Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Søker etter fast tilkallingsassistent for Uloba SA
Uloba SA
Søker etter fast tilkallingsassistent En mann i el-rullestol søker etter en personlig assistent for å assistere meg til mine daglige gjøremål både dagvakter og kveldsvakter samt hjelpe meg med personlig hygiene m.m¿..Jeg søker etter en personlig assistent som kan jobbe fast hos meg som tilkalling assistent ved sykdom eller ved ferie avvikling. Assistenten kan bli kaldt inn på kort varsel ved sykdom. Når det gjelder ferie avvikling så vil det bli mer planlagt.Assistenten må kunne jobb tett inn til på familien i alle situasjoner samt også tåle at de har en hund.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Sykepleier/vernepleier for Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Sykepleier/vernepleier  Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.  Enheten består av Austmarka hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede boliger på Holt og Austmarka.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 05-04-2019

Helsefagarbeider for Moss kommune
Moss kommune
Helsefagarbeider Jobbnorge ID: 167037ArbeidsoppgaverVi har ledig fast 25 % stilling i turnus som helsefagarbeider ved Forebyggende virksomhet avd. Psykisk helse.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Sykepleier/vernepleier for Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune Austmarka og Holt omsorgsenhet 
Sykepleier/vernepleier  Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.  Enheten består av Austmarka hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede boliger på Holt og Austmarka.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 05-04-2019

Miljøterapeut for Avlastning og bosetting, Arendal kommune
Avlastning og bosetting, Arendal kommune
Miljøterapeut De som blir ansatt skal ivareta barn og unge som er på avlastningsopphold i varierende grad. Røedtunet har også brukere som har langvarig opphold. Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud, og at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt, faglig og sosialt arbeidsmiljø.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 22-04-2019

Vi har ledig fast 80 % stilling som helsesekretær med arbeid 4. hver helg for Ravneberghaugen opptreningssenter
Ravneberghaugen opptreningssenter
Vi har ledig fast 80 % stilling som helsesekretær med arbeid 4. hver helg Vi søker etter en engasjert og dyktig helsesekretær med fagbrev som har interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø. Søker må ha erfaring og god kjennskap til helsevesenet, samt beherske norsk språk både muntlig og skriftlig. Søker er serviceinnstilt, ansvarsbevisst og må kunne møte mennesker i sårbare situasjoner med omsorg og tillit. Gode datakunnskaper er nødvendig, samt erfaring med pasientadministrativ system.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 03-04-2019

Sykepleier på jakt etter nye utfordringer? for Uwork AS
Uwork AS
Sykepleier på jakt etter nye utfordringer? Om stillingen: På grunn av økt pågang i Porsgrunn og omegn er vi er på utkikk etter dyktige sykepleiere som kan jobbe medelever vakter ved behov, og single vakter! Du vil kunne jobbe på tiltak som har 1-1 bemanning og 2-1 bemanning. (Døgnvaktene går fra man-torsdag og torsdag til mandag) Vi søker: Sykepleiere Erfaring fra respirator trengende pasienter. Erfaring med mating med sonde. Personer som har god kunnskap til lovverket. En lagspiller som kan bidra aktivt til å ivareta et godt arbeidsmiljø.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 14-04-2019

Hvilende nattevakt for Kirkens Bymisjon A-Senteret
Kirkens Bymisjon A-Senteret
Hvilende nattevakt Org.nr.:944 384 448 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : A-senteret er en institusjon i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for mennesker med rusmiddelproblemer og lettere psykiske lidelser. Vi eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon på oppdrag fra Helse Sør-Øst. Virksomheten er organisert i en poliklinisk avdeling, en korttids døgnavdeling og en langtids døgnavdeling. Døgnavdelingen har 21 plasser for kvinner og menn.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Postdoktor i EU-prosjektet CO-CREATE for Avdeling for Helse og Ulikhet/Senter for evaluering av folkehelsetiltak
Avdeling for Helse og Ulikhet/Senter for evaluering av folkehelsetiltak
Postdoktor i EU-prosjektet CO-CREATE Folkehelseinstituttet søker deg som er interessert i hvordan politikkutforming påvirker befolkningens atferd og helse. Vi tilbyr en 3-årig stilling som postdoktor knyttet til det EU-finansierte prosjektet CO-CREATE. Stillingen er ved Avdeling for helse og ulikhet og inngår som del av instituttets Senter for evaluering av folkehelsetiltak. CO-CREATE er et femårig prosjekt som ledes fra Folkehelseinstituttet. Prosjektet består av til sammen 14 nasjonale og internasjonale partnerorganisasjoner.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 24-04-2019

Bedriftssykepleier Kongsberg for Synergi Helse
Synergi Helse
Bedriftssykepleier Kongsberg Arbeidsoppgaver: Planlegge og gjennomføre lovpålagte målrettede helsekontroller av eksponerte grupper i samarbeid med bedriftslegeYrkes- og reisevaksinerBidra i arbeidet med å forebygge sykdom/skade/fravær/helseplager knyttet til arbeidet og annet systematisk, forebyggende HMS arbeid/internkontrollSykefraværsoppfølgingUndervisning og fasilitere prosesserProsjektstyringKvalifikasjoner: Norsk autorisasjon for offentlig godkjent sykepleierDet er ønskelig med relevant tilleggsutdanning/STAMI, erfaring fra bedriftshelsetjenesteRelevant erfaringGod formidlingsevne skrift
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 26-04-2019