Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Aktivitetskontakt i Midt-Telemark kommune
Midt-Telemark kommune
Har du tid til overs og ynskjer og bidra til at andre får ei betre kvardag? Kort om stillinga Mange ulike personar treng tryggheit i fritida. For nokon kan det vera vanskeleg å koma seg ut på eiga hand og/eller dei treng hjelp og støtte til å meistra ulike fritidsaktivitetar. Enkelte har lite sosialt nettverk og kan kjenna seg einsam. Som aktivitetskontakt kan du hjelpa til å gje ein trygg og innhaldsfull fritid til dei som har behov for det. Arbeidet er fleksibel og varierer frå 2-6 timar i veka, avhengig av kva brukar er løyvd.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 20-12-2021

Ph.D. Research Fellow in politics and sports/outdoor life
Universitetet i Sørøst-Norge
About the positionThe Faculty of Humanities, Sports and Eductaional Science has a vacancy for a 100% position as Ph.D. Research Fellow in politics and sport/outdoor life.The position is located at the Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies and reports to the Head of Department. The place of employment is Bø in Telemark.
Registrert : 15-10-2021 Søknadsfrist : 07-11-2021

Butikk og Delelager medarbeider
TT Maskin AS (Telemark Traktor & Maskin AS)
Vi søker: Butikk og delelager medarbeider Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: God kjennskap til landbruksbransjen og butikksalgGode IT kunnskaperRelevant kompetanse, gjerne TruckførerbevisResultatorientert, serviceinnstilt og ordenssansGod forståelse for økonomi / LogistikkSnakke og skrive EngelskFørerkort B Vi tilbyr
Registrert : 14-10-2021 Søknadsfrist : 24-11-2021

Mobile Bø AS søker servicerådgiver/delemedarbeider
Mobile Bø AS
Vi trenger en ny kollega til i vår nye BackOffice stiling og søker en som har lyst til å være med å sørge for at våre kunder får god behandling, og i tillegg kan være et positivt tilskudd til arbeidsmiljøet. Mobile Bø AS er merkeverksted for Hyundai og Opel. Hos oss vil du håndtere og lære mye om disse merkene, og bli kjent med alle de hyggelige kundene våre.
Registrert : 13-10-2021 Søknadsfrist : 01-11-2021

Vil du jobbe med Telemarks råeste og mest inkluderende arrangement?
Visit Bø AS
TelemarksVeka har blitt arrangert siden 2017 og har i samarbeid med TV 2 vokst til å bli et av landets største rulleskiarrangement. Parallelt er TelemarksVeka et konsept med andre store idrettsarrangement, bedrifts - og reiselivsutvikling, markedsføring og TV-underholdning i samarbeid med TV 2. I 2022 skal TelemarksVeka i samarbeid med Norges Skiforbund arrangere World Cup på rulleski, samt starte ferden med å bli Norges beste og mest synlige arrangement med fokus på likestilling innen idretten.
Registrert : 12-10-2021 Søknadsfrist : 31-10-2021

Match Bø søker sesonghjelp
Voice Norge AS
Voice Norge AS er et ledende selskap innen norsk fashion og tekstilhandel. Selskapet omsatte i 2019 for i underkant av 2 mrd. kr ut av butikk. Totalt har Voice 242 butikker fordelt på Match, VIC, Boys of Europe og Jean Paul, og mer enn 1300 ansatte. Voice ble etablert i 1988 og eies av investeringsselskapet O. N. Sunde AS. Match har etablert seg som en av Norges største heleide kleskjede med hele 113 butikker.
Registrert : 12-10-2021 Søknadsfrist : 21-10-2021

Helsefagarbeidar - 2 x 50 % faste stillingar
Midt-Telemark kommune
Omtale av arbeidsstaden Er du god på kvardagar? Likar du å arbeide med menneske? Da er vi på utkikk etter deg! Solbakken bu og avlastning er ein arbeidsplass med fokus på gode kvardagar. Me bistår ulike teneste mottakarar i ulike aktivitetar for å gje innhaldsrike og meiningsfulle dagar. Aldersspenn er frå ca. 2 år - 60år. Solbakken er ein bustad for 5 bebuarar og vi har omtrent. 10 barn som er på avlastinga (hovudsakleg kveld og helg). Vi er også ute hos heimebuande teneste mottakarar og bistår i dagleglivets gjeremål i ulik grad.
Registrert : 11-10-2021 Søknadsfrist : 21-10-2021

2 kommunale fastlegestillingar ved Bø Legesenter
Midt-Telemark kommune
Omtale av arbeidsstaden Bø Legesenter er eit akkurat passe stort legesenter med 7 legeheimlar og 1 turnuslege. Vi utvidar no til 8 heimlar, og lyser ut to(2) av desse som kommunalt fast tilsette legar. Kommunen ynskjer å tilby gode arbeidsvilkår og fastlønn. Dersom det er ynskje om drift som sjølvstendig næringsdrivande, vil kommunen legge til rette for dette. Heimlane vil få eit listetak på mellom 750 og 900 pasientar.
Registrert : 11-10-2021 Søknadsfrist : 28-10-2021

Helsefagarbeidar - 2 x 100 % faste stillingar
Midt-Telemark kommune
Omtale av arbeidsstaden Avdeling psykisk helse og avhengigheit er organisera i ein uteteneste lokalisera til Napastaa i Bø, og ein buteneste lokalisera til Hågålia bufelleskap. Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass, som er i stadig utvikling. Det er butenesta som har ledige stillinger. Kort om stillingane Psykisk helse og avhengighet, avd. Hågalia har ledig 2 x 100 % faste stillingar som helsefagarbeidar. Stillingane er i turnus fordela på langvakter og helgearbeid. Ledig frå 01.01.2022.
Registrert : 11-10-2021 Søknadsfrist : 21-10-2021

Sjukepleiar/vernepleiar - 100 % fast stilling
Midt-Telemark kommune
Omtale av arbeidsstaden Avdeling psykisk helse og avhengigheit er organisera i ein uteteneste som er lokalisert til Napastaa i Bø, og ein buteneste lokalisera til Hågålia bufelleskap. Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass som er i stadig utvikling. Det er butenesta som har ledige stillinger. Kort om stillinga Psykisk helse og avhengighet, avd. Hågalia har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar. Arbeid i turnus fordela på langvakter og helgearbeid. Ledig frå 01.01.2022
Registrert : 11-10-2021 Søknadsfrist : 21-10-2021