Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fysioterapeut og leder for BARNEVERN (VO1634)
BARNEVERN (VO1634)
Fysioterapeut og leder 100 % fast stilling for fysioterapeut og leder for medisinsk rehabilitering i enhet Helse- og familie ledig fra 01.09.19 Oppdal kommune har ledig spennende og utfordrende stilling som leder av medisinsk rehabilitering i en kommune som skal være innovativ for å tilpasse seg fremtidens samfunnsendringer.Medisinsk rehabilitering er organisert i enhet Helse- og familie som består av flere tjenester blant annet: friskliv og mestring, barneverntjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, PP-tjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, familiesenteret.Stillinge
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Scop vakt/ Assistent - Hjarteavdelinga, MIO for Helse Bergen
Helse Bergen
Scop vakt/ Assistent - Hjarteavdelinga, MIO Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla. Hjarteavdelinga driv med høg spesialisert utgreiing og behandling innan følgjande område; ikkje-invasiv diagnostikk og behandling, thorax-kirurgi, intensiv og overvaking, pacing, tachyarytmi, preventiv kardiologi og kongenitt kardiologi. Utviklinga innan behandlingsmetodar er framtredande og forskingsaktiviteten er høg.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 05-04-2019

Sommervikariat medisinstudent/lege for Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling
Sommervikariat medisinstudent/lege Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, søker etter legevikar i perioden 17.06.19-11.08.19. Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.  Vårt mål er å tilby helhetlig og sammenhengende behandling for å bidra til økt livskvalitet og mestring av rus- og avhengighetsproblematikk.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 29-03-2019

Vernepleier 100 % fast ved Løftentunet for LØFTENTUNET
LØFTENTUNET
Vernepleier 100 % fast ved Løftentunet Løftentunet bokollektiv og bofellesskap holder til på Avaldsnes i nær tilknytning til turområde og med tilhørende sansehage. Bofellesskapet er en avdeling som gir tjenster til mennesker med utviklingshemming med svært ulike hjelpebehov, samt bistand til brukerne i egen leilighet. Det legges vekt på godt arbeidsmiljø og individuelle tjenester utifra den enkeltes vedtak og behov. For den ansatte gir dette stor utviklingsmulighet og variasjon i arbeidet. Bokollektivet er en avdeling med syv boenheter for mennesker med demens.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Lege/overlege, ca. ett års vikariat - Arbeid og Ytelser for NAV
NAV
Lege/overlege, ca. ett års vikariat - Arbeid og Ytelser NAV Arbeid og ytelser har ansvar for saksbehandling og utbetaling av ytelser knyttet til ulike arbeids- og velferdsordninger og består av 16 enheter med ca. 1700 ansatte geografisk spredt over hele landet. Legene bistår saksbehandlere i NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser med trygdemedisinske råd og skal sørge for en robust og enhetlig forvaltning. Dette gir et spennende fagmiljø og bidrar til bedre og raskere tjenester for våre brukere. Det er nå ledig et vikariat i ca.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Psykologspesialist / Psykolog ved Døgnavdeling for barn og unge Mosjøen - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF for Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Psykologspesialist / Psykolog ved Døgnavdeling for barn og unge Mosjøen - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Ved Helgelandsykehuset avdeling Mosjøen, har Døgnavdeling for barn og ungdom ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Døgnavdeling for barn og ungdom er en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus Mosjøen. Senter for psykisk helse og rus er organisert som et DPS ved Helgelandsykehuset HF.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Vernepleier Bo og habilitering for KRISTIANSUND KOMMUNE BO OG HABILITER
KRISTIANSUND KOMMUNE BO OG HABILITER
Vernepleier Bo og habilitering Vi har ledig 100% stilling som vernepleier i turnus ved Avdeling Frei Arbeidsoppgaver Sikre faglig gode tjenester til våre brukere, og følge gjeldende lov- og avtaleverkFølge dags- og ukeplan, brukerbeskrivelser og delta i utarbeidelsene av disseFølge brukerne i alle typer gjøremål gjennom dagenTeamlederfunksjon og kunne veilede ansatte i avdelingenFølge arbeidsbeskrivelsen for stillingen som vernepleierMedisinhåndteringKvalifikasjonerBachelorutdanning i vernepleie, eller annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå Ønskede kvalifikasjoner Gode
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Fastlege Stange Legesenter - Helse- og rehabilitering for Stange kommune
Stange kommune
Fastlege Stange Legesenter - Helse- og rehabilitering Stange legesenter er sentralt plassert i Stange sentrum. Senteret har 5 legehjemler og tar imot LIS 1-lege. Det er for tiden 1100 pasienter på den ledige listen. Listelengden kan økes.ArbeidsoppgaverDet er tillagt 6 timer som tilsynslege på Stange Helse og omsorgssenter til hjemmelen Kommunen inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Hamar sykehus sammen med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker Sør.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 26-04-2019

Fastlegevikar ved Kirkenes Legesenter for LUPTON AXEL DR
LUPTON AXEL DR
Fastlegevikar ved Kirkenes Legesenter I forbindelse med pappapermisjon og sykehusår trenger jeg en vikar i et 15 måneders vikariat. Vikar er ønskelig så fort som mulig, men har også mulighet til å vente. PAM Stillingsnummer: 2030-2019-03-18 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-06-2019

Rådgiver PPT 100% arkivsak id: 19/256 for ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN
ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN
Rådgiver PPT 100% arkivsak id: 19/256 Under forutsetning av interne endringer vil det bli ledig en 100% fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Andøy kommune fra 01.08.19. Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 05-04-2019