Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fag og driftsansvarlig ved Bjoneroa Eldresenter/ hjemmetjens for GRAN KOMMUNE BJONEROA OMSORGSBOLIGER
GRAN KOMMUNE BJONEROA OMSORGSBOLIGER
Fag og driftsansvarlig ved Bjoneroa Eldresenter/ hjemmetjens Beskrivelse av tjenestestedBjoneroa eldresenter rommer 11 omsorgsleiligheter og ligger flott til midt i Bjoneroa. Eldresenteret ligger under tjenesteområdet hjemmetjeneste og yter også tjenester til hjemmeboende i bygda. Det er ca. 6 årsverk tilknyttet tjenesten og det er ca. 40 innbyggere som mottar tjenester per d.d.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 29-03-2019

Vikarliste helse- og omsorgstjenesten 2019 for GRAN KOMMUNE VIKARER I HELSE OG OMSO
GRAN KOMMUNE VIKARER I HELSE OG OMSO
Vikarliste helse- og omsorgstjenesten 2019 Vi søker tilkallingsvikarer ved:Skjervum helse- og omsorgssenter Marka helse- og omsorgssenter Bjoneroa eldresenter Hjemmetjenesten Gran Kjøkken, Skjervum og Marka Barrierevaskeriet Marka Dagsenter, Marka og Skjervum Aktuelle søkere på denne stillingen vil kunne bli kontaktet i forhold til arbeid ved kommunens ulike tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten. Beskrivelse av tjenestestedGran kommune driver to helse- og omsorgssentre; Marka i Brandbu og Skjervum i Gran.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 25-03-2019

POWER Gran søker selgere for POWER NORGE AS
POWER NORGE AS
POWER Gran søker selgere POWER ..... søker engasjert selger, med MOT, GLEDE og BEGEISTRING! Hos oss handler det om å bli sett, men også om å få andre til å se deg. Vi vet at det er avgjørende for alle medarbeidere -- uansett stilling -- at de er informerte, har den kunnskapen de trenger i sitt daglige arbeid, blir involverte og fulgt opp og får konstruktive tilbakemeldinger. Dette er avgjørende for alle. Man må være trygg for å gjøre en god jobb. I POWER har vi et utrykk som vi kaller Fantastisk? Ja! Det er helt sant og noe vi skal bevise i årene som kommer.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 20-03-2019

Hadeland vgs - Undervisningsstilling som sangpedagog for HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Hadeland vgs - Undervisningsstilling som sangpedagog Hadeland videregående skole har ledig inntil 70 % årsvikariat som musikkpedagog med hovedinstrument sang fra 1. august 2019.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Hadeland vgs - Undervisningsstilling innen fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag for HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Hadeland vgs - Undervisningsstilling innen fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling i fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag fra 1. august 2019.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Hadeland vgs - Undervisningsstilling i service og samferdsel for HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Hadeland vgs - Undervisningsstilling i service og samferdsel Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % årsvikariat innenfor programområdet service og samferdsel fra 1. august 2019.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Hadeland vgs - Saksbehandler økonomi/administrasjon for HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Hadeland vgs - Saksbehandler økonomi/administrasjon Hadeland videregående skole skal styrke sin bemanning med ca. 80 % stilling som saksbehandler innenfor økonomi og administrasjon.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Hadeland vgs - Undervisningsstillinger i norsk, engelsk og markedsføring for HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Hadeland vgs - Undervisningsstillinger i norsk, engelsk og markedsføring Hadeland videregående skole har ledig faste undervisningsstillinger i norsk, engelsk og markedsføring fra 1. august 2019.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Hadeland vgs - Undervisningsstilling i elektrofag for HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Hadeland vgs - Undervisningsstilling i elektrofag Hadeland videregående skole har ledig 35 % fast undervisningsstilling i elektrofag innenfor programområdet elenergi fra 1. august 2019.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Hadeland vgs - Undervisningsstilling i matematikk for HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Hadeland vgs - Undervisningsstilling i matematikk Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % årsvikariat i matematikk fra 1. august 2019.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019