Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fast overlegestilling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling for VESTRE VIKEN HF
VESTRE VIKEN HF
Fast overlegestilling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Org. nr: 989012118 Stillingsident: 4114747986 Presentasjon av stillingen: Asker BUP har nå ledig fast stilling for overlege i Barne- og ungdomspsykiatri fra januar 2020. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene. Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. På Asker BUP er det god dekning med lege - og psykologspesialister, med fire overlegestillinger og en LIS stilling.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 27-09-2019

Vernepleiar for Samnanger kommune
Samnanger kommune
Vernepleiar Org. nr: - Stillingsident: 4114390730 Presentasjon av stillingen: Fast 60% stilling som vernepleiar ledig. Stillinga er pt ved Skottabakken bufellesskap sentralt i Samanger, 40 min kjøring frå Bergen sentrum. Turnusarbeid med kvar 6. helg pga langvakter. Beboerne vil flytte i nytt bufelleskap i løpet av våren 2020. Arbeidsoppgåver Pleie og miljøterapi.Primærkontaktansvar.Utarbeiding av prosedyrer.Medansvarleg for dokumentasjon og medikamenthandtering.Ansvar for å gje hjelp ut i frå brukaren sitt vedtak og til avtalt kvalitet.Ansvar for gjennomføring av tiltak jf. HOL.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 15-09-2019

Har du ledige helger? for DEDICARE DOCTOR AS
DEDICARE DOCTOR AS
Har du ledige helger? Vi bemanner alle helger på legevakt i Buskerud fylke. Det er kommunal vakt hvor vakten starter fredag kl 16.00 til påfølgende mandag kl 08.30. Dette er et område med mange hytter så pågangen varierer avhengig om det er ferie, fint vær, helligdager ol. Journalsystemet CGM Allmenn.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 02-10-2019

Overlege psykiatrisk poliklinikk for Varatun psykiatriske senter
Varatun psykiatriske senter
Overlege psykiatrisk poliklinikk Org. nr: 983974678 Stillingsident: 4119583870 Presentasjon av stillingen: Stavanger DPS har et opptaksområde i Stavanger på ca. 72.000 innbyggere over 18 år. Stavanger DPS flyttet inn i nytt bygg sommer 2014. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og 2 sengeposter . Vi har totalt 30 døgnplasser. Poliklinikken har for tiden mange spennende utviklingsprosjekter. Vi har et virtuelt prosjekt.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 03-09-2019

Vernepleier - Færden/Elvegata bofelleskap for Ringerike kommune
Ringerike kommune
Vernepleier - Færden/Elvegata bofelleskap Org. nr: - Stillingsident: 4120985239 Presentasjon av stillingen: Vi trenger flere vernepleiere blant våre fantastiske ansatte, og det kan bli deg. Vi søker deg som er opptatt av å skape en god hverdag for våre brukere slik at de opplever trygghet, glede og mestring i hverdagen. Du er nysgjerrig på vernepleierfaget, har gode holdninger og ønsker å utvikle egen kunnskap i samarbeid med andre. Vi har et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og nye løsninger med fokus på velferdsteknologi.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 06-09-2019

Vernepleier - KAN for NANNESTAD KOMMUNE HELSE
NANNESTAD KOMMUNE HELSE
Vernepleier - KAN Org. nr: - Stillingsident: 4120820906 Presentasjon av stillingen: 80% midlertidig vernepleierstilling, med mulighet for fast ansettelse, er ledig ved Kompetanse og Arbeidssenter Nannestad. Vi skal gi et meningsfylt og tilrettelagt arbeidstilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemning. Gjennom opplevelser av mestring, selvstendig arbeid, sosial læring og trivsel, skal tjenestemottakerne styrke og øke sin kompetanse. Arbeidsoppgaver Oppfølging av tjenestemottakere med autisme og psykisk utviklingshemning, med et variert bistandsbehov.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 05-09-2019

Er du den optikeren vi speider etter? for BRILLELAND AS
BRILLELAND AS
Er du den optikeren vi speider etter? FOLKELIG - TILGJENGELIG - PROFFESJONELLE "Mitt mål som optiker i Brilleland er å skape et så godt tillitsforhold til kunden min, at vedkommende føler seg trygg og stoler på min vurdering av vedkommende`s øyehelse. Hun eller han skal vite at jeg vil gå den ekstra mila for å finne det som passer best mulig for dem - THAT`S MY GOAL!" Er dette noe du som fagutdannet optiker, og som ønsker å yte det lille ekstra for våre kunder kan relatere deg til? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg. Velkommen til herlige Bodø!
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 31-08-2019

M-27 Vernepleier 100% Fast v/Stølsberg Butiltak for STØLSBERG BUTILTAK
STØLSBERG BUTILTAK
M-27 Vernepleier 100% Fast v/Stølsberg Butiltak Vi søkjerAntall stillingar: 1 Stillingsprosent: 100% Tilsettingsform: Fast Tiltreding: 09.09.2019 Arbeidstid: Turnus med kvar 4.helg Beskrivelse av avdelingTilsetting skjer med Tysvær kommune som arbeidsgivar. Stillinga er for tida plassert ved Stølsberg Butiltak. I Tysvær kommune er tenester til personar med funksjonshemming organisert i eigen eining - Seksjon Butiltak. Seksjonen yter i hovedsak tenester til personar med utviklingshemming. Nokre av tenestemottakarane bur i bustader med heildøgns bemanning.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 04-09-2019

Logoped, årsvikariat for Voss Interkommunale PPT-kontor
Voss Interkommunale PPT-kontor
Logoped, årsvikariat Det er ledig 2 vikariat i 100 % stilling som logoped ved Barne- og familietenestene frå 1. oktober 2019 til 2. oktober 2020. Om arbeidsstadenLogopeditenesta er administrativt lagt til PPT og held til i PPT sine lokaler i Sosialbygget i sentrum av Voss. Logopeditenesta har fem tilsette logopedar i ulike stillingsstorleikar. Logopedane gjev tenester til alle aldersgrupper. Tenestene vert utøvd i barnehagar, skular, heimar, omsorgsbustader og på sjukehus, som direktehjelp og som rettleiing.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 04-09-2019

Overlege for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Overlege Org. nr: 974707152 Stillingsident: 4118535250 Presentasjon av stillingen: Avdeling for gynekologisk kreft er en regionsavdeling for hele befolkningen i Helse Sør-Øst og lokal- og områdesykehus for Oslos befolkning ved kreft i underlivet hos kvinner. I tillegg har avdelingen et nasjonalt ansvar innen malign trofoblastsykdom, fertilitetsbevarende behandling ved livmorhalskreft og for kirurgisk behandling ved tilbakefall av livmorhalskreft etter strålebehandling. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen også regionsansvar for undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 15-09-2019