Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Kundereisen/digital markedsføring - vikariat 12 mnd med mulighet for forlengelse
Lillesands Sparebank
LYST TIL Å ARBEIDE MED KUNDEOPPLEVELSER? Bank, finans og forsikring Vi styrker laget og søker etter en kunde- og forretningsorientert person som skal være med å videreutvikle kundeopplevelsene til nye og eksisterende kunder i Lillesands Sparebank. Du vil arbeide med Markedsanalyse - operasjonell forretningsutviklingSkape den beste kundereisen for kundene våreMålrettet salgsoppfølging og koordinering med rapportering til ledergruppen.Digitale kommunikasjonskanalerKoordinering av kam
Registrert : 24-05-2022 Søknadsfrist : 01-07-2022

KIWI Tingsaker søker etter ferskvareansvarlig deltid 80 %
KIWI Tingsaker
Arbeidsoppgaver: Totalansvar for bestillinger og varepåfylling i ferskvareavdelingenAnsvar for IK-Mat i avdelingen og renholdsplanerKundebehandlingVarehåndtering Personlige egenskaper: Må være fylt 18 årPunktligUtadvendt og ærligServiceinnstiltRyddigGodt humør Kvalifikasjoner: Erfaring fra dagligvare er ønskelig, men ingen betingelse Vi kan tilby:
Registrert : 23-05-2022 Søknadsfrist : 20-06-2022

Sommervikarer - personlig assistent 
Lillesand kommune
Registrert : 23-05-2022 Søknadsfrist : 07-06-2022

Organist 40% Høvåg sokn
Høvåg Sokn
Vi søker nå etter organist fra 1. september 2022 Arbeidsoppgaver: Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, institusjonsandakter og kirkelige handlinger i samarbeid med prestLede, planlegge, bygge og videreutvikle menighetenes kirkemusikalske aktiviteterAktivt å rekruttere og følge opp frivillige musikereAktivt å bidra i menighetens trosopplæringsarbeidUtføre oppgaver i hele fellesrådsområdet knyttet til ferieavvikling, frihelger og lignende. Kvalifikasjoner:
Registrert : 18-05-2022 Søknadsfrist : 15-06-2022

Ønsker du å bidra aktivt til tjenesteutvikling i Lillesand?
Lillesand kommune
Kommunalsjef for velferd - Lillesand kommune Velferd er det største kommunalområdet i Lillesand kommune og har ca. 530 medarbeidere. Vi utvikler og leverer gode velferdstjenester til innbyggere og brukere hver dag. Våre ansatte bidrar til at Lillesand er et godt sted å leve og bo. Tjenester som hjemmesykepleie, institusjoner, bofellesskap, habilitering, psykisk helse og rus, tildelingskontor, NAV, kommuneoverlege og fastlege ligger til kommunalområdet. Det pågår nå en prosess der det skal avklares overordnet organisering. Dette vil kunne påvirke stillingens ansvar og innhold.
Registrert : 16-05-2022 Søknadsfrist : 01-06-2022

Helsefagarbeider
Enhet for omsorg og mestring
Er du helsefagarbeider og kan du bidra til fagutvikling i et trivelig arbeidsmiljø? Tør du å by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere?  Enhet for omsorg og mestring i Lillesand kommune består av Lillesand bo- og aktivitetssenter, Høvåg bo- og aktivitetssenter, Marishei bofellesskap og hjemmebaserte tjenester. Avdelingene samarbeider godt, både med hverandre og med andre samarbeidspartnere i og utenfor kommunen. 
Registrert : 16-05-2022 Søknadsfrist : 31-05-2022

Ønsker du å bidra aktivt til tjenesteutvikling i Lillesand?
Lillesand kommune
Kommunalsjef for oppvekst - Lillesand kommune Kommunalområde oppvekst tilbyr gode og fremtidsrettede tjenester til barn og unge og har ca. 350 medarbeidere. Drift og utvikling av skoler og barnehager, PPT, helserelaterte og andre tjenester rettet mot barn og unge ligger til kommunalområdet, og i tillegg tilsynsansvar for private barnehager og oppfølging av interkommunalt barnevern. Det pågår nå en prosess for å samle tjenester rettet mot barn og unge innen kommunalområde oppvekst. Dette vil påvirke stillingens ansvar og innhold.
Registrert : 13-05-2022 Søknadsfrist : 01-06-2022

Ungdomslos
NAV, Lillesand kommune
Ønsker du å jobbe tett med ungdom?   NAV Lillesand er et partnerskap mellom stat og kommune, og leverer arbeids- og velferdstjenester til kommunens 11180 innbyggere. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling og er ca 30 ansatte. NAV Lillesand utlyser nå en spennende prosjektstilling som ungdomslos for målgruppen 16-30 år.  
Registrert : 13-05-2022 Søknadsfrist : 06-06-2022

Lillesand kommune søker
Lillesand Kommune
Har du/dere lyst til å være avlastningshjem? Vi søker etter avlastningshjem som ønsker å gjøre en forskjell for våre barn/ungdommer i Lillesand kommune. Det er ønske om avlastning fra en til to helger pr. mnd. Evt. noen ekstra døgn ved behov i ferier.
Registrert : 12-05-2022 Søknadsfrist : 01-06-2022

Kommunalsjef for oppvekst
Lillesand kommune
Lillesand kommune er sentralt plassert på Agder med en godt utbygd infrastruktur. Lillesand kommune er del av en arbeidsmarkedsregion med mer enn 160.000 innbyggere, som strekker seg fra Kristiansand til Arendal. Kommunen har identitet og historie i behold, og har samtidig utviklet seg til