Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Administrative Assistant
Universitetet i Sørøst-Norge
The positionUSN has a three years vacancy for a 100% position as Administrative Assistant to work in an interdisciplinary project team to carry out the administrative functions in the cross-faculty project Effective utilization of commercially available immersive technology for learning, training and behaviour at University of South-Eastern Norway from 15.08.2022, or as soon as possible thereafter. 
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 01-08-2022

Ønsker du å jobbe med prosessutvikling i Norges største rom og forsvarsselskap?
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace AS
Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet. 
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022

Rørleggere Kongsberg
Bravida Norge
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter flere rørleggere til vår avdeling i Kongsberg. Avdelingen har 12 medarbeidere og en omsetning på ca. 20 millioner kroner. Oppdragene er i hovedsak i Kongsbergområdet. Vi har et stort spenn i våre oppgaver; alt fra vedlikehold i industrien til privatkunder.  
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022

Dimensjonskontrollør/kontrollør
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace AS - Aerostructures
Aerostructures er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace og driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren.Vi fremstiller produkter med stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning. Våre materialer og prosesser stiller høye krav til nøyaktighet og dokumentasjon av arbeidet. 
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 03-08-2022

Project Engineer, Obsolescence
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace - Integrated Defence Systems
Integrated Defence Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Divisjonen utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende nettverksbaserte beslutningsstøttesystemer til forsvarskunder i Norge og internasjonalt. Hovedvirksomheten er lokalisert på Kongsberg med datterselskaper også i Canada og Australia.
Registrert : 03-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022

Engineer, Integrated Logistics Support (Maintenance Analysis)
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace - Integrated Defence Systems
Integrated Defence Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til forsvarskunder nasjonalt og internasjonalt. Hovedprodukter er NASAMS luftvernsystem og forsvarssystem til ubåt og overflatefartøy. Hovedvirksomheten er lokalisert på Kongsberg med datterselskaper også i Canada og Australia.
Registrert : 03-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022

Systems Engineer – System Security
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace - Integrated Defence Systems
Har du bakgrunn fra systemutvikling, IT/Softwareutvikling, kommunikasjonssystemer, eller nettverk, og har interesse for Security? Vi søker etter medarbeidere som kan bygge seg opp innen System Security eller som har jobbet med dette allerede.
Registrert : 02-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022

Brenner du for utvikling av komplekse systemer?
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace - Integrated Defence Systems
Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til forsvarskunder nasjonalt og internasjonalt. Hovedprodukter er NASAMS luftvernsystem og forsvarssystem til ubåt og overflatefartøy. Hovedvirksomheten er lokalisert på Kongsberg med datterselskaper også i Canada og Australia. 
Registrert : 02-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022

Brenner du for utvikling av komplekse systemer?
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace - Integrated Defence Systems
Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til forsvarskunder nasjonalt og internasjonalt. Hovedprodukter er NASAMS luftvernsystem og forsvarssystem til ubåt og overflatefartøy. Hovedvirksomheten er lokalisert på Kongsberg med datterselskaper også i Canada og Australia
Registrert : 02-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022

Brenner du for utvikling av komplekse systemer?
Kongsberg Gruppen Kongsberg Defence & Aerospace - Integrated Defence Systems
Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til forsvarskunder nasjonalt og internasjonalt. Hovedprodukter er NASAMS luftvernsystem og forsvarssystem til ubåt og overflatefartøy. Divisjonen er i sterk vekst og vi oppfordrer deg som brenner for teknologi og utvikling av sammensatte systemer til å ta utfordringen ved å søke jobb hos oss og bli en del av et høyteknologisk miljø.
Registrert : 02-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022