Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vedlikeholder elektro
Hafslund
Vil du spille en avgjørende rolle i å drifte våre kraftverk? Hafslund Eco Vannkraft er et av Norges ledende energiselskaper og eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold. Vi drifter en produksjon på nærmere 21 TWh, som er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 26-03-2023

Kirkeverge 100% fast stilling
Lillehammer kirkelig fellesråd
Kirkeverge Lillehammer 100% stilling Lillehammer kirkelige fellesråd Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder?Da har vi i Lillehammer kirkelige fellesråd jobben for deg.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 21-04-2023

Sykepleier - med arbeid på natt 
Hjemmetjenesten, Lillehammer kommune
Hjemmesykepleien søker dyktige sykepleiere på natt.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 16-04-2023

Er du rå på å skape gode kundeopplevelser?
Entur AS - Kundekommunikasjon og service, Entur
Er du rå på å skape gode kundeopplevelser og ønsker å jobbe sammen med oss for å gi kundene våre de gode serviceopplevelsene, og sitter med kompetansen som trengs for å levere omnikanal service i toppsjiktet?
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Plan- og prosessleiar i Nasjonale turistvegar
Statens vegvesen
Om stillingaNasjonale turistvegar har behov for plan- og prosessleiarar som skal ha ansvaret for 3 til 5 av dei 18 Nasjonale turistvegane. Ein viktig del av jobben er å leia og delta aktivt i allsidige samarbeids- og planprosessar frå idefase til bygging og vidare oppfølging. Du skal og ta vare på og utvikla strekningane sine unike kvalitetar og verdi som attraktive besøksmål for norsk reiseliv. Dette føreset god kontakt med fagmiljø, kommunar, fylkeskommunar og andre aktørar.  
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Servicetekniker og ventilasjonsmontør
GK Norge
Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle og nye bygg. Uansett hvilken type bygg vi jobber med, finner vi løsninger med tanke på både dagens brukere og fremtidige generasjoner.  
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 16-04-2023

Har du lyst på nye utfordringer i et fremtidsrettet selskap? Da har vi en spennende mulighet for deg!
BDO AS
**KONTOR:**Hamar, Gjøvik og Lillehammer
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Vil du bidra til å forhindre og bekjempe økonomisk kriminalitet?
Sparebank 1
I SpareBank 1 Gudbrandsdal bygger vi vår virksomhet på verdiene nær, dyktig og fremtidsrettet. Vi jobber kontinuerlig for å gi våre kunder best mulig service. Som lokal og selvstendig bank tas alle beslutninger om bankens kunder lokalt i SpareBank 1 Gudbrandsdal. Vi ser på oss som gudbrandsdølenes egen bank og vi er opptatt av å bidra aktivt til utviklingen av dalen og Lillehammerregionen. Vi er på jakt etter de beste folkene, de kvikkeste hodene, de mest lærevillige og de med størst pågangsmot.
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 03-04-2023

Deltidsmedarbeider Norrøna Concept Store Lillehammer
Norrøna Retail
Norrøna søker etter en utadvendt og pålitelig medarbeider med genuin interesse for salg og gode kundeopplevelser til vår Norrøna Concept Store Lillehammer! Stillingen er en 20% fast deltidsstilling. Som selger i Norrønas butikker er det viktig for oss at du ser kundens behov og gir kunden en unik kundeopplevelse. Videre er det viktig at du er selvstendig, evner å se arbeidsoppgaver i travle og rolige perioder samt innehar en stor arbeidskapasitet. Sentrale arbeidsoppgaver:
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 15-04-2023

Sommervikar idrettspedagog
Skogli Helse Og Rehabiliteringssenter As
Ledig stilling - rehabilitering Ledig idrettspedagogstilling Korttidsvikariat Vi søker etter en idrettspedagog/fysioterapeut i korttidsvikariat og som en del av sommerferieavviklingen. På Skogli vil du jobbe med rehabilitering for ulike pasientgrupper, vi tilbyr rehabilitering for bl.a. revmatikere, personer med langvarig smerte, ortopedi, slag, hjerte og personer med sammensatt sykdomsbilde. Vikariatet er i tidsrommet 24.april -- 25.august, eller etter avtale Arbeidsoppgaver:
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 24-03-2023