Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Er du autorisert sykepleier/vernepleier og ønsker å bidra inn i et spennende fagfelt som er i stadig utvikling? Da vil vi gjerne at du søker som hvilende nattevakt hos oss på Veslelien!
Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Kontorsjef
Ringsaker kommune Rådmannen
Org.nr.: Stillingsident: 578090528 Presentasjon av stillingen : Ved rådmannskontoret er det ledig 100 % stilling som kontorsjef. Stillingens hovedarbeidsoppgaver er blant annet overordnet ansvar for kommunens innbyggerservice, journal- og arkivtjeneste og sekretariatsfunksjonen. I tillegg kommer rådgivning og saksbehandling innenfor en rekke områder. Kontorsjefen er underlagt assisterende rådmann.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 14-05-2021

Controller
Ringsaker kommune Økonomiseksjonen
Org.nr.: Stillingsident: 850347164 Presentasjon av stillingen : Ved økonomiseksjonen er det ledig en spennende stilling som controller med varierte og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø med gode kollegaer. Økonomiseksjonen er en del av rådmannens stab og består for tiden av 18,5 årsverk med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, lønn og innkjøp. En sentral oppgave for seksjonen er å yte støtte til kommunens 48 enhetsledere i forhold til nevnte oppgaver, samt bistå rådmannen i helhetlig styring og utvikling av kommunen.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 14-05-2021

Vernepleier 100 % vikariat
Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester
Org.nr.: Stillingsident: 315145433 Presentasjon av stillingen : 100 % vikariat for vernepleier i Byporten bofellesskap Stillingen består av vanlig turnusarbeid på ukedager og 12,5 timers vakter hver 3. helg Stillingen er ledig fra dags dato og til april 2022 Arbeidsoppgaver:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Undervisningsstilling, 100 % fast
Ringsaker kommune Kirkekretsen skole
Org.nr.: Stillingsident: 922903322 Presentasjon av stillingen :
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Vernepleier
Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester
Org.nr.: Stillingsident: 740590613 Presentasjon av stillingen : Vi har ledig 100% fast stilling som autorisert vernepleier på Penningrud bofellesskap på Stavsjø med snarlig tiltredelse. Stillingen er i turnus med langvakter hver fjerde helg. Vi søker deg som har interesse for og har lyst til å jobbe med mennesker med sammensatte behov, og som samtidig ønsker å bidra til et bredt og godt fagmiljø. Arbeidsoppgaver: Inneha fagansvar for tjenestemottakere og lede arbeidsgruppen rundt den enkelte tjenestemottaker.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 06-05-2021

Satema søker prosjektingeniør reservekraft
Satema Moelv AS
På Satema sine vegne søker Christiania Personell Hamar en erfaren prosjektingeniør til deres reservekraft avdeling.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 04-06-2021

Sykepleier/vernepleier, fast hvilende nattvakt
Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien
Org.nr.:944 384 448 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Distriktsleder Brumunddal
Ringsaker kommune Teknisk drift
Org.nr.: Stillingsident: 141417151 Presentasjon av stillingen : Det er ledig 100 % fast stilling som distriktsleder med ansvar innenfor drift og vedlikehold av kommunens veg, vann og avløpsledninger. Stillingen rapporterer til driftsleder for veg og ledninger.
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 13-05-2021

Sommerskolen Ringsaker 2021
Ringsaker kommune Skole- og barnehageseksjonen
Org.nr.: Stillingsident: 820260373 Presentasjon av stillingen : Ønsker du å jobbe med barn og unge på Sommerskolen i Ringsaker kommune? Vi trenger deg til sommerens viktigste prosjekt. Sommerskolen Ringsaker
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021