Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vernepleier/sykepleier enhet for psykisk helse og rus, 2 x 100 % fast
Lillesand kommune
Enhet for psykisk helse og rus jobber med mennesker med psykiske utfordringer og mennesker med rusavhengighet over 18 år. Enheten består av rus og psykisk helse team, avdeling for bofellesskap og avdeling for bo- og aktivitetstilbud. Enheten har høyt faglig fokus i sine tjenester og er bredt tverrfaglig sammensatt med 57 ansatte. Enheten er aktiv ift. kontinuerlig videreutvikling av sine tjenester og kompetansen til ansatte. Enheten har tilknyttet kommunepsykolog og er med i FACT prosjektet under SSHF.
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 14-11-2020

Er du en positiv og entusiastisk voksen?
Espira Sangereidåsen
Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Ønsker du å bidra til at barn får en fantastisk start på livet?
Espira Sangereidåsen
Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 30-10-2020

Kommunepsykolog, 100 % fast
Lillesand kommune
Lillesand kommune har folkehelse, livsmestring og tilhørighet som satsningsområde. Kommunepsykolog bidrar i dette arbeidet. Innbyggerne skal oppleve livsmestring, trygghet og fellesskap. Dette er viktige grunnpilarer for hvordan kommunen skal levere tjenester til kommunens innbyggere. Vi skal være en kommune med gode bo og oppvekstvilkår for alle. Vi ønsker å være en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere som opplever mestring og utfører arbeid til nytte for innbyggerne.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 15-11-2020

Avdelingsleder yrkesfag
Lillesand videregående skole.
Org. nr: - Stillingsident: 4301544672 Presentasjon av stillingen: Vår avdelingsleder ved yrkesfag går over i ny stilling, og vi søker ny leder til avdelingen. Skolen har for tiden fire programområder på yrkesfag; helse og oppvekst, service, samferdsel og reiseliv, bygg og anleggsteknikk og restaurant- og matfag.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 02-11-2020

Produktkoordinator
SG Armaturen AS
SG Armaturen AS SG Armaturen er din spesialist på belysning til bolig- og prosjektmarkedet, og våre produkter er det foretrukne valget for bransjefolk som el-grossister, installatører, arkitekter og belysningskonsulenter.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 31-10-2020

Aktivitør omsorg Høvåg, 50 % fast
Lillesand kommune
Kan du bidra til fagutvikling i et trivelig arbeidsmiljø? Tør du å by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger, frilvillige og innbyggere?
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Ruteplanlegger i ASKO AGDER AS
ASKO AGDER AS
Er du ASKO AGDER sin nye ruteplanlegger? Som ruteplanlegger i ASKO AGDER vil du gå inn i vår nyopprettede plan og analyseavdeling. Hovedoppgavene dine vil være å ha ansvar for den daglige ruteplanleggingen slik at vi oppnår god leveringspresisjon med færrest mulig kjørte kilometer.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 14-11-2020

Konsulent IT, IT-tjenesten, 100 % vikariat
Lillesand kommune
IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner er et IT-samarbeid med Lillesand som vertskommune. Vi har et sterkt fagmiljø med engasjerte medarbeidere og har ansvar for IT-drift og digitalisering i begge kommuner. Våren 2021 har vi medarbeidere som skal ha foreldrepermisjon, og søker derfor en person til et vikariat på 6 måneder. Tiltredelse: Januar 2021. Arbeidstid: Dagtid, med fleksitidsordning. Ansvarsområde/hovedoppgaver:
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Jobbveileder og pedagog
Avigo AS
Avigo er en ledende Arbeid & Inkluderingsbedrift i vår region. Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for jobbsøker, NAV og næringslivet. Vårt viktigste fortrinn er mulighetene vi har for å kvalifisere, skreddersy arbeidspraksis internt eller eksternt og hjelpe folk til å komme i jobb. Hovedkontoret vårt ligger i Lillesand, men vi har også avdelinger i Grimstad og på Birkeland.
Registrert : 15-10-2020 Søknadsfrist : 24-11-2020