Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleierstudenter søkes til helgestillinger ved Kirurgiske sengeposter på Lillehammer
Kirurgiske sengepost 10A og 10B  , Sykehuset Innlandet HF
Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4191120863 Presentasjon av stillingen: Plan 10 består av Ortopedisk sengepost 10A og Gastrokirurgisk sengepost 10B, og ligger under Kirurgisk Avdeling på Lillehammer. Avdelingene tar i mot elektive og ø-hjelps pasienter der 10A har 16 senger med primærsykepleie, og 10B har 18 senger med team sykepleie. Vi har om lag 75 ansatte som jobber i et aktivt miljø i tett samarbeid med kirurger, helsesekretærer, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 02-03-2020

100 % pedagogisk leder
Østby Gårdsbarnehage Da
Vi søker en pedagogisk leder fra 1.juni 2020 Vi søker deg som er positiv, engasjert, stabil, glad i all slags vær og som er genuint opptatt av barn, dyr og friluftsliv. Du må være selvstendig, kunne ta avgjørelser og er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker en medarbeider som er tilstede for barna og som klarer å se hvert enkeltbarn.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

100% fast stilling som psykolog i Lesja og Dovre kommuner
Dovre Kommune Administrasjonsavdeling
I Lesja og Dovre kommuner er det ledig fast stilling som psykolog. Psykolog, fast 100 % stilling med mulighet for snarlig tiltredelse Stillingen er fordelt med 60 % i Dovre og 40 % i Lesja og organisert i helse- og rehabiliteringsavdelingen i begge kommunene. Vertskommunesamarbeid med en arbeidsgiver vurderes. Arbeidsoppgaver · Helsefremmende arbeid: Delta i utviklingsarbeid for å bidra til gode leve- og oppvekstsvilkår for barn og unge
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 29-03-2020

Nammo is looking for an experienced and team-oriented Treasury Manager to join the Nammo Group finance department.
Nammo
Nammo AS is looking for an experienced and team-oriented Treasury Manager to join the Nammo Group finance department. Nammo Group has a centralized treasury function and as a Treasury Manager, you will play an important role in enabling us to achieve our ambitions for Treasury and Finance. The Treasury Manager will report to the CFO. We are looking for you who have experience with larger international companies. You are accurate, structured and put in an extra effort when needed. You are characterized by being curious, interested in continuous improvement and digital solutions.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Læreplass i Dovre kommune
Dovre Kommune Administrasjonsavdeling
Idyllisk plassert, mellom noen av Norges mest spektakulære nasjonalparker, finner du Dovre kommune. Vi er en fjellbygd med utallige muligheter for friluftslivsinteresserte, og er i umiddelbar nærhet til eksotiske naturopplevelser få andre bygder kan skilte med. Dombås er handelssentrum og sentralt knutepunkt. Fra Dombås togstasjon kan du reise klimavennlig med Dovrebanen til både Oslo og Trondheim og med Raumabanen til Åndalsnes.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Sjukepleiar, vik i 100% st, Lesja legekontor
Lesja kommune (helse/rehabilitering, Lesja legekontor)
Vikariatet varer i eitt år frå 01.06.20. Det er dagarbeidstid (kl 08:00-15:30, mån-fre). Lesja legekontor har to fastlegeheimlar og LIS-lege (turnuslege), kreftsjukepleiar, sjukepleiar og helsesekretærar. Det er tett samarbeid med legane og dei andre helsetenestene. Arbeidsoppgåver: · Ansvar for laboratorium og skadestue · Løpande kontakt med pasientar/publikum · Assistere legane når det er behov Vi ønsker søkjarar som: · er utdanna sjukepleiar og har norsk autorisasjon
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 18-03-2020

Ferievikarer 2020
RNV ENHET FOR GRAVIDE, Sykehuset Innlandet HF
Org. nr: 974632624 Stillingsident: 4196724413 Presentasjon av stillingen: Avdeling for TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) består av 5 enheter fordelt i Innlandet med virksomhet fordelt på Sanderud og Reinsvoll. Avdeling for TSB har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende lovkrav.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Horisont Miljøspark IKS søker sommervikarer
Horisont Miljøpark IKS
I forbindelse med driften av Horisont sine miljøstasjoner, søker vi etter sommervikarer. Vi søker også etter en sommervikar til vår resepsjon / kundesenter. Vi søker etter sommervikarer som:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Rådgivere/seniorrådgivere - fagområde jordbruk
Fylkesmannen i Innlandet
Jobbnorge ID: 183219 2 faste stillinger Fylkesmannen i Innlandet, landets fremste jordbruksfylke, søker etter dere som har engasjement for jordbruk. En av stillingene skal styrke kapasiteten på forvaltningsoppgaver, den andre vil i tillegg være knyttet mot grønn omstilling og klima. Kvalifikasjonskrav Utdanningsnivå: Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse innen relevante fagområder. I tillegg ønsker vi at har du har
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

Vi søker dyktig helsefagarbeider
Skårsetlia bokollektiv, Lillehammer kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4194896046 Presentasjon av stillingen: Hjemmetjenesten sin visjon er "mestring hele livet", noe vi aktivt ønsker at alle jobber mot. Skårsetlia bokollektiv for personer med demens har ledig 87,3 % stilling. Ved eventuell ledighet før søknadsfrist utløp kan samme søkerbunke benyttes. Vi krever politiattest fra alle som skal jobbe i hjemmetjenesten.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 06-03-2020