Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Brukerstyrt personlig assistent søkes
Uloba - Independent Living Norge SA
Ung gutt søker personlig assistent som kan bistå noe natt, helger, dag, kveld, ferier, i skoletid, trening og fritid. Til utvidelse av vårt BPA team søker vi etter å fylle 1 deltidsstilling og 1 tilkallingstilling. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Arbeidet innebærer å gi praktisk og personlig bistand i hverdagen på skole og fritid som assistent, samt å veilede, og motivere i hverdagen, og i trening.
Registrert : 27-11-2020 Søknadsfrist : 05-01-2021

Enhet for korttidsbehandling, Avd TSB. søker Assisterende enhetsleder
Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll
Org. nr: 974632624 Stillingsident: 4315008150 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 26-11-2020 Søknadsfrist : 03-12-2020

Vi søker Miljøterapeuter (Sykepleier/Vernepleier/Sosionom/Barnevernspedagog)
Borger AS
Borger AS er eiet av SFPH AS og driver ulike botilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi har i dag 400 ansatte og 70 beboere som bor på 6 forskjellige lokasjoner. Borger AS ønsker å gi et tilbud som ivaretar behovet for trygghet og forutsigbarhet også for de mest krevende brukerne. Borger AS har avtale med 18 kommuner som kjøper plass hos Borger til sine beboere, som har behov for et botilbud. Vårt fokus på fellesskap, tilknytning og tilhørighet avspeiler seg i hvordan vi jobber med praktiske utfordringer ved Borger.
Registrert : 24-11-2020 Søknadsfrist : 03-12-2020

HMS-sjef
Hexagon Ragasco AS
Har du en brennende interesse for helse, miljø og sikkerhet? HMS-sjef Hexagon Ragasco AS har høyt fokus på HMS og er ute etter en offensiv og uredd person med god teknisk interesse og kompetanse som kan lede HMS-arbeidet på en stødig måte. Stillingen skal gi et aktivt bidrag til at bedriften fortsatt skal fremstå som en sikker, trygg og god arbeidsplass for alle ansatte. Av stillingens ansvar og arbeidsoppgaver kan nevnes:
Registrert : 23-11-2020 Søknadsfrist : 20-12-2020

Ønsker du spennende utfordringer innen videreutvikling av Business Intelligence og datavarehus?
Nammo
I vårt stadig voksende konsern, kreves gode systemer for innhenting av data og sammenstilling av informasjon for å gi beslutningsstøtte på ulike områder og nivåer. Ønsker du spennende utfordringer innen videreutvikling av Business Intelligence (BI) og datavarehus, er det i Nammo Raufoss AS en ledig stilling som Business Intelligence Utvikler. Hovedoppgaver:
Registrert : 20-11-2020 Søknadsfrist : 04-12-2020

We want your Integrity, your Accountability, your Teamwork, your Creativity
Kongsberg Automotive Norway, Raufoss
As Sales Director Europe (f/m/x) you will be responsible to develop, maintain, and execute the long-term profitable revenue growth plans for the Couplings Business Unit with European customers. You will lead a team of Key Account Managers as well as managing your own customer base. This position will be based in Raufoss (Norway) or Gothenburg (Sweden). Responsibilities
Registrert : 19-11-2020 Søknadsfrist : 06-12-2020

Godt betalt vikariat for psykologspesialist til avd for TSB, familieenheten Reinsvoll
Speare AS
På vegne av Avdeling for TSB, Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet søker vi etter psykologspesialist eller erfaren psykolog med relevant erfaring for oppstart 04.01.2021 frem til påsken 2021, med mulighet for forlengelse. Arbeidet består i hovedsak av tre områder: Pasientspesifikke utredningsoppgaver, veiledning og tett samarbeid med miljøpersonalet og lederstøtte ifh til å sikre at helsefaglige og juridiske styringsverktøy ivaretas. Kjennskap til DIPS og erfaring fra TSB er en fordel.
Registrert : 19-11-2020 Søknadsfrist : 02-12-2020

Kunderådgiver i Vestre Toten
Totens Sparebank
Totens Sparebank leverer gode resultater og vokser som aldri før, og vi scorer høyt på kundeundersøkelser. Vi har ledig stilling ved vårt Raufosskontor og søker deg! Førsteklasses rådgivning i kombinasjon med god lokalkunnskap er vår styrke. Vi ønsker at kundene skal kontakte Totens Sparebank når de trenger råd om sin personlige økonomi. Vi skal være til stede for kundene når de trenger oss, og gjøre oss fortjent til at kunden velger oss, hver dag. Sentrale arbeidsoppgaver:
Registrert : 18-11-2020 Søknadsfrist : 07-12-2020

Overlege/ spesialist i psykiatri
AVD FOR AKUTTPSYKIATRI OG PSYKOSEBEHANDL REINSVOLL , Sykehuset Innlandet HF
Org. nr: 974632578 Stillingsident: 4314579364 Presentasjon av stillingen: Ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll , søkes det etter overlege i voksenpsykiatri ved Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling.
Registrert : 18-11-2020 Søknadsfrist : 04-12-2020

SFO-leder Reinsvoll skole - 80 % vikariat
Vestre Toten kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vestre Toten kommune har fem barneskoler med skolefritidsordning (SFO) og en ungdomsskole med til sammen ca 1430 elever. Opplysninger om hver skole finnes på vår hjemmeside www.vestre-toten.kommune.no Vestre Toten er en innovativ kommune og realfagskommune.
Registrert : 16-11-2020 Søknadsfrist : 01-12-2020