Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Helsesykepleier 100 % fast stilling
Jevnaker kommune
Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.
Registrert : 20-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Psykolog i Jevnaker kommune
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune satser på tidlig intervensjon og forebygging av psykiske vansker og rusrelaterte problemer. Vi styrker det samlede og tverrfaglige tilbudet spesielt inn mot barn, unge og familier ved å ha psykolog i kommunen. Psykologen vil være forankret organisatorisk under Helse og Omsorg og vil være tett knyttet til tjenestene som arbeider med barn, unge og familier, samt tjenester som arbeider med voksne innbyggere. Arbeidsoppgaver: • Forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Pedagogisk leder - Samsmoen barnehage
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6.860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende -- Åpen -- Redelig.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Psykolog
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6.860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende -- Åpen -- Redelig.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Kommuneoverlege 80 % fast stilling
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende -- Åpen -- Redelig.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Helsepersonell til koronatesting 100 % engasjementstilling
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6.860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende -- Åpen -- Redelig.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Sykepleier i hjemmesykepleien
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6.860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende -- Åpen -- Redelig.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Helsefagarbeider i tjenesten for funksjonshemmede
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6.860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende -- Åpen -- Redelig.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Helsefagarbeider, natt - 59 %
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6.860 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende -- Åpen -- Redelig.
Registrert : 16-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Tilkallingsvikarer i Jevnakerskolen - 20/21
Jevnaker kommune
Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.
Registrert : 14-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020