Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Fastlegehjemmel Haug legesenter
Helse og omsorg, Ringerike kommune
Ringerike kommune har ledig fastlegehjemmel nyopprettet fastlegehjemmel ved Haug legesenter. Senteret skal utvides fra et 2 lege til et 3 legekontor. Listelengden er 1000 pasienter. Hjemmelen er ledig og ønsket oppstart er senest 01.09.2022.   Haug legesenter er en velutstyrt og etablert 2-legepraksis som ligger i Haugsbygd, med 5 km. til Hønefoss sentrum. Legesenteret har nye lokaler. Det benyttes WebMed Journalsystem. Kommunen legger til rette for spesialisering i allmenn medisin. Det er etablert et nettverk for LIS3 leger under utdanning lokalt.  
Registrert : 25-05-2022 Søknadsfrist : 10-06-2022

Vi søker en lagermedarbeider
Norwegian Trade As
Trives du med å jobbe alene, ha kokrete arbeidsoppgaver, og liker å ha høyt tempo? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg snarest mulig. Vi tilbyr en full stilling. Norwegian Trade AS er et shipping & handling selskap som importerer varere for distribusjon i Norge. Selskapet er godt etablert og holder til på Hensmoen i nye lokaler Arbeidsoppgaver: Pakke varer etter ordre Andre forefallende oppgaver
Registrert : 25-05-2022 Søknadsfrist : 30-07-2022

MENY Kuben søker kolonialmedarbeider med ansvar
MENY Kuben
Vi i MENY mener at spiser du bedre, så lever du bedre. Vi er opptatt av matglede, og med det kommer godt utvalg, god kvalitet og kunnskapsrike og serviceinnstilte ansatte. MENY Kuben søker nå etter en ny kolonialmedarbeider med ansvar. Denne rollen har ansvar for butikken på ettermiddag og kveld, og er kjøpmannens stedfortreder i hans eller hennes fravær. Arbeidstid: dag, kveld og helg. Stillingsomfang: 80% Oppstart: 1. august Tidspunktet for vaktene kan endres på sikt og det vil være mulighet for flere vakter ved behov og jobbing i høytider/ferier.
Registrert : 24-05-2022 Søknadsfrist : 03-06-2022

Legestilling
Avonova Avonova Ringerike Rehabilitering
 Vi driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og er en del av Avonova Helse, beliggende på Helgelandsmoen i Hole Kommune på Ringerike. Klinikken har avtale med Helse Sør-Øst for rehabilitering av:Pasienter med lidelser i muskel- og skjelettsystemet (i all hovedsak post-operativ rehabilitering av pasienter etter gjennomgått hofte- og kneproteseoperasjon).Pasienter med sykelig overvekt. 
Registrert : 24-05-2022 Søknadsfrist : 23-06-2022

Brannrådgiver.
Eiendomsforvaltning, Ringerike kommune
Eiendom Forvaltning i Ringerike kommune, ser etter deg som har erfaringer innen branningeniørfaget og med god kjennskap til byggebransjen generelt. Som brannrådgiver vil du jobbe med arbeidsoppgaver relatert til drift, vedlikehold og forvaltning. Du må trives i et hektisk miljø, der du er med i et team som verdsetter samarbeidsvilje, deling av kunnskap og felles utvikling. Samtidig bør du kunne jobbe selvstendig og være strukturert, samt sette brukeren i fokus.
Registrert : 24-05-2022 Søknadsfrist : 07-06-2022

Bussjåfør
Ringerike, Vy Buss AS
Er du den som trives i en hektisk hverdag, har godt humør og skaper et inkluderende og godt arbeidsmiljø? Da behøver vi deg som ny kollega! Du trives med skiftarbeid, og du respekterer klokka. Fordelen med skiftarbeid er at du vet når du starter på jobb, og når arbeidsdagen er over. Du vil treffe mange forskjellige mennesker i alle aldre. I disse møtene er du et forbildet innen kundeservice og frakter dem til sitt stoppested med en sikker og komfortabel kjørestil, som Vy representant. Hos oss vil du utøve våre verdier i praksis: Kundeglede, Ansvarlighet og Samspill.
Registrert : 24-05-2022 Søknadsfrist : 12-06-2022

Vil du bidra til å gjøre Ringerikskraft og konsernets merkevarer mer synlig?
Ringerikskraft AS
En av våre kollegaer skal ut i permisjon, og vi søker en kreativ markedsfører med stort engasjement for digitale kanaler til et vikariat. På jobb med oss får du en aktiv og spennende arbeidshverdag med stort spenn i oppgavene. Vi ser etter deg som operativt bidrar med innholdsproduksjon i form av tekst, bilde, grafisk materiell og enkle videoer, samt kan bidra på stands og arrangementer.
Registrert : 23-05-2022 Søknadsfrist : 30-06-2022

Er du glad i programmering og vil jobbe hos et innovativt selskap?
SMARTSHIFT robotics
Smartshift Robotics ble etablert i 2018 av Kjell Buind, men har eksistert under navnet Buind siden tidlig 90-tallet. Allerede da var det CNC-maskiner som sto i fokus med dreiing og fresing på aluminium, plast, stållegeringer og andre metaller på bestilling fra ulike kunder. I dag er bedriften assosiert med robotikkløsninger som dekker et vidt spekter innen produksjon som montering, sveising, palletering og polering, og derav navnet: Smartshift Robotics. Smartshift er et vekselsystem for roboter, som gjør at roboten selv skifter verktøy etter behov.
Registrert : 23-05-2022 Søknadsfrist : 05-06-2022

Vil du være med og utvikle porteføljestyring i Kartverket?
Kartverket
Kartverket skal gjøre offentlig stedsinformasjon lett tilgjengelig, forvalte den digitale virkeligheten som en nasjonal ressurs, og være et innovativt fagmiljø innen stedsrelaterte data. Vi er en etat i rask teknologisk utvikling, og ny teknologi byr på nye muligheter og anvendelser. Det «nye landskapet» er en digital modell av virkeligheten, der ny teknologi og nye trender vil sette krav til vår evne til omstilling og endring. Et sentralt delmål for oss er knyttet til å bli en anerkjent etat innen digitalisering og gevinstrealisering i offentlig sektor.
Registrert : 23-05-2022 Søknadsfrist : 12-06-2022

Skogrådgiver
Landbruk, Ringerike kommune
Vi søker skogrådgiver til landbrukskontoret for Ringerike og Hole i 100 % stilling. Du vil jobbe i et fagmiljø sammen med 5 andre i avdelingen, som har ansvar for jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Ringerike og Hole er et av landets største jord- og skogområder, med drøye 94 000 dekar fulldyrka jord og 1,3 millioner dekar produktiv skog. Både jord- og skogbruket er preget av stor aktivitet, og årlig hogstkvantum ligger på rundt 250 000 kubikk.
Registrert : 23-05-2022 Søknadsfrist : 15-06-2022