Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Seniorrådgiver -- Jurist til tvisteløsningsorgan
KB Bredbånd, post og statistikk, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Org. nr: - Stillingsident: 4198568075 Presentasjon av stillingen: Bredbåndsutbyggingsloven skal legge til rette for raskere utbygging av bredbånd i Norge. Lovutkastet, som nå behandles av Stortinget, legger opp til etablering av et eget tvisteløsningsorgan som skal behandle tvister om tilgang til eksisterende infrastruktur, og nå søker Nkom etter en dyktig jurist som vil lede dette arbeidet.
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Rådgiver/seniorrådgiver - byggdrift
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) - Organisasjonsavdelingen
Org. nr: - Stillingsident: 4195692703 Presentasjon av stillingen: Trives du med en variert og morsom arbeidshverdag med store og små oppgaver innen drift og vedlikehold av bygg, utearealer og eiendommer, økonomioppfølging og anskaffelser? Da kan denne stillingen være noe for deg. Stillingen er i organisasjonsavdelingen som leverer profesjonelle og fremtidsrettede fellestjenester som bidrar til at Nkom kan utføre sine kjerneoppgaver til beste for samfunnet. Avdelingen består av ca. 40 engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt fagbakgrunn.
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Lærer Brentemoen skole, 70 % vikariat
Lillesand kommune
70 % midlertidig stilling Varighet: 14.04.20 - 19.06.20 Arbeidstid: Normalt mellom kl.08.00-15.30 Ansvarsområde/hovedoppgaver: Undervisning i klasse, gruppe eller med enkeltelverForberede og evaluere undervisningenSamarbeid med kollegerDelta i nødvendige møter og skolens fellestidKontakt og samarbeid med foresatte Krav til kompetanse:
Registrert : 14-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

Sommervikarer i helsesektoren 2020 - 2. gangs utlysning
Lillesand kommune
VI TRENGER FLERE FERIEVIKARER FOR SOMMEREN 2020 (ferieperiode uke 26 tom uke 31) Enhet for omsorg sentrum og Høvåg, enhet for habilitering samt enhet for psykisk helse og rus søker ferievikarer til arbeid innen: hjemmebaserte tjenester og institusjon Vi søker primært etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidereog studenter innen helsefag, Følgende må oppgis i søknaden:
Registrert : 14-02-2020 Søknadsfrist : 03-03-2020

Fysioterapeut i enhet for tjenestetildeling, 100 % fast
Lillesand kommune
Enhet for tjenestetildeling fungerer som kommunens koordinerende enhet. Vi består av koordinatorer, saksbehandlere og også Innsatsteam. Vi har fokus på tidlig innsats, tverrfaglighet og brukermedvirkning.Vi har nå ledig 100% fast stilling som fysioterapeut. Stillingen inngår i kommunens ambulerende innsatsteam som hadde oppstart i 2018, og er organisert under Enhet for tjenestetildeling i Lillesand kommune.
Registrert : 14-02-2020 Søknadsfrist : 07-03-2020

Jobbveileder
Avigo Arbeid & Inkludering
Vi søker Jobbveileder - 80 % fast stilling I vår avdeling i Lillesand er det nå ledig stilling som jobbveileder i 80 % stilling, med mulighet for økning til 100 %. Som jobbveileder skal du veilede, tilrettelegge og følge opp arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, slik at de kvalifiserer seg til jobb. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 12-02-2020 Søknadsfrist : 23-02-2020

Pedagogisk leder Framsyn barnehage, 100 % vikariat
Lillesand kommune
" I Framsyn barnehage opplever barna omsorg, lek og læring. Personalet er et bevisst og trygt team." Hos oss går omsorg, lek, danning og læring hånd i hånd. Vi trenger profesjonelle og dyktige mennesker som er bevisst sin rolle i samspill med barn og i samarbeidet med foreldre og kolleger. Vi er stolte av at vi benytter en foreldreaktiv oppstartsmodell (Jåttå-modellen). Vi bruker også Trygghetssirkelen som vårt pedagogiske verktøy. Barnehagen er en fireavdelings barnehage med 2 stk avdelinger for barn fra 3-6 år. Videre er det tre avdelinger for barn fra 0-3 år.
Registrert : 10-02-2020 Søknadsfrist : 29-02-2020

297 SELP Asko Agder - Driftsjef
ASKO Agder AS
Sentral lederstilling med ansvar for regionens største lager- og logistikkfunksjon Vi søker en samlende og forbedringsorientert leder, som sammen med dyktige kollegaer vil sette preg på en betydelig lager- og logistikkoperasjon. Ansvaret innebærer ledelse av 70 ansatte og du blir sentral i arbeidet med å sikre kontinuerlig forbedring og optimal kapasitetsutnyttelse i produksjonen. Samfunnsutviklingen stiller også krav til kontinuerlig fokus på hvordan automatisering og teknologisk utvikling kan bidra til effektivisering av driften.
Registrert : 07-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Helsefagarbeider omsorg Høvåg, 100 % fast
Lillesand kommune
100 % fast stilling ved avdeling for personer med demens. Tiltredelse: 01.05.20. Arbeidstid: Turnus Ansvarsområde/hovedoppgaver: Utføre pleie- og omsorgsoppgaver etter vedtatte standarderOppgaver/ansvar for avdelingens pasienterFaglig veiledning til medarbeidere og studenterSamarbeid med kollegaerSkriftlig og muntlig rapportering og dokumentasjon Krav til kompetanse:
Registrert : 07-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Sykepleier Omsorg Høvåg, 100% svangerskapsvikariat med mulighet for forlengelse
Lillesand kommune
Er du sykepleier og kan du bidra til fagutvikling i et trivelig arbeidsmiljø? Tør du å by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere? Omsorg Høvåg har et sykehjem med 28 plasser fordelt på 2 avdelinger for personer med demens og 2 avdelinger med somatisk korttids- og langtidspasienter, samt tilknyttet hjemmetjeneste. Enheten er oversiktlig og avdelingene samarbeider godt innad og med andre samarbeidspartnere i og utenfor kommunen.
Registrert : 06-02-2020 Søknadsfrist : 23-02-2020