Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spesialpedagogikk
Universitetet i Sørøst-Norge
Jobbnorge ID: 194788 Om stillingene Ved Fakultet for Humaniora- idrett og utdanningsvitenskap er det ledig to vikariater i spesialpedagogikk ved campus Notodden. Ønsket tiltredelse i stillingene er 01.01.2021. Det ene vikariatet er i 100% stilling, det andre vikariatet er i 50% stilling og begge har varighet på tre år fra tiltredelse. Stillingene er knyttet til Institutt for pedagogikk og nærmeste overordnede er instituttleder/nestleder. Hovedarbeidssted er campus Notodden, men undervisning på instituttets øvrige studiesteder kan også være aktuelt.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kunst og håndverk
Universitetet i Sørøst-Norge
Jobbnorge ID: 194779 Om stillingen Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.21 ledig fast stilling i kunst- og håndverk. Stillingen er knyttet til Institutt for Institutt for estetiske fag og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted vil være Notodden eller Porsgrunn.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 14-12-2020

Fysioterapeut 100% vikariat
Fysio-og ergoterapi Notodden, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4301606501 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter fysioterapeut i 100% vikariat, tiltredelse så snart som mulig. Seksjonen er tverrfaglig bemannet med fysioterapeuter og ergoterapeut. Vi behandler inneliggende pasienter, utreder pasienter poliklinisk og har ambulant virksomhet. I tillegg jobber vi aktivt med diverse forebyggende tiltak, samt lærings og mestringsaktiviteter. Arbeidsoppgaver Kartlegging, testing, funksjonsvurdering og oppfølging av pasienter, både inneliggende og i poliklinisk virksomhet
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 02-11-2020

KIWI Tuven søker etter 2 butikkmedarbeidere deltid 10 %, annenhver helg
KIWI Tuven
Bli en del av det grønne vinnerlaget! I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og «stå-på-vilje»? Da må du lese videre. Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 29-10-2020

positiv og hjelpsom sjåfør til bergingsbil søkes.
Vinje Bilberging As
Vi søker sjåfør(er) til vår avdeling på Notodden. Heltid eller deltid, skiftordning. Varierende arbeidsoppgaver, opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale For nærmere opplysninger, kontakt Dag Lie.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 31-12-2020

Intensivsykepleier/sykepleier
Overvåkning (FOVA) Notodden, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4297259511 Presentasjon av stillingen: Akuttmottak og FOVA er en seksjon som dekker mottak og intensiv/intermediær behandling av akutt og kritisk syke pasienter. Vi søker etter deg med høy faglig kompetanse, stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner. Vi har ledig fra d.d. 2 svangerskapsvikariater 75% til 30.12.2021, med mulighet for forlengelse og/eller fast stilling etter dette. Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Rådmannens stab, økonomiavdelingen
Notodden kommune
Spennede stilling som økonomirådgiver i Notodden kommune er ledig Beskrivelse
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 22-11-2020

Haugmotun omsorgssenter
Notodden kommune
Kort om stillingene Det er ledige stillinger som sykepleiere for tiden på korttidsavdelingen, somatisk langtidsavdeling og skjermet enhet for demente ved Haugmotun omsorgssenter. Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter med god faglig kompetanse og et stort tverrfaglig arbeidsmiljø. Arbeidsoppgaver
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 03-11-2020

Sykepleiere, sykepleierstudenter/helsefagarbeidere
Kirurgisk sengepost og medisinsk sengepost Notodden, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4300072811 Presentasjon av stillingen: Vi søker en sykepleierstudent eller helsefagarbeider som har lyst til å jobbe hos oss og opparbeide kompetanse innen gastrokirurgi, ortopedi og plastisk kirurgi. På kirurgisk sengepost Notodden har vi en variert arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø og tidvis høyt tempo. Pasientgruppen består av planlagte innleggelser, dagkirurgi og ø-hjelp. Hos oss får du bred erfaring og varierte arbeidsoppgaver.
Registrert : 15-10-2020 Søknadsfrist : 28-10-2020

Haugmotun omsorgssenter
Notodden kommune
Kort om stillingen Avdelingsleder ved Haugmotun omsorgssenter er en spennende, lærerik og utfordrende jobb. Vi har ledig 100 % stilling som avdelingsleder f.t. ved avdeling DF. Arbeidstid er f.t. dagtid og arbeid 6 hver helg. Beskrivelse Den ledige stillingen er en del av ett lederteam bestående av virksomhetsleder og 5 andre avdelingsledere. Det er et godt ledermiljø, en kunnskapsrik gruppe og det er god kollegastøtte i lederteamet. Det er støttefunksjon som bistår leder med ulike administrative oppgaver.
Registrert : 15-10-2020 Søknadsfrist : 03-11-2020