Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleier/vernepleier
Sikkerhetspsykiatri døgn, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4472250749 Presentasjon av stillingen:Vi søker sykepleier/vernepleier i 100% stilling, vikariat med arbeid p.t. hver 3.helg.Seksjon for Sikkerhetspsykiatri er en av syv seksjoner i Psykiatrisk Sykehusavdeling, som igjen er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark HF.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 03-02-2022

We are searching for a Section Manager, Electrical Production
EFD Induction as
As Section Manager you will lead the Electrical Production group and report to Department Manager Production & Test. You will have the following responsibilities and tasks: Lead, organize and guide the employees in the Electrical production department groupMotivate and develop staff membersFollow up and organize the resources and plan accordinglyPlay a key role in ensuring quality and delivery performanceClose cooperation with engineering, purchasing, mechanical production, project and testTraining of employee in the de
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 08-02-2022

Jordmor/Teamkoordinator
Seksjon for føde, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4469828395 Presentasjon av stillingen: Fødeavdelingen i Skien har ca. 1600 fødsler i året. Seksjonen har ansvar for alle kategorier fødsler, og barselavdelingen har tilbud om familiebasert barselomsorg. Gravide med behov for innleggelse hospitaliseres i fødeavdelingen. Seksjonene har jordmorpoliklinikk/svangerskapspoliklinikk, UL poliklinikk og barsel poliklinikk i sin aktivitet. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 31-01-2022

Stilling ledig som rådgiver i eiendomsseksjonen
Økonomi, styring og eierskap
Eiendomsseksjonen er en del av sektor økonomi, styring og eierskap og består av 15 medarbeidere som sammen forvalter fylkeskommunens bygninger og grunneiendommer.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 11-02-2022

Rektor
SPT Sentralt/administrasjon, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4472118437 Presentasjon av stillingen: Det er fra 01.07.22 ledig stilling som rektor på Spesialpedagogiske tjenester - SPT.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 14-02-2022

Lege i spesialisering - Fysikalskmedisin og rehabilitering
Avd. nevrologi og rehabilitering, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: - Stillingsident: 4472710495 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering til 01.02.2023. Tiltredelse snarest. Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege og som ønsker å jobbe som lege innenfor fagområdet Fysikalskmedisin og rehabilitering. Er du allerede i gang med et spesialiseringsløp, ønsker å starte opp et løp eller har behov for et side-år som en del av en annen spesialisering.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Kommunalsjef Oppvekst
Oppvekst, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4472652116 Presentasjon av stillingen: Skien kommune søker fra 01.08.22 en engasjert, tydelig og mestringsorientert leder for oppvekstområdet. Du brenner for å ta del i samfunnsoppdraget vårt, evner å se dette i sammenheng med kommunens helhetlige oppdrag, samtidig som du har hjerte for barns oppvekstsvilkår. Oppvekstsjefen vil inngå i kommunedirektørens ledergruppe og rapportere til denne.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 21-02-2022

Ferievikar: Bioingeniør, bioingeniørstudent
Seksjon for histologi, Sykehuset Telemark HF
Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4472391569 Presentasjon av stillingen: Vi søker ferievikar som er bioingeniør eller bioingeniørstudent til Avdeling for patologi, Seksjon for histologi . Avdelingens hovedoppgave er å diagnostisere vevs- og celleprøver og utføre obduksjoner for Telemark fylke. Til sammen er vi 26 ansatte med ulike kvalifikasjoner som leger, bioingeniører, preparanter og sekretærer. Histologisk seksjon har 6,9 stillinger og vi jobber daglig tett sammen med de ulike yrkesgruppene på avdelingen.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022

Hesefagarbeider/spl/vpl studentstillinger 12%-21,52%
Tamburlund og respiratorteam 1 og 2, Skien kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4471960375 Presentasjon av stillingen: Tamburlund 2 er en arbeidsplass med et flerkulturelt og godt arbeidsmiljø. Ansatte har en allsidig hverdag hvor vi jobber 1-1 med brukerne. Grunnet skade eller sykdom har brukerne en ervervet hjerneskade og derfor stort hjelpebehov.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022

Spesialsykepleier
Fengselshelsetjenesten, Skien kommune
Fengselshelsetjenesten er en kommunal helsetjeneste underlagt kommunalområdet Helse og Velferd og fagområdet Spesialiserte tjenester i Skien kommune. Telemark fengsel, Skien avdeling, er et høyrisikofengsel med plass til 82 innsatte.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 03-02-2022