Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleier 100% stilling fast Gimle sykehjem for Gimle Sykehjem
Gimle Sykehjem
Sykepleier 100% stilling fast Gimle sykehjem Fakta om stillingenDet er ledig 100% stilling fast for sykepleier ved p.t. Gimle sykehjem Arbeid hver 4. helg med rundturnus. Tiltredelse/ varighetStillingen er ledig fra d.d. AnsvarStillingen er tillagt ordinære sykepleieroppgaver. KvalifikasjonerAutorisert sykepleier Du må bidra aktivt til å forbedre tjenestene blant annet gjennom Lean kontinuerlig forbedring. Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen. Personlige egenskaperVi vil ved ansettelse i tillegg til kvalifikasjoner vektlegge personlig egnethet.
Registrert : 20-08-2019 Søknadsfrist : 06-09-2019

Contracts and Pricing Manager for NAMMO AS
NAMMO AS
Contracts and Pricing Manager Vi søker en engasjert, effektiv og faglig dyktig medarbeider til en stilling i en omfattende og spennende virksomhet med stor aktivitet. Kontraktsavdelingen har en sentral rolle i flere av de viktigste prosessene i selskapet, og den rette kandidaten vil bli en viktig bidragsyter i et dedikert team. Stillingen gir store muligheter for utvikling og rom til å forme en rolle i henhold til kompetanse og egne interesser.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 09-09-2019

Director of Finance for NAMMO AS
NAMMO AS
Director of Finance We are looking for a Director of Finance with business acumen for Nammo Raufoss AS, our largest legal entity in the Nammo Group. The Director of Finance reports to the president and is a member of the management team. The finance function includes 12 colleagues. The finance function is responsible for the Norway shared service center and the Group accounting. You cooperate closely both with the management team and the group finance team.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 09-09-2019

Business Controller for NAMMO RAUFOSS AS
NAMMO RAUFOSS AS
Business Controller We are looking for a Business Unit Controller with business acumen for our largest business unit (BU) in the Nammo Group. The multinational business unit has activities in several locations in Europe and the US. The Business Controller is a member of the BU management team and cooperate closely with the Group finance team.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 09-09-2019

Autorisert fysioterapeut 100% fast stilling - ledig fra 01.09.2019 for Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Autorisert fysioterapeut 100% fast stilling - ledig fra 01.09.2019 Helsetjenestene skal fremme økt mestring av eget liv i egen hverdag og bidra til at den enkelte i så stor grad som mulig er i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon. Fysio- og ergoterapitjenestens mål er å "Bidra til å styrke enkeltmenneskers evne til å mestre eget liv". Fysio -og ergoterapitjenesten er organisert som egen avdeling under tjenesteområde Helse, og drifter også Frisklivssentral og kommunalt hjelpemiddellager.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 02-09-2019

Autorisert fysioterapeut 50% fast stilling - ledig fra 01.09.2019 for Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon
Autorisert fysioterapeut 50% fast stilling - ledig fra 01.09.2019 Helsetjenestene skal fremme økt mestring av eget liv i egen hverdag og bidra til at den enkelte i så stor grad som mulig er i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon. Fysio- og ergoterapitjenestens mål er å "Bidra til å styrke enkeltmenneskers evne til å mestre eget liv". Fysio -og ergoterapitjenesten er organisert som egen avdeling under tjenesteområde Helse, og drifter også Frisklivssentral og kommunalt hjelpemiddellager.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 02-09-2019

sykepleier 2 x 47 % - NATT for SYKEHUSET INNLANDET HF
SYKEHUSET INNLANDET HF
sykepleier 2 x 47 % - NATT Org. nr: 974632624 Stillingsident: 4117718042 Presentasjon av stillingen: Avdelingen for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Enhet for korttidsbehandling er en av fem enheter av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB) og tilbyr døgnbehandling til kvinner og menn over 18 år med ulike typer rusmiddelavhengighet samt behandling av psykiske og somatiske plager.
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 29-08-2019

Student i helsefaglig utdanning/helsefagarbeider for SYKEHUSET INNLANDET HF
SYKEHUSET INNLANDET HF
Student i helsefaglig utdanning/helsefagarbeider Enhet for Psykosebehandling og TIPS er en spennende enhet med et svært oppegående fagmiljø.Enheten tilbyr grundig opplæring, undervisning og veiledning relatert til enhetens ansvarsområde.Blant primæroppgavene for enheten er arbeide med tidlig intervensjon ved psykoser samt utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser. Det drives også utstrakt poliklinisk og ambulant jobbing fra enheten.Enheten er organisert i selvstendige team.
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 28-08-2019

Sykepleier 1 100% vikariat Gimlevegen omsorgsboliger for VESTRE TOTEN KOMMUNE GIMLEVEGEN
VESTRE TOTEN KOMMUNE GIMLEVEGEN
Sykepleier 1 100% vikariat Gimlevegen omsorgsboliger Fakta om stillingenDet er ledig 100% stilling vikariat for sykepleier 1 ved Gimlevegen omsorgsboliger. Dagtid med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse/ varighetVikariatet er ledig fra 01.10.19 og i 1 år. ArbeidsoppgaverAnsvar for dokumentasjon, faglige rutiner og fagadministrative systemer. Medisinske prosedyrer. Ansvar for egen utvikling og nytenking innenfor faget og i arbeidet. Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon. Være pådriver sammen med driftsenhetsleder i Lean kontinuerlig forbedring. KvalifikasjonerAutorisert sykepleier.
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 04-09-2019

Lege i spesialisering i Psykiatri, Divisjon Psykisk helsevernSykehuset Innlandet HF, Oppland for SYKEHUSET INNLANDET HF
SYKEHUSET INNLANDET HF
Lege i spesialisering i Psykiatri, Divisjon Psykisk helsevernSykehuset Innlandet HF, Oppland Org. nr: 974632578 Stillingsident: 4117745246 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig fast stilling for spesialisering i psykiatri. Oppstartsted er Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll. Stillingen inngår i en rotasjonsplan mellom avdelinger i Oppland slik at du får dekket alle tjenesteområdene du trenger for å bli spesialist i psykiatri. Tjenestestedene i Oppland er ved avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reisnvoll, samt DPS Gjøvik og DPS Lillehammer.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 01-10-2019