Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Operasjonssykepleier til Flekkefjord for Dedicare AS
Dedicare AS
Operasjonssykepleier til Flekkefjord Dedicare søker operasjonssykepleier til operasjonsavdelingen i Flekkefjord i sommer. Periode: 24.06.19-18.08.19.Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon, traume- og sectioberedskap. Det utføres operasjoner innenfor spesialitetene ortopedi, generell/ gastro kirurgi og gynekologi.Sterilsentralen er en enhet i operasjonsavdelingen med eget personal på dag og fram til kl. 20 på virkedager. Operasjonssykepleier jobber i 3 delt turnus. Arbeidstid 35,5 timer/ uke i 100% stilling.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Vil du jobbe ved medisinsk intermediæravdeling i Kristiansand? for Dedicare AS
Dedicare AS
Vil du jobbe ved medisinsk intermediæravdeling i Kristiansand? Vi søker intensivsykepleiere eller sykepleiere med relevant erfaring over flere år fra intermediærenhet/ overvåkningsenhet. Perioden er fra 24.06 - 11.08.2019. Du får jobb tilsvarende 100 % stilling i perioden, det 3-delt turnus.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 27-02-2019

Har du lyst til å jobbe ved generell intensiv i Kristiansand i sommer? for Dedicare AS
Dedicare AS
Har du lyst til å jobbe ved generell intensiv i Kristiansand i sommer? Dedicare søker flere intensivsykepleiere til Kristiansand i sommer.Vi trenger deg som har relevant utdanning og erfaring til generell intensiv ved Sørlandssykehuset fra 24 juni til og med 18 august 2019.Det er 3-delt turnus, men det kan tilpasses om du har spesielle ønsker.Hvis du har mulighet til å jobbe hele eller deler av perioden så ta kontakt med oss!Kvalifikasjoner-Norsk autorisasjon -Respiratorkompetanse-Erfaring fra tilsvarende avdeling -Oppdatert AHLR-kurs-Videreutdanning som intensivsykepleier er å foretrekke men
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 27-02-2019

Sykepleier for Martina Hansens Hospital
Martina Hansens Hospital
Sykepleier Ledig 100 % fast stilling ved revmatologisk poliklinikk, med vakter ved ortopedisk sengeavdeling hver 4. helg.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 07-02-2019

Ferievikar sommer 2019 - Stavanger DPS for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Ferievikar sommer 2019 - Stavanger DPS Stavanger DPS ble etablert som DPS fra 01.01.07 og er et av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde i Stavanger på ca. 72.000 innbyggere over 18 år. Stavanger DPS flyttet inn i nytt bygg sommer 2014. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam med 4 krisesenger og krisetelefon, og 2 sengeposter med tilsammen 26 døgnplasser.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Sommerjobb legetjenesten 19/85 (Helsesekretær) for Engavågen legekontor
Engavågen legekontor
Sommerjobb legetjenesten 19/85 (Helsesekretær) Sommerjobb legetjenesten 19/85Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Helsefremmende og forebyggende virksomhet, legetjenesten Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) for Glomfjord legekontor
Glomfjord legekontor
Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) Sommerjobb legetjenesten 19/85Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Helsefremmende og forebyggende virksomhet, legetjenesten Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) for Ørnes legekontor
Ørnes legekontor
Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) Sommerjobb legetjenesten 19/85Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Helsefremmende og forebyggende virksomhet, legetjenesten Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Er du en sterk fagperson med engasjement for ungdoms psykiske helse? - Utdanning og oppvekst for Sørum kommune
Sørum kommune
Er du en sterk fagperson med engasjement for ungdoms psykiske helse? - Utdanning og oppvekst Familiehelsetjenester skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn/ungdom 0-20 ar. Vi tilbyr svangerskapsomsorg og helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år ved Frogner og Sørumsand helsestasjon, skolehelsetjeneste ved alle grunnskoler og Sørumsand videregående skole. Vi har helsestasjon for ungdom (HFU) på Sørumsand.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus - Bergen kommune for Bergen kommune
Bergen kommune
Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus - Bergen kommune Hjemmesykepleien har ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus har fem geografisk inndelt hjemmesykepleie grupper. Alle baser er sentralt plassert i Bergen sentrum og Sandviken. Om du har preferanse i forhold til hvilken gruppe du ønsker deg til, kan dette gjerne fremkomme i søknaden. Vi søker etter ferievikarer for sommeren 2019.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019