Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Har du erfaring som revisor og er på jakt etter nye utfordringer? Vi søker nå etter engasjerte revisjonsmedarbeidere til våre kontorer på Gjøvik, Gran og Fagernes
Deloitte AS
Audit & Assurance er det største kompetanseområdet i Deloitte, der vi utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å hjelpe norske virksomheter med sin lovpålagte revisjon. Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilstede i store deler av landet. Vi søker nå etter engasjerte revisjonsmedarbeidere til våre kontorer på Gjøvik, Gran og Fagernes, og ønsker å høre fra deg som har 2-5 års erfaring fra regnskap og revisjon.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 19-02-2021

Psykologspesialist/psykolog
BUP Oppland, Poliklinikk Gjøvik
Org. nr: 983042090 Stillingsident: 4334583276 Presentasjon av stillingen: BUP Oppland er en poliklinisk avdeling med to enheter: BUP Gjøvik - med klinikker på Gjøvik, Valdres og Gran; og BUP Lillehammer - med klinikker på Lillehammer og på Otta. Poliklinikk Gran ligger i pendleravstand til Oslo og har god togforbindelse dit. Vi har tilsammen 80 stillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Oppland. Poliklinikken har opptaksområde Vestoppland og har 42 fagstillinger, hvorav 16 psykologstillinger. Alle disse stillingene er besatt.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 01-02-2021

Helsefagarbeider 70,10 % fast st. ved Haugtun oms.senter - avd. 2AB
Gjøvik kommune Sykehjemstjenester
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Sykepleier 66% fast stilling
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon rehabilitering, Solås
Org. nr: 976200683 Stillingsident: 4333987994 Presentasjon av stillingen: Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon hjerneskade, Gjøvik har 30 årsverk. Personalgruppa er bredt tverrfaglig sammensatt av leger, nevropsykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logopeder. Avdelingen har 13 sengeplasser, samt noe poliklinisk virksomhet. Aktuelle pasientgrupper er; hjerneslag, hodeskader og andre nevrologiske lidelser.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 27-01-2021

Sykepleier 20% fast helgestilling
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon rehabilitering, Solås
Org. nr: 976200683 Stillingsident: 4333994850 Presentasjon av stillingen: Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon hjerneskade, Gjøvik har 30 årsverk. Personalgruppa er bredt tverrfaglig sammensatt av leger, nevropsykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logopeder. Avdelingen har 13 sengeplasser, samt noe poliklinisk virksomhet. Aktuelle pasientgrupper er; hjerneslag, hodeskader og andre nevrologiske lidelser.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 24-01-2021

Sykepleier 1 100 % fast st.ved Haugtun oms.senter - avdeling 2AB
Gjøvik kommune Sykehjemstjenester
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Vi søker en kundeorientert og tydelig leder til vårt verksted på Gjøvik.
A-K maskiner AS
A-K maskiner AS avdeling Gjøvik har 14 ansatte og ønsker nå å styrke organisasjonen med en tydelig og kundeorientert leder av vårt verksted med syv dyktige mekanikere. Anlegget er et fullutrustet maskinsenter med solide fremtidsplaner og stor aktivitet. Vi holder til i flotte nye lokaler i et attraktivt landbruksområde.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 01-02-2021

Fastlegehjemmel ved Biri Helsesenter i Gjøvik (ASA 4310 pkt. 8.2)
Gjøvik kommune Helsetjenester
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse av arbeidsstedet: Ledig fastlegehjemmel i veldrevet gruppepraksis med 3 allmennleger, ledig fra 01.06.2021 med mulighet for tidligere oppstart hvis ønskelig. Biri legesenter er lokalisert i sentrum av Biri tettsted beliggende 20 km fra Gjøvik by, 2 km nord for Mjøsbrua. Tettstedet er et knutepunkt mellom mjøsbyene Lillehammer, Elverum, Hamar og Gjøvik.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 28-01-2021

Fagkonsulent/ prosjektleder 100 % midlertidig st. USHT Innlandet (Oppland)
Gjøvik kommune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland)
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 28-01-2021

Business Development Representative
CYBR
CYBR is a cybersecurity startup with global ambition, building a SaaS platform to disrupt the cybersecurity industry. We are growing quickly and are very committed to meeting our goals. We’re looking for someone who enjoys the dynamic and fast-paced elements of a start-up, where your creativity and expertise is greatly valued. With a growing demand for our SaaS platform in Norway, we are looking for a Business Development Representative to develop new business opportunities. About The Role
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 25-01-2021