Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
E-læringspedagog for Sørlandets tekniske fagskole
Sørlandets tekniske fagskole
E-læringspedagog Arbeidsoppgaver- Utvikle nettbaserte studieplaner i samarbeid med fagansvarlige- Være ressursperson ved igangsetting og gjennomføring av nettstudier Kvalifikasjoner- Utdanning og erfaring innen e- læring- Kunnskap om digitale læringsressurser- Kompetanse i bruk av digitale verktøy- Kompetanse i bruk av IKT- Det er ønskelig med undervisningskompetanse i aktuelle emner i fagskolen Personlige egenskaper- Utviklings- og løsningsorientert- Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter- Fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver- Kan håndtere periodevise store belastninger Vi tilbyrAlls
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 26-03-2019

Sykepleier natt for Feviktun natt, Grimstad
Feviktun natt, Grimstad
Sykepleier natt sykepleierArbeidsoppgaverHelhetlig pleie og omsorg til personer som bor på langtidsavdeling.  KvalifikasjonerSykepleier, gjerne vidreutdannelse eller erfaring innenfor demensomsorg. Personlige egenskaperevne til å arbeide selvstendig, og i team.Interesse for demens.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Driftsressurs til stort testmiljø-Grimstad/Oslo for Sørlandet Rekruttering AS
Sørlandet Rekruttering AS
Driftsressurs til stort testmiljø-Grimstad/Oslo Testsenteret hos vår kunde leverer tjenester innen testmiljøer, testdatagenerering og testautomatisering til alle moderniseringsprosjektene. I 2019 skal de blant annet effektivisere testmiljøene sammen med gruppen for Applikasjonsdrift og trenger i den forbindelse økt kapasitet. Vi søker nå etter en erfaren konsulent innen fagfeltet. Søknad og oppstart snarest. ArbeidsoppgaverOpprette og sette opp nye servere og hele verdikjede-testmiljøer inkl.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Saksbehandler for Tjenestekontoret, Grimstad
Tjenestekontoret, Grimstad
Saksbehandler Org. nr: 987922788 Stillingsident: 4040159296 Presentasjon av stillingen: Ledig vikariat som saksbehandler på Tjenestekontoret i 60% stilling fom 8.4.19 tom 31.1.20Tjenestekontoret har ansvar for saksbehandling av alle søknader om tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune.ArbeidsoppgaverSaksbehandlingetter gjeldende lovverk for offentlig forvaltning og norsk helselovgivning. Utredning og hjemmebesøk.Tverrfaglig samarbeid med utførende enheter. Kvalifikasjoner3 årig utdanning på høyskole/universitetsnivå innen helsefag, sykelpeie/vernepleie.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Kundestøtte for Activepeople AS
Activepeople AS
Kundestøtte For kunde lokalisert i Arendal søker vi nå etter dyktige medarbeidere innen kundesupport til snarlig oppstart. I stillingen som kundestøtte må du være god på å jobbe digitalt med fokus på service, hvor selvstendighet i et teamperspektiv er en viktig faktor. Her vil du få muligheten til både personlig og faglig utvikling samtidig som du vil jobbet sammen med dyktige kolleger. Du vil få varierende og utfordrende arbeidsoppgaver, og det er derfor viktig at du tar utfordringer på strak arm.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Programansvarlig for Grimstad Kulturhus, Grimstad
Grimstad Kulturhus, Grimstad
Programansvarlig Grimstad kulturhus skal opprette en stilling for å utvikle og fremme Grimstad kulturhus som en arena for et levende kulturliv i kommunen. Stillingen er en prosjektstilling med ett års varighet, men kan dersom rammebetingelsene endres gjøres om til en fast stilling. Hovedhensikten med stillingen er å vitalisere kulturlivet og styrke scenekunsttilbudet, herunder musikk, sang, dans, teater etc., via frivillig og profesjonell kunstformidling, samt fremme interessen for kunst og kultur.ArbeidsoppgaverProgrammering og booking av kultur i samråd med kulturhusleder/team.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Daglig leder for Grimstad Næringsforening
Grimstad Næringsforening
Daglig leder Som daglig leder for Grimstad Næringsforening (GNF) skal du hver dag arbeide for at Grimstad er et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet. Du må sørge for at GNF drives på en effektiv og forutsigbar måte og ha god kontroll på økonomistyringen i foreningen. Videre skal du arbeide sammen med foreningens medlemmer og bransjeforeninger for å skape aktivitet og et positivt engasjement. Som daglig leder skal du også samarbeide nært med eksterne aktører som Grimstad Kommune, UIA og andre næringsforeninger på Sørlandet.
Registrert : 13-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Sykepleier for Fevitun A, Grimstad
Fevitun A, Grimstad
Sykepleier Sykepleie stilling på langtid, demensavdelingArbeidsoppgaverSkal gi helhetlig pleie og omsorg til personer som bor på langtidsavdelingSykepleiefaglige oppgaver  KvalifikasjonerSykepleier eller vernepleier, gjerne med videreutdanning innen demens Personlige egenskaperInteresse for demensomsorgHa god faglig kompetanse samt god observasjonsevne.Ta ansvar for å følge opp pasienter Evne til å vise omsorg og empatiKunne jobbe både og i team og selvstendig  Vi tilbyrGodt arbeidsmiljøVarierte arbeidsoppgaverLønn etter gjeldenede tariff KontaktinformasjonAnita Bjønnum, Avdelingsleder, 99421
Registrert : 12-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Sykepleier for Fevitun A, Grimstad
Fevitun A, Grimstad
Sykepleier Sykepleiestilling inne på langtidsavdelingArbeidsoppgaverSykepleiefaglige oppgaverGi pleie og helhetlig omsorg til personer som bor på langtidsavdeling KvalifikasjonerSykepleier eller vernepleier gjerne med videreutdanning innen demensPersonlige egenskaperEvne til å vise omsorg og empatiInteresse for demensomsorg Kunne jobbe selvstendig og i teamvære ærlig, pålitelig og lojal Vi tilbyrGodt arbeidsmiljøVarierte arbeidsoppgaverLønn etter gjeldene tariff KontaktinformasjonAnita Bjønnum, Avdelingsleder, 99421894ArbeidsstedFeviktun 4877  Søk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon: Arb
Registrert : 12-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Ledig undervisningsstilling på Drottningborg vgs for Drottningborg videregående skole
Drottningborg videregående skole
Ledig undervisningsstilling på Drottningborg vgs For skoleåret 2019/2020 blir det 2 ledige undervisningsstillinger i årsvikariat. Behovet er størst i norsk, matematikk og spansk, men kombinasjon med andre fag kan også være aktuelt. Den som ansettes må aktivt fremme skolens kristne formål. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 14-4. Det kreves godkjent politiattest, jfr PSL § 4-3.
Registrert : 12-03-2019 Søknadsfrist : 22-03-2019