Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleier - Natt for Diakonhjemmet sykehus AS
Diakonhjemmet sykehus AS
Sykepleier - Natt Org. nr: - Stillingsident: 4142209291 Presentasjon av stillingen: Kirurgisk avdeling Ortopedisk sengepost A søker sykepleiere til vikariat og faste stillinger i tre-delt turnus(80-100%). Ortopedisk sengepost A er en sengepost for ortopedi og eldre med hoftebrudd. Vi har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler denne pasientgruppen for 11 av Oslos 15 bydeler. Vår ortogeriatriske modell for hoftebruddpasienter er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og det har vært og vil være forskning knyttet til avdelingen.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Radiograf, vikariat for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Radiograf, vikariat Org. nr: - Stillingsident: 4144186412 Presentasjon av stillingen: Avdeling for radiografi Rikshospitalet, seksjon for konvensjonell radiografi søker etter radiograf i 100 % vikariat for perioden 01.12.2019-30.11.2020, med mulighet for forlengelse. Avdelingen for radiografi Rikshospitalet består av Seksjon for CT, Seksjon for konvensjonell radiografi, Seksjon for MR og Seksjon for angio, intervensjon og ultralyd og har totalt rundt 90 radiografer fordelt på de ulike seksjonene.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Helsefagarbeider for Bergåstjern sykehjem
Bergåstjern sykehjem
Helsefagarbeider Org. nr: - Stillingsident: 4144055997 Presentasjon av stillingen: Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Vi har 11 plasser for langtid, 20 plasser på rehabiliteringsavdeling, 20 plasser for personer med demens (skjermede enheter) og 25 plasser for korttid. I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi en velværeavdeling med bad, frisør og fotterapeut. Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Sykepleier/vernepleier 50% fast nattevaktstilling for STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
Sykepleier/vernepleier 50% fast nattevaktstilling Org. nr: - Stillingsident: 4144681858 Presentasjon av stillingen:Behandlingsposten Gausel er en del av avdeling for unge voksne og flyktninger AUVF.Avdelingen består av ti behandlingsplasser og gir tilbud til unge voksne i aldersgruppen 18-24 år som har en alvorlig psykisk lidelse. Vi har også oppfølging med fem boenheter på Gauseltunet.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Helsefagarbeider fast stilling 80 % for TØNSBERG KOMMUNE ØVRE BOGENVEI BOTI
TØNSBERG KOMMUNE ØVRE BOGENVEI BOTI
Helsefagarbeider fast stilling 80 % Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlasting, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. I et av våre enetiltak, trenger vi helsefagarbeider i 80 % fast stilling. Stillingen er turnus, med arbeid hver 3. helg. Selvbestemmelse og mestring er viktige verdier i vårt arbeid, og vi jobber hver eneste dag for å finne mulige løsninger for at våre beboere skal ha en meningsfull hverdag.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Sykepleiere, faste stillinger for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykepleiere, faste stillinger Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4144112056 Presentasjon av stillingen: Søker du en utfordring, der du får brukt alle dine egenskaper som sykepleier, - søk en stilling på Medisinsk sengeområde Kongsvinger. Medisinsk sengeområde har 29 senger klare for pasienter som kommer inn med behov for nødhjelp. Vi jobber i team; hjerte, lunge, slag og endokrinologi.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Miljøterapeut for SKØYENKROKEN BOLIGER
SKØYENKROKEN BOLIGER
Miljøterapeut Org. nr: - Stillingsident: 4143458202 Presentasjon av stillingen: Skøyenkroken boliger gir et bo- og tjenestetilbud til mennesker med ulike utfordringer, primært psykiske vansker. Vi er organisert i avdeling velferd og fritid. Vi yter tjenester etter Lov om helse- og omsorgstjenester. Boligen har 11,5 årsverk i turnus. Vi har ledig en fast 100% fast stilling med arbeid dag/kveld og helg.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Seksjonsleder - ambulansetjenesten - region Gudbrandsdalen for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Seksjonsleder - ambulansetjenesten - region Gudbrandsdalen Org. nr: - Stillingsident: 4143216261 Presentasjon av stillingen: Ambulanseavdelingen har ledig 100% fast stilling som seksjonsleder i Gudbrandsdalen med ansvar for stasjonene Vågå og Lom. Gudbrandsdalen ambulanseområde består for øvrig av Nord-Gudbrandsdalen med Vinstra, Otta og Dombås, samt Lillehammer, Gausdal og Ringebu, noe som betinger samarbeid på tvers i området. Vi søker etter en person med helsefaglig bakgrunn og kompetanse innenfor ledelse.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

Sykepleier for VVHF Blakstad sykehus
VVHF Blakstad sykehus
Sykepleier Org. nr: 974706156 Stillingsident: 4142173687 Presentasjon av stillingen: Alderspsykiatrisk seksjon B søker en engasjert sykepleier med interesse for alderspsykiatri. Vi har ledig 80 % stilling som sykepleier/spesialsykepleier med fortiden arbeid på natt og hver 3. helg. Seksjonen har 10 døgnplasser fordelt på 2 grupper. Vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker over 65 år som har en psykisk lidelse. De vanligste lidelsene er depresjon, psykose, demens, delir og angst. Pasienten har ofte somatiske problemstillinger i tillegg.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Seksjonsleder for UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk
UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk
Seksjonsleder Org. nr: - Stillingsident: 4142933031 Presentasjon av stillingen: Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca.900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Avdeling nord er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har p.t. ca. 202 årsverk og et nettobudsjett på 170 mill.kr. Avdelingen består av fire seksjoner; Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms: Voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 04-11-2019