Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vi søker montør / servicetekniker i Innlandet
Scandic Markiser AS
Vi søker en engasjert og strukturert montør/servicetekniker. Vi ønsker at du er bosatt i Innlandet. Vi søker deg som: · Har erfaring innen bygg / industri · Erfaring fra bransjen er en fordel, men ikke et krav · Stå på vilje og løsningsorientert · Er strukturert, punktlig og pålitelig · Snakker og forstår Norsk · God kommunikasjonsevne · Tar ansvar og er resultatorientert · Har teknisk forståelse og interesse · Har minimum førerkort klasse B, fordel med BE
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Produksjonsmedarbeider
Q-Meieriene AS
Q-Meieriene er en av de raskest voksende og mest innovative bedriftene innen norsk dagligvare. På Q-Meieriene avd. Gausdal produseres både melk og rømme, samt nye innovasjoner som yoghurt og Skyr på pose. Vi har nå ledig midlertidig 100% stilling med varighet til 31.08.23.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023

Vedlikeholder elektro
Hafslund
Vil du spille en avgjørende rolle i å drifte våre kraftverk? Hafslund Eco Vannkraft er et av Norges ledende energiselskaper og eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold. Vi drifter en produksjon på nærmere 21 TWh, som er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 26-03-2023

Kirkeverge 100% fast stilling
Lillehammer kirkelig fellesråd
Kirkeverge Lillehammer 100% stilling Lillehammer kirkelige fellesråd Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder?Da har vi i Lillehammer kirkelige fellesråd jobben for deg.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 21-04-2023

Er du vår nye flyktningkoordinator?
Lom Kommune
Lom kommune ynskjer å styrke flyktningtenesta, og laget rundt flyktningane, med ein leiande koordinator i 100% stilling. Har du eit brennande engasjement for inkludering av flyktningar? Er du løysingsorientert med evner til å sjå eit menneske sine ressursar og moglegheiter? Da kan du vere personen vi leiter etter! Vi søkjer ein fagleg dyktig og engasjert medarbeidar som vil drive arbeidet med busetting, etablering, kvalifisering og inkludering av flyktningar i kommunen vår.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Sommerjobb Eiendomsavdelingen i Gran kommune.
Gran kommune Eiendom drift
Eiendomsavdelingen har blant annet ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendoms- og bygningsmasse (skoler, barnehager, sykehjem, boliger, kulturbygg, rådhus m.m.).Om stillingenDet søkes etter flere personer/skoleelever til forefallende arbeid i 100 % midlertidge stillinger.Arbeidsperioden vil være fra uke 26 til uke 35.Dine oppgaver vil væremaling/beisingannet forefallende arbeid Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 24-04-2023

Sykepleier - med arbeid på natt 
Hjemmetjenesten, Lillehammer kommune
Hjemmesykepleien søker dyktige sykepleiere på natt.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 16-04-2023

Montessoripedagog/lærer eller Montessoriassistent/assistent
Toten Montessoriskole
Vi søker deg som ønsker å være med på å utvikle et inkluderende læringsmiljø basert på Montessoripedagogikk der elevene arbeider i aldersblandede grupper. Toten Montessoriskole er en privat barneskole i Østre Toten med 20 elever og 6 ansatte. Du trives med å arbeide både med enkeltelever, elever i små aldersblandede grupper og elever med særskilte behov. Vi bruker mye konkretiseringsmateriell i undervisningen som et hjelpemiddel for å oppnå læringsmålene. Vi trenger deg med på laget for å nå våre ambisjoner for elevenes læring og utvikling
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 14-04-2023

Rektor ved Hadeland kulturskole
Gran kommune Kultur
Hadeland kulturskole ble etablert i 1993 og har egne lokaler i Gran sentrum. Det er kort gangavstand til Gran stasjon, Gjøvikbanen.  Reisetid med tog fra Oslo S er ca. 70 minutter og fra Gjøvik ca. 50 minutter.Kulturskolen ligger under tjenesteområdet Kultur og samfunn og rapporterer til kultursjefen. Kulturskolen er et interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran kommuner.  Undervisningen foregår i kulturskolens egne lokaler og andre lokaler i begge kommuner.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Ledig stilling som vernepleiar/pedagog til vaksenopplæringa i Vang
Vang Kommune
Vang kommune har frå 01.08.23 ledig 66 % stilling ved vaksenopplæringa i Vang. Stillinga vil bestå av undervisning for vaksne etter opplæringslova § 4A.2. Vaksenopplæringa tilbyr opplæring med fokus på mellom anna lesing og skriving, matematikk, fysisk aktivitet og grov- og finmotoriske øvelsar. Me søkjer etter ein spesialpedagog, vernepleiar eller lærar og etterspør særskild kompetanse innan spesialpedagogikk. Undervisninga er fordelt på ein pedagog og ein assistent fortrinnsvis måndagar og onsdagar.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 23-04-2023