Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vi trenger vikarer!
Sirkula IKS
Vi trenger flere vikarer i våre driftsavdelinger: Maskinfører på avfallsanlegg og deponi, HeggvinDriftsoperatør på avfallsanlegg og deponi, HeggvinDriftsoperatører ved våre gjenvinningstasjonerRenovatører
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 02-04-2020

Enhet for hjemmetjenester, Brumunddal - Sykepleier, 3 x 100 % vikariat
Ringsaker kommune
Enhet for hjemmetjenester har ansvar for alle hjemmebaserte tjenester i Ringsaker kommune. Hjemmetjenesten har baser i Brumunddal, Moelv og på Nes. Enhet for hjemmetjenester yter helsetjenester til innbyggere i alle aldre. Tjenesten kan omfatte både behandling av helseproblemer og opplæring/veiledning som kan bidra til å fremme egen helse. Hjemmesykepleie kan gis til alle tider av døgnet, avhengig av behov. Vi søker 3 x 100 % vikariat som sykepleier - varighet 1 år
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 13-03-2020

Enhet hjemmetjenester, Moelv - Sykepleier 2 x 80 % fast
Ringsaker kommune
Enhet for hjemmetjenester Hjemmetjenesten Ringsaker avdeling Moelv har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Moelv-området. Hjemmetjenesten har base på Moelv sykehjem. Hjemmetjenesten har fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. Vi har fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er en viktig ressurs for å lykkes med dette.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

Enhet hjemmetjenester, Moelv - Sykepleier 100 % fast
Ringsaker kommune
Enhet hjemmetjenester Hjemmetjenesten Ringsaker avdeling Moelv har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Moelv-området. Hjemmetjenesten har base på Moelv sykehjem. Hjemmetjenesten har fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. Vi har fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er en viktig ressurs for å lykkes med dette.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

NAV Ringsaker - Leder
Ringsaker kommune
Vi søker Ringsaker kommune og NAV Innlandet har ledig fast stilling som leder (virksomhetsleder) for NAV Ringsaker. Stillingen er ledig fra 1. august 2020. NAV Ringsaker NAV Ringsaker ble etablert i mai 2009 og har 62 årsverk, hvorav 34,35 er kommunale og 27,7 er statlige årsverk. Kontoret har 3 avdelinger; Jobb- og veiledningssenteret, Statlig oppfølgingsavdeling og Sosiale Tjenester som er den kommunale oppfølgingsavdelingen.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

KMS Ringsaker, avd. spes. tjenester - Sykepleier, vikariater
Ringsaker kommune
Kommunalmedisinsk senter Ringsaker (KMS) har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i Ringsaker kommune. Enheten gir behandlingstilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold. Enheten har 60 sengeplasser som gir tilbud innen akutte døgnplasser, rehabilitering, palliativ pleie, og korttidsplasser. I tillegg har KMS en avdeling som tilbyr lærings- og mestringstrening bestående av fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, hjelpemidler og kreftkoordinator.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

Kokk
City Meet & Eat As
Vårt kjøkkenteam trenger flere kokker. Være med å inspirere vårt team. Videreutvikle vår meny sammen med vår kjøkkensjef og kokker. Er du den rette for oss? Vi søker etter en kokk med stor lidenskap for yrket, og en som ønsker å være med oss å videreutvikle vår meny å vårt kjøkken. Vi har et godt arbeidsmiljø og et fint team i dag. Vi søker en som takler høyt tempo. Jobber godt i team, å selvstendig. Du må like å jobbe tett med gjestene, da alle våre kokker er mye i restauranten.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

HR-sjef
Ringsaker kommune
HR-seksjonen i Ringsaker kommune består av til sammen 8 årsverk, fordelt på HR-sjef, forhandlingsleder, HR-rådgivere-/konsulent, HMS-rådgivere og lærlingeansvarlig. HR-seksjonen er en stabsenhet ved rådmannskontoret og leverer tjenester til hele kommuneorganisasjonen. HR-sjefen rapporterer til rådmannen.
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 11-03-2020

HMS og kvalitetsrådgiver region Øst
Ragn-Sells region Øst
Er du god på å motivere andre, har stor faglig interesse og et godt blikk for mulige forbedringer? Vi søker en HMSK-rådgiver som er løsningsorientert, kommuniserer godt og evner å samarbeide på tvers av organisasjonen. Stillingen skal påse at helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er i kontinuerlig forbedring hos oss. Vår nye rådgiver vil få fagansvar for utvikling av enkelte fagområder innenfor HMSK. Du vil inngå i vårt HMSK team og jobbe med faglige utfordrende oppgaver på både overordnede og operative områder.
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

McDonald's Brumunddal søker serviceinnstilte og pliktoppfyllende medarbeidere
Mcdonalds Norge AS
McDonald's kan vi tilby deg en hektisk hverdag med mange nye utfordringer. Hos oss er ingen dager like og vi prøver til enhver tid å overgå gjestenes forventninger. Arbeidsoppgavene består av kundebehandling, matlaging og vasking/rydding av lokaler. For å overgå gjestenes forventninger legger vi stort fokus på vennlig og rask servering, at vi respekterer og verdsetter hver enkelt gjest og at vi skaper gode opplevelser for kunder og hverandre
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 29-02-2020