Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Innkjøper for NEL Hydrogen AS
NEL Hydrogen AS
Innkjøper Du er en faglig og engasjert Innkjøper som har kunnskap og erfaring med innkjøp i en internasjonalt rettet industribedrift og som liker å jobbe i et hektisk men spennende teknologisk arbeidsmiljø Stillingen rapporterer til Innkjøpsdirektør, NEL Hydrogen Electrolyser ASDine viktigste ansvar og arbeidsoppgaver vil være: Bestille varer og tjenester til produksjon, vedlikehold og kunderettede prosjekter iht planerOppfølging av bekreftelser, leveranser og dokumentasjon og sørge for rett-tidig leveringPlanlegge, bestille og følge opp transport og importBehandle fakturaer og avvik og reklam
Registrert : 18-02-2019 Søknadsfrist : 25-02-2019

Innkjøp- og logistikkmedarbeider for Idea Kompetanse AS
Idea Kompetanse AS
Innkjøp- og logistikkmedarbeider Stilling: 60 %Arbeidssted: NotoddenIDEA Plast er en produksjonsavdeling i IDEA Kompetanse AS der vårt industrimiljø er en viktig arena for arbeid & inkludering. IDEA Plast driver plastproduksjon til et bredt utvalg av kunder hovedsakelig i Norge, men også noen i Norden og Europa. Opplæring er en viktig del av virksomheten, og avdelingen er et fagområde i totaliteten til IDEA Kompetanse, med lærlinger, elever og jobbsøkere. IDEA Plast har også eget mekanisk verksted med produksjon for interne og eksterne kunder.
Registrert : 18-02-2019 Søknadsfrist : 01-03-2019

Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Notodden sokn, Gransherad sokn og Lisleherad sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning - Agder og Telemark bispedømme for Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme
Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme
Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Notodden sokn, Gransherad sokn og Lisleherad sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning - Agder og Telemark bispedømme Menighetenes profil Soknepresten skal betjene tre menigheter og har kontor i bysoknet sammen med spesialprest 100%, kantor 100%, kontorleder 50%, kirketjener 100%, menighetsmusiker 30% og menighetspedagog 100%. I tillegg er det noen stillinger knyttet til de to bygdesoknene. Staben har jevnlige stabsmøter. Menighetene har lokalt preg på gudstjenestene sine, det er flest høymesser, flere familiegudstjenester og temagudstjenester.
Registrert : 18-02-2019 Søknadsfrist : 17-03-2019

Sykepleier, 50% vikariat, Hjemmebaserte tjenester for TELETUNET OMSORGSHJEM
TELETUNET OMSORGSHJEM
Sykepleier, 50% vikariat, Hjemmebaserte tjenester Kort om stillingenVi har ledig vikariat som sykepleier 50% frem til 1. september 2019. Stillingen er for tiden på Teletunet omsorgsbolig, som er en av Notodden Kommunes omsorgsboliger. Boligen er tilrettelagt for eldre mennesker med funksjonsfall og helsemessige begrensinger. Bemanningen er tverrfaglig sammensatt og organisert etter de aktuelle individuelle bistandsbehovene.
Registrert : 18-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Lærere i grunnskolen, fellesutlysning for NOTODDEN KOMMUNE OPPVEKST ADMINISTR
NOTODDEN KOMMUNE OPPVEKST ADMINISTR
Lærere i grunnskolen, fellesutlysning Kort om stillingenVi har ledig faste lærerstillinger fra 01.08.2019 og vikariater kommende skoleår. I tilllegg har vi behov for lærervikarer inneværende skoleår. Vi søker engasjerte lærere som ser den enkelte elev, kan skape gode relasjoner, som er tydelige klasseledere og som kan bidra i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Skolene i Notodden har som mål at alle skal oppleve mestring, få god tilpasset opplæring og være inkludert i det faglige og sosiale fellesskapet. Elever og lærere bruker iPad som læringsverktøy. Kommunen har ca.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Driftsoperatør - Vann og avløp for NOTODDEN KOMMUNE RENOVASJON
NOTODDEN KOMMUNE RENOVASJON
Driftsoperatør - Vann og avløp Kort om stillingenNotodden kommune, vann og avløp, har behov for en ny fagarbeider. ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være løpende drift og vedlikehold av VA-anleggene. Arbeidet vil foregå både selvstendig og i team med vektlegging på jobbrotasjon. Virksomheten leverer vann- og avløpstjenester i områdene Notodden bykjerne med omegn, Bolkesjø og Gransherad tettsted. Virksomheten arbeider for høy vannkvalitet og kontinuitet i vannforsyningen og vi har fokus på en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Arbeidsleder - Vann og avløp for NOTODDEN KOMMUNE RENOVASJON
NOTODDEN KOMMUNE RENOVASJON
Arbeidsleder - Vann og avløp Kort om stillingenNotodden kommune, vann og avløp, søker en arbeidsleder i 100 % stilling for å koordinere virksomhetens arbeidsoppgaver. ArbeidsoppgaverArbeidsleder rapporterer til avdelingsingeniør og virksomhetsleder og er nærmeste overordnede til driftspersonalet for vannverkene og renseanleggene. Virksomheten arbeider for høy vannkvalitet og kontinuitet i vannforsyningen og vi har fokus på en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Rektor/virksomhetsleder Gransherad skole for GRANSHERAD SKOLE
GRANSHERAD SKOLE
Rektor/virksomhetsleder Gransherad skole BeskrivelseGransherad barne- og ungdomsskole ligger i Gransherad og dekker den nord-vestlige delen av kommunen mot Tinn og Kongsberg kommuner. Skolen ligger idyllisk til med gode aktivitetsområder for elevene. Skolen har ca. 80 elever. Kort om stillingenVi søker rektor/virksomhetsleder ved Gransherad barne- og ungdomsskole. ArbeidsoppgaverRektor har delegert ansvar innen økonomi, personal, administrasjon og en avgjørende rolle i det overordnede arbeidet ved skolen.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Helsefagarbeider 60 % vikariat, Haugmotun omsorgssenter for Haugmotun sjukeheim
Haugmotun sjukeheim
Helsefagarbeider 60 % vikariat, Haugmotun omsorgssenter Kort om stillingenDet er ledig 60 % svangerskapsvikariat ved Haugmotun omsorgssenter. For tiden ved avd K. Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter med god faglig kompetanse og ett stort tverrfaglig arbeidsmiljø. Omsorgssenteret har somatiske avdelinger, en korttidsavdeling, bokollektiv og skjermede avdelinger for personer med demens.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Avdelingsleder Haugmotun for Haugmotun sjukeheim
Haugmotun sjukeheim
Avdelingsleder Haugmotun BeskrivelseAvdelingsleder ved Haugmotun omsorgssenter er en spennende, lærerik og utfordrende jobb. Vi har ledig 100 % stilling som avdelingsleder ved omsorgssenteret. Arbeidstid er f.t. dagtid og arbeid 6 hver helg. Det er totalt 6 avdelinger med hver sin avdelingsleder. Det er et godt ledermiljø og god kollegastøtte i lederteamet. Det er ukentlige ledermøter med virksomhetsleder, samt kvalitetsmøter med fagsykepleier og tilsynslege. Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019