Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleierstudenter søkes til helgestillinger ved Kirurgiske sengeposter på Lillehammer
Kirurgiske sengepost 10A og 10B  , Sykehuset Innlandet HF
Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4191120863 Presentasjon av stillingen: Plan 10 består av Ortopedisk sengepost 10A og Gastrokirurgisk sengepost 10B, og ligger under Kirurgisk Avdeling på Lillehammer. Avdelingene tar i mot elektive og ø-hjelps pasienter der 10A har 16 senger med primærsykepleie, og 10B har 18 senger med team sykepleie. Vi har om lag 75 ansatte som jobber i et aktivt miljø i tett samarbeid med kirurger, helsesekretærer, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 02-03-2020

Rådgivere/seniorrådgivere - fagområde jordbruk
Fylkesmannen i Innlandet
Jobbnorge ID: 183219 2 faste stillinger Fylkesmannen i Innlandet, landets fremste jordbruksfylke, søker etter dere som har engasjement for jordbruk. En av stillingene skal styrke kapasiteten på forvaltningsoppgaver, den andre vil i tillegg være knyttet mot grønn omstilling og klima. Kvalifikasjonskrav Utdanningsnivå: Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse innen relevante fagområder. I tillegg ønsker vi at har du har
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

Vi søker dyktig helsefagarbeider
Skårsetlia bokollektiv, Lillehammer kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4194896046 Presentasjon av stillingen: Hjemmetjenesten sin visjon er "mestring hele livet", noe vi aktivt ønsker at alle jobber mot. Skårsetlia bokollektiv for personer med demens har ledig 87,3 % stilling. Ved eventuell ledighet før søknadsfrist utløp kan samme søkerbunke benyttes. Vi krever politiattest fra alle som skal jobbe i hjemmetjenesten.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 06-03-2020

Stendi AS søker ferievikarer og ekstravakter til våre tiltak i Innlandet
Stendi
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester. I den forbindelse er vi i behov av ferievikarer og ekstravakter til våre avdelinger innen virksomhetene psykiatri/utviklingshemming i Innlandet. Avdelingene varerier i størrelse og har brukere med ulike utfordringer. Avdelingen det primært søkes vikarer for, er lokalisert på Brøttum og Moelv, men det kan være aktuelt med andre boliger i vårt distrikt også.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Jurist - landbruk og miljø
Fylkesmannen i Innlandet
Jobbnorge ID: 183128 Fast stilling for jurist Fylkesmannen i Innlandet, landets fremste landbruksfylke, søker etter jurist med interesse for landbruk og miljøvern. Stillingen vil hovedsakelig bli tillagt oppgaver med saksbehandling etter jord- og konsesjonslov, men også annet relevant lovverk innenfor virksomhetsområdets fagansvar vil være aktuelt. Juridisk veiledning internt og av kommuner, er også tillagt stillingen.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 05-03-2020

Lege i spesialisering 2/3
Divisjon Gjøvik - Lillehammer, Medisinsk avdeling Lillehammer
Org. nr: - Stillingsident: 4189163621 Presentasjon av stillingen: Medisinsk avdeling Lillehammer har ledig stilling for - LEGE I SPESIALISERING 2/3 100% fast stilling fra mars 2020. Medisinsk avdeling er en generell medisinsk avdeling med ulike grenspesialist seksjoner. For tiden har avdelingen B-grenutdanning innen nyre, hjerte, gastro, infeksjon og geriatri. Avdelingen har egne poliklinikker for diabetes og hematologi. Hvis intern ansettelse, vil eventuelle ledige vikariater ansettes fra samme søkermasse.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Renholder
Katzo Drift As
Vi søker renholder fast stilling som er selvstendig, serviceinnstilt, flexibel,høyt arbeidsmoral motivert, ryddig , ordentlig , med førerkort, greit om du har erfaring men ikke nødvendig Arbeidstid fra kl06 til kl 11 og fra kl15:30 til kl20 Vi vil gi deg fast sted hvor du skal vasker Vi tilbyr God lønns, pensjons og forsikringsordninger
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Stallmedarbeider
Solbrå Gård Drift Ans
Vi søker nå stallmedarbeider til Solbrå Gård for å inngå i vaktordning for morgen- og kveldsvakter. Arbeidet går i hovedsak ut på daglig rutinearbeid på utegangen, som fôringer, møkking, tilsyn med hester, samt daglig vedlikehold og generelt holde orden på gården.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Spesialsykepleier/sykepleier
Hjemmetjenesten, Lillehammer kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4194893171 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 14-02-2020 Søknadsfrist : 06-03-2020

Avdelingssjef Kirurgisk avdeling, Lillehammer
Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik-Lillehammer
Org. nr: - Stillingsident: 4194594659 Presentasjon av stillingen: Avdelingssjef søkes til Kirurgisk avdeling Lillehammer. Kirurgisk avdeling Lillehammer behandler for tiden planlagte og øyeblikkelighjelp pasienter innen ortopedi, reumakirurgi og gastrokirurgi. Avdelingen har fokus på faglig utvikling og læringskultur og har ca. 26 000 pasientkontakter i året.
Registrert : 14-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020