Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Politiadvokat 2 ev. politiadvokat 1
FP-Seksjon for påtale Vestfold,Sør-Øst pd
Org. nr: - Stillingsident: 4242149339 Presentasjon av stillingen: I Sør-Øst politidistrikt, ft stedsplassert ved Felles enhet for påtale, Seksjon for påtale Vestfold er det ledig en faste stillinger fom 01.10.20 som politiadvokat 2 ev. politiadvokat 1 . Stillingen er stedsplassert ved politihuset i Tønsberg. Avsnittet består av 25 medarbeidere, 15 påtelejurister, 9 påtelejurister FSI og en leder. Arbeidspresset kan i perioder være høyt.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Miljøterapeut - tilkallingsvikarer
Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: 975294714 Stillingsident: 4247530783 Presentasjon av stillingen: Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon har sengeplass til 6 ungdommer i alderen 13 til 18 år, inkludert foreldre der det vurderes riktig. Dette forutsetter at personalgruppen har en iboende forståelse og robusthet for arbeid både med barn og ungdom og deres foresatte.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Psykologspesialist/Psykolog
DPS Vestfold, Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold
Org. nr: 974575175 Stillingsident: 4246694813 Presentasjon av stillingen: DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har en allmennpsykiatriske døgnpost, en BET-døgnpost, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 24-06-2020

Psykologspesialist
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk Tønsberg
Org. nr: 997934091 Stillingsident: 4247553351 Presentasjon av stillingen: Poliklinikken tilstreber et nært samarbeid med blant annet fastleger, helsesøstre, psykisk helsetjeneste for barn og unge, PPT (kommunal og fylkeskommunal) habilitering- /omsorgstjeneste, barnehager og skoler. Vi forventer at du har høyt faglig nivå med forankring i kunnskapsbasert utredning og behandling, ønsker å bidra til kvalitet- og fagutvikling gjennom blant annet prosjektarbeid og undervisning.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Avdelingsoverlege
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: 997934091 Stillingsident: 4247573361 Presentasjon av stillingen: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling består av fem seksjoner, to allmenpoliklinikker lokalisert i Tønsberg og Larvik, en spesialisert poliklinikk for 0-6 og nevropsykiatrisk utredning, en intensiv poliklinikk som tilbyr familiebehandling og behandling til pasienter med spiseforstyrrelser og en døgnavdeling for ungdom. Vi vektlegger å tilby virksom og effektiv behandling for barn, ungdom og deres familier. Vi arbeider mye med å fremme gode og målrettede behandlingsforløp sett ut fra pasientens behov.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Psykolog
Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: 975294714 Stillingsident: 4247561890 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Diakon/menighetsleder
Tønsberg kirkelige fellesråd
Org. nr: - Stillingsident: 4247518532 Presentasjon av stillingen: Diakon/menighetsleder i Re, Tønsberg, 100 % fast stilling
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 22-06-2020

Konsulent
Den høyere påtalemyndighet
Jobbnorge ID: 188425 Om stillingen Ved vårt embete er det ledig en 100 % fast stilling som konsulent med tiltredelse snarest mulig. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er spennende og utfordrende og er en viktig del av støtteapparatet til statsadvokatene. Arbeidsområdet omfatter bl.a. journalføring av straffesaker, stevning av tiltalte og vitner i straffesaker, sakshåndtering, skrivearbeid, sentralbord, posthåndtering og forefallent kontorarbeid.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Anestesisykepleier
Kirurgisk klinikk, Anestesiseksjon 4H - Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4244951132 Presentasjon av stillingen: Anestesiseksjon 4H betjener 11 operasjonsstuer, og anestesisykepleierne på seksjonen arbeider innenfor feltene ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urologi, gyn/obstetrikk, samt eksterne funksjoner som f.eks. venøs aksess, akutteam, traumeteam, intensivtransport, ECT, elektrokovertering og CT/MR. Seksjonen vektlegger god faglig behandling, pasientsikkerhet og godt samarbeid med sykehusets øvrige seksjoner og andre samarbeidspartnere. Snarlig tiltredelse eller etter avtale med seksjonsleder.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Ønsker du en prestisjefull sommerjobb som distribusjonssjåfør?
StudentConsulting Norge
StudentConsulting søker nå på vegne av vår kunde i Tønsberg dyktige C/CE-sjåfører til et tradisjonsrikt næringsmiddelkonsern som tilbyr konkurransedyktig lønn og et godt arbeidsmiljø. Vår kunde er en ledende norsk leverandør av meieriprodukter med distribusjon over hele Norge. Dine arbeidsoppgaver kommer hovedsaklig å bestå av levering, lasting, lossing og kundebehandling. Dette engasjementet er en mulig for deg som sjåfør å få verdifull kompetanse da oppdragsgiver er en bransjeledende aktør med fokus på opplæring og HMS.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 15-07-2020