Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Er du kunnskapstørst og vil være med på å redde liv og helse ved å levere de beste IKT-løsningene innen kommunikasjon -og samhandlingstjenester?
Regional Drift, Sykehuspartner HF
Vil du være del av et fantastisk og faglig dyktig arbeidsmiljø hvor du ønsker å bli en av de beste i bransjen? Er du kunnskapstørst og vil være med på å redde liv og helse ved å levere de beste IKT løsningene? Du får en meningsfylt arbeidshverdag i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag der vi har behov for mennesker som ønsker å gjøre en forskjell. Tjenestene omhandler, Unified Communications, taleløsninger innen tradisjonell telefoni, mobil telefoni, alarm og akuttvarsling samt videokonferanse.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Kulturskolelærer, teater
Kulturskolen, Drammen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247445471 Presentasjon av stillingen: Drammen Kulturskole søker en fleksibel og samarbeidsorientert dramapedagog/teaterlærer i 20% stilling til å undervise våre teaterelever i alderen 6-12 år, fordelt på 3 grupper på mandager på Union Scene.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Vernepleier eller tilsvarende
Gulskogen skole, Drammen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4246106497 Presentasjon av stillingen: Er du vår nye og engasjerte vernepleier for elever på Gulskogen skole? Vi søker en engasjert, faglig oppdatert person som har et positivt elevsyn, er omsorgsfull og har høy relasjonell kompetanse. Vi har ledig 100% stilling i Drammen kommune med tiltredelse 01.08.2020 og søker deg med verdifull kompetanse som vil styrke skoletilbudet på Guskogen skole. Stillingen er tilknyttet småskoletrinnet og innebærer samarbeid med elever, foresatte og våre dyktige pedagoger.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Bragernes skole søker ny avdelingsleder
Bragernes skole, Drammen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247575478 Presentasjon av stillingen: Bragernes skole er en barneskole med ca. 310 elever og 45 ansatte. Skolen har et lederteam som består av rektor og to avdelingsledere. Skolen ligger i flotte omgivelser med Løkkebergparken som en naturlig del av vårt uteområde. Beliggenheten gir et godt utgangspunkt for å benytte seg av ulike fasiliteter i byen, og kort vei til skog og mark.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Administrasjonssjef Drammen fengsel
Kriminalomsorgen region sør
Jobbnorge ID: 184661 Om stillingen Ved Drammen fengsel er det ledig stilling som administrasjonssjef i 100 % stilling. Stillingen inngår i enhetens øvre ledelse. Administrasjonssjefen er leder av seksjon for administrative tjenester med fengselsleder som nærmeste overordnede. Seksjonen har et bredt ansvarsområde og omfatter alle administrative saker som gjelder områdene økonomi, personal, IKT, HMS m.v. Administrativ seksjon har et operativt gjennomføringsansvar som innebærer selvstendig saksbehandling innenfor områdene.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Skattekisten barnehage søker en leken og autoritativ pedagogisk medarbeider i 100% års vikariat, samt ringevikarer
Skattekisten Barnehage Sa
Kvalifikasjoner; Ø Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel -- men ikke et krav! Ø Personlig egnet til å jobbe i barnehage Ø Du må beherske norsk skriftlig og muntlig godt Arbeidsoppgaver; Ø Jobbe med ulike aldersgrupper. Ø Arbeide i tråd med Rammeplanen, årsplanen og barnehagens satsningsområde Ø Være med å planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogisk og praktiske arbeidet på huset sammen med resten av personalet Ø Bidra til å fremme samarbeid i personalgruppen og
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Bilmekaniker med fagbrev til Albjerk Bil Drammen
Albjerk Bil Drammen AS
Til vårt Serviceteam søker vi etter en dyktig, motivert og kvalitetsbevisst bilmekaniker hos oss på Albjerk Bil Drammen, områdets mest moderne verksted. I tillegg utvider vi vår PKK-linje, så vi søker også en PKK-kontrollør lette kjøretøy med erfaring. Da stilles det krav om å sende inn politiattest som viser at du er skikket for oppgaven som kontrollør. Arbeidsoppgaver: · Mekaniske reparasjoner · Utføre service og vedlikehold · Noe diagnose og feilsøking
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Sykepleier
Kirurgisk post 1, Drammen sykehus
Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4246875959 Presentasjon av stillingen: Kirurgen 1 er en sengepost med 29 senger for gastrokirurgiske pasienter, hvorav noen av sengene er palliative. Til avdelingen legges det inn øyeblikkelig hjelp, elektive og åpen retur pasienter. Her på kirurgen 1 jobber vi i team, i en hektisk hverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø, og er avhengig av at alle ansatte hjelper hverandre i hverdagen. Sengeposten bruker mye ressurser på undervisning, opplæring, fagdager og videreutdanning av ansatte.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Ferievikar, avd. Drammen og Tønsberg
Mio Omsorg
Hovedoppgavene er renhold i hjemmet. Vi søker etter en person som kan ta faste vaskeoppdrag i tillegg til å være tilkallings- og ferievikar. Arbeidstiden er dagtid og oppdragslengden varierer. Har du pågangsmot, god arbeidsmoral og godt humør, kan du være den vi ser etter. Vi vektlegger også pålitelighet og stabilitet. Hos Mio Omsorg har du gode muligheter til å oppnå den stillingsbrøken som passer deg best. Timelønn: 165 kroner + kjøregodtgjørelse iht. statens satser.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Vikariat som servitør
Bragerneskroa As
Vi søker etter en servitør. Vi ønsker deg, som har lyst til å bidra i en hektisk, men samtidig morsom arbeidsplass. Vi er opptatt av at kundene våre har det bra, så vi har det morsomt med jobb med mye tull og fjas med kundene våre. Vi setter kundene i fokus, og ønsker å få dem fornøyde før dem forlater oss. Du kan være en student som ønsker å tjene noen ekstra kroner i måneden, eller bare en som ønsker å jobbe med mulighet for fast stilling senere. Det vi vet, er at det er deg vi har lyst til å jobbe med. Dette er fordi du er: Personlige egenskaper
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 31-07-2020