Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleier - Sokna omsorgssenter
Institusjon integrert, Ringerike kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4294691067 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 30-09-2020 Søknadsfrist : 22-10-2020

Koordinator for helhetlig pasientflyt i Ringerike Kommune
Helse og omsorg, Ringerike kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4294071069 Presentasjon av stillingen: Kommunen ønsker å tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. I 2017 startet kommunen et prosjekt kalt «HPH -- Pasientens reise fra hjem til hjem». Dette var ett av flere ledd i å utvikle helhet og sammenheng i tjenestene, skape trygghet for den enkelte innbygger og smidig og funksjonell samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og internt i kommunen. Dette prosjektet er nå i drift og vi har en 100 % stilling som koordinator for helhetlig pasientforløp.
Registrert : 29-09-2020 Søknadsfrist : 13-10-2020

Avlastningshjem
Austjord barn og unge, Ringerike kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4293988639 Presentasjon av stillingen: Vil du være avlastningshjem? Avlastningshjem til gutt på 11 år en helg pr mnd søkes. Arbeidsoppgaver Dere må gjerne være en familie og ha dyr. Guttens interesser er data, fotball og dyr. Du/dere må ha fylt 18 år, og må kunne binde deg/dere for minst ett år. Det er en fordel om du/dere disponerer egen bil. Det kreves ingen formell utdanning for å bli privat avlaster, men personlig egnethet, ansvarsbevissthet og ha gode samarbeidsevner er en forutsetning.
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 12-10-2020

Mekaniker
Vy Buss AS
Org. nr: - Stillingsident: 4293371279 Presentasjon av stillingen: Vy Buss AS er en del av Vy gruppen AS. Selskapet er Norges største busselskap, og et av de største i Skandinavia. Vy Buss AS har ca. 3000 busser, 7000 ansatte og en årlig omsetning på 6 milliarder kroner. Over 125 millioner reiser utføres årlig på selskapets busser.
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 18-10-2020

Fastvakter til Ringerike sykehus
Vestre Viken
Org. nr: - Stillingsident: 4293256539 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 12-10-2020

Rektor Benterud skole
Ringerike kommune
Org. nr: 940 100 925 Stillingsident: 4293237998 Presentasjon av stillingen: Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du være med på å forme fremtiden til elevene? Ringeriksskolen er inne i en spennende utvikling. Nye skolebygg reises, ny lokal kurs skal realiseres. Ved Benterud skole, som er en nesten helt ny sentrumsskole, er det ledig fast stilling som rektor fra 01.01.20
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 09-10-2020

Ønsker du nye utfordringer og utviklingsmuligheter?
Sparebank 1 Økonomihuset AS
REGNSKAPSFØRER / AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Assistent til Akuttmottaket på Ringerike sykehus
Vestre Viken
Org. nr: - Stillingsident: 4292922260 Presentasjon av stillingen: Bemanningsenheten Vestre Viken rekrutterer og formidler kvalifisert helsepersonell til de somatiske postene og flere av våre spesialavdelinger. Vi har nå behov for assistenter til Akuttmottaket på Ringerike sykehus, og søker etter:
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 08-10-2020

Ønsker du nye utfordringer og utviklingsmuligheter ?
Sparebank 1 Økonomihuset AS
LØNNSMEDARBEIDER Utfordrende arbeidsoppgaver -- Organisasjon med høy faglig kompetanse - Solid selskap Vi tilbyr deg interessante og utfordrende arbeidsoppgaver samt faglige og personlige utviklingsmuligheter. Du vil jobbe i et uformelt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer som innehar høy faglig kompetanse. Betingelsene er konkurransedyktige inklusive gode pensjons- og forsikringsordninger. Våre lokaler er topp moderne.
Registrert : 24-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

LØNNSMEDARBEIDER
Sparebank 1 Økonomihuset AS
Utfordrende arbeidsoppgaver – Organisasjon med høy faglig kompetanse - Solid selskap Vi tilbyr deg interessante og utfordrende arbeidsoppgaver samt faglige og personlige utviklingsmuligheter. Du vil jobbe i et uformelt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer som innehar høy faglig kompetanse. Betingelsene er konkurransedyktige inklusive gode pensjons- og forsikringsordninger. Våre lokaler er topp moderne.
Registrert : 24-09-2020 Søknadsfrist : 22-10-2020