Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
BILMEKANIKER SØKES
Heistad Bil & Caravan As
Vi ser etter deg! Du liker å skru og er ikke redd for å bli skitten under neglene. Du trives med en hektisk hverdag. Du har lyst å følge med i tiden og utvikle deg i jobben. Du er nøyaktig , pliktoppfyllende og liker det du gjør på. Vi tilbyr moderne lokaler i et trivlig miljø og gode vilkår for rett person.
Registrert : 07-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Rådgiver/seniorrådgiver
Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
Jobbnorge ID: 188453 Om stillingen Vi søker en erfaren barnehagefaglig rådgiver til sekretariatet som skal bistå utvalget, og bidra til at utvalget styrker sin stilling i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Arbeidet vil bestå i å gi utvalget god faglig og administrativ støtte i arbeidet for å ivareta sitt mandat, samt gi råd til foreldre og ansatte i barnehagen.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Helsesykepleier
Familiehelsetjenester, Porsgrunn kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4246186519 Presentasjon av stillingen: Familiehelsetjenester gir helsefremmende og forbyggende tjenester til barn, unge og familier. Familiehelsetjenester har følgende arbeidsområder: helsestasjonstjenester til barn 0-5 år, helsesykepleiertjenester til elever i grunn- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, fysio- og ergoterapitjenester til barn/unge 0-18 år, smitte-- og vaksinasjonstjenester og flyktningehelsetjenester.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Renholder
Bø vidaregåande skule
Vikar, 50 % Fra 01.08.2020 har Bø vgs ledig stilling som renholder i et 50 % vikariat. Arbeidsoppgavene består av daglig renhold av alle skolens lokaler. Det totale renholdsarealet er ca 10.000 kvm, og renholdstjenesten består av et team på 4 medarbeidere. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Renhold av skolens klasserom, arbeidsrom, spesialrom og fellesarealeRenhold av idrettshall med garderoberÅrlig hovedrengjøring, vindusvask og gulvpleie. Kvalifikasjoner
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 22-06-2020

Vernepleier 100 % vikariat Myrene skole m/hørselsklasser
Myrene skole, Porsgrunn kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4243722359 Presentasjon av stillingen: Myrene skole er en skole med ca. 240 elever fordelt på 1. - 7. trinn, hvorav 22 er elever i en egen interkommunal avdeling for elever med hørselproblematikk. Hørselklassene, tar imot elever fra 1. - 10. trinn. Undervisningsbasene er organisert slik at det er kort vei til mediateket - skolens hjerte, og til andre spesialrom. Skolens visjon er: "Myrene skole med muligheter for alle".
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 16-06-2020

Professor in Process Technology - Industrial Circular Economy
Universitetet i Sørøst-Norge
Jobbnorge ID: 188471 About the position The Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences (TNM) has a vacancy for a fulltime post as Professor in Process Technology - Industrial Circular Economy. Commencement date is after agreement with the Department. The post relates to the Department of Process, Energy and Environmental Technology, and the immediate superior is the Head of the Department. The main place of work is currently Porsgrunn.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 28-06-2020

tannlege - vikariat Vinje og Fyresdal tannklinikk
Tannhelse og forebygging
Friluftsinteressert tannlege? Då er dette rette plassen for deg! Det blir ledig ei 100% stilling i eit års vikariat for tannlege ved Vinje og Fyresdal tannklinikk frå 01.08.2020. Stillinga er normalt delt 50/50 mellom dei to klinikkane, men dette kan endras etter klinikkane sine behov. Me er opne for å tilpasse oppstartsdato både før og etter 1.august. Nyutdanna tannlegar oppmodas også til å søke.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Operatør (tilkalling) Valberg Steinknuseverk
Stone Materials
NCC Industry tilbyr produkter og tjenester på og i forbindelse med veien. Virksomheten dekker verdikjeden fra produksjon av pukk og grus, produksjon og utlegging av asfalt, samt fundamentering. Virksomheten er inndelt i tre sektorer: Steinmaterialer, Asfalt og Hercules.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 15-07-2020

Støttepedagog - PP-tjenester
PP-tjenester, Porsgrunn kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4244446960 Presentasjon av stillingen: Som støttepedagog er du ansatt i PP-tjenester, men har ditt arbeidssted i barnehager med styrer i barnehagen som din daglige overordnede. Hvilken barnehage du som støttepedagog/-assistent arbeider i bestemmes av det gjeldende ressursbehov som er i barnehagene i kommunen. Primæroppgaven er å bidra til at barn som har nedsatt funksjonsevne og behov for spesialpedagogisk hjelp får tilrettelagt oppfølging og særskilte tiltak som det har behov for i barnehagen. Stikkord om oss:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Vi har ledige nattevaktstillingar i prosjekt og helsefagarbeidar/hjelpepleiarstillingar
Nissedal kommune, eining for omsorg
Eining for omsorg har følgjande ledige stillingar: Nattevakt 2 stk faste prosjektstillingar på 66% kvar, ledig frå 01.09.20. -- id 578
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020