Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleier - 80% fast stilling
Sandefjord kommune Forsmann hjemmesykepleie
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om tjenestested
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 05-07-2020

Lærer
Sandefjord kommune Skoleseksjonen
Om SandefjordskolenSandefjord kommune er med i realfagsatsingen " tett på realfag ". Med strategien ønsker kommunen økt oppmerksomhet på realfagenes betydning i hele utdanningsløpet fra barnehage og ut videregående skole. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked.Sandefjord kommune har høye forventninger til elever og ansatte. Skolens viktigste mål er å øke elevenes læringsutbytte, og at alle elever opplever mestring.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Klarinettpedagog - 25 % vikariat
Sandefjord kommune Kulturskolen
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om tjenestested
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Vi søker en dreven Systemutvikler for en kunde i Sandefjord
Centric IT Professionals AS
Vår kunde i Sandefjord er et ledende selskap innen automasjon og systemintegrasjon. Som systemuavhengig leverandør kan selskapet levere fleksible løsninger, skreddersydd ut fra kundens krav og ønsker. Innen IT tilbyr selskapet helhetlige og skalerbare løsninger både innen infrastruktur og software/applikasjoner.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 04-07-2020

Lærer valgfag 30% midlertidig stilling
Sandefjord folkehøyskole
Lærer valgfag og tilsyn minimum 30% midlertidig stilling fra 01.08.20. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Valgfagundervisning innen digital kommunikasjon, samt markedsføring og utarbeidelse av årbok og eventuelt andre undervisningsbehov.Læreren går inn i skolens tilsynsordning på kveldstid/ helger. Kvalifikasjoner
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Kontorsekretær 30% fast
Sandefjord folkehøyskole
Kontorsekretær, fast 30% stilling ledig fra 01.08.20. Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Digital kommunikasjon og markedsføring, samt andre administrative arbeidsoppgaver. Kvalifikasjoner
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Ekstra hjelp/deltid Helg/kveld/natt på Shell Fokserød
Team Retail As Shell Fokserød
Vi trenger en flexibel ekstrahjelp som kan stille på kort varsel i sommer samt mulighet til å jobbe kvelder og helger fra høsten. En superselger som kan bli en del av vårt fantastiske team. . Som butikkselger på Shell Fokserød er du en viktig ressurs for å sikre at våre kunder får en god handleopplevelse, dette vet du at du gjør ved å tørre å by på deg selv, og alltid ha et smil på lur. Du må kunne jobbe raskt og effektivt, og samtidig sørge for at kundene behandles på en måte som gjør at de ønsker å komme tilbake. .
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Senioringeniør automasjon/SAS
ECN
For kunde søker vi Senioringeniør automasjon/SAS med min. 5 års relevant erfaring fra engineering i modifikasjonsprosjekter. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 30-06-2020

Finans og Personalsjef på Skagerak International School
Skagerak International School
Ansvar- og arbeidsoppgaver: Skagerak International School søker etter en person som kan ta ansvar for å lede den administrative siden av skolen. Stillingen rapporterer til daglig leder. Vår nye Finans og Personalsjef vil ha følgende arbeidsoppgaver**:**
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Finans og Personalsjef på Skagerak International School
Skagerak International School
Ansvar- og arbeidsoppgaver: Skagerak International School søker etter en person som kan ta ansvar for å lede den administrative siden av skolen. Stillingen rapporterer til daglig leder. Vår nye Finans og Personalsjef vil ha følgende arbeidsoppgaver**:**
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020