Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Miljøveileder
Lillesand ungdomsskole, Lillesand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4337615574 Presentasjon av stillingen: Tiltredelse snarest. Varighet: ut skoleåret 2022. Arbeidstid: Innenfor skoleåret, à 5 arbeidsdager pr uke. Arbeidsoppgaver • Oppfølging av enkeltelever med særskilte behov • Kartlegge og gjennomføre tiltak • Veiledning i forhold til enkeltelever med vekt på læringsmiljø og atferdskorrigering Kvalifikasjoner • 3-årig høyere utdanning som vernepleier, sosionom eller lignende
Registrert : 22-01-2021 Søknadsfrist : 14-02-2021

Vi søker Boliginspektør i Agder!
Anticimex AS
Org. nr: - Stillingsident: 4337507125 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 22-01-2021 Søknadsfrist : 07-02-2021

Avdelingsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
Enhet for tverrfaglig helse, Lillesand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4336935682 Presentasjon av stillingen: Er du en leder som kan bidra til utvikling i et trivelig arbeidsmiljø? Tør du å by på deg selv i møte med foreldre, barn, kolleger, samarbeidsparter og innbyggere? Tverrfaglig helse er en enhet med fokus på forebygging og tidlig innsats i alle livets faser. Enheten består av avdeling for helsestasjon og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, familiesenter og avdeling for ergo- og fysioterapi.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 14-02-2021

Lærling -ambulanse
Klinikk for prehospitale tjenester, Sørlandet sykehus HF
Org. nr: - Stillingsident: 4335719883 Presentasjon av stillingen: Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. I 2020 ble det utført 38 158 oppdrag og kjørt ca. 2,4 mill. kilometer. Det tas sikte på opptak av inntil 12 lærlinger - medio april - med oppstart i uke 36 - september 2021.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 28-02-2021

Vi søker servicetekniker i Agder!
Anticimex AS
Org. nr: - Stillingsident: 4333578168 Presentasjon av stillingen: Smarte skadedyr krever smarte løsninger! Vi har snart 90 års erfaring med skadedyrkontroll, og er i dag 135 autoriserte skadedyrteknikere i Anticimex Norge. Vi er opptatt av å løse våre kunders problemer på en miljøvennlig og effektiv måte, og har derfor de senere år lansert flere digitale og giftfrie metoder innen skadedyrkontroll. Løsningen gir det beste fra to verdener- automatisering og ekspertise. Les mer om konseptet på vår hjemmeside.
Registrert : 19-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Aleris Agder i Lillesand søker dyktig anestesisykepleier
Aleris Agder
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har to operasjonsstuer og utfører operasjoner innenfor ortopedi, Øre-nese-hals og plastikkirurgi. Vi i Aleris har et spennende fagmiljø med et svært kompetent og tverrfaglig team. Helsepersonellet som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg -- og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus. Som anestesisykepleier hos oss arbeider du meget selvstendig, men med god støtte.
Registrert : 18-01-2021 Søknadsfrist : 15-02-2021

Aleris Agder i Lillesand søker dyktig anestesilege
Aleris Agder
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har to operasjonsstuer og utfører operasjoner innenfor ortopedi, øre-nese-hals og plastikkirurgi. Vi i Aleris har et spennende fagmiljø med et svært kompetent tverrfaglig team. Helsepersonellet som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg -- og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus.
Registrert : 18-01-2021 Søknadsfrist : 14-02-2021

Avdelingsleder Byggdrift
Avdeling for byggdrift, Lillesand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4334123580 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 07-02-2021

Kontraktsleder OPS E18 Kristiansand-Grimstad
Veidekke Infrastruktur
Om stillingen Veidekke drifter og vedlikeholder veier i hele Norge, og har hovedsakelig driftskontrakter med Statens Vegvesen og fylkeskommuner som direkte kunder. I tillegg har vi ansvar for to OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid) hvor Veidekke er utførende driftsentreprenør, og en kontrakt for Avinor på flyplass.
Registrert : 14-01-2021 Søknadsfrist : 24-01-2021

Overlege - medisinskfaglig rådgiver
Klinikk for prehospitale tjenester, Sørlandet sykehus HF
Org. nr: - Stillingsident: 4282677604 Presentasjon av stillingen: Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for luftambulansetjeneste, ambulansetjeneste, AMK/Nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark fylke og Lund i Rogaland. Klinikken består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. 260 årsverk i hele klinikken. Vi søker etter medisinskfaglig rådgiver i Klinikk for prehospitale tjenester - inntil 50% stilling - overlege
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 15-02-2021