar for fire bynære kommunar med om lag 50 000 innbyggjarar over 18 år.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

Overlege/onkolog - fast stilling - Vestre Viken for Vestre Viken
Vestre Viken
Overlege/onkolog - fast stilling - Vestre Viken Medisinsk avdeling, Bærum Sykehus har lokalfunksjon for 187.000 innbyggere i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter i tillegg seksjon for kreftbehandling, seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. Avdelingen har i alt 460 ansatte. Det innlegges rundt 10.000 pasienter per år, i tillegg til rundt 38.000 polikliniske konsultasjoner. Kreftseksjonen ved Bærum Sykehus har ledig 100 % stilling som overlege/onkologi.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Fast overlegestilling ledig ved AIO Drammen sykehus - AIO leger for Vestre Viken
Vestre Viken
Fast overlegestilling ledig ved AIO Drammen sykehus - AIO leger Anestesiavdelingen ved Drammen sykehus har ledig fast overlegestilling. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) ved Drammen sykehus er en gruppe II-avdeling med en stor og allsidig virksomhet. Vi har seksjonsoverleger innen alle fire søyler i faget. Siden 2012 betjener Drammen sykehus og Vestre VIken et større befolkningsgrunnlag, ettersom en større del av spesialisthelsetijeneste-tilbudet skal gis i eget sykehusområde.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Lege i spesialisering - Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon ved Drammen sykehus for Vestre Viken
Vestre Viken
Lege i spesialisering - Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon ved Drammen sykehus Anestesiavdelingen ved Drammen sykehus har ledig fast stilling og vikariater for leger i spesialisering i gruppe II-tjeneste. Avdelingen for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) ved Drammen sykehus er en gruppe II-avdeling med en stor og allsidig virksomhet. Vi har seksjonsoverleger innen alle fire søyler i faget. Siden 2012 betjener Drammen sykehus og Vestre Viken et større befolkningsgrunnlag på bakgrunn av at en større del av spesialistheletjenestetilbudet skal gis i eget sykehusområde.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Vernepleier - Miljøtjenesten for Nannestad kommune
Nannestad kommune
Vernepleier - Miljøtjenesten Miljøtjenesten har som mål å være et trygt og attraktivt tilbud for våre brukere og en utfordrende og spennende arbeidsplass for våre ansatte. Vi har i dag ledig en 100 % fast stilling, som vernepleier rettet mot brukere med psykisk utviklingshemning. Turnus med arbeid hver 3 helg. Vi ønsker en medarbeider som er løsningsorientert, har fokus på brukermedvirkning. Er fleksibel, aktiv og engasjert.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018

Overlege/psykiater/lege i spesialisering - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt team, Arendal for Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Overlege/psykiater/lege i spesialisering - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt team, Arendal Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Aust-Agder gir et allmennpsykiatriske recovery orientert spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akuttkriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Ledig fast 80% stilling som fysioterapeut - Borgehaven avd døgnrehabilitering - Porsgrunn kommune for Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune
Ledig fast 80% stilling som fysioterapeut - Borgehaven avd døgnrehabilitering - Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter inneholder: Aktivitetssenter med kafeteria, flere typer omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten Øst-Vest, Miljøarbeidertjenester, Rehabiliteringstjenesten, 10 sykehjemsplasser og 15 døgnrehabiliteringsplasser. De som skal arbeide i Borgehaven, må være enige i målsettingen for virksomheten, og delta aktivt i utviklingen av hele virksomheten. Døgnrehabilitering er en avdeling med 15 senger hvor avdelingen er delt inn i tverrfaglige team der pasientenes
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Psykolog- 100% fast - Ruspoliklinikk Karmøy DPS for Helse Fonna HF
Helse Fonna HF
Psykolog- 100% fast - Ruspoliklinikk Karmøy DPS Karmøy DPS er ein del av klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Karmøy DPS har i samarbeid med Haugaland DPS ansvar for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenesetene i opptaksområdet (Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord, Karmøy, Etne, Sauda og Suldal) med eit samla befolkningsgrunnlag på omlag 120 000 innbyggjarar. Institusjonen flytta inn i nybygg mai 2006. Institusjonen har 17 døgnplassar fordelt på 7 psykose-/rehab.- og 10 døgnplasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Psykologspesialist voksen psykiatrisk poliklinikk for Dedicare Doctor AS
Dedicare Doctor AS
Psykologspesialist voksen psykiatrisk poliklinikk Dedicare AB er et fremgangsrikt bemanningsselskap innen helse og omsorg. Vi har mer enn 15 års erfaring og bemanner i dag sykehus, kommuner og private kunder i Norge og Sverige.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018