Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Ungdomskontakt, 50 % vikar - 2. gangs utlysning for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Ungdomskontakt, 50 % vikar - 2. gangs utlysning 50 % svangerskapsvikariat     Enhet for kultur og bibliotek består av kultur og fritid (kulturkontoret), bibliotek, museum og kino/kulturhus. Kultur og fritid er lokalisert på rådhuset.      Ungdomskontaktene er i det daglige selvstendige samarbeidspartnere til bl.a. skoler, fritidsklubber, politi og frivillige organisasjoner for ungdom.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 09-02-2019

Vi søker jobbveileder Oppfølgingstiltaket - 100 % vikariat for AVIGO AS
AVIGO AS
Vi søker jobbveileder Oppfølgingstiltaket - 100 % vikariat Som jobbveileder i Oppfølgingstiltaket gir du bistand til den enkelte deltaker med sikte på at hun/han skal komme i eller beholde ordinært arbeid. Deltakeren er i et tiltak med kortere eller lengre varighet, og du skal følge deltaker gjennom hele perioden. Du skal bidra til at deltaker ser muligheter på arbeidsmarkedet, samt motivere deltaker til egenaktivitet. Du skal bidra i dialog med eksisterende arbeidsgiver eller være pådriver for etablering av nytt arbeidsforhold.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Off. godkjent sykepleier omsorg sentrum, 73,4 % fast for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Off. godkjent sykepleier omsorg sentrum, 73,4 % fast 73,4 % fast stilling     Tiltredelse:  01.04.19   Arbeidstid:  Turnus med arbeid hver 3. helg   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Hjemmetjenesten har en respiratorpasient som  krever døgnbemanning. Vedkommende bor i egen bolig i tilknytning til Lillesand bo- og aktivitetssenter.  Det er et nært samarbeid med vår ordinære hjemmetjeneste  Det er en bemanning på 2:1 hele døgnet    Krav til kompetanse:  Off.
Registrert : 11-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Fysioterapeut, 50 % vikar for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Fysioterapeut, 50 % vikar Lillesand kommune har ledig 50% vikariat for fysioterapeut i avdeling for ergo/fysioterapitjenester.    Tidlig innsats og rehabilitering er hovedfokusområder for avdelingens arbeid.    Varighet:  Tiltredelse snarest, med varighet til 01.01.20.      Arbeidstid:  Dagtid, med fleksitidsordning.    Ansvarsområde/hovedoppgaver: Individuell fysioterapi/opptrening i institusjon og i hjemmet  Tverrfaglig arbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere  Fysioterapi/opptrening i grupper barn/voksne  Tjenester i Frisklivssentralen    Krav til kompeta
Registrert : 11-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Sykepleier omsorg Høvåg, 75 % vikar for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Sykepleier omsorg Høvåg, 75 % vikar 75 % vikariat i natturnus.   Varighet:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Natturnus, med arbeid hver 3.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Fagarbeider byggdrift, 100 % fast for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Fagarbeider byggdrift, 100 % fast 100 % fast stilling     Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Dagtid, med fleksitidsordning   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Oppsyn, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg  Utføre vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver iht.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Helsesykepleier i enhet for tverrfaglig helse, 50 % vikar for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Helsesykepleier i enhet for tverrfaglig helse, 50 % vikar 50 % vikariat     Stillingen kan kombineres med vikariatet helsesykepleier/sykepleier. Det stilles da krav om utdanning som helsesykepleier eller student som helsesykepleier, med relevante egenskaper og erfaring i henhold til utlysningsteksten.   Tiltredelse:  Tiltredelse etter avtale, med varighet i 1 år.    Arbeidstid:  Dagtid.   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Forebyggende og helsefremmende oppgaver iht. retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjeneste, herunder lover, kommunalt planverk og prosedyrer.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Helsesykepleier/sykepleier i enhet for tverrfaglig helse, 50 % vikar for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Helsesykepleier/sykepleier i enhet for tverrfaglig helse, 50 % vikar 50% vikariat som helsesykepleier/ sykepleier med videreutdanning i psykisk helse for barn og unge eller sykepleier med annen relevant videreutdanning.   Stillingen kan kombineres med 50 % vikariat som helsesykepleier.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Off. godkjent sykepleier fast helgstilling for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Off. godkjent sykepleier fast helgstilling 16,6 % stilling som off. godkjent sykepleierTiltredelse:    Etter avtale     Arbeidstid:   Arbeid hver 3.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Lærer Tingsaker skole, 80 % vikar for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Lærer Tingsaker skole, 80 % vikar 80 % vikariat     Tiltredelse:  Tiltredelse snarest, med varighet til 31.07.19.     Ansvarsområde/hovedoppgaver:  Kontaktlærer på 3.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019