Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Vi søker en lekende medarbeider i Diseth FUS barnehage for DISETH FUS BARNEHAGE AS
DISETH FUS BARNEHAGE AS
Vi søker en lekende medarbeider i Diseth FUS barnehage Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 25-07-2019

Spesialsykepleier 1 natt 62,5 % fast st. Haugtun oms.senter sykehjem for Tjenesteområde Helse og Omsorg - Gjøvik Kommune
Tjenesteområde Helse og Omsorg - Gjøvik Kommune
Spesialsykepleier 1 natt 62,5 % fast st. Haugtun oms.senter sykehjem Beskrivelse av arbeidsstedetBeskrivelse av arbeidssted Haugtun Omsorgssenter inneholder 4 sykehjemsavdelinger, heldøgnsbemannet omsorgsbolig og baser for både hjemmetjeneste og tilrettelagte tjenester. Nattstillingen befinner seg på avdeling 3 ved Haugtun Omsorgssenter, som igjen består av to avdelinger; 3AB og 3CD. 3AB består av 12 korttidsplasser med en lindrende enhet og en rehabiliteringsenhet.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 08-07-2019

Helsefagarbeider/ Hjelpepleier 62,8 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenesten for GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPL HAUGTUN
GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPL HAUGTUN
Helsefagarbeider/ Hjelpepleier 62,8 % fast st. Haugtun oms.senter hjemmetjenesten Beskrivelse av arbeidsstedetHjemmetjenesten Avd.6 er en av kommunens 10 hjemmetjensteavdelinger og er tilknyttet Haugtun Omsorgssenter. Vi har lokaler i 1. etg. på senteret sammen med Hjemmetjenesten Avd.7, tilrettelagte tjenester og ergo- og fysioterapitjenesten. Avdelingen gir hjemmetjenester som helsehjelp og praktisk bistand til hjemmeboende i og rundt bykjernen av Gjøvik. Brukerne av tjenesten bor hovedsakelig i egen privat bolig men vi har også noen omsorgsboliger i sona vår.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 08-07-2019

Arrangementskoordinator/ produsent/ konsulent 80 % fast st. Gjøvik Kultursenter for GJØVIK KULTURSENTER
GJØVIK KULTURSENTER
Arrangementskoordinator/ produsent/ konsulent 80 % fast st. Gjøvik Kultursenter Beskrivelse av arbeidsstedetGjøvik Kino & Scene er et regionalt kulturhus som er samlokalisert med Strand Hotell midt i Gjøvik sentrum. Etter åpningen i mars 2011 har det etablert seg som et aktivt kulturhus med stor spennvidde av programinnhold. Gjøvik Kultursenter er en samlebenevnelse for kommunale kulturarenaer langs Hunnselva. Kultursenteret profilerer og selger billetter til arrangementer på egne arenaer, men også arrangementer som skjer øvrige steder i regionen.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 15-07-2019

Vi trenger deg som assistent for Uloba SA
Uloba SA
Vi trenger deg som assistent Jeg søker en person som kan være med i assistent teamet mitt, fra august og i 1 år fremover. Jeg er en ung jente på snart 18 år som har CP og bruker rullestol, og jeg trenger litt praktisk hjelp i hverdagen, dette innebærer tilrettelegging i forhold til lekser, praktiske gjøremål i hjemmet samt matlaging. Jeg søker ung kvinnelig assistent på grunn av arbeidets art. Hovedsakelig ettermiddag og kveld, samt hjelp på morgenen ca. 2 -3 dager i uka. Mine hobbyer er sang og musikk, samt tid med venner.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 15-07-2019

Familieterapeut for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Familieterapeut Org. nr: 986955534 Stillingsident: 4100575283 Presentasjon av stillingen: Barne- og ungdomspsykiatriske døgnenheter består av: Enhet for akutt, utredning og behandling Sannerud, Kringsjåtunet behandlingsenhet Lillehammer og Enhet for barn og familie Gjøvik. Enhet for barn og familie er et tilbud til barn 6 ¿ 12 år som har psykiske vansker i et slikt omfang at det polikliniske tilbudet ikke strekker til. Tilbudet har 3 behandlingsplasser som er rettet mot det enkelte barnet og dens familie og 1 behandlingsplass for innleggelse av hele familien.
Registrert : 24-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019

TOPRO Bondelia barnehage søker barnehagelærer for TOPRO BONDELIA BARNEHAGE
TOPRO BONDELIA BARNEHAGE
TOPRO Bondelia barnehage søker barnehagelærer TOPRO Bondelia barnehage søker barnehagelærer i fast stilling fra 1. august. TOPRO Bondelia barnehage ligger i omgivelser sør i Gjøvik med utsikt over Mjøsa og skogen som nærmeste nabo. Dette gir gode muligheter for opplevelser, aktivitet og lek både ute og inne og gir barna mulighet for en fleksibel og spennende barnehagehverdag. Barnehagen har plass til 68 barn i alderen 0 -- 6 år.
Registrert : 24-06-2019 Søknadsfrist : 02-08-2019

Lønn-/regnskapsmedarbeider søkes for Hunter Douglas Norge AS
Hunter Douglas Norge AS
Lønn-/regnskapsmedarbeider søkes Er du ryddig og nøye? Har du erfaring fra lønn/ personal og regnskap? Da er du kanskje den vi ser etter. Vi søker en lønn-/og regnskapsmedarbeider i 80% stilling for snarlig tiltredelse.
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019

Spesialsykepleier 100 % fast st. Haugtun oms.senter sykehjem for Tjenesteområde Helse og Omsorg - Gjøvik Kommune
Tjenesteområde Helse og Omsorg - Gjøvik Kommune
Spesialsykepleier 100 % fast st. Haugtun oms.senter sykehjem Beskrivelse av arbeidsstedetAvdeling 3AB ligger på Haugtun Omsorgssenter i 3. etasje. Avdelingen består av to enheter; en lindrende enhet og en rehabiliteringsenhet. Enhetene har fast personale på begge enheter og fra august 2019 blir det en ledig spesialsykepleierstilling på rehabiliteringsenheten. Rehabiliteringsenheten har 6 korttidsplasser og er en enhet for pasienter som har behov for rehabilitering.
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 03-07-2019

Kundesentermedarbeider med hovedansvar for Finland for HUNTON FIBER AS
HUNTON FIBER AS
Kundesentermedarbeider med hovedansvar for Finland Hunton Fiber AS sitt kundesenter er på jakt etter en serviceinnstilt kollega som behersker finsk. Du vil få hovedansvaret for vårt finske marked, men vil også håndtere kundehenvendelser i Norge og andre land. Stillingen er plassert i et kundesenterteam som i dag består av 3 personer.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 26-07-2019