Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleier vikariat 100%
Myratunet - korttid 2.etg, Arendal kommune
Org. nr: 981175840 Stillingsident: 4331691896 Presentasjon av stillingen: Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Korttidsavdelingene på Myratunet er moderne og ivaretar funksjoner som går i retning av sykehusavdelinger. Avdelingene skal ivareta funksjoner som observasjoner, vurderinger, behandling/ etterbehandling, rehabilitering og palliativ omsorg. Daglig samarbeid med avdelingslege, fysioterapeut og ergoterapeut.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 25-01-2021

Tilkallingsvikar
Hjemmesykepleien Solhaug 3
Org. nr: 976826124 Stillingsident: 4331658065 Presentasjon av stillingen: Hjemmesykepleien Solhaug 3 har behov for 2 sommervikarer og 1-2 tilkallingsvikarer. Du må være Autorisert helsefagarbeider, evnt. annet helsepersonell/pensjonist med helsefaglig bakgrunn på høyskolenivå. Vaktene er fortrinnsvis på dag/kveld, men om ønskelig kan vikar også få opplæring natt. Sommervikarene vil få 1 ukes opplæring med annet personell, før man jobber ca 50-60 % stilling i 3-4 uker, evnt.noe lenger om ønskelig.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 29-01-2021

Pedagogstilling 100% årsvikariat med fagene norsk, spesialundervisning samt K&H fra 15.3.2021
Nedenes skole, Arendal kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4331268655 Presentasjon av stillingen: Nedenes skole er en 1-10 skole i et boligområde preget av vekst og utvikling. Vi er ca 60 ansatte og har ca 500 elever. Vårt mål er at elevene skal stå godt rustet både faglig og menneskelig etter årene ved Nedenes skole.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 03-02-2021

Helsefagarbeider 50 % fast stilling
Hjemmesykepleien Solhaug 3
Org. nr: 976826124 Stillingsident: 4331266389 Presentasjon av stillingen: Hjemmesykepleien Solhaug 3 har behov for en helsefagarbeider i 50 % stilling. Arbeidet er hjemme hos en bruker, med vakter hovedsakelig dag/kveld. Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden. Den som tilsettes må fremlegge politiattest.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 22-01-2021

Helsefagarbeider
Myra bofellesskap, Arendal
Org. nr: 899311922 Stillingsident: 4333139598 Presentasjon av stillingen: Fast nattevaktstilling på 71% er ledig ved Myra bofellesskap, for helsefagarbeider fra 01.04.2021. Myra Bofellesskap er et bofellesskap for voksne mennesker med utviklingshemning. Vi ønsker at våre beboere skal få hjelp til å mestre sin egen hverdag, utfra sin situasjon. Hjelp og bistand skal være tilpasset den enkeltes behov og være på beboernes premisser. Teamet bruker årsturnus. Nåværende turnus startet 04.01.2021. Stillingen har nattevakter i ukedager og helg, med 350 helgetimer i året.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Offentlig godkjent Helsefagarbeider
Flosta sykehjem, Arendal
Org. nr: 912309614 Stillingsident: 4332815237 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 73% nattevakt stilling m/ kveldsvakter, som helsefagarbeider ved Flosta BOS, sykehjem bygg C. fra 01.03.2021. Flosta ligger landlig til ved tettstedet Kilsund, med utsikt mot Vindkollvannet, Staubøfjorden og havet som skimtes i det fjerne. Turstier er tilrettelagt i område. Bygg C er en langtidsavdeling med 6 plasser for eldre personer med utviklingshemning.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Pedagogstilling 100% vikariat realfag fra 1.3.2021
Nedenes skole, Arendal kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4331260191 Presentasjon av stillingen: Nedenes skole er en 1-10 skole i et boligområde preget av vekst og utvikling. Vi er ca 60 ansatte og har ca 500 elever. Vårt mål er at elevene skal stå godt rustet både faglig og menneskelig etter årene ved Nedenes skole.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 03-02-2021

Anestesisykepleier
AIO-avdelingen, Anestesienheten i Arendal
Org. nr: 974631091 Stillingsident: 4333561240 Presentasjon av stillingen: Anestesienheten i Arendal er en del av AIO-avdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal. Anestesienheten tilbyr anestesi til bl.a. ortopedi, uro/robot, gyn/robot, gastro/fedmekirurgi, ØNH/kjeve/tann, øye, plastikk og dagkirurgi. Anestesisykepleier inngår i stans, PCI og traumeteam.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 14-02-2021

Lege i spesialisering
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk i Arendal
Org. nr: 975326241 Stillingsident: 4333197539 Presentasjon av stillingen: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. Poliklinikk i Arendal har følgende stillinger ledige: 1x100 % fast stilling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 28-01-2021

Politiadvokat (SKO 1245) Felles Påtaleenhet Seksjon Øst
FP - Påtale - Østre Agder - seksjon, Agder politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4333071540 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter flere politiadvokater. Stillingene er stedplassert på seksjon for påtale øst (Arendal). Stillingene er ledig omgående. Ved ledighet i tilsvarende stilling(er) innen driftsenheten, kan samme søkermasse benyttes ved eventuell ansettelsesprosess. Stillingene har et nært samarbeid med sjef FP/seksjonpåtaleleder, de andre påtalejuristene, etterforskerne og de sivilt ansatte i FEFE og FP, samt de ansatte på de geografiske driftsenhetene. Noe reisevirksomhet vil kunne forekomme.
Registrert : 14-01-2021 Søknadsfrist : 27-01-2021