Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ferievikarer - radiografer
Seksjon for radiologi, Notodden og Rjukan, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4326965383 Presentasjon av stillingen: Seksjon for radiologi, Notodden og Rjukan, søker engasjerte radiografer som ønsker å jobbe hos oss i forbindelse med ferieavviklingen 2021. 2 og 3 års studenter er også velkommen til å søke. Ferieperioden er fra uke 24 til 34. Aktuelle kandidater må kunne jobbe minimum 6 uker og det legges opp til arbeid hver 2 helg. Alle aktuelle kandidater, blir kontaktet fortløpende og innkalt til intervju. Alle interesserte må registrere seg med CV og søke via Webcruiter.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 06-02-2021

Psykologspesialist/psykolog
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Notodden, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 975300153 Stillingsident: 4334045928 Presentasjon av stillingen: Har du lyst til å jobbe i vakre Telemark? Seljord har Norges største handels- og landbruksmesse - Dyrsku'n. Notodden har en av Nord-Europas største bluesfestivaler og Telemark for øvrig har et stort mangfold av turområder og gode ski- og alpinmuligheter. Notodden og Rjukan med sin industrihistorie er en del av verdensarven - som bidrar til flere kulturhistoriske opplevelser. Velkommen til Telemark!
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Seksjonsleder
Ambulansen Notodden og Rjukan, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4329743670 Presentasjon av stillingen: Akutt- og beredskapsklinikken (ABK) har ansvar for diagnostikk og behandling i hele den akuttmedisinske kjeden. Dette innebærer ambulansetjenesten, akuttmottakene, intensivavdelingene og anestesilegene.
Registrert : 14-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Rådgiver
Notodden videregående skole
Rådgiver ved Ressurssenteret/nettundervisningsavdelingen Det er ledig 100% stilling som rådgiver ved Notodden videregående skole, avdeling Ressurssenteret/nettundervisning. Rådgiverressursen er pr. i dag 80%. Den som ansettes må kunne undervise i resterende del av stillingen. Ønskede undervisningsfag er primært norsk og norsk for minoritetsspråklige elever. Stillingstype: Fast Stillingsstørrelse: Heltid Søknadsfrist: 29.01.2021 Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 29-01-2021

Fosterhjemsrådgiver
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Barneverntjenestene i Tinn, Notodden og Hjartdal, Nome og Midt-Telemark og Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert interkommunalt samarbeid om ressursteam. Ressursteamet skal bistå kommunene med å løse sine oppgaver når barnevernreformen innføres fra 2022. Kommunene vil få økt ansvar for både tiltak og økonomi. Målet med ressursteamet er: Flere barn skal få rett hjelp til rett tid -- der de bor.
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 02-02-2021

Miljøterapeuter (2)
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Barneverntjenestene i Tinn, Notodden og Hjartdal, Nome og Midt-Telemark og Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert interkommunalt samarbeid om ressursteam. Ressursteamet skal bistå kommunene med å løse sine oppgaver når barnevernreformen innføres fra 2022. Kommunene vil få økt ansvar for både tiltak og økonomi. Målet med ressursteamet er: Flere barn skal få rett hjelp til rett tid -- der de bor.
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 02-02-2021

Psykolog/psykologspesialist
Notodden kommune Barnevern i Notodden og Hjartdal
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Barneverntjenestene i Tinn, Notodden og Hjartdal, Nome og Midt-Telemark og Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert interkommunalt samarbeid om ressursteam. Ressursteamet skal bistå kommunene med å løse sine oppgaver når barnevernreformen innføres fra 2022. Kommunene vil få økt ansvar for både tiltak og økonomi. Målet med ressursteamet er: Flere barn skal få rett hjelp til rett tid -- der de bor.
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 02-02-2021

Avdelingsleder, teknisk utedrift
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen I virksomhet for Eiendom og utedrift, er det ledig stilling som avdelingsleder for teknisk utedrift, tidligere oppsynsmann. Avdelingen har drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunale veier. I tillegg utføres det mye oppdrag for utbyggingsavdelingen og innen vann og avløp. Avdelingsleder har også arbeidslederansvar for parkvesen og trafikkbetjent. Avdelingen har for tiden i alt 15 ansatte. Arbeidsoppgaver
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 02-02-2021

Lærer, 100%, vikariat
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Vi har ledig vikariat som lærer ved Notodden ungdomsskole i 100% stilling. Vikariatet antas å vare fram til 18.06.2021. Vi har behov for flere faste lærere fra høsten 2021. Hovedutlysning vil bli lagt ut i februar 2021.
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 02-02-2021

Lærer, 100%, vikariat
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Vi har ledig vikariat som lærer ved Tinnesmoen skole i 100% stilling. Du skal hovedsaklig jobbe på mellomtrinnet og du kan bli tillagt rollen som kontaktlærer. Vikariatet antas å vare fram til 18.06.2021. Vi har behov for flere faste lærere fra høsten 2021. Hovedutlysning vil bli lagt ut i februar 2021.
Registrert : 13-01-2021 Søknadsfrist : 12-02-2021