Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sekretær - tilkallingsvikar
Servicetorget, Arendal
Org. nr: 988745596 Stillingsident: 4195105420 Presentasjon av stillingen: Vi har behov for tilkallingsvikarer på Servicetorget ved Sørlandet sykehus HF i Arendal. Vi har som hovedoppgave å betjene pasienter, pårørende og ansatte i hele SSHF, og være knutepunkt for effektiv informasjon- og servicetjenester med særlig fokus på brukerorientering. Per i dag er vi 10 ansatte som betjener ekspedisjon, sentralbord og ansattskranke.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Prosjektleder Blått kompetansesenter Sør
Havforskningsinstituttet
Jobbnorge ID: 183249
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Lege i spesialisering
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk Arendal
Org. nr: 975326241 Stillingsident: 4194947982 Presentasjon av stillingen: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. Poliklinikk i Arendal har følgende stillinger ledig:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Ergoterapeut
Sosionom- og  ergoterapienheten, Arendal
Org. nr: 996891216 Stillingsident: 4189391534 Presentasjon av stillingen: Sosionom- og ergoterapienheten ved Sørlandet sykehus Arendal har ledig vikariat som ergoterapeut i 100 % stilling i ett år fra 01.05.2020. Samtidig har vi allerede nå ledig stilling til vikar i 85% stilling for en kortere periode. Oppfordrer derfor også de som ønsker deltidsstilling eller kortvarig vikariat til å søke.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Systeminnredningsmontør / Tømrer
GHV AS
På grunn av stor ordretilgang har vi behov for oppbemanning i vår avdeling i Arendal. Vi søker etter medarbeidere som skal jobbe som tømrer / systeminnredningsmontører.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 27-03-2020

Sjåfør og montør kommunalt hjelpemiddellager 100% fast stilling
Transport og hjelpemidler, Arendal
Org. nr: - Stillingsident: 4196786461 Presentasjon av stillingen: Kommunalt hjelpemiddellager og transporttjenesten har nå ledig spennende 100% fast stilling med varierte arbeidsoppgaver. Vi er en del av Koordinerende enhet i Arendal kommune og jobber i hovedsak med tilrettelegging for at våre innbyggere kan bo lengst mulig i eget hjem.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Salgskonsulent Volkswagen
GROMSTAD AUTO AS
Vi satser offensivt på Volkswagen i Aust-Agder og ønsker å opprettholde og videreutvikle vår markedsposisjon. Vi søker derfor etter en dyktig salgskonsulent som kan inngå i vårt ambisiøse selger-team, for salg av nye Volkswagen personbiler. Vi søker deg som: Er positiv og utadvendt og liker å omgås mennesker.Har evnen til å "stå på" og kunne arbeide selvstendig målrettet og systematisk.Har salgserfaring Vi kan tilby:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 02-03-2020

Dokument kontroll assistent - ARENDAL
Hytech Personell AS
For vår attraktive kunde søker vi etter 2 dokument kontroll assistenter. Vi søker kandidater med erfaring fra arkiv, dokumentkontroll og eller lignende oppgaver. Dette er en prosjektbasert rolle og inkluderer dokumentkontroll med daglig flyt av dokumentasjon i prosjekter. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 27-02-2020

Sykepleier 65 % natt
Madshaven bo- og dagtilbud, Arendal kommune
Org. nr: 990297495 Stillingsident: 4192898198 Presentasjon av stillingen: Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass. Madshaven bo- og dagtilbud er en bolig for unge voksne personer, lokalisert ved Bjorbekk. Her bosettes 8 personer med multifunksjonshemming. Tjenestene som ytes er organisert under enheten Mestring og Habilitering. Det er døgnbemannet og vi har 2 våkne nattevakter.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 28-02-2020

Ledig 100% sykepleier
Hjemmebaserte tjenester
Org. nr: 990964653 Stillingsident: 4193700453 Presentasjon av stillingen: Hjemmebaserte tjenester ønsker å øke sykepleierbemanningen til 54% for å kunne møte utfordringene i samhandlingsreformen og arbeidet med gode pasientforløp. Vi søker etter dyktige sykepleier til 100% stilling. 3. års sykepleierstudenter oppfordres også til å søke. Arendal kommune satser på fagutvikling og kvalitet. Gode pasienforløp er et av våre satsningsområder. Turnusarbeid med helg og høytid.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 28-02-2020