Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Raufoss vgs søker flere flinke lærere for Raufoss videregående skole
Raufoss videregående skole
Raufoss vgs søker flere flinke lærere Vil du bidra til å skape Norges beste yrkesfagskole? R aufoss videregående skole har flere undervisningsstillinger ledig fra 1.
Registrert : 22-05-2019 Søknadsfrist : 05-06-2019

Har du erfaring fra produksjonsbedrift? for FRANZEFOSS MINERALS AS
FRANZEFOSS MINERALS AS
Har du erfaring fra produksjonsbedrift? Til vår produksjon på Hole/Bøverbru søker vi Automatiker/Industrimekaniker.
Registrert : 22-05-2019 Søknadsfrist : 23-06-2019

KIWI Raufoss søker etter tilkallingshjelp for KIWI AVD 012 RAUFOSS
KIWI AVD 012 RAUFOSS
KIWI Raufoss søker etter tilkallingshjelp Bli en del av det grønne vinnerlaget! I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og ? Da må du lese videre. Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre. Hver eneste medarbeider er viktig i KIWI og gjennom å gjøre hverandre bedre skal vi vinne kundene.
Registrert : 22-05-2019 Søknadsfrist : 01-06-2019

Laboratorieingeniør pyroteknikk for NAMMO AS
NAMMO AS
Laboratorieingeniør pyroteknikk Pyrotekniske systemer inngår i hele Nammos produktspekter innen ammunisjon, rakettmotorer og krigshoder. Pyroteknikk som fag er en kjernekompetanse som Nammo ønsker å utvikle videre for å møte eksisterende og nye utfordringer innen vår produktportefølje. På bakgrunn av dette ser Laboratoriet for Kjemi og Energetiske Materialer (RFL) behov for en ny medarbeider ved avdelingen som særlig vil arbeide med pyrotekniske systemer. Laboratoriet utfører laboratorietjenester mot alle fagområder ved Nammo, både på rakett-, ammunisjons- og romfartssiden.
Registrert : 21-05-2019 Søknadsfrist : 02-06-2019

Softwareutvikler for NAMMO AS
NAMMO AS
Softwareutvikler Ved Testsenteret på Nammo Raufoss er det ledig stilling som softwareutvikler. Som softwareutvikler hos oss må du ha evne til å arbeide selvstendig og takle utfordringer innen et område i rask utvikling. Du vil inngå i en gruppe på seks personer som arbeider med måleteknikk, spesielt rettet mot rakett-, romfarts- og ammunisjonsteknologi. Gruppen innehar også spesialkompetanse innen høyhastighets foto- og videoteknologi.
Registrert : 21-05-2019 Søknadsfrist : 02-06-2019

Driftsoperatør vann og avløp 100% for VESTRE TOTEN KOMMUNE VANN/KLOAKK
VESTRE TOTEN KOMMUNE VANN/KLOAKK
Driftsoperatør vann og avløp 100% Fakta om stillingenVirksomhetens målsetting er å sørge for rent drikkevann til kommunens innbyggere og god miljøtilstand i kommunens vannforekomster. Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder vann, avløp og overvann. Kommunen vil de nærmeste årene ha spesielt fokus på å redusere lekkasjer fra vannledningsnettet og hindre inntrengning av fremmedvann på avløpsnettet. Tiltredelse/ varighetTiltredelse etter avtale.
Registrert : 20-05-2019 Søknadsfrist : 01-06-2019

Psykologspesialist/psykolog for SYKEHUSET INNLANDET HF
SYKEHUSET INNLANDET HF
Psykologspesialist/psykolog Enhet for korttidsbehandling er en del av avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling ( TSB) og tilbyr korttids døgnbehandling til kvinner og menn over 18 år med rusmiddellidelser og tillegg av psykiske plager og/ eller somatiske plager. Varighet på innleggelser vil variere etter pasientens behov. Når det gjelder behandling av psykiske lidelser har vi som TSB enhet kompetanse på å behandle milde til moderate psykiske plager.
Registrert : 20-05-2019 Søknadsfrist : 07-06-2019

Lærlingekoordinator 80 % fast stilling ved opplæringskontoret i Vestre Toten kommune for VESTRE TOTEN VOKSENOPPLÆRING
VESTRE TOTEN VOKSENOPPLÆRING
Lærlingekoordinator 80 % fast stilling ved opplæringskontoret i Vestre Toten kommune Fakta om stillingenI forbindelse med at Vestre Toten kommune øker antall lærlinger, opprettes kommunalt opplæringskontor fra og med 1. august 2019. Kontoret er plassert under tjenesteområde voksenopplæring med voksenopplæringssjefen som nærmeste overordnede. Kontoret er planlagt bemannet med en person i 80 % stilling. Det kan bli muligheter for utvidelse av stilling.
Registrert : 16-05-2019 Søknadsfrist : 05-06-2019

Stormberg Raufoss søker etter motivert butikkselger som brenner for salg og vil skape gode resultater for STORMBERG AS
STORMBERG AS
Stormberg Raufoss søker etter motivert butikkselger som brenner for salg og vil skape gode resultater Til vår Stormberg butikk på Raufoss søker vi etter en engasjert, ansvarsbevisst, humørfylt og frilufts interessert butikkselger. Dette er en midlertidig stilling på 10% som butikkselger. Muligheter for mer i perioder. Det må påregnes arbeidstid dag, kveld og i helger.
Registrert : 14-05-2019 Søknadsfrist : 28-05-2019

BPA for kvinne 57 år for VESTRE TOTEN KOMMUNE YTTERSKOGVEGEN
VESTRE TOTEN KOMMUNE YTTERSKOGVEGEN
BPA for kvinne 57 år Fakta om stillingenKvinne 57 år, fysisk funksjonshemmet, søker brukerstyrt personlig assistent. 12 timer pr. uke. Arbeidstid: 2 dager pr. uke fortrinnsvis på dagtid. Det kan bli aktuelt med jobb en og annen kveld eller helg etter avtale. For nærmere opplysninger, kontakt arbeidsleder på telefon 61 19 12 47 Tiltredelse/ varighetStillingen er ledig fra 15.06.19 ArbeidsoppgaverArbeidet består blandt annet i lettere husarbeid, hagearbeid, stell av klær, assistanse og transport til forskjellige gjøremål, som handling, møter etc., og til å lese post, dokumenter osv.
Registrert : 14-05-2019 Søknadsfrist : 03-06-2019