Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleier/spesialsykepleier for Diakonhjemmet sykehus AS
Diakonhjemmet sykehus AS
Sykepleier/spesialsykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4101807046 Presentasjon av stillingen: Er du sykepleier / spesialsykepleier med lyst til å jobbe på gastrolab og poliklinikk? Ved kirurgisk avdeling, kirurgisk poliklinikk søker vi 1-2 sykepleier / spesialsykepleier. Vi ønsker sykepleier spesielt med erfaring og kompetanse i endoskopi, men kompetanse på sårbehandling og andre fagområder er også relevant. Sykepleierne rullerer på fagområdene, samtidig som man har hovedfokus på enkelte fagfelt.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 20-08-2019

BPA assistent på Frogner for STENDI HEIMTA AS
STENDI HEIMTA AS
BPA assistent på Frogner Org. nr: 913462564 Stillingsident: 4102145698 Presentasjon av stillingen: Det søkes etter en kvinne i alderen 25 ¿ 50 år som er interessert i å jobbe med mennesker, og som kunne tenke seg å jobbe som personlig assistent for en blind bruker. ArbeidsoppgaverArbeidstid: Fra ca. kl. 11.00 ¿ ca. kl. 16.00 annenhver lørdag der oppgaven er å bli med på spasertur i skog og mark og/eller utføre andre nødvendige ærender så som handling (nødvendigvis ikke matvarer), reparasjon av klær (om nødvendig) og andre forefallende ting i og utenfor hjemmet.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019

Sykepleier / Spesialsykepleier for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykepleier / Spesialsykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4098936607 Presentasjon av stillingen: 100 % fast kombinasjonsstilling hvorav 75 % på barne- og ungdomsklinikken og 25 % fast ved bemanningsavdelingen.2 x 63 % kombinasjonsstilling for tiden natt på barne- og ungdomsklinikken og 37 % fast ved bemanningsavdelingen.1 x 50 % kombinasjonsstilling for tiden natt på barne- og ungdomsklinikken og 50 % fast ved bemanningsavdelingen.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 21-07-2019

Sykepleier/spesialsykepleier for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL
Sykepleier/spesialsykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4102548831 Presentasjon av stillingen: Vi søker sykepleier/spesialsykepleier som ønsker å jobbe i en akuttpsykiatrisk avdeling. Det er nå to ledige vikariater, den ene fra 01.08.19-15.04.20 og den andre fra 15.08.19-14.06.20. Mulighet for forlengelse. Vi søker deg som har interesse for akuttpsykiatrisk behandling og som vil jobbe i en avdeling som i perioder har et høyt arbeidstempo. Avdelingen gir øyeblikkelig hjelp-tilbud til personer med psykoser, skjermingstrengende maniske lidelser, akutte kriser, og lignende.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019

Helsefagarbeidere og sykepleiere/vernepleiere - Nattevakter i Psykisk helse- og rusarbeid for DRAMMEN KOMMUNE
DRAMMEN KOMMUNE
Helsefagarbeidere og sykepleiere/vernepleiere - Nattevakter i Psykisk helse- og rusarbeid Org. nr: - Stillingsident: 4100335489 Presentasjon av stillingen: Psykisk helse og rusarbeid er fra 2018 etablert i en virksomhet. Virksomheten er organisert i direktorområdet for HSO, Helse sosial og omsorg. Bystyret vedtok 30. mai 30.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 12-07-2019

Avdelingssykepleier for Narvik kommune
Narvik kommune
Avdelingssykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4082760974 Presentasjon av stillingen: Hjemmesykepleien har sine lokaler i Sykehusveien 3A - vegg i vegg med Narvik sykehus. Tjenesten er organisert i 3 soner som tilbyr hjemmehjelp og hjemmesykepleie til hjemmeboende personer med omsorgsbehov. ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver: Som fagansvarlig hos oss vil du ha det daglige ansvaret for pasienter. Hovedarbeidsoppgavene er å delta i kvalitetssikringsarbeidet, oppfølging av pasientens vedtak, planlegging av tilbudene til brukere og bidra til godt samarbeid i tjenesten og med andre samarbeidspartnere.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 17-07-2019

Er du sykepleier og vil jobbe i kommunehelsetjenesten i Nye Drammen? Da vil vi høre fra deg - Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt for DRAMMEN KOMMUNE
DRAMMEN KOMMUNE
Er du sykepleier og vil jobbe i kommunehelsetjenesten i Nye Drammen? Da vil vi høre fra deg - Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt Org. nr: - Stillingsident: 4102145137 Presentasjon av stillingen: Er du sykepleier og har lyst på nye, spennende utfordringer og muligheter i kommunehelsetjenesten? Vi på Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt ønsker å styrke vår sykepleiekompetanse og søker etter dyktige sykepleiere til vårt distrikt som kan bidra og vil være med å sikre god og faglig sykepleiekompetanse.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-07-2019

Lærling i Helsearbeiderfaget for Yrkesopplæring (Bergen Kommune)
Yrkesopplæring (Bergen Kommune)
Lærling i Helsearbeiderfaget Bli lærling i helsearbeiderfaget. Bergen kommune er en av Hordalands største opplæringsbedrifter. I Bergen kommune får du en strukturert opplæring over 2 år med lønn. Våre lærlinger får egen instruktør, kurs og tett oppfølging i læretiden. Husk å legge med kompetansebevis/vitnemål og attester med søknaden. Søkere med ungdomsrett under 25 år vil bli prioritert. Ved tilbud om læreplass må søker kunne dokumentere negativ MRSA, og tuberkulose attestLæreplassgaranti i Helsearbeiderfaget!
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019

Jobb i stall med terapihest som personlig assistent (BPA) for ung dame. for ABRI DIALOGUE AS
ABRI DIALOGUE AS
Jobb i stall med terapihest som personlig assistent (BPA) for ung dame. Abri Dialogue AS er en landsdekkende privat leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi har hovedkontor i Sola sentrum og har levert BPA-tjenester siden 2007. Vi har i dag konsesjonsavtaler i 52 kommuner, blant annet Stavanger, Sandnes, Sola, Oslo, Bergen, og Trondheim. Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Våre assistenter bistår og tilrettelegger slik at hver enkelt hovedperson får en mest mulig skreddersydd hverdag etter egne ønsker og behov.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 26-07-2019

Assistent / Sykepleiestudent for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Assistent / Sykepleiestudent Org. nr: - Stillingsident: 4099017323 Presentasjon av stillingen: 2 x 18 % vikariater ledig fra 19.08.2019 til 21.06.2020 Gjeldende turnus er for tiden arbeid hver 3. helg, med mulighet for ekstravakter på hverdager og i ferier. Vi kan tilby en stilling med stor variasjon innenfor hele spekteret av fagområdene som pediatri favner om. Hovedvekten av våre pasienter er medisinske, men vi har også innlagt mange barn med kirurgiske og ortopediske problemstillinger. Dersom du ønsker ytterlige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med seksjonsleder.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019