Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Rådgiver/seniorrådgiver (jurist) for FYLKESMANNEN I AGDER
FYLKESMANNEN I AGDER
Rådgiver/seniorrådgiver (jurist) Jobbnorge ID: 172572 Om stillingenJustis- og vergemålsavdelingen med sine p.t. 32 ansatte består av tre fagenheter. I justisenheten behandles saker innenfor ulike rettsområder, så som plan- og bygningsloven, kommuneloven, offentleglova, m.m. I tillegg utøves veiledning overfor kommunene innen de aktuelle lovområdene. Kontorstedet for stillingen er Arendal, men den som tilsettes kan påregne en viss reisevirksomhet til vårt andre kontorsted i Kristiansand. ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lovverk som ligger til justisenheten.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

Vi søker Kundemottaker/Serviceansvarlig for AUTOSERVICE EVJE AS
AUTOSERVICE EVJE AS
Vi søker Kundemottaker/Serviceansvarlig Kundemottaker er ansvarlig for tilrettelegging av effektiv drift for verkstedets mekanikere og er kundens første møte med verkstedet. Det innebærer at god planlegging for mekaniker/tekniker er viktig, i tillegg til å være løsningsfokusert for kunde med kompetanse på bilverksteddrift.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Pedagogisk leder, 100% for Tripp-Trapp-Tresko AS
Tripp-Trapp-Tresko AS
Pedagogisk leder, 100% Vi ønsker oss en leken, tilstedeværende og engasjert medarbeider. I Tripp-Trapp-Tresko er vi et lite team hvor alle ansatte er med å forme barnehagen. Vi har et humørfylt og godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet og samarbeid med personalet vil derfor være avgjørende for å kunne passe godt i denne stillingen. Barnehagens motto er . Vi gjentar også ofte . Dette gjelder ikke bare barna, men også de voksne! Vi tilbyr ordnede lønns-- og arbeidsforhold (PBL tariffavtale). Den som ansettes må arbeide i samsvar med barnehagens verdigrunnlag.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 26-07-2019

Ledig vikariat med mulighet for fast ansettelse for EPLEHAGEN BARNEHAGEN AS
EPLEHAGEN BARNEHAGEN AS
Ledig vikariat med mulighet for fast ansettelse Kriterier for søker : Godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer . Du må være en deltagende og leksen voksen sammen med barna og ha godt humør. Du må ha god fysisk og psykisk helse slik at du kan være aktivt tilstede. Positiv og løsningsorientert. Gode lederegenskaper, er tydelig og motiverer medarbeiderene. Faglig sterk og reflektert rundt egen praksis. Se annonsePAM Stillingsnummer: 0906-2019-06-107 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Ledige vikariater for sykepleiere for Birkenes sykehjem
Birkenes sykehjem
Ledige vikariater for sykepleiere Org. nr: - Stillingsident: 4101667537 Presentasjon av stillingen: Birkenes sykehjem har 25 sengeplasser fordelt på 3 avdelinger. Skjermet avdeling, korttidsavdeling med KØH og lindrende og geriatrisk avdeling. Vi er opptatt av fagutvikling og forbedringsarbeid. Vi deltar i flere læringsnettverk. ArbeidsoppgaverSykepleiere som jobber natt arbeider i team på 4, bestående av 2 sykepleiere og to helsefagarbeidere. Ett team har hovedansvaret for sykehjemmet og det andre har hovedansvaret for hjemmetjenesten. Turnusen er fordelt på begge team.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 04-08-2019

Førstekonsulent for FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON
Førstekonsulent Jobbnorge ID: 172503 Om stillingenStillingen er organisatorisk plassert i Brukerservice, med kontorplass i Arendal. FMFA skal i løpet av 2019 lande endelig organisering av ansvar og oppgaver. Det tas forbehold om mulige endringer i avdelings- og seksjonstilhørighet (organisatorisk). Arbeidsoppgaver: og 2.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 28-07-2019

Vikariat med mulighet for fast stilling som barnehage pedagog for EPLEHAGEN BARNEHAGEN AS
EPLEHAGEN BARNEHAGEN AS
Vikariat med mulighet for fast stilling som barnehage pedagog | Kvalifikasjoner : * Godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer. * Du må være en deltagende og leken voksen sammen med barna og ha et godt humør . * Du ma ha god fysisk og psykisk helse slik at du kan være aktivt tilstede. * Positiv og løsningsorientert. * Gode lederegenskaper, er tydelig og motiverer medarbeiderene. * Farlig sterk og reflektert rundt egen praksis.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 31-07-2019

Seniorrådgiver - sikker elektronisk kommunikasjon for Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Region Lillesand
Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Region Lillesand
Seniorrådgiver - sikker elektronisk kommunikasjon Org. nr: - Stillingsident: 4101617174 Presentasjon av stillingen: Det er besluttet at fremtidens nødkommunikasjon skal være basert på de kommersielle mobilnettene. I arbeidet med å gjøre mobilnettene klare for nød- og beredskapskommunikasjon, søker vi etter deg som er en god analytiker. Samfunnet blir stadig mer avhengig av digitale tjenester. Nkom stiller krav til nasjonale ekomnett som disse tjenestene er avhengig av. Å gjøre gode analyser og stille riktige krav til sikkerhet og robusthet i mobilnettene er viktig.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

Produksjonssjef til bedrift øst i Agder for JOBZONE NORGE AS
JOBZONE NORGE AS
Produksjonssjef til bedrift øst i Agder Firmaet er et mekanisk verksted, beliggenhet i Gjerstad i Aust Agder. Satsingsområder er produksjon og maskinering av stålkonstruksjoner til industrien og anleggsmarkedet. Oppgaver som deleproduksjon til Aebi Schmidt, sveising, service og vedlikehold, maskinering, underleveranser til industribedrifter og overflatebehandling. Sertifisert: NS-EN ISO 9001:2008 Som produksjonssjef vil du være i en sentral rolle i videreutvikling av bedriften. Ditt hovedansvar blir å sikre en strukturert og kontinuerlig forbedring i alle ledd i produksjonen.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 05-08-2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen anvendt matematikk og fysikk for UNIVERSITETET I AGDER
UNIVERSITETET I AGDER
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen anvendt matematikk og fysikk Jobbnorge ID: 172488 Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagområdene anvendt matematikk og fysikk, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Institutt for ingeniørvitenskap har over 100 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Stillingen vil bli tillagt faggruppe for fellesfag.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 20-08-2019