Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Nestleder vikariat - Mester Grønn CC Gjøvik - 80% stilling
Mester Grønn AS
Som nestleder i en Mester Grønn-butikk har du en utfordrende og variert hverdag i et kreativt miljø. Hos oss får du en svært god mulighet til å utvikle deg som selger og leder. Hva innebærer stillingen: I Mester Grønn har vi fokus på butikkleder og nestleder som et team. Butikkleder har hovedansvaret for drift og resultater i butikken, men dere vil sammen ha ansvar for å gjennomføre markedsaktiviteter og følge opp driften i butikken i henhold til gjeldende konseptkrav.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Vil du lede en bedrift i positiv utvikling?
Bohus Gjøvik AS
Bohus Gjøvik søker etter Daglig leder Arbeidsoppgaver : Gjennom din kremmerånd, positive innstilling og motiverende lederstil, sørge for å skape et førsteklasses møbel- og interiørvarehus sammen med de øvrige, dyktige medarbeiderne Rekruttere, motivere og utvikle dine medarbeidere Totalansvar for varehusets økonomiske resultat, drift og utvikling Du:
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 17-08-2020

Inntil to stillinger som HR-spesialist (OR 2-4)
Cyberforsvarsstaben, Forsvaret
Org. nr: - Stillingsident: 4240267491 Presentasjon av stillingen: I Cyberforsvarsstaben er de ledig inntil to stillinger som HR-spesialist (OR 2-4). Personell med befalsutdanning kan søke, men må da påregne å også bli vurdert mot eventuelt andre ledige stillinger. Tjenestested er Jørstadmoen i Lillehammer kommune. Stillingene gir fast tilsetting på T-60 i løpet av første ansettelsesår, så fremt alle vilkår er oppfylt. Arbeidsoppgaver Rekruttering av personell til militære stillinger/utdanning
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 20-08-2020

Tilkallingsvikar for skule-/barnehageåret 2020-21
Vågå kommune
Det vil også frå hausten vere behov for vikarar ved korttidsfråvær i skulane og barnehagane. Dette gjeld både lærarar, barnehagelærarar og assistentar. Dei som ønskjer å stå som tilkallingsvikarar neste skule-/barnehageår må melde dette skriftleg (på nytt) via elektronisk søknadsskjema.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 15-08-2020

Miljøveileder 100 % prosjekt
Gjøvik kommune NAV Gjøvik
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse av arbeidsstedet NAV Gjøvik har ledig prosjektstilling i 100%. Prosjektperioden er 1 år med mulighet til forlengelse. Prosjektet gjennomføres med midler fra Fylkesmannen i Innlandet i nært samarbeide med Gjøvik Boligstiftelse som administrerer kommunale utleieboliger i Gjøvik kommune. Stillingen inngår i Drift- og Økonomiavdelingen ved NAV Gjøvik. Stillingskode: 6684 Arbeidsoppgaver
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Kompetanse, enhet for voksnes læring - Kontorfagarbeider
Innlandet fylkeskommune Karriere Oppland Gjøvkregionen
Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Enhet for voksnes læring har ledig fast stilling i 100 % som kontorfagarbeider /saksbehandler ved Karriere Oppland Gjøvikregionen. Enheten tilhører seksjon for Regional kompetanseutvikling. Om Karriere Oppland Gjøvik
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 18-08-2020

Er du driftig og er sulten på å lede vår butikk på Beitostølen?
Coop Øst SA
Coop Øst SA er Norges største samvirkelag med en budsjettert omsetning på 7.3 milliarder i 2020, ca. 2500 ansatte og 113 butikker i de 3 fylkene Viken, Oslo og Innlandet med hovedkontor i Nordre Follo. Coop har 6 kjedekonsepter; Coop Marked, Coop Prix, Coop Mega, EXTRA, Obs og Obs BYGG. Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne og baserer sin drift på delingsøkonomi og utbytte til alle medlemmer og deleiere. Coop er opptatt av bærekraft, og omtanke for mennesker, dyr og miljø blir stadig viktigere for oss.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 14-08-2020

Vernepleier/miljøterapeut - 100 % fast stilling. Meieritunet.
Østre Toten kommune Helse, omsorg og velferd
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Arbeidssted: Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Kommunen har høye ambisjoner på områder som folkehelse, barn og unge, integrering og boligpolitikk, og ønsker å utvikle lokalsamfunnet rundt verdier som samvirke og fellesskap. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 25-08-2020

Vi søker tilkallingshjelp til vår butikk på Lillehammer
Thansen As Avd Lillehammer
Vi søker tilkallingshjelp med godt humør og positiv innstilling til vår avdeling på Lillehammer for snarlig tiltredelse. Du er positiv, blid og samarbeider godt. Du møter kundene med et smil og du brenner for god kundeservice. Det vil bli gitt grundig opplæring, slik at du kan gi våre kunder den beste servicen. Erfaring/interesse innenfor bil, MC og/eller sykkel vil være å foretrekke. Dine arbeidsoppgaver vil være allsidige. I tillegg til å betjene kunder, er det oppgaver som utpakking av varer, vareoppfylling, rydding og å finne frem kundebestillinger.
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 23-08-2020

Veiledere
Hadeland, NAV
NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. NAV jobber for at flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.NAV Hadeland betjener innbyggere og arbeidsgivere i Gran og Lunner kommuner. Det er ca. 55 ansatte, og kontoret befinner seg i Gran sentrum.Ved NAV Hadeland er det nå ledig en fast stilling og et års vikariat (statlige stillinger) som veiledere i 100% stilling. Oppstart snarest mulig.Vi søker etter engasjerte medarbeidere som ønsker å jobbe med oppfølging av mennesker.
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 17-08-2020