Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
MA-ingeniør (materialadministrasjon) for NAMMO RAUFOSS AS
NAMMO RAUFOSS AS
MA-ingeniør (materialadministrasjon) MA-avdelingen har 13 medarbeidere og er organisert som en del av Operations Nammo Raufoss. Operations består av produksjon, kvalitetssikring, kontraktskontor, innkjøp og MA. MA-avdelingen har ansvar for planlegging av produksjon og materialanskaffelser, oppfølging av produksjon og produktøkonomi. Vi søker en proaktiv MA-ingeniør med god økonomisk forståelse. De primære oppgavene er planarbeid for optimal produksjon og materialanskaffelser.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Toten Transport AS søker Driftssjef for Toten Transport AS Avd. Raufoss
Toten Transport AS Avd. Raufoss
Toten Transport AS søker Driftssjef Av arbeidsoppgaver og ansvar kan nevnes: Resultat- og utviklingsansvar for den operative drift i Toten Transport ASStrategisk utvikling og drift for å sikre kontinuerlig forbedring slik at virksomheten innfrir oppsatte mål.Strategisk og operativt samarbeid i hele konsernet og sammen implementere nye løsningerDriftsansvar for større kunder og utvikling i kundespesifikke prosjekter som f. eks.
Registrert : 10-10-2019 Søknadsfrist : 19-11-2019

STILLING LEDIG SOM ANSVARLIG TEKNISK OG ADMINISTRATIV LEDER AV VERKSTED. for ELITE BIL AS
ELITE BIL AS
STILLING LEDIG SOM ANSVARLIG TEKNISK OG ADMINISTRATIV LEDER AV VERKSTED. Jobben som ansvarlig leder av verkstedet krever gode kvalifikasjoner og søkere må ha fagbrev som bilmekaniker for lette kjøretøy, samt min 4 års sammenhengende erfaring som mekaniker. Søker må også inneha godkjenning som EU kontrollør. Det er krav til førerkort klasse b Jobben består foruten daglig ansvar og ledelse av verkstedet, ansvar for etter marked og reklamasjonsbehandling, ansvar for innkjøp av både eksterne verksted tjenester og deler.
Registrert : 08-10-2019 Søknadsfrist : 18-11-2019

Avdelingsledere 4 x 100% fast Miljøarbeidertjenesten for Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Avdelingsledere 4 x 100% fast Miljøarbeidertjenesten Fakta om stillingenMiljøarbeidertjenesten i Vestre Toten kommune er inne i en omorganiseringsprosess. I den forbindelse søker vi 4 avdelingsledere som kan lede hver sin enhet. Fast dagtid med arbeid hver 6.helg. Tjenesten kommer til å bestå av fire avdelinger som gir tjenester til personer med ulike hjelpebehov, barn og voksne. Dagsenter, avlastningstilbud for barn med funksjonshemming, botilbud for barn og voksne med psykisk utviklingshemming og/eller fysisk nedsatt funksjonsevne, hjemmeboende barn.
Registrert : 04-10-2019 Søknadsfrist : 24-10-2019

Sykepleier 75 % stilling fast- Raufosstun Helsehus for Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Sykepleier 75 % stilling fast- Raufosstun Helsehus Fakta om stillingenVi har ledig 75% stilling som sykepleier. Helsehuset har stor sykepleiedekning. Vi har et aktivt fagmiljø som jobber tverrfaglig i tråd med samfunnsutviklingen og samhandlingsreformens intensjoner. Vi gir innbyggerne tjenester i områdene hverdagsmestring, rehabilitering, palliasjon, dialyse, kreftomsorg, pårørendesamarbeid og kartlegging av funksjonsevne. Vi har to kommunale akutte døgnplasser. For å ivareta vårt mål om trygge tjenester jobber alle her i tredelt turnus. TiltredelseStillingen er ledig fra 06.01.2020.
Registrert : 26-09-2019 Søknadsfrist : 18-10-2019

Sykepleier - 100 % stilling fast - Raufosstun Helsehus for Helsestasjonen i Vestre Toten
Helsestasjonen i Vestre Toten
Sykepleier - 100 % stilling fast - Raufosstun Helsehus Fakta om stillingenVi har ledig 100% stilling som sykepleier. Helsehuset har stor sykepleiedekning. Vi har et aktivt fagmiljø som jobber tverrfaglig i tråd med samfunnsutviklingen og samhandlingsreformens intensjoner. Vi gir innbyggerne tjenester i områdene hverdagsmestring, rehabilitering, palliasjon, dialyse, kreftomsorg, pårørendesamarbeid og kartlegging av funksjonsevne. Dialyse vil være en av arbeidsoppgavene. Opplæring vil bli gitt. Vi har to kommunale akutt døgnplasser.
Registrert : 26-09-2019 Søknadsfrist : 18-10-2019

Er du vår nye byplanlegger/arealplanlegger? for Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Er du vår nye byplanlegger/arealplanlegger? Vestre Toten kommune er i vekst, og Raufoss ble by i 2019. Planavdelingen trenger derfor en by-/arealplanlegger som kan være med på å utvikle Vestre Toten kommune videre, med Raufoss som vårt urbane senter. Ansvarsområdet i avdelingen er innenfor planlegging, utbygging, næring og miljø. Planavdelingen har "flat struktur", dvs. mest mulig tillit og ansvar til den enkelte medarbeider. Du vil ha fagansvar og følge prosesser fra start til mål innenfor dine ansvarsområder, og rapporterer direkte til plansjefen.
Registrert : 23-09-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019