Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Barnehagelærer for LILLE STRØMSBU BARNEHAGE ANS
LILLE STRØMSBU BARNEHAGE ANS
Barnehagelærer Vi trenger Barnehagelærer i 100% svangerskapsvikariat t.o.m mars 2020 og søker derfor en engasjert og leken person som ønsker å bli en del av vårt lille team.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018

Drømmer du om å jobbe som kosmetisk sykepleier? for KLINIKK ARENDAL AS
KLINIKK ARENDAL AS
Drømmer du om å jobbe som kosmetisk sykepleier? Vi søker etter en sykepleier som ønsker å jobbe i et høyt faglig team med leger og sykepleiere. Stillingsbrøk 60-100 Stillingsnummer: 0906-2018-11-94 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018

Overlege/psykiater/lege i spesialisering - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt team, Arendal for Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Overlege/psykiater/lege i spesialisering - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt team, Arendal Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Aust-Agder gir et allmennpsykiatriske recovery orientert spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akuttkriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Medarbeider i kantina, to års vikariat - Dahlske videregående skole for Aust-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Medarbeider i kantina, to års vikariat - Dahlske videregående skole Dahlske videregående skole søker kantinemedarbeider i 100% fast stilling fra 21.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Driftsansvarlig i kantina, to års vikariat - Dahlske videregående skole for Aust-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Driftsansvarlig i kantina, to års vikariat - Dahlske videregående skole Dahlske videregående skole søker driftsansvarlig i skolens kantine i 100% vikariat stilling i to år fra 21.januar 2018.ArbeidsoppgaverDrift av kantine som skal være en positiv bidragsyter til skolens interne miljø, både for elever og ansatte, samtidig som den skal være attraktiv for potensielle leietagere. Drifte og utvikle kantine innenfor rammer satt av skolens ledelse. Varebestilling og innkjøp av råvarer og utstyr til kantinedriften. Utarbeide meny/varesortiment i samarbeid med ansatte i kantina.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Pedagogisk leder/barnehagelærer - Barnehager sentrum øst for Arendal kommune
Arendal kommune
Pedagogisk leder/barnehagelærer - Barnehager sentrum øst Presentasjon av stillingen: Ved Barnehageenhet Sentrum Øst er det ledig en fast stilling som pedagogisk leder. For tiden på en avdeling med 18 barn fra 2-6 år i Gullfakse barnehage. Stillingen er ledig fra 1.januar. Enheten består av to barnehager: Gullfakse som er en 4 avdelings barnehage, og Møllers Asyl med 2 avdelinger.. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn og menn til å søke. Alle søkere må legge inn CV og legge ved relevante skannede attester og vitnemål til søknaden.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Vi søker 2 pedagogiske ledere ved RYKENE BARNEHAGE - Rykene oppvekstsenter for Arendal kommune
Arendal kommune
Vi søker 2 pedagogiske ledere ved RYKENE BARNEHAGE - Rykene oppvekstsenter Er du vår nye barnehagelærer med pedagogisk ansvar for en av våre avdelinger? Rykene barnehage er en kommunal barnehage med to avdelinger med for tiden 34 barn fra 0-6 år. Barnehagen ble 01.08.2018 en del av Rykene oppvekstsenter og samarbeider tett med skolen. Barnehagen arbeider i henhold til lov om barnehager, Rammeplanen, kommunens satsingsområder, og Språkløyper. Vi er mye ute på tur og benytter alt det nærmiljøet kan by på. Vi søker 2 pedagogiske ledere i 100 % stilling ved Rykene barnehage.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Lege i spesialisering - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk, Arendal for Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Lege i spesialisering - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk, Arendal Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. Poliklinikk i Arendal har følgende stilling ledig: 1 x 100 % fast stilling for lege i spesialisering.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Vi søker etter barnehagelærer i 80 % fast stilling for Østerhus barnehage
Østerhus barnehage
Vi søker etter barnehagelærer i 80 % fast stilling Vi søker etter barnehagelærer i 80 % fast stilling Arbeidsoppgaver:· Planlegge, organisere, gjennomføre, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i barnehagen i samarbeid det øvrige personalet.·Være en raus og tydelig leder overfor ditt team, og delta aktivt i barnehagens lederteam· Være en initiativrik og engasjert rollemodell i forhold til barnehagens verdier.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018

2. gangs utlysning - Rådgiver - Fylkesrådmannen - Utdanningsavdelingen for Aust-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
2. gangs utlysning - Rådgiver - Fylkesrådmannen - Utdanningsavdelingen Ved fylkesrådmannens kontor er det ledig rådgiverstilling med arbeidsområde innenfor videregående opplæring. Stillingen vil omfatte et bredt spekter av utdanningsavdelingens saksansvar med hovedvekt på saksbehandling, kvalitetsutvikling og oppfølging av tiltak i skolene. Stillingen vil også ha oppgaver innenfor statistikk og analyse. Arbeidsoppgaver i forhold til sammenslåing av Agderfylkene 1.1.2020 vil også være aktuelt. Arbeidssted vil være Arendal frem til 2020.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018