Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fastlege til kommune i Trøndelag for Legepartner AS
Legepartner AS
Fastlege til kommune i Trøndelag For kunde i Trøndelag har Legepartner et ledig vikariat som fastlege fra 01.03.19 - 31.03.19, med mulighet til forlengelse. Legekontoret bemannes av seks fastleger og annet helsepersonell. Nåværende listelengde er ca 1000 pasienter. Kommunen har nær tilgang til fjell, sjø og skog og det er gode muligheter for et allsidig friluftsliv. Vi søker en lege som innehar egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Som en del av Legepartner skal du kun konsentrere deg om å gjøre en god jobb når du er på plass.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 14-02-2019

1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - lege i spesialisering for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - lege i spesialisering Ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, Anestesiavdelingen (avd.sjef Siri Tau Ursin) er det ledig: Fast stilling for lege i spesialisering (LiS). For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 07-02-2019

1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - overlege for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - overlege Ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, Anestesiavdelingen (avd.sjef Siri Tau Ursin) er det ledig: Fast stilling for lege i spesialisering (LiS). For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 07-02-2019

Psykologspesialist for ARA, Poliklinikken i Kristiansand
ARA, Poliklinikken i Kristiansand
Psykologspesialist Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 27-02-2019

Vernepleier/ sykepleier - Bjørgefaret bofellesskap for Bergen kommune
Bergen kommune
Vernepleier/ sykepleier - Bjørgefaret bofellesskap Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape et godt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere .
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Psykologspesialist/psykolog vikariat - Kronstad DPS, Seksjon Psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk for Helse Bergen
Helse Bergen
Psykologspesialist/psykolog vikariat - Kronstad DPS, Seksjon Psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk Kronstad DPS har ansvar for bydelane Årstad, Bergenhus og Ytrebygda i Bergen kommune. Vi har ansvar for ca 90.000 menneske over 18 år. Kronstad DPS er ein stor klinikk delt inn i fagområda; psykose og allmennpsykiatri.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Gaustad for Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling
Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling
Overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Gaustad Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og 2 døgnenheter beliggende på Vardåsen i Asker. Seksjonen har egen forskningsenhet. Alderspsykiatri er et spennende fagfelt i rask utvikling i grenseland mellom psykiatri og geriatri. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av høy kvalitet i samarbeid med pasient, pårørende og 1. linjetjenesten.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Overlege i psykiatri for DPS Strømme døgnenhet
DPS Strømme døgnenhet
Overlege i psykiatri DPS Strømme består av tre enheter; en poliklinikk med lokalisering Kristiansand og Mandal, døgnenhet og ambulant akutteam (AAT).Vi har ledig 100 % st. fast som overlege ved døgnenhet DPS Strømme. Tiltredelse etter avtale.DPS Strømme døgnenhet er en åpen enhet, og har 25 sengeplasser hvorav 2 senger er for akuttinnleggelser fra ambulant akutteam og 3 senger er til bruk ved egenstyrte innleggelser. Det er totalt 44 stillinger knyttet til døgnenheten.Døgnenheten samarbeider med bl.a. med poliklinikken om å gi et helhetlig psykiatrisk behandlingstilbud.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 17-02-2019

Psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom - Storslett - Universitetssykehuset Nord-Norge HF for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom - Storslett - Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ved vår poliklinikk for voksne, Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom i ett års vikariat. Poliklinikken har 8 fagstillinger; en psykiatrisk sykepleier/seksjonsleder, en spesialist i psykiatri, fem psykologer, en kunstterapeut og en lis. Senteret består, foruten poliklinikken, av en døgnenhet med 6 sengeplasser, inkludert ambulant/akutteam og rusteam, og vi er samlokalisert med BUP.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 18-02-2019

Vernepleier/ sykepleier - Bjørgefaret bofellesskap for Bergen kommune
Bergen kommune
Vernepleier/ sykepleier - Bjørgefaret bofellesskap Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape et godt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere .
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019