Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Konsulent ved Hjalmar Johansen videregående skole, 100% stilling for Hjalmar Johansen videregående skole
Hjalmar Johansen videregående skole
Konsulent ved Hjalmar Johansen videregående skole, 100% stilling Opplysninger om Skolen Hjalmar Johansen videregående skole er samlokalisert med Skien Fritidspark. Skolen har også ansvar for undervisningen i Telemark Fengsel avd. Skien og avd. Kragerø.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Sokneprest i Øvre Telemark prosti med sokna i Tokke som tenestestad for PRESTESKAPET I TOKKE
PRESTESKAPET I TOKKE
Sokneprest i Øvre Telemark prosti med sokna i Tokke som tenestestad Org. nr: - Stillingsident: 4143994689 Presentasjon av stillingen:Om kyrkjelydaneI Tokke er det to kyrkjesokn med sokneprest i 100% stilling og 40% ungdomsprest. I staben er det også organist i 85% stilling, trusopplærar, saman med Vinje i 30% stilling, kyrkjeverje i 100% stilling, kontorfullmektig i 60% stilling og 2 årsverk kyrkjetenar. Tokke har også felles prostidiakon med fire andre kommunar i Vest-Telemark.Staben har fine kontor i kommunehuset på Dalen.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Kapellan/ungdomsprest i Øvre Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tenestestad for PRESTESKAPET I VINJE
PRESTESKAPET I VINJE
Kapellan/ungdomsprest i Øvre Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tenestestad Org. nr: - Stillingsident: 4144035023 Presentasjon av stillingen: Om kyrkjelydane I Tokke og Vinje er det seks kyrkjesokn med sokneprest i kvar av dei to kommunane og felles ungdomsprest fordelt med 60% i Vinje og 40% i Tokke. Denne stillinga inngår i to kyrkjestabar, ein stab lokalisert på Dalen, og den andre på Vinjar, nær Vinje kyrkje. Ungdomspresten vil ha tilgang til kontor båe stader.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Miljøterapeut/miljøarbeider for Vest Telemark Barne- Ungdoms- og Familiesenter
Vest Telemark Barne- Ungdoms- og Familiesenter
Miljøterapeut/miljøarbeider Jobbnorge ID: 176362Om stillingenTelemark og Vestfold Ungdomshjem avd. Miljøheimen trenger spesialutdannede miljøterapeuter/ miljøterapeuter/ miljøarbeidere som kan jobbe i turnus for ansatte som er på ferie, i tillegg til tilkallingsvakter. Som tilkallingsvakt kan du bli tilkalt på dag, kveld og natt ved sykdom eller annet fravær. Vi ber om at det opplyses i søknaden om aktuell tidsperiode man kan jobbe.MiljøheimenPå Miljøheimen er vi nå inne i en spennende periode med implementering av Omsorgs- og endringsmodellen.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Barnehagelærer i Veslekroa studentbarnehage for STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE
STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE
Barnehagelærer i Veslekroa studentbarnehage Jobbnorge ID: 176717 Om stillingenVeslekroa studentbarnehage er en 2 avdelings barnehage på campus i Bø. Den er samlokalisert med den kommunale Bøhamna barnehage, som også har to avdelinger. Vi har faglig og tverrfaglig samarbeid med oppvekstsektoren i Bø kommune. Barnehagen er sentrumsnær, men har også kort avstand til skogsterreng og grønsakshage. Vi samarbeider med studentene og universitetet om bruk at nærmiljøet. Vi vektlegger arbeid med relasjoner, sosial kompetanse, språk og et inkluderende læringsmiljø.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Kommunikasjonsrådgiver for NAV Telemark
NAV Telemark
Kommunikasjonsrådgiver Org. nr: - Stillingsident: 4144295348 Presentasjon av stillingen: NAV Vestfold og Telemark er en mangfoldig organisasjon, og har en betydningsfull plass i samfunnet. Vi søker derfor en kommunikasjonsrådgiver som vil bidra til utøvelsen av samfunnsaktørrollen, og til å virkeliggjøre NAVs visjon om å gi mennesker muligheter. Stillingen krever at du forstår hvordan man jobber strategisk og operativt med kommunikasjon. Vi er på jakt etter deg som vet hva som kreves i dagens medievirkelighet, har nyhetsteft og gode digitale ferdigheter.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Vernepleiere for SYKEHUSET TELEMARK SKIEN
SYKEHUSET TELEMARK SKIEN
Vernepleiere Org. nr: - Stillingsident: 4144022820 Presentasjon av stillingen: Avdeling for habilitering yter spesialisthelsetjenester til barn, ungdom og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser. Avdelingen består av to seksjoner: Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) og Seksjon habilitering for voksne (HAVO). Avdelingen har et tverrfaglig sammensatt personell og vi tilbyr utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Det er ledig 2 faste 100% stillinger som vernepleiere ved HABU fra henholdsvis 01.01.20 og 01.03.20.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 04-11-2019

Blir du motivert av gode resultater? for Personalhuset Staffing Group
Personalhuset Staffing Group
Blir du motivert av gode resultater? Har du lyst til å jobbe med salg på telefon i et attraktivt selskap som har mange fornøyde kunder? Jobben går ut på å ringe ut til privatmarkedetet med sterke merkevarer fra kjente kunder. Som selger hos vår kunde er din viktigste oppgave å bidra til å skape et godt miljø, gode resultater og ha det gøy mens du gjør det. Hos vår kunde er du omgitt av folk som vil hjelpe og motivere deg til å nå målene dine, her blir du sett og hørt. Utgangspunktet ditt avgjør ikke hvor langt du kan komme, her handler det om å ville det sterkt nok.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 25-11-2019

Brannkonstabel/Røykdykker for NOME KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
NOME KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Brannkonstabel/Røykdykker Kort om stillingen1-2 faste deltidsstilling(er) ledig fra 01.01.2020 Beskrivelse av arbeidsstedetMidt-Telemark brann- og redningstj., f.t. ved Bø brannstasjon Stillingsbeskrivelse" Deltids-brannmannskap, " Innkalling over personsøker. " Vi har 8-12 øvelser i året. " Ukekontroller etter fastsatt plan KompetansekravForskrift om org. og dimensjonering av brannvesen, § 7-2/3 Andre spesielle forhold som tillegges vekt:Må tilfredsstille kravet til "fysiske krav som røykdykker" utarbeidet av Arbeidstilsynet og gjennomgå årlig helsekontroll med tilfredsstillende resultat.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 04-11-2019

Brannkonstabel / Røykdykker for NOME KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
NOME KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Brannkonstabel / Røykdykker Kort om stillingenLedig fast deltidsstilling fra 01.01.2020 Beskrivelse av arbeidsstedetMidt-Telemark brann- og redningstj., f.t. ved Lunde brannstasjon Stillingsbeskrivelse" Deltids-brannmannskap, " Innkalling over personsøker. " Vi har 8-12 øvelser i året. " Ukekontroller etter fastsatt plan KvalifikasjonerForskrift om org. og dimensjonering av brannvesen, § 7-2/3 Personlige egenskaperDen ansatte må tilfredsstille kravet til "fysiske krav som røykdykker" og gjennomgå årlig helsekontroll med tilfredsstillende resultat.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 04-11-2019