Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Prosjektleder utbygging
Utbygging, Grimstad
Org. nr: 973812572 Stillingsident: 4297761894 Presentasjon av stillingen: I avdelingen utbygging søker vi etter en prosjektleder som i hovedsak vil jobbe med prosjektstyring av rehabilitering og nybygg. Arbeidsoppgaver Prosjektledelse som inkluderer kravspesifikasjon, anskaffelser, kontrahering, byggeledelse, søknadsprosesser, innkjøp, anskaffelser og kontraktsoppfølging med attestasjonsrett og kontroll av fakturaer. Følge opp og utføre prosjekter etter avtale med overordnede, rapportere om fremdrift og økonomi.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Prosjektleder - 4 år. 2 gangs utlysning
Enhet for habilitering, Grimstad
Org. nr: 984544537 Stillingsident: 4257870835 Presentasjon av stillingen: Kommunestyret i Grimstad har vedatt et investeringsprogram for bygging av utleieboliger/leiligheter for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 23-11-2020

Trigges du av høy lønn, et godt arbeidsmiljø og karrieremuligheter?
Thømt Sikkerhet AS, en Partner av Verisure AS
Trigges du av HØY LØNN, ET GODT ARBEIDSMILJØ og KARRIEREMULIGHETER? Da er vi arbeidsplassen for deg! Vårt sikkerhetssystem redder liv og kommer til å redde flere. Hos oss har vi team med profesjonelle medarbeidere i alle ledd og vil nå ha med deg på laget vårt! Med over 30 års erfaring innen sikkerhet, kan vi med hånden på hjertet si at dette er noe vi kan.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 25-10-2020

Innkjøpskoordinator - Vikariat med mulighet for fast ansettelse
Activepeople AS
Org. nr: 982957370 Stillingsident: 4302744556 Presentasjon av stillingen: Innkjøpsavdelingen består i dag av tre ansatte. Grunnet fravær søker vi etter en vikar med oppstart så snart som mulig og foreløpig varighet til 28.02.2020, med mulighet for både forlengelse og fast ansettelse på sikt ved behov. Arbeidsoppgaver Du vil være et viktig bindeledd mellom Vikingbad AS og våre produsenter, speditører og leverandører. Vi ønsker en person som kan jobbe selvstendig, har en strukturert arbeidsmetodikk og som ikke er redd for å komme med forbedringsforslag.
Registrert : 20-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Avdelingsleder
Enhet for omsorgssentre, Grimstad
Org. nr: - Stillingsident: 4302435206 Presentasjon av stillingen: Har du lyst til å bli vår nye avdelingsleder på Frivolltun? Velkommen som søker til en spennende og utfordrene stilling som avdelingsleder på Frivolltun langtid.Stillingen hører inn under enhet Omsorgssentre. Avdelingen har 28 senger for personer med demens,lokalisert i 2. etasje på Frivolltun. 8 av sengene er en skjermet avdeling.
Registrert : 20-10-2020 Søknadsfrist : 06-11-2020

Applikasjonsforvalter PAS/EPJ
Kliniske fellesapplikasjoner, Sykehuspartner HF
Org. nr: 995653761 Stillingsident: 4302234679 Presentasjon av stillingen: Sykehuspartner forvalter de kritiske applikasjonene i Helse Sør-Øst, og vi søker en dyktig leder med interesse for IKT til et av Norges mest spennende ikt-miljøer innen e-helse. Virksomhetsområdet Kliniske IKT-tjenester Sykehuspartner har ansvaret for forvaltning av tjenester i Helse Sør-Øst. Tjenestene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å redde pasienters liv og helse, noe som stiller store krav til kvalitet og stabilitet.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 30-10-2020

Telefonsalg en god salgsplattform
TEMP TEAM AS
Spennende salgsplattform å starte en salgskarriere fra Kunden ønsker: Personer som vil jobbe med salg via telefon Motiverte personer Personer som har erfaring Personer som vil være med og påvirke sin egen inntekt Kunden tilbyr: Gode betingelser, garantilønn og provisjon Kvalifisert opplæring, og god oppfølging og ett godt miljø
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 06-11-2020

Lagermedarbeider
Activepeople AS
Org. nr: 982957370 Stillingsident: 4301194703 Presentasjon av stillingen: For kunde i Grimstad søker vi etter en vikar på lager med snarlig oppstart. Du må gjerne ha jobbet på lager før og være effektiv og ha evne til å raskt sette deg inn i arbeidsoppgavene.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 30-10-2020

Fagarbeider vann og avløp
VA - Vann ledningsnett, Grimstad
Org. nr: 974549158 Stillingsident: 4177139005 Presentasjon av stillingen: Det søkes fagarbeider til vann og avløpsavdelingen i Bydrift. Personen som ansettes vil jobbe sammen med avdelingens øvrige ansatte med drift, vedlikehold og nyetableringer på kommunens ledningsnett. Vann og avløp teller 9 ansatte. Arbeidsoppgaver Arbeidsområdet vil i hovedsak være alt av driftsoppgaver på vann- og avløpsnettet og etablering av nyanlegg. Oppfølging av lærling ved behov. Stillingsinnehaver kan bli pålagt andre arbeidsoppgaver innenfor fagområdet bydrift.
Registrert : 15-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Bliksund søker Senior Drift / DevOps medarbeider
Bliksund AS
Vi er på utkikk etter senior Drift / DevOps medarbeider med erfaring med drift av servere og løsninger som er tatt i bruk ved Bliksund. Du vil inngå i et team som har som ansvar å vedlikeholde eksisterende Cloudbaserte servere og løsninger og forme veien videre når det skal velges nye løsninger. Kompetanse som vektlegges er:
Registrert : 15-10-2020 Søknadsfrist : 23-11-2020