Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ledig stilling som tilsynsingeniør/byggesaksbehandler ledig for snarlig tiltredelse
Ringebu Kommune
Vi søker medarbeidere som har evne til å arbeide effektivt og er resultatorientert, både selvstendig og i samarbeid med andre. Vedkommende må ha minimum bachelorgrad innen relevant fagområde for stillingene, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

2 ledige stillinger som byggesaksbehandlere ledig for snarlig tiltredelse
Ringebu Kommune
Vi søker medarbeidere som har evne til å arbeide effektivt og er resultatorientert, både selvstendig og i samarbeid med andre. Vedkommende må ha minimum bachelorgrad innen relevant fagområde for stillingene, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Ledig stilling som avdelingsleder plan, byggesak, kart og oppmåling (PBKO)
Ringebu Kommune
Vi søker etter en engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og tydelig leder som evner å samarbeide og motivere ansatte. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Ledig stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern
Ringebu kommune
Ledig stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern Vi har en ledig 100% fast stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern. Stillingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu og skal ha fokus på å fremme helse og forebygge sykdom innenfor arbeidsområdet miljørettet helsevern.
Registrert : 18-05-2020 Søknadsfrist : 04-06-2020

Assisterende rektor Ringebu skole
Ringebu Skole
Ledig 100 % fast stilling som assisterende rektor ved Ringebu skole med tiltredelse 01.08.2020. Stillingen er todelt med ca. 50 % undervisning. Det stilles krav om godkjent lærerutdanning. Ringebu skole vil høsten 2020 ha ca. 110 elever. Skoleledelsen består av rektor, assisterende rektor og teamledere. Assisterende rektor deltar i plangruppa og er aktiv pådriver i forhold til skolens utviklingsarbeid. Øvrige arbeidsoppgaver: · Rektors stedfortreder · Timeplan · Vikarordning · Utviklingsarbeid
Registrert : 15-05-2020 Søknadsfrist : 29-05-2020

Salgkonsulent Landbruk til Bygger\`n Fåvang
E.A. Smith. Bygger´n Fåvang
Vi styrker vår satsning på mot landbruket og søker deg som har solid interesse for landbruk, operativt markedsarbeid, kundeservice og salg. Vi ønsker oss en sterk relasjonsbygger med mye driv, og det er viktig at du kan samarbeide godt med dine nærmeste kollegaer, og med øvrige nøkkelpersoner i konsernet. Stillingens natur krever at du er selvstendig, strukturert og nøyaktig. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 15-05-2020 Søknadsfrist : 31-05-2020

Ledig stilling som avdelingsleder for plan, byggesak, kart og oppmåling
Ringebu kommune
Ledig stilling som avdelingsleder plan, byggesak, kart og oppmåling (PBKO) Vi søker etter en engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og tydelig leder som evner å samarbeide og motivere ansatte. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon.
Registrert : 13-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Ledig stilling som tilsynsingeniør/byggesaksbehandler for snarlig tiltredelse
Ringebu kommune
Ringebu kommune opplever at byggeaktiviteten øker i mengde, og at det haster med å få ansatt en faglig sterk person som kan gjennomføre tilsyn på en strukturert måte. Tilsynsingeniøren/byggesaksbehandleren vil ha ansvaret for planlegging og gjennomføringen av tilsyn i byggeprosjekt rundt om i kommunen. Stillingens hovedarbeidsoppgaver vil være: Tilsyn i byggesakerBygge- og delesaksbehandlingInformasjon og veiledning til publikumSaksbehandling av øvrige saker etter behov Merk søknaden med saksnr: 20/2501
Registrert : 13-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Ringebu folkehøgskole - Kokk (midlertidig)
Innlandet fylkeskommune - Ringebu folkehøgskule
Beskrivelse Ringebu folkehøgskole har ledig 80 % midlertidig stilling som kokk fra 12. august 2020. Vi søker deg som liker å arbeide i små og store teamer arbeidsom og nøyaktigliker å arbeide med unge mennesker og kan se hvem som trenger en prat og et kakestykkeønsker elevkontakt i form av et valgfag Vi tilbyr
Registrert : 13-05-2020 Søknadsfrist : 02-06-2020

2 ledige stillinger innen byggesaksbehandling
Ringebu kommune
Stillingenes hovedarbeidsoppgaver vil være: Bygge- og delesaksbehandlingInformasjon og veiledning til publikumSaksbehandling av øvrige saker etter behov Merk søknaden med saksnr: 20/2502
Registrert : 13-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020