Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
HELSESEKRETÆR I 80% STILLING TIL IBSENSYKEHUSET PORSGRUNN for IBSENSYKEHUSET PORSGRUNN AS
IBSENSYKEHUSET PORSGRUNN AS
HELSESEKRETÆR I 80% STILLING TIL IBSENSYKEHUSET PORSGRUNN Vi ønsker en positiv, profesjonell og effektiv medarbeider med gode samarbeidsevner og høy faglig standard. Vi kan tilby 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver: · Telefon/resepsjon · Pasientadministrative oppgaver · Pasientnære oppgaver · Tilrettelegge for annet helsepersonell Stillingsnummer: 0805-2018-11-88 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Assisterende kjøkkensjef og kokk ved Jimmys Porsgrunn for Jimmys Restaurant
Jimmys Restaurant
Assisterende kjøkkensjef og kokk ved Jimmys Porsgrunn Vi søker en dyktig, impulsiv og kreativ kokk som takler høyt tempo. Vi er ute etter en person som vil gjøre være en del av et team som kan utvikle Jimmys til å bli enda bedre enn vi er i dag. Er du den rette for oss ? Send mail på jobb@jimmysrestaurant.no eller kontakt Daniel Christensen på tlf 95794410 eller Eirik Madsen på tlf 98495386. Stillingsnummer: 0805-2018-11-87 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018

Spesialbibliotekar/Universitetsbibliotekar for Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Spesialbibliotekar/Universitetsbibliotekar Ved biblioteket i Porsgrunn er det ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar/ universitetsbibliotekar.   Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge har ca. 40 stillinger fordelt på studiestedene Bø, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Vestfold, Drammen, Kongsberg og Ringerike. Arbeidstedet for stillingen er Porsgrunn. I Porsgrunn er det 4,8 stillinger i biblioteket.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Fagarbeiderstillinger - 4 x 25% faste stillinger - Blåveiskroken - Porsgrunn kommune for Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune
Fagarbeiderstillinger - 4 x 25% faste stillinger - Blåveiskroken - Porsgrunn kommune Psykisk helsetjeneste og rusomsorg gir praktisk bistand og opplæring, koordinerer tjenester og følger opp personer som har psykisk helse og rusproblemer før, under og etter behandling. Vi har ett lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere sammen med et dagsenter. I tillegg drifter virksomheten et lavterskel dagaktivitetstilbud for personer som har hatt psykiske helseproblemer. Vi administrerer også en støttekontaktordning for om lag 70 personer.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Ledig fast 80% stilling som fysioterapeut - Borgehaven avd døgnrehabilitering - Porsgrunn kommune for Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune
Ledig fast 80% stilling som fysioterapeut - Borgehaven avd døgnrehabilitering - Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter inneholder: Aktivitetssenter med kafeteria, flere typer omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten Øst-Vest, Miljøarbeidertjenester, Rehabiliteringstjenesten, 10 sykehjemsplasser og 15 døgnrehabiliteringsplasser. De som skal arbeide i Borgehaven, må være enige i målsettingen for virksomheten, og delta aktivt i utviklingen av hele virksomheten. Døgnrehabilitering er en avdeling med 15 senger hvor avdelingen er delt inn i tverrfaglige team der pasientenes
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Studieveileder for Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Studieveileder Jobbnorge ID: 160568Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig 100 % engasjement for ett år, med mulighet for fast tilsetting som studieveileder (førstekonsulent/ seniorkonsulent).   Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.   Vi søker en initiativrik, selvstendig og engasjert person som ønsker å arbeide i et miljø med høy faglig kompetanse og høye ambisjoner.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Ledig 100% fast stilling som vernepleier - Borgehaven avd. sykehjem - Porsgrunn kommune for Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune
Ledig 100% fast stilling som vernepleier - Borgehaven avd. sykehjem - Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter inneholder: Aktivitetssenter med kafeteria, flere typer omsorgsboliger, Miljøarbeidertjenester, Rehabiliteringstjenesten, 10 sykehjemsplasser og 15 døgnrehabiliteringsplasser. Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, avd. sykehjem gir tjenester til både institusjon og hjemmeboende og vi holder til i 3. etasje på Borgehaven. Vi har brukere med svært ulike behov.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Har du et brennende engasjement for god kundeservice? - Sykehuspartner HF for Sykehuspartner HF
Sykehuspartner HF
Har du et brennende engasjement for god kundeservice? - Sykehuspartner HF Vi søker deg som ønsker å påvirke arbeidshverdagen til sykehusansatte ved å gi dem god service og stabile grunnleggende IKT-løsninger, som understøtter sikkerheten og sørger for en effektiv arbeidshverdag. Du er nysgjerrig, kunnskapsrik og trives i dialog med både brukere, brukerservice, Tjenesteansvarlige, sikkerhetsressurser og teknikere.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 17-12-2018

Engasjert teamspiller søkes til Granlia botiltak - Porsgrunn kommune for Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune
Engasjert teamspiller søkes til Granlia botiltak - Porsgrunn kommune Fagarbeider 30% fast stilling med arbeid annen hver helg ved Granlia botiltak. Vi er et botiltak med 7 menn i alderen 20-60 år. Granlia er et godt sted å bo, og du vil få faglig engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverKlientrettet arbeid Team arbeid Samarbeid med pårørende/verger Praktiske oppgaver KvalifikasjonerMå være autorisert helsepersonell/student innen helsefag. Relevant arbeidserfaring er ønskelig. Kjennskap til målrettet miljøarbeid er ønskelig. Kjennskap til brukergruppa er ønskelig.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Ergoterapeut - 100% stilling, vikariat, Borgehaven avd døgnrehabilitering - Porsgrunn kommune for Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune
Ergoterapeut - 100% stilling, vikariat, Borgehaven avd døgnrehabilitering - Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter inneholder: Aktivitetssenter med kafeteria, flere typer omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten Øst-Vest, Miljøarbeidertjenester, Rehabiliteringstjenesten, 10 sykehjemsplasser og 15 døgnrehabiliteringsplasser. De som skal arbeide i Borgehaven, må være enige i målsettingen for virksomheten, og delta aktivt i utviklingen av hele virksomheten. Døgnrehabilitering er en avdeling med 15 senger hvor avdelingen er delt inn i tverrfaglige team der pasientenes egne
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018