Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Engasjerte Arbeidsledere søkes til GREP
GREP Grenland AS
OM FAGOMRÅDENE MED PRODUKSJON Grep Grenland AS er inndelt i tre hovedområder; tiltaksområder, styringsområder og fagområder med produksjon. Fagområdene med produksjonen er inndelt i seks team etter yrkesfag. Fagområdene består av 25 ulike avdelinger med produksjon inndelt i seks team som er Industri, Service, Mat & Ernæring, Design & Håndverk, Lager, Logistikk & Montering og Marked, Medier & Kommunikasjon. Hvert team har en personalgruppe på mellom 10-15 med 35-55 arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA) med omsetning mellom 15-20 mill. NOK.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 05-05-2021

KLARGJØRER / MEKANIKER
Høyde-Service Utleie AS
Høyde-Service Utleie AS, søker nå etter klargjører til vår avdeling på Langhus. Klargjører har en viktig rolle i enhver utleiebedrift og har som hovedoppgave å sørge for at alt av maskiner og utstyr utleveres klargjort, kontrollert og rett stand. Vi er på jakt etter deg som trives med å jobbe hektiske dager, har interesse for mekanikk og er opptatt av høy kvalitet i det arbeidet du gjør. ARBEIDSOPPGAVER
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Lageroperatør
Yara Norge AS
LageroperatørYara Porsgrunn er en stor aktør innenfor produksjonssystemet til Yara International ASA. Ved fabrikkanleggene i Porsgrunn fremstiller Yara ammoniakk, salpetersyre og mineralgjødsel, samt produkter for industrielle formål. Vi produserer mer enn tre millioner tonn mineralgjødsel pr. år. Yara Porsgrunn er Norges største fastlands eksportbedrift med en omsetning på ca. 8 milliarder NOK pr. år.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Automasjonsingeniør
Isola as
Automasjonsingeniør
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 16-05-2021

Allmennlærer med spesialpedagogikk
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Allmennlærer med spesialpedagogikk Det blir ved utdanningsprogrammet Arbeids- og hverdagslivstrening ledig inntil 100% fast stilling fra 1. august 2021 Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Undervisningen foregår i små grupper etter individuelle opplæringsplanerKontaktlæreransvar som innebærer svært tett dialog med foresatte og eleverTett samarbeid med kommune, helsevesen, PPT og andre aktuelle instanser Kvalifikasjoner Krav:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-05-2021

Undervisningsstillinger - innen informasjonsteknologi og medieproduksjon
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Undervisningsstillinger - innen informasjonsteknologi og medieproduksjon Fra 1.8.2021 har skolen ledig inntil 100% fast stilling og 50% vikariat innen utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon Elevene skal lære om:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-05-2021

Er du en robust helsefagarbeider, med brennende engasjement for mennesker?
Ambulerende innsatsteam, Porsgrunn kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4369311411 Presentasjon av stillingen: Da vil vi gjerne høre fra deg. Vi søker etter en helsefagarbeider, til en nyopprettet 100 % stilling ved Ambulerende innsatsteam. Ønsker du å bidra til å utvikle tjenester i Miljøarbeidertjenesten?
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Sykepleier 61% natt
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg - Blåveiskroken bofellesskap
Org. nr: - Stillingsident: 4377141371 Presentasjon av stillingen: Blåveiskroken er et døgnbemannet bofellesskap som gir tjenester til voksne personer med psykiske lidelser. Vi har nå ledig en fast nattstilling. Tjenestene gis på bakgrunn av individuelle vurderinger, og er tilpasset den enkeltes beboers behov. Arbeidet består av å gi praktisk bistand og opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter. Det jobbes med struktur, rammer og forutsigbarhet. Boligen vektlegger brukerperspektivet, autonomi og medvirkning.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Idrettskonsulent - 100 % fast stilling
Virksomhet for kultur og idrett, Porsgrunn kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4377074640 Presentasjon av stillingen: Brenner du for idrett og fysisk aktivitet? Porsgrunn kommune søker etter en allsidig og engasjert idrettskonsulent. Stillingen er 100 % fast og inngår i administrasjonen i idrettsavdelingen.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Rektor Brattås skole
Oppvekst, Porsgrunn kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4377982392 Presentasjon av stillingen: En fantastisk mulighet Vi har nå ledig stilling som virksomhetsleder/rektor ved Brattås skole i Porsgrunn. Vi trenger en engasjert og entusiastisk virksomhetsleder som kan bidra til å videreutvikle den gode skolen vi har. Virksomhetsledere i Porsgrunn kommune er delegert rådmannens fullmakter på sentrale deler av driften og utviklingen, har ansvar for sin virksomhet og rapporterer til kommunalsjef for oppvekst.
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021