Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Supportansvarlig for Power Norge AS
Power Norge AS
Supportansvarlig POWER Tønsberg søker engasjert supportansvarlig med MOT, GLEDE og BEGEISTRING!Vil du bidra til at Power overgår sine mål?Hos oss handler det om å bli sett, men også om å få andre til å se deg. Vi vet at det er avgjørende for alle medarbeidere - uansett stilling - at de er informerte, har den kunnskapen de trenger i sitt daglige arbeid, blir involverte og fulgt opp og får konstruktive tilbakemeldinger. Dette er avgjørende for alle. Man må være trygg for å gjøre en god jobb. I POWER har vi et utrykk som vi kaller «mulighetenes arbeidsplass» Fantastisk? Ja!
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019

Sykepleier for Medisinsk klinikk, Medisinsk post 3 C Nevrologi- Geriatri
Medisinsk klinikk, Medisinsk post 3 C Nevrologi- Geriatri
Sykepleier SYKEPLEIER - 2 x 50 % faste stillinger.Ren nattstilling er ønskelig, 3 delt turnus kan også være aktuelt. Arbeid hver 3. helg.  Hvis intern omrokkering kan vikariat i annen stilling også bli aktuelt, med mulighet for fast ansettelse. Oppstart snarest etter avtale.Vi søker etter nye sykepleiere i vår seksjon innen spennende fagområder som akutt Geriatri, Hjerneslag og Generell Nevrologi. Til dette ønsker vi en  sykepleier med interesse og engasjement for en eller flere av disse pas. gruppene. Samtidig må du kunne jobbe selvstendig, dynamisk og fleksibelt.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Overlege for Medisinsk Klinikk Lungeseksjon- Fagressurs
Medisinsk Klinikk Lungeseksjon- Fagressurs
Overlege VI HAR 2 LEDIGE OVERLEGESTILLINGER :Fast stilling - ledig fra 01.04.19.Vikariat i ett år , 01.05.19 - 30.04.20 - med mulighet til forlengelse.Spesialitet: LungemedisinSykehuset i Vestfold har ansvar for Vestfold fylke med opptaksområde på 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk rommer organisatorisk de indremedisinske spesialiteter, nevrologi og pediatri. Ved sykehuset pågår en stor utbygging som for somatiske fag forventes innflytningsklart i 2021.Lungeseksjonen har 8 overlegestillinger og 5 stillinger for LIS, hvorav to for tiden er i B-grensløp.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sykepleier for Med 3C Nevro-Geriatri, Sykehuset i Vestfold HF
Med 3C Nevro-Geriatri, Sykehuset i Vestfold HF
Sykepleier Sykepleier - 75% fast stilling.Tiltredelse snarest, eventuelt etter avtale med seksjonsleder.Vi søker etter en ny kollega med interesse og særlig engasjement for å jobbe med pasienter med akutt hjerneslag. Det er ønskelig at søker har erfaring og/ eller har videreutdanning innen dette fagområdet.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Fast stilling som lønn- og personalmedarbeider for Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fast stilling som lønn- og personalmedarbeider Jobbnorge ID: 163307Kort om stillingenVi ønsker deg som har bred erfaring innen personalområdet. Det betyr at du kan ta avgjørelser på sparket, du kan personalområdets regelverk, du liker å jobbe med ulike mennesker og oppgaver i et høyt tempo. Fylkesmannen har fokus på digitalisering og jobber med å forbedre interne og eksterne prosesser.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019

Vil du lede arbeidet med elsikkerhet i Norge? for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Vil du lede arbeidet med elsikkerhet i Norge? Vi søker en tydelig, utviklingsorientert og samlende leder med god samfunnsforståelse og interesse for elsikkerhet, forebygging og samfunnssikkerhet. Du vil få ansvaret for å lede seksjon for Elsikkerhet som består av medarbeidere både ved hovedkontoret og ved fem regionskontorer. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør i avdeling for Forebygging og sikkerhet.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Bedriftslege BHT for Stamina
Stamina
Bedriftslege BHT  Stamina helse avdeling Vestfold søker bedriftslege som er engasjert i helsefremmende og forebyggende arbeid. Sammen med andre kolleger vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre arbeidshelse.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 15-02-2019

Prosjektleder innen VVA for TØNSBERG KOMMUNE
TØNSBERG KOMMUNE
Prosjektleder innen VVA Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 27-01-2019

Radiograf for Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling
Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling
Radiograf Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har ca. 135 ansatte med driftssteder i Tønsberg og Larvik.  Avdelingen tilbyr undersøkelser innenfor CT, MR, UL, Nukleærmedisin og angio/intervensjon i tillegg til generell radiologi.  Avdelingen har også et eget Brystdiagnostisk senter.  I 2015 startet vi opp med PET CT undersøkelser, som det første sykehuset utenfor universitetssykehusene i Norge.Avdelingen har en beskrivende radiograf. Vi søker: RADIOGRAF - 2 x 100 % VIKARIAT t.o.m.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Sykepleiere for Kirurgisk klinikk, Ortopedisk sykepleierseksjon
Kirurgisk klinikk, Ortopedisk sykepleierseksjon
Sykepleiere Vi har ledig to faste 50 % stilinger med oppstart 01.04.2019.Kirurgisk post 6C ortopedi, øre-nese-hals, øye behandler pasienter innen fagområdet ortopedi, øre-nese-hals og øye, og tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser. Sengeposten har spesialkompetanse innen områdene ortopedi, infeksjon, sårbehandling, øre-nese-hals og øye.Stillingene innehar en høy andel nattevakter.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019