Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Radiograf, vikariat for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Radiograf, vikariat Org. nr: - Stillingsident: 4144186412 Presentasjon av stillingen: Avdeling for radiografi Rikshospitalet, seksjon for konvensjonell radiografi søker etter radiograf i 100 % vikariat for perioden 01.12.2019-30.11.2020, med mulighet for forlengelse. Avdelingen for radiografi Rikshospitalet består av Seksjon for CT, Seksjon for konvensjonell radiografi, Seksjon for MR og Seksjon for angio, intervensjon og ultralyd og har totalt rundt 90 radiografer fordelt på de ulike seksjonene.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Overlege Ambulant samhandlingsenhet - AAT for ST OLAVS HOSPITAL HF
ST OLAVS HOSPITAL HF
Overlege Ambulant samhandlingsenhet - AAT Org. nr: - Stillingsident: 4123552632 Presentasjon av stillingen: Nidaros distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling med lokalsykehusfunksjon i Psykisk helsevern. St.Olav HF. Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten og har ansvar i følgende opptaksområde; Østre del av Trondheim, Malvik, Selbu, Tydal, Bjugn, Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Roan. Til sammen er befolkningsgrunnlaget på cirka 110.000 innbyggere over 18 år.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Lege/psykolog for AHUS JESSHEIM BARN OG UNGDOMSPSYKIAT
AHUS JESSHEIM BARN OG UNGDOMSPSYKIAT
Lege/psykolog Org. nr: - Stillingsident: 4143692632 Presentasjon av stillingen: Dette er stillingen for deg som er lege eller psykolog og som liker å jobbe utenfor boksen. Hvis du ønsker å jobbe med innovasjon og tjenesteutvikling samtidig som du hjelper de aller mest sårbare barnevernsbarna er dette jobben for deg! Stillasbyggerne er en ny tjeneste ved Avdeling BUP, Ahus, med kontorer sentralt på Jessheim. Vi bistår for tiden 6 kommunale barnevernstjenester og en institusjon med å skreddersy tiltak for barn og unge (0-23) med psykiske problemer, på tvers av problematikk og kommunegrenser.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Vi søker logoped til vikariat for Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Vi søker logoped til vikariat Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4144515588 Presentasjon av stillingen: Drammen sykehus er en av klinikkene i Vestre Viken og ligger kun 40 minutter med bil fra Oslo, det er også nær buss og togstasjon. Logopediseksjonen ved Drammen sykehus yter tjenester til inneliggende pasienter ved sykehusets ulike somatiske avdelinger. Vi gir også polikliniske behandlingstilbud til enkelte pasientgrupper. Det er tilknyttet 2 årsverk.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Nattevakter og tilkallingsvikarer for FRELSESARMEENS BARNE OG FAMILIEVERN
FRELSESARMEENS BARNE OG FAMILIEVERN
Nattevakter og tilkallingsvikarer Informasjon om stillingen: Våken nattevakt 50,35% Hvilende nattevakt 34,74 % Tilkallingsvikarer Arbeidsoppgaver bl.a.: ¿ Arbeide systematisk etter miljøterapiplaner ¿ Delta i observasjons og kartleggingsarbeidet ¿ Skriving av journaler ¿ Praktisk arbeid ¿ Organisering av hverdagen i samarbeid med ungdommene og øvrige ansatte På natt blant annet sørge for: ¿ Ro/trygghet og omsorg, smøre matpakker, vekking og henting av ungdommer ved behov Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: ¿ Bachelor i barnevern/sosialt arbeid, Sykepleier med videreutdanning, vernepleier,
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Ledig vikariat som lege i spesialisering for Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Ledig vikariat som lege i spesialisering Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4144512378 Presentasjon av stillingen: Vi tilbyr erfaring innen et bredt spekter av inflammatoriske revmatiske sykdommer og et spennende samarbeid med andre legespesialister i et allsidig akuttsykehus. Seksjonen har godkjenning for spesialisering i revmatologi etter ny spesialistutdanning. Revmatologisk seksjon består av poliklinikk, infusjonsenhet og osteoporoseenhet. Døgnsenger er samlokalisert i nevrologisk sengepost. Stillingsstrukturen er 1 avdelingsoverlege, 5 overleger, 1-2 LIS.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 15-11-2019

Vernepleier/ 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning for URTEGATA BOLIGER
URTEGATA BOLIGER
Vernepleier/ 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning Org. nr: - Stillingsident: 4142106070 Presentasjon av stillingen: Vi ønsker oss engasjerte og dyktige fagpersoner som kan bidra til å opprettholde en god arbeidsplass og et faglig godt tilbud for beboerne. Vi yter bistand til åtte beboere, med sammensatt bistandsbehov. Stillingen går i todelt turnus med arbeidshelg hver tredje helg. Bydel Gamle Oslo er en bydel med fokus på innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi og hverdagsmestring. Vi søker ansatte som kan være med og bidra til og videreutvikle dette.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Spesialist i nevrologi/spesialist i fysikalsk medisin/erfaren spesialist i allmennmedisin for St. Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF
Spesialist i nevrologi/spesialist i fysikalsk medisin/erfaren spesialist i allmennmedisin Org. nr: - Stillingsident: 4140682424 Presentasjon av stillingen:Avd. Østmarka er et sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk seksjon med sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, men er for tiden lokalisert på avd. Brøset.Aktiviteten er i nært samarbeid med Avd. for Forskning og Utvikling og Det medisinske fakultet NTNU.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Psykologspesialist ved TSB-avdeling for Karmsund ABR Senter
Karmsund ABR Senter
Psykologspesialist ved TSB-avdeling Vi søker psykologspesialist på avdeling Avaldsnes TSB i 50 % stilling Arbeidsoppgaver ¿ Utredning, diagnostisering og behandling av henviste pasienter ¿ Delta i undervisning og gruppetilbud for pasienter ¿ Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten Vi tilbyr ¿ En spennende og utfordrende jobb i et godt fagmiljø ¿ Et godt, løsningsfokusert & kreativt arbeidsmiljø ¿ Gode lønnsbetingelser Krav til kompetanse · Norsk autorisasjon som psykologspesialist · Vi ønsker søkere med variert klinisk erfarin
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-01-2020

Overlege plastikkirurgi for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Overlege plastikkirurgi Org. nr: - Stillingsident: 4138544457 Presentasjon av stillingen: Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi, Nasjonalt brannskadesenter, har ledig fast stilling som overlege i plastikkkirurgi frå 01.11.2019. Det er for tida 8-delt heimevakt. Avdelinga har kvart år om lag 2500 avdelingsopphald og nærare 11000 polikliniske konsultasjonar. Avdelinga gjennomfører behandling innan alle fagfelt som inngår i utdanningsprogrammet for plastikkirurgi. Avdelinga har nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadebehandling.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 25-10-2019