Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Stangeskolen søker tilkallingsvikarer!
Stange kommune
Org. nr: 970169717 Stillingsident: 4442605699 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 31-12-2021

Kokk m/fagbrev/assistent
Avdeling for matforsyning Sanderud
Org. nr: 974631792 Stillingsident: 4442561094 Presentasjon av stillingen: Avdelingen har ca. 160 årsverk fordelt på geografiske lokasjoner - Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Tynset, Sanderud og Reinsvoll samt noen distriktpsykiatriske sentre (DPS). Avdelingen drifter produksjonskjøkken, lokale seksjonskjøkken, postkjøkken og kantiner som leverer alle måltider til pasienter og ansatte.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 03-11-2021

Julehjelp til Mester Grønn Vikasenteret
Mester Grønn Vikasenteret
Perioden fra november og ut desember er den travleste tiden i året hos Mester Grønn. I denne perioden trenger vi ekstra hjelp. Arbeidsoppgaver: Salg og kundeservice Kvalitetskontroll og stell av planter og blomster Varemottak Påfylling av varer
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 25-10-2021

Erfaren arealplanlegger søkes !
Plan, bygg- og oppmåling, Stange kommune
Staten er i ferd med å gjøre historiske investeringer i infrastruktur gjennom Stange kommune. Dette gir muligheter og forpliktelser. I en slik situasjon opplever kommunen økt aktivitet og behov for å oppdatere sitt plangrunnlag. Stange kommune er i gang med oppstarten av rullering for kommuneplanens arealdel, samt samfunnsdel. FNs bærekraftsmål med hovedknaggene nyskaping, klima og miljø samt by- og tettstedsutvikling skal implementeres i kommunens planverk. Stange kommune arbeider med stedsutvikling og fortetting med kvalitet i kommunens tettsteder gjennom områdeplaner.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 07-11-2021

Er du vår nye engasjerte tallknuser?
Økonomiavdeling, Stange kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4442455689 Presentasjon av stillingen: Stange kommune har en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Driftsbudsjettet er på ca. 1,7 mrd. kroner, og vedtatte investeringer er på om lag 300 millioner kroner. Økonomiavdelingen består av 19 medarbeidere fordelt på regnskap, budsjett, lønn, innfordring og innkjøp. Økonomirådgivning hos oss er sentralisert, og ved å jobbe hos oss vil du kunne få innsikt i kommunens mangfoldige tjenesteproduksjon. Økonomiavdelingens kjerneverdier er: Åpenhet, ro og harmoni, artig og nysgjerrig.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 21-11-2021

Spennende vikariat for helsefagarbeider!
Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter, Stange kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4437652417 Presentasjon av stillingen: Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter er et kommunalt senter i Stange kommune som gir ulike tilbud på dagtid innenfor områdene arbeid, aktivitet og opplæring. Senteret gir primært tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Førskole- og grunnskolebarn både fra Stange og andre kommuner får også tilbud her. I tillegg har vi en forsterket avdeling i grunn- og videregående skole. Vi organiserer også kommunens logopedtjeneste.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 31-10-2021

Psykolog (spesialist)/spesialsykepleier 1 x100% fast og 1x 100% vikariat
DPS Elverum - Hamar, Psykosepoliklinikken
Org. nr: 911553139 Stillingsident: 4439037070 Presentasjon av stillingen: Vi har nå ledig stillinger for psykolog(spesialist) og/eller spesialsykepleier i vår psykosepoliklinikk. 1x100% fast og 1x100% vikariat m/varighet 1 år fra oppstart. Fast stilling er i utgangspunkt tiltenkt psykolog. Realkompetanse for målgruppen vil dog bli tillagt stor vekt, så spesialsykepleiere oppfordres også til å søke.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 26-10-2021

Stolt helsefagarbeider som ønsker å jobbe innen eldreomsorg?
Stange helse- og omsorgssenter, Stange kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4440663078 Presentasjon av stillingen: Stange helse og omsorgssenter er en av Stange kommunes største virksomheter med totalt 104 institusjonsplasser og 10 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Helse og omsorgssenteret har fem avdelinger fordelt på somatiske langtidsplasser og skjermede plasser for personer med demens. Vi har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg. Vi er stolte av å være et spennende fagmiljø i vekst. Presiser i søknaden din hvilke av stillingene som er aktuelle for deg.
Registrert : 18-10-2021 Søknadsfrist : 28-10-2021

Sykepleier med fokus på hverdagsmestring?
Helsetjenester i hjemmet, Stange kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4438336223 Presentasjon av stillingen: To av våre dyktige sykepleiere har søkt nye utfordringer og vi ser derfor etter deres erstattere. Vi har to 100 % stillinger ledig i helsetjenester i hjemmet, med arbeid for tiden på sone 4.
Registrert : 18-10-2021 Søknadsfrist : 31-10-2021

Rådgiver helse og mestring søkes!
Stange kommune
Org. nr: 970169717 Stillingsident: 4437653966 Presentasjon av stillingen: Kommunalsjef for helse og mestring søker en engasjert og strukturert rådgiver som vil være med å forme framtidig helse og mestring i Stange kommune. Stillingen er organisert i stab sammen med ytterligere en rådgiver, konsulent velferdsteknologi og systemansvarlige for GAT og Gerica. Funksjonen som rådgiver for helse og mestring retter seg mot rådgivning til kommunalsjef for helse og mestring og virksomhetene på området knyttet til drifts-, utviklings- og kvalitetssikringsoppgaver.
Registrert : 18-10-2021 Søknadsfrist : 07-11-2021