Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Portør for Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Portør Org.nr.:965985166 Stillingsident: 2019-138 Presentasjon av stillingen : Serviceavdelingen er en sentral servicefunksjon som tilbyr felles støttetjenester på sykehuset. Avdelingen leverer portørtjeneste, tekstil- og sengevaskeri, budtjeneste, Tolketjeneste og Frivilligtjeneste. Serviceavdelingen er organisert i Fellestjenester. Sykehuset søker mellomvakt - portør i 50 % fast stilling - turnusarbeid. Turnusen er satt opp på følgende måte: 3 arbeidsdager uke 1, 4 arbeidsdager uke 2, fri uke 3 osv.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Privat sykehus søker operasjonssykepleier ut året for VACANT HELSE AS
VACANT HELSE AS
Privat sykehus søker operasjonssykepleier ut året OPERASJONSSYKEPLEIER TILBYS MEGET GOD LØNN! Et populært og hyggelig privat sykehus søker en operasjonssykepleier med erfaring fra ortopediøre, nese og halsgenerell kirurgiOppstart: så snart som mulig Varighet: ut året, med mulighet for forlengelse Stillingsprosent: 100% GRATIS REISE OG GRATIS BOLIG Du bor gratis i våre boliger, og vi bestiller og betaler reisen for deg tur/retur ditt hjemsted. GRATIS HLR-KURS Er det mer enn ett år siden du gjennomførte hjerte- og lungeredningskurs, må du ta nytt kurs for å jobbe på sykehus.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 02-10-2019

Vernepleiar for Samnanger kommune
Samnanger kommune
Vernepleiar Org. nr: - Stillingsident: 4114390730 Presentasjon av stillingen: Fast 60% stilling som vernepleiar ledig. Stillinga er pt ved Skottabakken bufellesskap sentralt i Samanger, 40 min kjøring frå Bergen sentrum. Turnusarbeid med kvar 6. helg pga langvakter. Beboerne vil flytte i nytt bufelleskap i løpet av våren 2020. Arbeidsoppgåver Pleie og miljøterapi.Primærkontaktansvar.Utarbeiding av prosedyrer.Medansvarleg for dokumentasjon og medikamenthandtering.Ansvar for å gje hjelp ut i frå brukaren sitt vedtak og til avtalt kvalitet.Ansvar for gjennomføring av tiltak jf. HOL.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 15-09-2019

Kvinne på Bekkestua trenger brukerstyrt personlig assistent for BÆRUM KOMMUNE PSYKISK HELSE ØST
BÆRUM KOMMUNE PSYKISK HELSE ØST
Kvinne på Bekkestua trenger brukerstyrt personlig assistent Org. nr: - Stillingsident: 4120943802 Presentasjon av stillingen: Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for den som har behov for bistand i dagliglivet. Bruker leder assistentens daglige arbeidet, og Bærum kommune har arbeidsgiveransvaret. Kvinne på Bekkestua med barn i alder 13-18 år trenger kvinnelig personlig assistent 3-4 dager i uken fra ca. kl. 16.30-20.30. Det er kveldstillegg for timer etter kl. 17. Stillingen tilsvarer 11-18 timer per uke.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 05-09-2019

Fagleiar for Førde Helsetun
Førde Helsetun
Fagleiar Org.nr.:963923511 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om ossFørde helsetun er ein moderne sjukeheim og vi har eit godt fagmiljø med mange engasjerte og dyktige medarbeidarar. Skjerma eininga har 28 plassar til personar med demenssjukdom. Dette er ei eining for deg som har interesse for aldersdemens og vi håpar du vil søkje!Om stillingaVi har ledig vikariat som fagleiar i 100 % stilling. Stillinga er 50 % administrativt og 50 % som sjukepleiar i avdelinga med arbeid 3. kvar helg.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Helsefagarbeidere ved Hov gård bofellesskap for RINGERIKE KOMMUNE HOV GÅRD BOFELLES
RINGERIKE KOMMUNE HOV GÅRD BOFELLES
Helsefagarbeidere ved Hov gård bofellesskap Org. nr: - Stillingsident: 4120962282 Presentasjon av stillingen: Den ene stillingen er i 2.etg. De andre to stillingene må regne med å jobbe i forskjellige etasjer. Generelt for stillingene er at de innebærer turnus med hver 2. helg. Vi søker medarbeidere med gode samarbeidsevner, som er selvstendige, tar initiativ, er pålitelige og har en interesse for fagområdet. Du er i tillegg opptatt av brukermedvirkning, å skape en god hverdag for brukerne, og ønsker å utgjøre en forskjell for den enkelte bruker.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 05-09-2019

Vernepleier - Færden/Elvegata bofelleskap for Ringerike kommune
Ringerike kommune
Vernepleier - Færden/Elvegata bofelleskap Org. nr: - Stillingsident: 4120985239 Presentasjon av stillingen: Vi trenger flere vernepleiere blant våre fantastiske ansatte, og det kan bli deg. Vi søker deg som er opptatt av å skape en god hverdag for våre brukere slik at de opplever trygghet, glede og mestring i hverdagen. Du er nysgjerrig på vernepleierfaget, har gode holdninger og ønsker å utvikle egen kunnskap i samarbeid med andre. Vi har et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og nye løsninger med fokus på velferdsteknologi.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 06-09-2019

Fast stilling på dagsenter for eldre for SAMNANGER KOMMUNE FYSIOTERAPITENEST
SAMNANGER KOMMUNE FYSIOTERAPITENEST
Fast stilling på dagsenter for eldre Org. nr: - Stillingsident: 4116796667 Presentasjon av stillingen: Dagsenteret er på storståva på Samnangerheimen. Dagsenteret er ope 3 dager i veka. Denne stillinga inneber arbeid to dager i veka. Arbeidsoppgåver Målretta miljøarbeidHente heimebuande, og kjøre dei heim att når dagsenteret sluttOrganisere måltiderPraktiske gjøremål i dagsenter og andre delegerte oppgaver fra lederBidra til at pasientar opplever ein høg grad av livskvalitetKvalifikasjonar Helse/Sosilafaglig utdanning.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 15-09-2019

Private avlastere for KRISTIANSAND KOMMUNE ADM BEHANDLING
KRISTIANSAND KOMMUNE ADM BEHANDLING
Private avlastere Org. nr: - Stillingsident: 4120865780 Presentasjon av stillingen: Karismatisk ung mann søker fleksible og serviceinnstilte assistenter/ tilkallingsvikarer. Han er veldig glad i musikk og i fortellinger. Han er etter en ulykke blitt avhengig av hjelp og det jobbes aktivt med opptrening. Arbeidstid: Tilkallingsvikarer, to dager i uken etter avtale mellom kl 14.00 ¿ kl. 18.30 Noen perioder flere dager i uken/helg mellom kl 13 og kl 20. etter avtale.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 06-09-2019

Sykepleier for VENNESLAHEIMEN OMSORGSSENTER
VENNESLAHEIMEN OMSORGSSENTER
Sykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4120096748 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig en 100 % stilling som sykepleier . Stillingen er tilknyttet en av våre langtidsavdelinger, med 24 beboerplasser fordelt på 3 enheter. Avdelingen tilbyr langtidsopphold, og har ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleier. Stillingen er ledig fra 01.01.2020. Dersom det blir ledige stillinger i andre enheter i kommunen, vil søkere kunne bli vurdert i forhold til disse stillingene. Avdelingen er opptatt av å yte pleie av god kvalitet og hvor omsorgen for den enkelte står sentralt.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 02-10-2019