Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Spesialpedagog/faglærer
Steinerskolen Gjøvik-Toten
Vi søker spesialpedagog/faglærer i 100% stilling. Stillingen er et vikariat for skoleåret 22/23. Du må ha følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 31-12-2022

Psykologspesialist 100% fast stilling
DPS Gjøvik - Poliklinikk 3, Sykehuset Innlandet HF
Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, med ca. 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikkene på Gjøvik med 3 enheter, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 29-12-2022

Saksbehandlere
Vestre Innlandet tingrett
Om stillingenVi søker deg som har interesse for jus, og som har kunnskap til å bidra i det digitale utviklingsarbeidet som pågår i domstolen. Du bør være faglig dyktig, engasjert og ønske å bidra til et godt arbeidsmiljø.Domstolene er i en spennende endringsprosess både organisatorisk og som følge av økt digitalisering. Dette påvirker framtidige arbeidsprosesser i domstolen, og teknologi tas i bruk på nye områder.Allsidige saksbehandleroppgaver innenfor flere områder og sakstyper, herunder:
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Lege i spesialisering
ØNH-avdeling - Gjøvik
Ved ØNH-avd. på Gjøvik har vi ledig vikariat for lege i spesialisering, og vi håper at dette er en stilling for deg!Avdelingen har en stor poliklinisk virksomhet, 3 senger på kirurgisk sengepost, hørselssentral og stor operativ aktivitet. I tillegg er det egen søvnseksjon.Avd. har 5 overleger og 5 LIS-stillinger.Avdelingen har følgende ledig stilling:
Registrert : 01-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Kunne du tenke deg en spennende og fysisk jobb på byggeplass?
People Gjøvik
Flere av våre kunder har stadige behov for personell, og vi søker derfor etter flere medarbeidere (ringevikarer) til byggeplasstjeneste i Lillehammer, Gudbrandsdalen og omegn, èn til flere dager i uken.  Dersom du elsker lyden av byggeplasser, liker en fysisk og variert hverdag og ikke er redd for å få litt møkk på buksa, er dette jobben for deg!   Vi ønsker at du:
Registrert : 30-11-2022 Søknadsfrist : 14-12-2022

Gjøvik og Land barneverntjeneste
Gjøvik kommune Gjøvik og Land barnevern
Beskrivelse av arbeidsstedet:Gjøvik og Land barneverntjeneste har ledig 100% fast stilling som fagleder i avdeling for spesialiserte barnevernstiltak.Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Vi er organisert som en tjeneste i sektor oppvekst sammen med skole, barnehage, barn og familie. Tjenesten har kontorsted på Gjøvik og disponerer møteromslokaler i Nordre og Søndre Land kommuner. Tjenesten består i dag av ca 60 medarbeidere.
Registrert : 30-11-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Politibetjent 1/2/3 - 2 faste stillinger
Innlandet politidistrikt, GDE Vest-Seksjon etterforskning Gjøvik
I Innlandet politidistrikt er det ledig to faste stillinger som politibetjent 3/2/1. Stillingen er organisatorisk plassert ved Tjenesteenhet Gjøvik, seksjon etterforskning. Stedplassert Gjøvik politihus.
Registrert : 30-11-2022 Søknadsfrist : 14-12-2022

Psykolog/ 3 årig helse - og sosial faglig tilknyttet kriminalomsorgen
DPS GJØVIK, POLIKLINIKK GJØVIK 1, Sykehuset Innlandet HF
Vil du være med å forme en nyopprettet stilling tilknyttet kriminalomsorgen? Helseforetaket skal etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for innsatte. Dette skal sikre faste stedlige tjenester til faste tider innenfor begge fagområder i alle fengsler. Dette er et samarbeid mellom kommunene Gjøvik og Vestre Slidre, Sykehuset Innlandet, ved Gjøvik DPS og kriminalomsorgen. Stedlig spesialisthelsetjeneste skal bidra til at innsatte som har behov henvises til spesialisthelsetjenesten.
Registrert : 30-11-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Er du vår nye studentvert?
Sit Bomiljø
Vi i Sit Bomiljø jobber for økt trivsel i våre studentbyer. Vi ønsker å skape møteplasser og aktivitet for økt sosialisering blant våre beboere, og i den forbindelse utlyser vi nå 2 stillinger som studentvert i Gjøvik. Arbeidet vil foregå lokalt på våre 4 studentbyer. Vi ser etter deg som:
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Universitetslektor i bygg- og anleggsfag
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dette er NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 31-12-2022