Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sommer-/ tilkallingsvikarer Helse og omsorg for GJØVIK KOMMUNE DAGTILBUD SØRBYEN
GJØVIK KOMMUNE DAGTILBUD SØRBYEN
Sommer-/ tilkallingsvikarer Helse og omsorg Sommer-/ tilkallingsvikarer til Helse og Omsorg i Gjøvik kommune: Sommervikarer/ tilkallingsvikarer i HO Forpleiningtjenesten 2019Sommer- / tilkallingsvikarer i HO Hjemmetjenesten 2019Sommer- / tilkallingsvikarer i HO Sykehjemstjenesten 2019Sommer- / tilkallingsvikarer i HO Tilrettelagte tjenester 2019Søknad sendes Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknad via vårt søkesystem ved å klikke på annonselenken. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 30-04-2019

Fagarbeider 100 % fast Gjøvik vannverk for Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Fagarbeider 100 % fast Gjøvik vannverk Gjøvik kommune har store og interessante arbeidsoppgaver på vann- og avløpssektoren. Kommunen har hovedplaner for vannforsyning, avløp og vannmiljø. Ny handlingsplan for å utvikle tjenestene våre videre mot år 2030 er snart klar! Vi søker DEG som vil være med å styrke laget vårt, som skal sikre innbyggere, næringsliv og nye generasjoner et rent og bærekraftig lokalmiljø.Tjenesteområdet Teknisk virksomhet, VAR-seksjonen har ansvaret for drift av vannverk, avløpsrenseanlegg, slambehandlingsanlegg, ledningsnett og påslipp til kommunalt nett fra næringsliv.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Musikkfolkehøgskolen søker en nøyaktig og effektiv økonomi-/regnskapsansvarlig for Viken folkehøgskole
Viken folkehøgskole
Musikkfolkehøgskolen søker en nøyaktig og effektiv økonomi-/regnskapsansvarlig Vi søker etter deg som er glad i tall, er strukturert og effektiv og som har erfaring fra regnskaps- og lønnsarbeid. Og som kan være bidragsyter for gode administrative rutiner i vår virksomhet. Størrelsen på økonomistillingen er i utgangspunktet ca 60% men kan vurderes øket etter ønsker og kvalifikasjoner.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Fagarbeider/ assistenter/ studenter div. faste st. (11,74 % - 27,46 %) Sørbyen oms.senter tilrettelagte tjenester for Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Fagarbeider/ assistenter/ studenter div. faste st. (11,74 % - 27,46 %) Sørbyen oms.senter tilrettelagte tjenester Beskrivelse av arbeidsstedetStillingen tilhører en avdeling som gir varierte tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser i ulike aldersgrupper. Stillingen er p.t knyttet til døgnbemannet botilbud. ArbeidsoppgaverGi praktisk bistand og opplæring, samt helsehjelp i hjemmet til personer med ulike behov for bistand i dagliglivets ferdigheter og gjøremål. Tjenesten er under utvikling og nytenkning og faglig tilnærming vil bli vektlagt.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Sykepleier 100 % fast st. Åslundmarka oms.senter hjemmetjenester for Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Sykepleier 100 % fast st. Åslundmarka oms.senter hjemmetjenester Beskrivelse av arbeidsstedetÅslundmarka Bo og servicesenter. Bokollektiv for personer med demens. Bokollektivene består av 4 enheter som hver inneholder 5,6 eller 7 leiligheter/rom tilknyttet et fellesareal. Beboerne er å regne som hjemmeboende og får enkeltvedtak på omsorgtjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie. Målretta miljøtiltak er en viktig del av hverdagen. Vi vektlegger den enkelte beboers mestringsevne og livskvalitet. Dag- og kveldsvakter med 3. hver helg.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Helsefagarbeider/ hjelpepleier 85 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenesten for GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPL HAUGTUN
GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPL HAUGTUN
Helsefagarbeider/ hjelpepleier 85 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenesten Beskrivelse av arbeidsstedetHjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter. Avdelingen består av 23,55 årsverk. Vi har lokaler i 1.etg. på Haugtun omsorgssenter. Haugtun omsorgssenter består også av to andre hjemmetjenesteavdelinger, tilrettelagte tjenester, ergo- og fysioterapitjenester, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, samt 4 sykehjemsavdelinger; bestående av blant annet lindrende enhet, rehabiliteringsenhet og KAD-plasser.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Miljøterapeut 100 % fast st. Biri oms.senter tilrettelagte tjenester for Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Miljøterapeut 100 % fast st. Biri oms.senter tilrettelagte tjenester Beskrivelse av arbeidsstedetBiri 2 er et samlokalisert bofellesskap med 9 egne boenheter. Målgruppen er personer med Psykiske lidelser og- eller rusproblemer. Bofellesskapet er heldøgnsbemannet. Turnus med hver 3. helg.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Helsefagarbeider/ Hjelpepleier 75 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenester for GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPL HAUGTUN
GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPL HAUGTUN
Helsefagarbeider/ Hjelpepleier 75 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenester Beskrivelse av arbeidsstedetHjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter. Avdelingen består av 23,55 årsverk. Vi har lokaler i 1.etg. på Haugtun omsorgssenter.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Spesialhjelpepleier 1 100 % fast st. Haugtun oms.senter sykehjem for GJØVIK KOMMUNE MILJØARBEID HAUGTUN
GJØVIK KOMMUNE MILJØARBEID HAUGTUN
Spesialhjelpepleier 1 100 % fast st. Haugtun oms.senter sykehjem Beskrivelse av arbeidsstedetRehabiliteringsenheten ligger på Haugtun Omsorgssenter i 3. etasje, på avdeling 3AB. Avdelingen består av to enheter; en lindrende enhet og en rehabiliteringsenhet. Rehabiliteringsenheten har 6 korttidsplasser og er en enhet for pasienter som har behov for rehabilitering. Enheten består av et tverrfaglig team av speialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere med og uten etterutdannelse, fysio- og ergoterapeut samt lege.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Helsefagarbeider x 2 i 60 % fast st. Åslundmarka oms.senter hjemmetjenesten for GJØVIK KOMMUNE BOLIGER RÅDYRVEGEN
GJØVIK KOMMUNE BOLIGER RÅDYRVEGEN
Helsefagarbeider x 2 i 60 % fast st. Åslundmarka oms.senter hjemmetjenesten Beskrivelse av arbeidsstedetÅslundmarka bo- og servicesenter har 70 leiligheter, samt diverse fellesarealer. Beboerne skal ha mulighet for å leve et selvstendig og aktivt liv. Åslundmarka bo- og servicesenter består av en hjemmetjenesteavdeling med bokollektiver for personer med demens og et dagsenter for personer med demens. En avdeling med tilrettelagte tjenester bestående av psykisk helsehjelp og miljøarbeid samt et bokollektiv.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019