Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Einingsleiar/rektor Folkestad skule for Folkestad skule
Folkestad skule
Einingsleiar/rektor Folkestad skule Omtale av arbeidsstaden Da vår nåverande leiar går over i ei anna stilling, er det ledig 100 % fast stilling som einingsleiar/rektor på Folkestad skule. Tiltreding så raskt som mogleg. Folkestad skule er ein av tre grunnskular i Bø kommune. Skulen har om lag 135 elevar, og er ein fulldelt 1-7 skule med skulefritidsordning. Skulefritidsordninga har om lag 35 barn, med leiar i delt stilling. Skulen har 2 bygningar- eit administrasjonsbygg og eit skulebygg der småskuletrinnet og mellomtrinnet held til i kvar sin fløy. Skulen fungerar og som grendehus.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 06-12-2018

Einingsleiar/rektor Folkestad skule for BØ KOMMUNE
BØ KOMMUNE
Einingsleiar/rektor Folkestad skule Bø kommune ligg i Midt-Telemark og har omlag 6400 innbyggjarar, administrasjonsspråket er nynorsk. Bø kommune er først og fremst ein skule- og handelskommune, med solid forankring i jord- og skogbruk samt allsidig næringsliv. Kommunen har eit godt utbygd tilbod innan kultur, idrett og fritid. Vi er også midt i en spennande førebuingstid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Sauherad kommune.Omtale av arbeidsstadenDa vår nåverande leiar går over i ei anna stilling, er det ledig 100 % fast stilling som einingsleiar/rektor på Folkestad skule.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 06-12-2018

Styrer for Sandvoll barnehage, Læringsverkstedet
Sandvoll barnehage, Læringsverkstedet
Styrer Presentasjon av stillingen: Bli med og få verdens viktigste verdier til å vokse!Har du hjerte for barn, er opptatt av jobbautonomi for de ansatte og ønsker å videreutvikle en allerede veldrevet barnehage? Da er dette jobben for deg. Læringsverkstedet overtok Sandvoll barnehage 01.11.2018 og nåværende styrer skal over i ny stilling.  Barnehagen ligger sentralt i Bø, har 3 avdelinger og en stabil personalgruppe.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Sjukepeleiar, 100 % vikariat, Bø sjukeheim for Bø kommune
Bø kommune
Sjukepeleiar, 100 % vikariat, Bø sjukeheim Omtale av arbeidsstaden Er du sjukepleiar og ønskjer ein arbeidsstad med godt arbeidsmiljø og mogleghet for fagleg utvikling. Då kan Bø sjukeheim vere rette plassen for deg. Sjukepleiarane har ansvaret på korttidsavdelinga, og dei har eit fagleg ansvar for resten av avdelingane. Sjukeheimen er ein spennande arbeidsplass der du som sjukepleiar får varierte og utfordrande oppgåver. Bø sjukeheim stod ferdig sommeren 2015 og kan derfor by på et moderne og godt tilrettelagt arbeidsmiljø. Somatisk avdeling ved Bø sjukeheim har pr.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 21-11-2018

Helsefagarbeidar 40 % fast stilling, Bø sjukeheimm for Bø kommune
Bø kommune
Helsefagarbeidar 40 % fast stilling, Bø sjukeheimm Omtale av arbeidsstaden Er du hjelpepleier/helsefagarbeider og ønskjer ein arbeidsstad med godt arbeidsmiljø og mulighet for fagleg utvikling. Då kan Bø sjukeheim vere rette plassen for deg. Fagarbeiderane har eit spesielt ansvar for dagleg drift av langtidsavdelingane. Kort om stillinga Ledig 40% fast stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar med arbeid på langhelg kvar 4. helg Ledig fra omgående.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 21-11-2018

Økonomirådgjevar for Bø kommune
Bø kommune
Økonomirådgjevar Kort om stillinga Som økonomirådgjevar vil du spele ein sentral rolle i rådmannens stab. Du skal gje råd til leiinga og vere premissleverandør i forhold til økonomiske disposisjonar.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Økonomirådgjevar for Bø kommune
Bø kommune
Økonomirådgjevar Bø kommune ligg i Midt-Telemark og har omlag 6400 innbyggjarar, administrasjonsspråket er nynorsk. Bø kommune er først og fremst ein skule- og handelskommune, med solid forankring i jord- og skogbruk samt allsidig næringsliv. Kommunen har eit godt utbygd tilbod innan kultur, idrett og fritid. Vi er også midt i en spennande førebuingstid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Sauherad kommune.Kort om stillingaSom økonomirådgjevar vil du spele ein sentral rolle i rådmannens stab.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Sjukepleiar, 100 % vikariat, Bø sjukeheim for Bø sjukeheim
Bø sjukeheim
Sjukepleiar, 100 % vikariat, Bø sjukeheim Omtale av arbeidsstaden Er du sjukepleiar og ønskjer ein arbeidsstad med godt arbeidsmiljø og mogleghet for fagleg utvikling. Då kan Bø sjukeheim vere rette plassen for deg. Sjukepleiarane har ansvaret på korttidsavdelinga, og dei har eit fagleg ansvar for resten av avdelingane. Sjukeheimen er ein spennande arbeidsplass der du som sjukepleiar får varierte og utfordrande oppgåver. Bø sjukeheim stod ferdig sommeren 2015 og kan derfor by på et moderne og godt tilrettelagt arbeidsmiljø. Somatisk avdeling ved Bø sjukeheim har pr. i dag 44 sengeplassar.
Registrert : 07-11-2018 Søknadsfrist : 21-11-2018

Sjukepleiar 100 % fast stilling, Heimeajukepleie for Bø Kommune Open Omsorgheimebaserte Tenester
Bø Kommune Open Omsorgheimebaserte Tenester
Sjukepleiar 100 % fast stilling, Heimeajukepleie Omtale av arbeidsstaden Bø kommune er nå i ein omstillingsprosess og skal slåast saman med Sauherad kommune. Det er for tida ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar i Bø kommune. Akkurat nå treng vi sjukepleier i heimesjukepleia. Har du lyst til å bli vår neste kollega? Heimesjukepleia høyrer til eininga Open omsorg og består av omsorgsbustader og heimebuande i eigen bustad. Vi nyttar fagdatasystemet Profil i forhold til all dokumentasjon rundt brukarane, og bemanningsverktøyet Notus i forhold til turnusarbeid, timelister etc.
Registrert : 07-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, 40 % fast stilling, Bø sjukeheim for Bø kommune
Bø kommune
Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, 40 % fast stilling, Bø sjukeheim Bø kommune ligg i Midt-Telemark og har omlag 6200 innbyggjarar, administrasjonsspråket er nynorsk. Bø kommune er først og fremst ein skule- og handelskommune, med solid forankring i jord- og skogbruk samt allsidig næringsliv. Kommunen har eit godt utbygd tilbod innan kultur, idrett og fritid.Bø kommune er ein røykjefri kommune og ei IA-verksemd, og vi er opptekne av mangfald.
Registrert : 06-11-2018 Søknadsfrist : 21-11-2018