Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Arbeidsleder
Nammo Raufoss AS
Mekanisk avdeling ved Nammo Raufoss søker arbeidsleder for et av våre produksjonsområder. Hele avdelingen består av 130 medarbeidere som leverer tjenester til alle forretningsområder i selskapet. Vi jobber tett sammen med designavdelingen og øvrige utviklingsmiljøer.Personalansvar
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022

Vil du lede mennesker i et teknisk miljø?
Nammo AS
Arbeidsleder Nammo Gruppen er et nordisk konsern med selskaper i en rekke land. Hovedkontoret ligger på Raufoss sammen med det største datterselskapet Nammo Raufoss AS som har 800 ansatte og en årlig omsetning på 2.3 MRD NOK. Virksomheten omfatter utvikling og produksjon av høyteknologiske forsvarsprodukter. Nammo ønsker et arbeidsmiljø basert på likhet, rettferdighet og mangfold. Slik tror vi den ansatte best utnytter sin kompetanse, noe som bidrar til bedre prestasjoner og økt produktivitet. Arbeidsleder
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 11-08-2022

Fersk eller erfaren automatiker? Her er en gylden mulighet!
PLASMAN AS
Plasman skal ansette sin egen "in-house" automatiker. Dette er en selvstendig og variert stilling, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil ha følgende sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder:
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 07-08-2022

Renholdsleder - Vestre Toten kommune
Vestre Toten kommune Eiendomsavdelingen
Fakta om stillingenFra 1. oktober 2022 har vi ledig et 100 % vikariat som renholdsleder i eiendomsavdelingen.Renholdsleder har ansvaret for ca. 35 renholdere og renhold av alle kommunens formålsbygg.Du vil få fagansvar og personalansvar for renholdere i Eiendomsavdelingen
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 15-08-2022

I vårt Maskineringsverksted søker vi etter en fagarbeider innen CNC eller Verktøymakerfaget
BENTELER Automotive Raufoss AS
Ansvarsområde: Betjene CNC maskiner og annet aktuelt utstyr, programmering og fremstilling av verktøykomponenter etter tegning og modell. Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev i CNC, Verktøymaker, eller annet relevant fagbrevErfaring med CNC maskiner og 2D programmeringSelvstendig arbeidsform, men også en teamarbeiderFleksibel og samarbeidsvillig, samt fokusert på forbedringsarbeid Skiftgang må påregnes. Du får:
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 19-08-2022

Ledig stilling som operatør ved Benteler Automotive Raufoss
BENTELER Automotive Raufoss AS
Vi søker etter operatører til høyt automatisert linjer som ønsker å bidra slik at vi kan utvikle oss videre. Krav: Fokus på HMS/kvalitetAktiv i forbedrings arbeideGode samarbeidsevner Skift arbeide må påregnes Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 19-08-2022

Kvalitetssikringsingeniør
Nammo Raufoss AS
Kvalitetssikringsingeniør Nammo Gruppen er et nordisk konsern med selskaper i en rekke land. Hovedkontoret ligger på Raufoss sammen med det største datterselskapet Nammo Raufoss AS som har 800 ansatte og en årlig omsetning på 2.3 MRD NOK. Virksomheten omfatter utvikling og produksjon av høyteknologiske forsvarsprodukter. Nammo ønsker et arbeidsmiljø basert på likhet, rettferdighet og mangfold. Slik tror vi den ansatte best utnytter sin kompetanse, noe som bidrar til bedre prestasjoner og økt produktivitet.
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 07-08-2022

Kvalitetssikringsingeniør
Nammo Gruppen
Vi søker en strukturert og nysgjerrig ingeniør til å jobbe med kvalitetssikring i våre romfarts- og forsvarsprosjekter. Som kvalitetssikringsingeniør vil du ha en variert arbeidshverdag, der du er sentral i bedriftens kvalitetsarbeid og har ansvar for kvalitetsoppfølgingen i ulike leveranse- og utviklingsprosjekter. Du blir del av kvalitetsavdelingen med 24 andre medarbeidere.  Ansvar og oppgaver
Registrert : 29-06-2022 Søknadsfrist : 07-08-2022

Psykologspesialist/psykolog
Avd. for TSB. Enhet for korttidsbehandling, Reinsvoll Sykehuset Innlandet HF
Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.  Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud. (ca. 5 km fra Hamar sentrum) og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll (ca. 15 km fra Gjøvik). Enhet for gravide og Enhet for familie er regionale enheter.
Registrert : 29-06-2022 Søknadsfrist : 17-07-2022

Lege
Unicare Steffensrud as
Lege søkes til Unicare Steffensrud as.Vi har for tiden inntil 100% stilling ledig.  Stillingen kan etableres som kombinasjonsstilling med mer fleksibel arbeidstid, arbeidssted og med mulighet for digital samhandling. Unicare Steffensrud er en kompetansebedrift på Innlandet og en profesjonell helseaktør, med 127 ansatte. Vår bedrift er lokalisert  på Bøverbru  i Vestre Toten Kommune- 20 min. fra Gjøvik. Vi  etablerer i disse dager en egen avdeling for dagrehabilitering  på Gjøvik.
Registrert : 28-06-2022 Søknadsfrist : 31-08-2022