Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vernepleier/barnevernspedagog natt
SAMBA, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4441606867 Presentasjon av stillingen: Det ble etablert et barnebolig tiltak underlagt Einaren avlastningsbolig, i fjor høst. I denne boligen mottar en tjenestemottaker 100 % avlastning og vedtaket er fattet av tjenestekontoret. Målgruppen i boligen er ungdom med atferdsmessige og psykiske funksjonsnedsettelse. Verdigrunnlaget i boligen er å gi ungdommene en meningsfull og trygg hverdag, med forutsigbarhet og høy grad av brukermedvirkning. Arbeidet er målrettet miljøarbeid i små team, med fokus på lik
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 03-11-2021

Ordrebehandler / Customer Support Specialist O22263
Techconsult AS
Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Ordrebehandler / Customer Support Specialist.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 29-11-2021

Selgerleder Ski/Sykkel
XXL Sport og Villmark
Vi søker nå en selgerleder til Ski/sykkelavdelingen i Skien I XXL ser vi etter følgende når vi ansette nye selgerledere.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 31-10-2021

Ledelse: er du god på det og i tillegg liker drift, økonomi og salg? Da har vi kanskje jobben for deg!
Peppes Pizza
Peppes Pizza har som mål å levere Norges BESTE pizzaopplevelse. Dette er vi gode på fordi vi har strålende flinke medarbeidere som kan både service og drift til fingerspissene, og som forstår seg på hva god kvalitet er. Nå trenger vi deg, som i tillegg til dette, brenner for god ledelse, er god til å få folk med deg og som har forståelse for både det kommersielle og det økonomiske i en bedrift. Er du kanskje en som vil beskrive deg selv som en engasjert, profesjonell og offensiv? Da vil du ha mye å tilføre denne stillingen.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 22-10-2021

Tilkallingsvikar Tyrisvingen
Tyrisvingen, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4441603457 Presentasjon av stillingen: Det er etablert et 100 % avlastingstiltak underlagt Einaren avlastningsbolig, Tyrisvingen. Målgruppen i boligen er ungdom med atferdsmessige, sosiale og/eller psykiske funksjonsnedsettelse. Verdigrunnlaget i boligen er å gi ungdommene en meningsfull og trygg hverdag, med forutsigbarhet og høy grad av brukermedvirkning. Arbeidet skal være målrettet miljøarbeid i små team, med fokus på lik praksis, for å oppnå resultater i form av «fravær av atferd som utfordrer».
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 01-11-2021

Ungdomspastor/ungdomsarbeider i 50% fast stilling i Gulset og Skotfoss menighet
Gulset Og Skotfoss Sokn
Gulset og Skotfoss ligger vest i Skien med en befolkning på 8-9000, hvorav ca. 6000 er medlemmer i Den norske kirke. Menighetsrådet har fokus på <<Kjærlighet i praksis>>, og menigheten er preget av et levende gudstjenestefellesskap hvor vi søker å nå alle generasjoner. Menigheten har alltid vært preget av bønn og lovsang, og har mange frivillige medarbeidere. Det er et aktivt menighetsliv med bl. a. ulike kor, husgrupper, og et bredt barne- og ungdomsarbeid. Her er også en KRIK-gruppe som vi samarbeider med.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 31-10-2021

Helsefagarbeider/utdanningsstilling Tilkallingsvikar
Meensveien, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4438372921 Presentasjon av stillingen: Bofellesskapene Meensveien og Moflataveien er boligfelleskap for henholdsvis 8 og 9 mennesker med ulike psykiske/rusrelaterte lidelser. Enhetenes mål er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv gjennom å skape trygghet , støtte og struktur i hverdagen. Helsetjenester og bistand utøves av personell med bred og solid psykiatrifaglig bakgrunn. Enhetene kan tilby et trivelig arbeidsmiljø og en dynamisk tjeneste der brukerkvalitet og kompetanseutvikling har høy prioritet.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 02-11-2021

Sykepleier/Vernepleier 100% vikariat
Moflataveien 1, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4438315037 Presentasjon av stillingen: Bofellesskapet Moflataveien er et boligfelleskap for tillsammen 9 mennesker med ulike psykiske lidelser. Enhetens mål er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv gjennom å skape trygghet , støtte og struktur i hverdagen. Helsetjenester og bistand utøves av personell med bred og solid psykiatrifaglig bakgrunn. Enheten kan tilby et trivelig arbeidsmiljø og en dynamisk tjeneste der brukerkvalitet og kompetanseutvikling har høy prioritet
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 02-11-2021

Kreftsykepleier/palliativ sykepleier
Seksjon for kreft, palliasjon og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4439799399 Presentasjon av stillingen: Seksjonen vår er en del av avdeling for kreft- og blodsykdommer. Avdelingen er organisert i Medisinsk klinikk og er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg for pasienter med kreft- og blodsykdommer. Seksjon sengepost kreft, palliasjon og blodsykdommer har pasienter til utredning og behandling. Sengeposten har 15 senger til pasienter med kreft- og blodsykdommer og 3 palliative senger.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 28-10-2021

IT-spesialkonsulent, service og support
IT-samarbeidet i Grenland, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4440331419 Presentasjon av stillingen: ITG (IT-samarbeidet i Grenland) har ansvaret for IT-løsningene i Skien, Bamble og Siljan. I alle tre kommunene satses det offensivt på digitalisering. Det pågår mange spennende prosjekter innenfor områder som Trygghets- og helseteknologi, «den digitale skole», smartby og digitale innbyggertjenester.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 27-10-2021