Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fagdirektør/kommunikasjonssjef for Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oppland
Fagdirektør/kommunikasjonssjef Jobbnorge ID: 176458 Kommunikasjonssjef med Innlandet som arbeidsområdeVi søker etter kommunikasjonssjef som med høy faglighet og god samfunnsforståelse bidrar til at embetet bygger oppmerksomhet, omdømme og posisjon som samfunnsaktør i Innlandet. I tillegg til daglig operativt kommunikasjonsarbeid kreves det kunnskap om, og egenskaper til, strategi- og prosjektarbeid. God samfunns- og organisasjonsforståelse er viktig, og evner i å rådgi våre dyktige og kompetente fagfolk på mange felt er en forutsetning.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Rådgiver, koordinator. for Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oppland
Rådgiver, koordinator. Jobbnorge ID: 176518 Vi trenger en medarbeider som trives i en hektisk arbeidshverdagKoordinatoren/rådgiveren er del av arbeidet med å sikre god samhandling mellom embetsledelse, eksterne samarbeidsaktører og embetet for øvrig. Personen vi søker etter vil få ansvar for å koordinere og organisere møteplasser og daglige gjøremål, fortrinnsvis rundt fylkesmannen, assisterende fylkesmann og øvrig ledergruppe. Nye Fylkesmannen i Innlandet dekker et stort geografisk område.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Ambulant terapeut 2 x 100% for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Ambulant terapeut 2 x 100% Org. nr: 983042090 Stillingsident: 4132745406 Presentasjon av stillingen: BUP Lillehammer og Otta er en psykiatrisk poliklinikk med tilsammen 35 fagstillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Oppland. Poliklinikken server 13 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

Psykolog 100% fast for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Psykolog 100% fast Org. nr: 974632519 Stillingsident: 4129857022 Presentasjon av stillingen: BUP Lillehammer/Otta er en enhet med 36 stillinger fordelt på to poliklinikker -- en på Lillehammer og en på Otta. Vi server 13 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

Psykologspesialist for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Psykologspesialist Org. nr: 974632519 Stillingsident: 4132743309 Presentasjon av stillingen: BUP Lillehammer/Otta er en enhet med ca 35 fagstillinger fordelt på to poliklinikker -- en på Lillehammer og en på Otta. Vi server 13 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

En fleksibel deltidsjobb hvor du bygger på CV'n? for NORGES RØDE KORS HUMANITÆRE FOND
NORGES RØDE KORS HUMANITÆRE FOND
En fleksibel deltidsjobb hvor du bygger på CV'n? Skal vi jobbe sammen? Hvis du trenger en deltidsjobb som gir deg forutsigbarhet og gode kollegaer så er vi på vei. Trigges du av muligheten til å vise deg frem så er vi enda nærmere. Og hvis du ønsker en jobb som gir deg godt betalt og nye venner, så bør vi nok ta en prat. Jobben vi gjør redder liv og gjør hverdagen lettere for veldig mange. Vi verver faste månedlige givere dør til dør. Faste giveravtaler er en svært viktig inntektskilde for stadig flere organisasjoner. Vi har jobbet med dette i over ti år og driver landets største operajon.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 25-11-2019

Vi søker dyktig klasselærer ungdomstrinnet for Steinerskolen på Lillehammer
Steinerskolen på Lillehammer
Vi søker dyktig klasselærer ungdomstrinnet Vi søker dyktig klasselærere på ungdomstrinnet. vikar til stilling som klasselærer for 9./10. klasse. Stillingen er 100 % med tiltredelse 01.12.19 med varighet til 30.06.2020. Mulighet for lavere stillingsprosent er også av interesse. Vi søker også tilkallingsvikarer for barne- og ungdomstrinnet. Om stillingen Vi ønsker at du, sammen med oss, vil være med på å videreutvikle den flotte skolen vår. Dine hovedoppgaver vil være knyttet til stilling som klasselærer/kontaktlærer.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 08-11-2019

Vil du jobbe med internasjonal strategi i Oppland og Innlandet? for Oppland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Vil du jobbe med internasjonal strategi i Oppland og Innlandet? Regionalenheten har ledig stilling som rådgiver for internasjonalt arbeid med tiltredelse snarest. Om fagenhetenRegionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel. Enheten er organisert i tre team som ivaretar disse oppgavene. Fra 1. januar 2020 vil stillingen inngå i avdeling for næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune.
Registrert : 15-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Brukerstyrt personlig assistent for Lillehammer kommune
Lillehammer kommune
Brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistent søkes av kvinne på 45 år, bosatt på Lillehammer. Stillingen er på 3 timer per uke. Jeg bor i omsorgsbolig, er selvhjulpen i alt personlig stell men trenger assistanse til praktiske oppgaver.
Registrert : 15-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

Helgestillinger Hagesletta bofellesskap, Lillehammer kommune for HAGESLETTA BOFELLESSKAP
HAGESLETTA BOFELLESSKAP
Helgestillinger Hagesletta bofellesskap, Lillehammer kommune Org. nr: - Stillingsident: 4139118453 Presentasjon av stillingen: Hagesletta bofellesskap er et bofellesskap med heldøgnsomsorg for voksne mennesker med sammensatte behov. Vi gir veiledning, motivering og tilrettelegging i hverdagen etter strukturelle tiltak og planer. Boligen ligger sør i byen med god nærhet til offentlig transport. Vi søker etter nye og utviklingsorienterte kollegaer som vil delta i arbeidet med å utvikle bofellesskapet.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019