Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
IKT-koordinator
Tvedestrand vgs., elevtjenester, Agder fylkeskommune
Org. nr: 974573865 Stillingsident: 4247809207 Presentasjon av stillingen: IKT-koordinator har ansvar for skolens datautstyr og den tekniske delen av skolens digitale hjelpemidler. Både elever og ansatte bruker digitale hjelpemidler som en integrert del av undervisning og daglig arbeid. IKT-koordinator er en servicemedarbeider som legger til rette for at digitalt utstyr og programvare fungerer for alle elever og ansatte. Arbeidsoppgaver Digitalt servicekontor for elever og ansatte Hjelpe elever og ansatte med digitale utfordringer
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Psykiatrisk sykepleier
DPS Østre Agder poliklinikk øst, Tvedestrand
Org. nr: 987783664 Stillingsident: 4229362692 Presentasjon av stillingen: Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 23-06-2020

Psykologspesialist/psykolog
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) Familieklinikken, Akutt Ambulant Team, Arendal
Org. nr: 974631164 Stillingsident: 4244842398 Presentasjon av stillingen: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Veileder/saksbehandler - NAV Birkenes
NAV Birkenes, Birkenes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247827410 Presentasjon av stillingen: NAV Birkenes er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester/ytelser hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Vi er et fremoverlent NAV-kontor med engasjerte og erfarne medarbeidere. Det er tilsammen ti kommunalt og statlige ansatte i kontoret som er lokalisert på Birkeland i kommunehuset. NAV Birkenes har 1 ledig stilling fra 01.09.20 i 100 % fast stilling som veileder/saksbehandler.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Miljøterapeut m/spesialutdanning
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)Familieklinikken, Akutt Ambulant Team, Arendal
Org. nr: 974631164 Stillingsident: 4244846721 Presentasjon av stillingen: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. Akutt Ambulant Team ved Familieklinikken i Arendal har følgende stilling ledig:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Avdelingsleder Barnevern Arendal
Aberia Ung AS
Det søkes etter voksen person med helse- og sosialkompetanse på høyskolenivå og lederutdanning til våre barnevernsavdelinger og omsorg og avlastningsboliger. Gjerne med videreutdanning i miljøterapi eller annen relevant tilleggskompetanse.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 16-07-2020

Kontaktsenteroperatør
Manpower
For en av våre kunder søker vi erfaren kontaktsenteroperatør Har du teknisk bakgrunn, erfaring fra kundeservice og ønsker nye utfordringer vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Arbeidsoppgaver: Kundehenvendelser via telefon, e-post og chattSaksbehandling som kan være av større kompleksitetAndre forefallende administrative oppgaver Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Bli en del av et sterkt fagmiljø i Aberia Ung
Aberia Ung AS
Aberia UNG er i stadig vekst og søker nye dyktige medarbeidere til våre tiltak. Vi søker etter miljøterapeuter som ønsker nye utfordringer og som har ønske om å utvikle seg og bidra til utvikling og vekst på våre boliger. Avdelingen det søkes til, er lokalisert i Lillesands området.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 28-06-2020

Vi søker en fleksibel ringehjelp/sommervikar
Lampemagasinet As Avd Stoa Vest
Vi er på jakt etter en sosial, sjarmerende, glad, aktiv og folkelig person som evner å inspirere sine omgivelser med et glimt i øyet. Du er interessert i interiør og liker å jobbe med belysning. Du er dyktig, smart, trygg på deg selv og alltid velkledd. Har du teknisk erfaring som er relevant, er dette et pluss. Har du ikke erfaring innen belysning, men er interessert i å lære, du vil få en grundig opplæring med tett oppfølging. Arbeidsoppgaver denne stillingen innebærer er: Salg og kundeservice.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 28-06-2020

Pianopedagog
Kulturskolen, Birkenes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4235341098 Presentasjon av stillingen: BLINK kulturskole (Birkenes og Lillesand interkommunale kulturskole) har ledig inntil 45% stilling som pianopedagog. Deler av stillingen kan bli lagt til interne søkere. For mer informasjon om BLINK kulturskole, se www.blink-kulturskole.no
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020