Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Psykologspesialist/psykolog
Blå Kors Borgestadklinikken
Jobbnorge ID: 188443 Om stillingen Vil du jobbe med rus og avhengighet i TSB? Vi har ledig stilling ved seksjon for døgnbehandling i Skien. 100 % fast stilling. Tverrfaglige team, god psykologdekning, trivelig arbeidsmiljø i en ideell organisasjon.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Elevassistent 63% fast og 40% engasjement, Gjerpen ungdomsskole
Skien kommune
Informasjon om arbeidssted og stilling Det er fra 1/8-20 ledig ca. 63% fast og 40% engasjement med mulighet for fast, som pedagogisk medarbeider/elevassistent ved Gjerpen ungdomsskole. Gjerpen ungdomsskole har om lag 300 elever. Totalt er det i overkant av 30 årsverk tilknyttet skolen. Stillingen vil være knyttet til oppfølging av enkeltelever med sammensatte faglige og helsemessige behov. Søkere med relevant fagbrev vil bli prioritert. Søkere kan også bli kontaktet i fht tilsvarende stillinger på andre skoler.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Fagarbeider elektriker 100 % fast stilling
Skien kommune
Informasjon om arbeidssted og stilling Kommunalteknikk har egen elektroavdeling som drifter alle installasjoner på Vann, Avløp, Park og Veg. Avdelingen har oppmøte på Rødmyr og ledes av Driftsansvarlig Elektro. Avdelingen består i dag av 3 elektrikere, og skal styrkes med ytterligere en elektriker for å utføre alle pålagte oppgaver i kommunalteknikk.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 22-06-2020

Barne- og ungdomsarbeider 50% fast, Buer skole SFO
Skien kommune
Informasjon om arbeidssted og stilling Det er fra 01.08.2020 ledig 50% stilling som Barne og ungdomsarbeider ved Buer SFO. Buer er en skole med ca. 270 elever, hvorav ca 100 har plass i SFO. Buer skole sin visjon er "vi former framtida", det er en visjon som er styrende også for innholdet i Buers SFO ordning. Hovedmålet på SFO er at vi vil gi barna et trygt og trivelig opphold, før og etter skoletid. Med tilbud om organisert -og ikke organisert lek og aktiviteter. Innholdet i skolefritidsordninger i Skien kommune styres et eget kvalitetsdokument.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Kokk til indisk mat i New Agra restaurant
New Agra Skien As
we need a kitchen chef in our well renowned indian restaurant who can take the responsibilies of our indian kitchen work with a background of good humor. should have the knowledge of cleaning, safety, food hygine, technique of reduce the food waste with minimum of 5 years working experience in any renowned indian kitchen who can take the stress on busy time. We need a person who have the permit to stay or have the right to work in Norway.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 15-07-2020

Fast 20% stilling i Spansk
Hjalmar Johansen videregående skole
Fast stilling 20% i fagområdet spansk Hjalmar Johansen vidregående skole har ledig fast stilling 20% i spansk fra 01.08.2020 Stillingstype: Fast/Midlertidig Stillingsstørrelse: Heltid/Deltid Søknadsfrist: Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Undervisning i ordinær klasse innen studieretningene idrettsfag, medier og kommunikasjon Kvalifikasjoner ++Utdanning:++
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Vikariater inntil 100% stilling innen tysk, engelsk og naturfag
Hjalmar Johansen videregående skole
Vi søker vikariater i totalt 100% stilling innen fagområdene tysk, engelsk og naturfag. Hjalmar Johansen vidregående skole har ledig flere vikariater fra 01.08.2020 frem til og med 15.01.2020, med mulighet til forlengelse. Vikaritene består av tysk ca. 20%, naturfag ca 30%, og engelsk ca 50%. Tysk er undervisning i ordinære grupper innen media og kommunikasjon, og idrettsfag. Naturfag og engelsk er opplæring innen kriminalomsorgen på henholdsvis Telemarks Fengsel avdeling Skien og oppfølgingsklassen/Sluseprosjektet.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Vikar helse- og oppvekstfag
Skogmo videregående skole
Lærervikar, helse- og oppvekstfag - Skogmo vgs OBS! Svært kort søknadsfrist! Vikariat Fra 1. august 2020 har vi ledig vikariat. Vg1 helse- og oppvekstfag ca 50% Vg2 helseservicefag ca 90% Arbeidsområde Undervisningen gjelder programfag innenfor vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helseservice. Ca 50%-stilling skoleåret 2020/2021, innen området VG1 helse- og oppvekstfag. Ca 90% - stilling skoleåret 2020/2021 innen området vg2 helseservicefag. Kvalifikasjoner
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Lege i spesialisering nevrologi - vikariat
Avd. nevrologi og rehabilitering, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4246974784 Presentasjon av stillingen:To av våre leger skal gjennomføre sentral tjeneste! Avdeling for nevrologi og rehabilitering har derfor ledig to vikariater for lege i spesialisering/ LiS 2 - nevrologi, med oppstart tentativt 15.08.20. Vikariatene har stor mulighet for forlengelse.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Fagarbeider renholder 60 % fast stilling Svanen skole
Skien kommune
Informasjon om arbeidssted og stilling Arbeidstid fra kl. 06.00.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 22-06-2020