Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sommervikar 2022 - Habilitering
Risør kommune
Org. nr: 874616362 Stillingsident: 4465846093 Presentasjon av stillingen:Sommerjobb hos oss -- noe for deg?Vi søker deg som ønsker en spennende og meningsfull sommerjobb. Habiliteringstjenesten i Risør har fire avdelinger Sandnes ressurssenter, Orreveien ressurssenter, Tyriveien ressurssenter og Linken dagsenter. Vi trenger sommervikarer i ukene 25 - 33.Vi gir tilbud til barn, unge og voksne med utviklingshemming og autisme. Sandnes ressurssenter ligger på Hope, ca. 20 km fra sentrum, mens de to andre avdelingene ligger rett utenfor sentrum, på Viddefjell.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022

Sommervikar 2022 - Enhet for sykehjem, Frydenborgsenteret
Risør kommune
Sommerjobb hos oss -- noe for deg?Enhet for sykehjem søker deg som ønsker en spennende og meningsfull sommerjobb. Har du lyst til å være med å bidra slik at vi kan gi gode omsorgstjenester til kommunens innbyggere også om sommeren?Vi trenger sommervikarer i ukene 26-31.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022

Psykologspesialist/psykolog
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk, Arendal
Org. nr: 975326241 Stillingsident: 4471678395 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.Poliklinikken i Arendal har følgende stillinger ledige:1 x 100 % fast for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse snarest.1 x 100 % vikariat for psykologspesialist/psykolog. Vikariatet har ett års varighet. Tiltredelse snarest.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022

Sektor for helse og kultur søker
Lillesand Kommune
Arbeidsoppgaver Helhetlig ansvar for områdene fag, personal og økonomi i enhetenKontinuerlig utvikling av fagområdetSørge for riktig kvalitet på tjenestetilbudetVære en god endringsleder som utvikler organisasjonen i samsvar med overordnede strategierSikre god dialog og samarbeid med andre enheter, sektorer, samt eksterneIvareta, utfordre og utvikle eksisterende bedriftskultur og arbeidsmiljø Krav til kompetanse Minimum utdanning på bachelornivå, gjerne inne helse- eller sosialfag/ledelse/
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Spesialpedagog/pedagog til hjemmeundervisning
Risør barneskole
Org. nr: 974616335 Stillingsident: 4470066382 Presentasjon av stillingen: Risør barneskole søker etter spesialpedagog/pedagog i 72 % stilling med oppstart snarest mulig. Undervisningen vil foregå i hjemmet og vil i første omgang gjelde ut skoleåret 2021/22, men med mulighet for forlengelse. Risør barneskole ligger i Risør kommune med kort avstand til Risør sentrum. Skolen er en 1-7 skole med 344 elever og SFO. Totalt er vi 63 ansatte. Skolen ligger i omgivelser som gir gode muligheter til læringsaktiviteter sommer som vinter.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Enhetsleder - psykisk helse og rus
Lillesand kommune
Sektor for helse og kultur, Lillesand kommuneEnhet for psykisk helse og rus jobber med mennesker med psykiske utfordringer og mennesker med rusavhengighet over 18 år. Enheten består av rus og psykisk helse team, avdeling for bofellesskap og avdeling for bo- og aktivitetstilbud. Enheten har høyt faglig fokus i sine tjenester og er bredt tverrfaglig sammensatt med 60 ansatte. Enheten er aktiv ift. kontinuerlig videreutvikling av sine tjenester og kompetansen til ansatte. Enheten har tilknyttet kommunepsykolog og er med i FACT prosjektet under SSHF.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 09-02-2022

Forretningsutvikler og Teknologientusiast
Mechatronics Innovation Lab (MIL) AS
Blir du motivert av å kunne bidra til å skape og beholde arbeidsplasser i private og offentlige virksomheter? Har du en genuin interesse for hvordan teknologi, digitalisering og økt automasjon i produksjonsprosesser kan øke konkurransekraften?
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Sommermedarbeidere 2022, husverter, vaktmesterassistent, kjøkken og renhold
Stiftelsen Risøy Folkehøyskole
Til vår sommerdrift på Risøy Folkehøyskole trenger vi: Husverter, 3-4 stillinger i turnus fra juni til 20. august: inn/ut sjekk av gjester, forefallende vaktmester/internat, renhold av rom og fellesarealer, vakter med hvilende nattevakt. Arbeidsoppgavene innebærer en del ansvar, søker må derfor være over 18 år, selvstendig og selvgående. Fordel om søker er kjent på øya, men opplæring blir gitt. Vaktmesterassistent. 1 stilling, fortrinnsvis på hverdager, men noen helgedager må påregnes. oppstart ca 20. mai: plenklipping, hagearbeid, søppeltømming, forefallende ute og inne.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-03-2022

Sommermedarbeidere 2022, husverter, vaktmesterassistent, kjøkken og renhold
Stiftelsen Risøy Folkehøyskole
Til vår sommerdrift på Risøy Folkehøyskole trenger vi: Husverter, 3-4 stillinger i turnus fra juni til 20. august: inn/ut sjekk av gjester, forefallende vaktmester/internat, renhold av rom og fellesarealer, vakter med hvilende nattevakt. Arbeidsoppgavene innebærer en del ansvar, søker må derfor være over 18 år, selvstendig og selvgående. Fordel om søker er kjent på øya, men opplæring blir gitt. Vaktmesterassistent. 1 stilling, fortrinnsvis på hverdager, men noen helgedager må påregnes. oppstart ca 20. mai: plenklipping, hagearbeid, søppeltømming, forefallende ute og inne.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-03-2022

Sommermedarbeidere 2022, husverter, vaktmesterassistent, kjøkken og renhold
Stiftelsen Risøy Folkehøyskole
Til vår sommerdrift på Risøy Folkehøyskole trenger vi: Husverter, 3-4 stillinger i turnus fra juni til 20. august: inn/ut sjekk av gjester, forefallende vaktmester/internat, renhold av rom og fellesarealer, vakter med hvilende nattevakt. Arbeidsoppgavene innebærer en del ansvar, søker må derfor være over 18 år, selvstendig og selvgående. Fordel om søker er kjent på øya, men opplæring blir gitt. Vaktmesterassistent. 1 stilling, fortrinnsvis på hverdager, men noen helgedager må påregnes. oppstart ca 20. mai: plenklipping, hagearbeid, søppeltømming, forefallende ute og inne.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-03-2022