Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Psykolog Ung Arena Midt-Telemark for BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
Psykolog Ung Arena Midt-Telemark Omtale av arbeidsstadenBø og Sauherad kommunar søkjer psykolog til Ung Arena Midt-Telemark. Ung Arena er eit prosjekt i regi av satsinga "Program for folkehelsearbeid i kommunene". Prosjektperioden varer ut 2022. Prosjektet inneber å etablere ein kombinert sosial møteplass og lågterskel hjelpeteneste for ungdom i Bø og Sauherad. Målet er å styrke psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Prosjektet er eit samskapingsprosjekt som skal utviklast av ungdom, frivillige og fagfolk saman.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 20-02-2019

Prosjektleiar Ung Arena Midt-Telemark for BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
Prosjektleiar Ung Arena Midt-Telemark Om prosjektet Ung Arena Midt-TelemarkBø og Sauherad kommunar søkjer ein engasjert prosjektleiar på Ung Arena Midt-Telemark. Ung Arena er eit prosjekt i regi av satsinga "Program for folkehelsearbeid i kommunene". Prosjektperioden varer ut 2022. Prosjektet inneber å etablere ein kombinert sosial møteplass og lågterskel hjelpeteneste for ungdom i Bø og Sauherad. Målet er å styrke psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Prosjektet er eit samskapingsprosjekt som skal utviklast av ungdom, frivillige og fagfolk saman.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 20-02-2019

Miljøterapeut, 75 % fast stilling, Solbakken bufellesskap og avlastning for Bø kommune, avd. Solbakken
Bø kommune, avd. Solbakken
Miljøterapeut, 75 % fast stilling, Solbakken bufellesskap og avlastning Omtale av arbeidsstadenSolbakken er omsorgsbustadar og avlastning for vaksne og barn med bistandsbehov og psykisk utviklingshemning. Det er bustad og avlastning med døgnbemanning. Solbakken har ca 23 årsverk og ligger sentralt til i Bø. Personalet på Solbakken gir og tenester til brukarar som bur i eigne bustader ute i kommunen Vil du ha ein jobb fyllt av annerledes dagar? Ein jobb kor du lærer mykje om deg sjølv? Ein jobb full av utfordringer? Ein jobb med gode kollegaer som gjer alle dagar positive?
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Aktivitetskontaktar/støttekontaktar for BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
Aktivitetskontaktar/støttekontaktar Kort om stillingaMange ulike personar treng tryggleik i fritida. For nokon kan det vera vanskeleg å koma seg ut på eiga hand og/eller dei treng hjelp og støtte til å meistra ulike fritidsaktivitetar. Enkelte har lite sosialt nettverk og kan kjenna seg einsame. Som aktivitetskontakt kan du hjelpa til å gje ein trygg og innhaldsrik fritid til dei som har behov for det. All arbeid er fleksibel og varierer frå 2-6t i veka, avhengig av kva brukar er løyvd.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Match Bø søker Butikkselger til 10% stilling for Match Bø
Match Bø
Match Bø søker Butikkselger til 10% stilling Vi søker en dyktig superselger med stort pågangsmot som trives med å jobbe mot felles mål. Du er imøtekommende av natur, sosial og har en stor interesse for mote og trender.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 14-02-2019

Regnskapsfører som søker nye utfordringer? for ADECCO SOLUTIONS AS
ADECCO SOLUTIONS AS
Regnskapsfører som søker nye utfordringer? For en av våre kunder i Bø i Telemark, rekrutterer vi en autorisert regnskapsfører til fast stilling. Tiltredelse vil være etter avtale. Til stillingen vil det bli tildelt egen kundeportefølje og det daglige arbeidet vil bestå av: Løpende bokføring og avstemmingerÅrsoppgjør og ligningspapirerRapportering og rådgivning til kunderLønnsavregninger og faktureringVi søker etter en autorisert regnskapsfører, men god regnskapserfaring kan kompenseres for autorisasjon.
Registrert : 11-01-2019 Søknadsfrist : 20-01-2019

Rektor Bø skule for Bø skule
Bø skule
Rektor Bø skule Omtale av arbeidsstadenBø skule er ein av tre grunnskular i Bø kommune, og ligg i Bø sentrum. Skulen har om lag 430 elevar, og er ein fulldelt 1-7 skule med skulefritidsordning. Skulefritidsordninga har om lag 135 barn, med leiar i delt stilling. Skulen blei renovert og ferdig utbygd i 2010. Skulen er bygd for 3 klasser pr. trinn. Kvart trinn har sin eigen base med klasserom, grupperom, garderobe og eigen inngang. Skulen har eit stort felles amfi som ligg midt i skulen. Bibliotek, praktisk-estetiske rom, musikkrom og skulekjøkken ligg knytt opp mot amfiet, sentralt i skulen.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Ferievikarar i Helse og velferd, Bø kommune 2019 (kjøkkenassistent) for BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
Ferievikarar i Helse og velferd, Bø kommune 2019 (kjøkkenassistent) Omtale av arbeidsstadenBø kommune søkjer etter flinke og engasjerte ferievikarar som vil jobbe hos oss.
Registrert : 08-01-2019 Søknadsfrist : 27-01-2019

Ferievikarar i Helse og velferd, Bø kommune 2019 (assistent) for BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
Ferievikarar i Helse og velferd, Bø kommune 2019 (assistent) Omtale av arbeidsstadenBø kommune søkjer etter flinke og engasjerte ferievikarar som vil jobbe hos oss.
Registrert : 08-01-2019 Søknadsfrist : 27-01-2019

Ferievikarar i Helse og velferd, Bø kommune 2019 (helsesekretær) for BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
BØ KOMMUNE Personalavdelinga v/ Hilde Bakkåker
Ferievikarar i Helse og velferd, Bø kommune 2019 (helsesekretær) Omtale av arbeidsstadenBø kommune søkjer etter flinke og engasjerte ferievikarar som vil jobbe hos oss.
Registrert : 08-01-2019 Søknadsfrist : 27-01-2019