Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Mechanical Product Engineer
Nel Hydrogen
Are you passionate about the energy transition? Join us.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 02-01-2023

Ledige stillingar i helse- og omsorgsetaten
Tokke Kommune Sentraladministrasjon
Tilkallingsvikarar heimehjelp Heimetenesta treng fleire tilkallingsvikarar. Gjeld frå snarast. Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Personlege eigenskapar ved intervju vil bli vektlagt Sertifikat klasse B Gode samarbeidsevner Evne til å arbeide sjølvstendig Me tilbyr: Godt arbeidsmiljø Gode kommunale arbeidsvilkår Lønn etter avtale
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 16-12-2022

ALIS stilling i Porsgrunn kommune
Legetjenester, Porsgrunn kommune
Vi har ledig Alis-stilling tilknyttet kommunale legetjenester i Porsgrunn kommune. Stillingen er tilknyttet kommunale helsetilbud som kommunale akutte døgnplasser (KAD) og sykehjem.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 08-01-2023

Tilretteleggar Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) inntil 100% vikariat.
Kvito AS Avd Kviteseid og Nissedal
Tilretteleggar Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) inntil 100% vikariat. På grunn av auka behov for tilrettelegging og for å dekkje opp ved sjukdom søkjer vi etter ein tilretteleggar som kan vera vikar. Hovudsak i Kviteseid, men kan også vera mogleg å jobbe ein del i Vinje. Ynskjeleg med kompetanse innan pedagogisk/sosial eller helsefagleg retning, eller anna relevant erfaring. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Barnehagelærer 100% vikariat
Loppedåpan barnehage, Siljan kommune
Har du et ønske om å være en av barnas viktigsterollemodeller og bidra til lekende læring i hverdagen, ja da er du kanskje den rette for oss.Loppedåpan barnehage har ledig et vikariat som barnehagelærer i 100 % stilling i perioden 01.02.2023- 31.07.2023, med mulighet for forlengelse.  Loppedåpan barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Holtesletta, med friluftsområder, barneskole og idrettshall som nærmeste nabo.Barnehagens visjon:«Et godt sted å være, leke og lære»  
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Elektriker, energimontør og automatiker
Bravida Norge AS
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Vil du være med på det grønne skiftet? Vil du jobbe med nye, eller oppgradering av eksisterende, industrianlegg? Da kan Bravida være rett arbeidsgiver for deg! Hos oss får du være den eksperten du er, og sammen kan vi ta på oss spennende og teknisk krevende oppdrag som få andre selskaper klarer.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 15-01-2023

Ringjevikarar
Nissedal kommune
Tveit skule/Nissedal ungdomsskule treng fleire ringevikarar. Det er ønskjeleg med relevant utdanning og erfaring med undervisning og arbeid med barn og unge.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 01-01-2023

Engasjert lærar til Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule
Nissedal kommune
Undervisningsstillingar i spansk (nettlærar), norsk, musikk og spesialundervisning id 2022/1817 Ved skulen er det no ledige vikarlærarstillingar i faga: spansk som nettlærar, norsk, musikk og spesialundervisning. Nokre av prosenta kan vere fast. Storleiken på stillingane er avhengig av kva fagkombinasjonar søkarane har utdanning i. Vikariatet start så snart som rå. Vikariata vil vare ut skuleåret 2022-2023, med høve for forlenging i skuleåret 2023-2024.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 01-01-2023

Politibetjent 3/2/1 - vakt og beredskap og etterforskningsoppgaver
GDE T-Politisek. 2 Midt og Vest Telemark, Sør-Øst politidistrikt
I Sør-Øst politidistrikt er det lediget vikariat som politibetjent 3/2/1 i perioden 01.01.23 tom 05.01.25 . Stillingene er ft stedsplassert ved GDE Telemark, Midt- og Vest Telemark politistasjonsdistrikt. Politiseksjon 2 Vinje. Stillingene er ft innen vakt og beredskap og etterforskningsoppgaver.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Politibetjent 3/2/1
GDE Telemark, Patruljeseksjon Grenland, Sør-Øst politidistrikt
I Sør-Øst politidistrikt, f.t GDE Telemark ved patruljeseksjonene i Grenland politistasjonsdistrikt, ft stedsplassert ved politihuset i Skien, har vi ledig to faste stillinger som politibetjent 3/2/1 med snarlig tiltredelse.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022