Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Researcher Digital Manufacturing
SINTEF Manufacturing AS
Would you like to join us in developing next-generation digital solutions for European manufacturing industry?
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 18-10-2020

Idrettspedagog 100% engasjement
Unicare Steffensrud as
Org. nr: 932191482 Stillingsident: 4292959783 Presentasjon av stillingen: Unicare Steffensrud søker Idrettspedagog til 100% svangerskapsvikariat fra 01.10.20. Arbeidsoppgaver Relasjonsarbeid Veilede, motivere og undervise både individuelt og i gruppe Kartlegge og utarbeide tiltak i tråd med brukers mål og interesser. Lede, organisere og utvikle ulike treningsgrupper/aktiviteter, eks. basseng og uteaktiviteter Aktiv deltagelse i tverrfaglig team Utviklingsarbeid knyttet opp i mot både offentlig - og privat næringsliv
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 18-10-2020

Rekrutteringssak - 100% stilling sykepleier
Vestre Toten kommune Omsorg
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vestre Toten Dagsenter har 19 plasser for mennesker med demens. Dagsenteret er en enhet i utvikling og jobber for å tilfredsstille fremtidens utfordringer innen demensomsorgen. Vi jobber etter stortingsmelding nr. 15 "leve hele livet", kvalitetsreform for eldre: Et aldersvennlig Norge Aktivitet og fellesskap Mat og måltider Helsehjelp Sammenheng i tjenesten Fakta om stillingen
Registrert : 24-09-2020 Søknadsfrist : 15-10-2020

Vi søker Enhetsleder
Borger AS
Borger AS er eiet av SFPH AS og driver ulike botilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi har i dag 400 ansatte og 70 beboere som bor på 6 forskjellige lokasjoner. Borger AS ønsker å gi et tilbud som ivaretar behovet for trygghet og forutsigbarhet også for de mest krevende brukerne. Borger AS har avtale med 18 kommuner som kjøper plass hos Borger til sine beboere, som har behov for et botilbud. Vårt fokus på fellesskap, tilknytning og tilhørighet avspeiler seg i hvordan vi jobber med praktiske utfordringer ved Borger.
Registrert : 22-09-2020 Søknadsfrist : 02-10-2020

Kokk m/fagbrev kjøkken Reinsvoll
Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for matforsyning, Reinsvoll
Org. nr: 974632578 Stillingsident: 4288550121 Presentasjon av stillingen: Avdelingen har ca. 160 årsverk fordelt på geografiske lokasjoner - Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Tynset, Sanderud og Reinsvoll samt noen distriktpsykiatriske sentre (DPS). Avdelingen drifter produksjonskjøkken, lokale seksjonskjøkken, postkjøkken og kantiner som leverer alle måltider til pasienter og ansatte. Stillingen er for tiden plassert Kantine, seksjonskjøkken, postkjøkken
Registrert : 22-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Engasjement 50% Servicemedarbeider Renhold
Unicare Steffensrud AS
Org. nr: 932191482 Stillingsident: 4291497967 Presentasjon av stillingen: Vi søker servicemedarbeider til vår renholdsavdeling. Du blir en del av et positivt og kreativt arbeidsmiljø. Vakter på dag og 3. hver helg. Stillingsstørrelsen er for tiden ca 50 %, - mulighet for økt stillingsprosent
Registrert : 22-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Stiftelsen Solliakollektivet søker ny avdelingsleder m medleverplikt
Stiftelsen Solliakollektivet
Er du en mulighetsorientert person som ønsker å lede en avdeling ved Norges eldste bo-og arbeidsfellesskap med formål å behandle og rehabilitere rusmiddelavhengige? Nå har du muligheten! Vi søker en person som kan lede avd Sollia og som kan tilslutte seg Sollia sin ideologi. Du vil tilhøre administrasjonen og skal jobbe i team med ledergruppa. Du vil ha ansvaret for den dagligdriften ved avdelingen. Du er velorganisert, faglig engasjert med gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgaver: · Overordnet ansvar for avdelingens økonomi
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 18-10-2020

Lege
Eina behandlingssenter
Jobbnorge ID: 193220 Blå Kors Behandlingssenter Eina har ledig 40 % fast stilling som lege Stillingen innebærer ansvar for det medisinske og somatiske arbeidet ved klinikken i samarbeid med øvrige ansatte Arbeidsoppgaver: Medisinskfaglig ansvar for pasientene Kartlegging, utredning og oppfølging av pasientene i samarbeid med øvrige ansatte og pasientens ansvarsgruppe Delta i tverrfaglige vurderinger knyttet til pasientforløp for alle pasientene Ivareta og videreutvikle folkehelseperspektivet i behandlingstilbudet
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Automatiker
Raufoss Technology AS
Raufoss Technology AS , lokalisert i Raufoss Industripark, skal styrke vedlikeholdsavdelingen med en automatiker til følgende arbeidsoppgaver/ansvarsområder: * Prosjektdeltagelse * Feilsøking, reparasjoner og forebyggende vedlikehold av bedriftens produksjonsutstyr. * Bruke databasert vedlikeholdssystem/skiftrapport til administrasjon og dokumentasjon av vedlikeholdsoppdrag. *Gjennomføre risikovurdering av egne oppdrag før de settes igang.* Delta i forbedringsarbeidet. * Rekvirere materiell.
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 30-09-2020

IT Operation Specialist
Benteler Automotive Raufoss AS
At BENTELER, we make it possible. From promoting individual talents to international career prospects, or from generous opportunities for designing your career to personal development opportunities---at BENTELER, we always have answers to your questions about the future, based entirely on your personal needs. Diverse options that makes sure you can be anything and everything. Or, as we like to put it: BENTELER makes it happen! Job description
Registrert : 18-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020