Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fagarbeider VVA - enhet for teknisk drift - 100 % fast for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Fagarbeider VVA - enhet for teknisk drift - 100 % fast 100 % fast stilling     Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Dagtid, med fleksitidsordning. Stillingen inngår i rullerende VA-vaktordning.   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Drift og vedlikehold av vei, vann og avløp   Krav til kompetanse:  Fortrinnsvis fagbrev innen anleggsmaskin/anleggsfag.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Fagarbeider Tingsaker skole, 100 % engasjement for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Fagarbeider Tingsaker skole, 100 % engasjement 100 % engasjement med mulighet for fast ansettelse     Tingsaker skole har 328 elever og SFO har ca. 120 elever. Målet vårt er at elevene skal oppleve læring og trivsel hver dag. Hovedsatsningsområdene for skolene i Lillesand kommune er «Språk» og «Sosial og emosjonell kompetanse»   Varighet:  2. januar 2019 - 30.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Sykepleier omsorg Høvåg, 40 % fast for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Sykepleier omsorg Høvåg, 40 % fast Ca 40 % fast stilling ved hjemmesykepleien.   Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Turnus, med arbeid hver 3.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Sykepleier omsorg Høvåg, 81,22 % vikariat for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Sykepleier omsorg Høvåg, 81,22 % vikariat 81,22 % vikariat med mulighet for fast ansettelse ved avdeling for korttid/langtid.     Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Turnus, med arbeid hver 3.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Sykepleier omsorg Høvåg, fast helgestilling for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Sykepleier omsorg Høvåg, fast helgestilling Fast helgestilling med stillingsbrøk 21,37 % ved avdeling for korttid/langtid. Det er mulighet for økning i stillingsprosenten fra 01.01.19, avhengig av budsjettbehandling.      Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Arbeid hver 3.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Helsefagarbeider omsorg Høvåg, 63 % vikariat for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Helsefagarbeider omsorg Høvåg, 63 % vikariat 63 % vikariat i forbindelse med foreldrepermisjon ved avdeling for personer med demenssykdom   Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Dag/kveldsturnus med arbeid hver 3.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Helsefagarbeider omsorg sentrum - fast helgestilling for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Helsefagarbeider omsorg sentrum - fast helgestilling Ved Lillesand alders- og sjømannshjem er det ledig fast helgestilling, ca 13 %.   Tiltredelse:  01.01.2019   Arbeidstid:  Arbeid hver 3.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Helsefagarbeider omsorg Høvåg, faste helgestillinger for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Helsefagarbeider omsorg Høvåg, faste helgestillinger Vi har ledig 2 faste helgestillinger for helsefagarbeidere med stillingsbrøk 17,37 % og 13,73 % ved avdeling for personer med demenssykdom.      Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Arbeid hver 3.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Bibliotekmedarbeider, 50 % vikariat for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Bibliotekmedarbeider, 50 % vikariat 50 % vikariat     Varighet:  18.02.19 - 31.12.19.     Arbeidstid:  50 % stilling fordelt på dagene mandag, onsdag og lørdag.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Vernepleier habilitering, 100 % vikar for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Vernepleier habilitering, 100 % vikar 100 % syke-/svangerskapsvikariat     Enhet for habilitering organiserer tiltak og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018