Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
PP-rådgjevar for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
PP-rådgjevar Rettleiingstenesta er ei ny spanande brukarnær teneste i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune. Vi skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Dette gjer vi gjennom å følgje opp lærlingar, støtte ungdom utanfor opplæring, rettleie vaksne og yte pedagogisk psykologiske tenester.Har du interesse for læring og lærelyst? Har du erfaring med rettleiing? Er du god til å samarbeide med andre ? Likar du ein hektisk kvardag?
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

PP-rådgjevarar for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
PP-rådgjevarar Om stillingen:Rådgjevarar i rettleiingstenesta ¿ Indre VestlandPP-rådgjevarar - 100% stillingNærare om oppgåvene til rettleiingstenestatenesta skal hjelpe og samhandle med bedrifter og skular om å legge opplæringa til rette slik at den sikrar gjennomføring av vidaregåande opplæringden pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev detdelta for å skape eit tett samarbeid med arbeidsliv og andre offentlege instansar som t.d.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

Fastlege for Hjemmesykepleien, Karlsøy kommune
Hjemmesykepleien, Karlsøy kommune
Fastlege Jobbnorge ID: 172565 Om stillingenKarlsøy kommune har ledig hjemmel som fastlege ved legekontoret på Hansnes. Stillingen inngår i en gruppepraksis med 3 fastleger. Kontoret har en LIS 1 lege og helsesekretærer med kommunen som arbeidsgiver. Kurativ praksis er organisert som privat praksis med driftsavtale. Kommunen betaler driftstilskudd og praksiskompensasjon og det inngås avtale om vilkår for leie av lokaler, utstyr og hjelpepersonell. Hjemmelen er i kombinasjon med 40 % fastlønnet stilling til offentlig legearbeid etter nærmere avtale.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 26-07-2019

Psykologspesialist/psykolog for Rogaland psykiatrisks sjukehus
Rogaland psykiatrisks sjukehus
Psykologspesialist/psykolog Org. nr: - Stillingsident: 4100527997 Presentasjon av stillingen: Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester forden voksne delen av befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av 4 DPS avdelinger, lokalisert til Egersund, Sandnes, Sola og Stavanger, samt avdelinger for akutt, alder, affektiv psykose og sikkerhet beliggende på Våland.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-07-2019

Psykolog - FAMILIENS HUS for EIDSVOLL KOMMUNE
EIDSVOLL KOMMUNE
Psykolog - FAMILIENS HUS Org. nr: - Stillingsident: 4100479868 Presentasjon av stillingen: Virksomheten Familiens Hus består av Helsestasjonen, PP-tjenesten og Barneverntjenesten, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen. Familiens hus har følgende stilling ledig: Psykolog rettet mot barn og unge, vikariat 100 % stilling, dagtid.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 05-08-2019

Overlege TIRe for AHUS KJELLER
AHUS KJELLER
Overlege TIRe Org. nr: - Stillingsident: 4101639304 Presentasjon av stillingen:Ønsker du utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS? DPS Nedre Romerike ligger nær Oslo i Lillestrøm på Åråsen stadion; 20 min. med bil fra sentrale Oslo og 11 min. med tog fra Oslo. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen med hyppige tog/bussavganger og tilgang til bysykler. DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Opptaksområdet er kommunene på nedre Romerike med et folketall på ca. 170000.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 09-07-2019

Lege i spesialisering - del 3 for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Lege i spesialisering - del 3 Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4097044355 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 100 % faste stilllinger for LIS - del 3 høsten 2019 Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden. Stillingene er underlagt akuttmedisinsk avdeling i klinikk for medisin, og er en del av vaktordning i akuttmottaket. Vi har per dags dato 10 - delt arbeidsplan for sekundærer, med mulighet for deling av vaktlinje.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-08-2019

Ledig 100% vikariat for psykolog - Avdeling rus og avhengighet, Groruddalen poliklinikk for AHUS GRORUD
AHUS GRORUD
Ledig 100% vikariat for psykolog - Avdeling rus og avhengighet, Groruddalen poliklinikk Org. nr: - Stillingsident: 4101669863 Presentasjon av stillingen: Avdeling rus og avhengighet (ARA) arbeider etter retningslinjer for TSB (Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling) og er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Ahus. Vi har ledig 100% vikariat for psykolog ved Avdeling rus og avhengighet Groruddalen - poliklinikk. Vikariatet er ledig for 6 måneder, men det kan bli mulighet for at vikariatet blir forlenget eller at stillingen blir ledig fast. Poliklinikken ligger på Grorud i Oslo.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-07-2019

Fysioterapeut, fast 10%, RUF Helsehuset for ULLENSAKER KOMMUNE FYSIO OG ERGOTER
ULLENSAKER KOMMUNE FYSIO OG ERGOTER
Fysioterapeut, fast 10%, RUF Helsehuset Org. nr: - Stillingsident: 4101666697 Presentasjon av stillingen:Stillingstype: Fast Arbeidstid: Dagtid Stillingsstørrelse: 10% Lønn: SKO 7066, årslønn i 100% stilling fra kr. 420.000 til kr 505.000 (etter ansiennitet) Tiltredelse: august 2019Arbeidssted: Fysio- og ergoterapiavdelingen er organisert i enheten Rehabilitering, utredning og forebygging (RUF) og holder til i nye lokaler i Helsehuset ved LHL sykehuset. ArbeidsoppgaverFunksjonsvurdering, behandling, veiledning og rådgiving. Funksjonsrettet trening individuelt og/ eller i gruppe.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 10-07-2019

Overlege/Lege i spesialisering for Poliklinikken i Ålesund (BUP)
Poliklinikken i Ålesund (BUP)
Overlege/Lege i spesialisering Org. nr: - Stillingsident: 4102260293 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helse og rus - Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre - Alderspsykiatri ÅlesundVi har ledig vikariat i 100% stilling, men også muligheit for redusert stilling for overlege eller Lege ispesialisering frå 01.09.2019 tom 29.02.2020 med muligheit til forlenging.Arbeidsstad: Alderspsykiatri Sunnmøre Poliklinikk.Alderspsykiatri Sunnmøre er samlokalisert med øvrig sjukehuspsykiatri i nye lokaler frå 2008.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019