Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Avdelingsleder
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Lienveien 51 er en av Notodden Kommunes tilrettelagte boliger for mennesker med psykisk og fysisk utviklingshemming. Hovedoppgaven vår er å gi praktisk bistand og opplæring i alle daglige gjøremål. Rundt 50% av stillingen vil være i direkte brukerarbeid i turnus.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Barne- og ungdomsarbeider, 50%, vikariat
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Søknad sendes Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Barne- og ungdomsarbeider 70 %
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om arbeidsstedet Høgås skole er en av fire barneskoler i Notodden sentrum. Bydelen Høgås, Kaasa terrasse og Eikeskar er de nyeste boligområdene i Notodden. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser, med flott utsikt over byen vår og fjellområdene som omkranser byen. Vi har en visjon: Høgås skole skal være en skole der læring skjer gjennom trygghet, trivsel og mestring. Kort om stillingen
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Avdelingsleder/kommunikasjonsrådgiver
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Spennende lederstilling med ansvar for kommunikasjon, innbyggerdialog, omdømme og dokumentsenter
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Helsefagarbeider, vikariat
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Vi søker Helsefagarbeider i 100% vikariat med mulighet for forlengelse. Det er ordinære turnusvakter i bolig for funksjonshemmede noe som innebærer arbeid hver tredje eller fjerde helg. Vi kan tilby deg en spennende og utviklende jobb der du vil møte mange ulike mennesker. Er du engasjert og motivert har du mulighet til å kunne være en del av et team der du kan påvirke arbeidsplassen.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Helsesykepleier, 80% (prosjektstilling)
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert sammen med Åpen barnehage, Støttekontakt og avlastning, Frisklivssentral og Rask psykisk helsehjelp. Vi holder til i Familiehuset sammen med Barnevern og PPT. Kort om stillingen
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Innkjøpskonsulent
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Notodden kommune søker en konsulent og koordinator for offentlige anskaffelser. I stillingen vil du få være med på å skape verdier på vegne av innbyggerne i Notodden og bidra til en effektiv forvaltning av felleskapets midler. Du vil kunne utgjøre en forskjell i stillingen og samtidig utvikle deg selv innenfor fagfeltet anskaffelser.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Psykomotorisk fysioterapeut, 100% driftstilskudd
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Informasjon om arbeidssted og stilling
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 06-06-2021

Jurist/advokat
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi søker en advokat eller jurist som ønsker faglige utfordringer. Notodden kommune er en kompleks organisasjon i stor utvikling. Du vil jobbe med juridiske og samfunnsmessig interessante oppgaver som dekker varierte rettsområder innen offentlig og privat rett. Stillingen inngår i rådmannens stab og rapporterer direkte til han. Du vil bidra til at kommunen lykkes med samfunnsoppdraget på en effektiv og kvalitativ god måte. Vil du vite mer om det å jobbe og bo i Notodden se her
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

Undervisningsinspektør
Notodden kommune
Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Heddal barneskole er plassert på Rygi. Dette er et gammelt skolested i Heddal. Den første skolen her ble bygd i 1865. Skolen ligger midt i et fredet kulturlandskap, med Heddal stavkirke som nærmeste nabo. Dette skoleåret har vi 235 elever fordelt på 13 klasser.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021