Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Lege i spesialisering - Øyesykdommer
Kirurgisk kinikk, Øyeseksjonen, Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4302807874 Presentasjon av stillingen: Spesialitet: Øyesykdommer
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 06-11-2020

Tømrer med allsidig erfaring
BackUp Byggpersonell AS
Selvstendige tømrere med dokumentert erfaring i faget Arbeidsoppgaver Tømrer arbeid på eneboliger, leiligheter eller næringsbygg Ønskede kvalifikasjoner Jobbe selvstendig og i team Bilsertifikat og fordel med egen bil Tenke selv og løse problemer/utfordringer Dyktig håndverker Nordisk språk eller engelsk Personlige egenskaper Selvstendig Pålitelig og kunne holde avtaler Fleksibel på arbeidsoppgaver
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 03-12-2020

Tømrer eller gipsmontør
BackUp Byggpersonell AS
Selvstendige håndverkere med dokumentert erfaring i faget Arbeidsoppgaver Stål og gipsvegger, snekkerarbeid og annet forefallende Ønskede kvalifikasjoner Jobbe selvstendig og i team Bilsertifikat og fordel med egen bil Tenke selv og løse problemer/utfordringer Dyktig håndverker Nordisk språk eller godt engelsk Arbeide etter tegninger Personlige egenskaper Selvstendig Pålitelig og kunne holde avtaler Fleksibel på arbeidsoppgaver
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 03-12-2020

Øyesykepleier/Sykepleier
Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen - Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: - Stillingsident: 4302814127 Presentasjon av stillingen: Øyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert i Tønsberg. Øyeavdelingen ved SiV behandler alle former for øyesykdommer unntatt bakre kirurgi og enkelte sentraliserte diagnoser som kun utføres på universitetssykehus. Hovedvekten av aktiviteten er poliklinisk og dagkirurgisk og foregår i poliklinikken og på operasjonsstuene. Avdelingen disponerer en sengeplass til innlagte pasienter. Det foretas mellom 15000 og 16000 konsultasjoner årlig.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 03-11-2020

Overlege
Kirurgisk kinikk, Øyeseksjonen, Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: - Stillingsident: 4302802848 Presentasjon av stillingen: Spesialitet: Øyesykdommer
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 06-11-2020

Gjør en forskjell, ta del i vår satsing mot et renere hav!
SCANSHIP AS
Kvalitetsleder Scanship er et selskap i stor vekst, og vi har nå behov for å ansette en Kvalitetsleder til vedlikehold og videreutvikling av eksisterende kvalitetssystemer. Scanship er sertifisert etter ISO 9001 og MED D og ønsker å styrke sitt kvalitetsfokus gjennom å sikre at kvalitetssystemer effektivt støtter selskapets vekst ved å forbedre operasjonell effektivitet og selskapets konkurransekraft i nye og eksisterende markeder. Vår kvalitetsleder vil også bli ansvarlig for innføringen av et felles kvalitetssystem for datterselskaper.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 15-11-2020

Lege i spesialisering
Kirurgisk klinikk, Øre-Nese-Hals - Sykehuset i Vestfold HF
Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4302994465 Presentasjon av stillingen: Spesialitet: Øre-nese-halssykdommer Øre-nese-halsseksjon er en del av kirurgisk klinikk. Seksjonen behandler pasienter med sykdommer, skader og anomalier i øre-nese-halsområdet. Seksjonen utreder og behandler en stor og variert pasientgruppe og inkluderer mange av de vanligste helseplagene. Vi har ca. 20 000 konsultasjoner i året. Seksjonen har 6 overleger, 5 LiS, 6 audiografer og 6 sykepleiere tilknyttet ØNH poliklinikk.
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 04-11-2020

Sykepleier
Tønsberg kommune Sone Sem
Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Sone Sem søker etter sykepleier i 80% fast stilling til spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i hjemmetjenesten. Har du lyst til å være med i utviklingen av fremtidens hjemmetjeneste er det deg vi ønsker inn i vårt team. Som sykepleier er du ansvarlig for faglig oppfølging av bruker/pasient, kontakt med leger, pårørende, andre samarbeidsparter, samt en viktig funksjon i forhold til ivaretagelse av bruker i eget hjem. Stillingen er todelt med jobb hver 3. helg. Kvalifikasjonskrav
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 10-11-2020

Blomsterdekoratør vikariat- Mester Grønn Farmandstredet - 60% stilling
Mester Grønn Farmandstredet
Som blomsterdekoratør i Mester Grønn får du binde vakre buketter og dekorasjoner til våre kunder på en kostnadseffektiv måte. Du vil få bruk for både dine kreative evner og ditt salgstalent. Når det ikke er bestillinger deltar du i det daglige butikkarbeidet. Det skjer alltid noe i en blomsterbutikk. Produkter og farger varierer med sesong, varer skal fylles på og pakkes inn og blomster skal stelles. Du bør derfor ikke være redd for å ta et tak når det trengs.
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 28-10-2020

Lærer, vikariat
Ringshaug skole
Org.nr.:921383681 Stillingsident: 20/24255 Presentasjon av stillingen : Fra 01.01.2021 er det ledig to lærervikariater (80 % stilling og 60 % stilling) ved Ringshaug skole med varighet frem til 31.07.21. Ringshaug skole er en stor barneskole som ligger ca. 6 km øst for Tønsberg sentrum med kort avstand til sjøen og til fine skogsområder. Kollektivtilbudet er svært bra til og fra Tønsberg sentrum. For tiden har skolen 560 elever og 75 ansatte. Digital opplæring, fagfornyelsen og SMART-oppvekst er skolens satsingsområder. Hovedarbeidsoppgaver
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020