Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
KIWI Stavsjø søker etter butikkmedarbeider deltid 32 %, hovedsakelig kveld og helg
KIWI Stavsjø
Bli en del av det grønne vinnerlaget! I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og «stå-på-vilje»? Da må du lese videre.  Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 05-01-2023

Simenstua, Furnes og Kylstad barnehage har behov for
Ringsaker kommune Simenstua, Furnes og Kylstad barnehage
Simenstua, Furnes og Kylstad barnehage er på jakt etter gode vikarer som kan stille opp på kort varsel - søknader blir behandlet fortløpende.Barnehagene har fokus på språk, sosial kompetanse, lek, flerkulturelt mangfold og foreldresamarbeid. For vikar som barneveileder kreves ingen formell utdannelse, men tidligere erfaring og personlig egnethet vektlegges. Dette er jobben for deg som er leken, engasjert og omsorgsfull. Du bør trives med mange baller i luften, høyt tempo og som trives med en variert hverdag. Arbeidsoppgaver: 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-01-2023

Prosjektleder
Organisasjonsutviklingsprogrammet, Sykehuset Innlandet HF
Vil du være med å videreutvikle og utforme Sykehuset Innlandet til beste for pasienter og medarbeidere?For å dekke fremtidens behov for spesialisthelsetjenester står Sykehuset Innlandet HF foran store endringsprosesser i årene som kommer. Demografisk utvikling, teknologisk utvikling og medisinskfaglig utvikling er noen av driverne for de kommende endringene. Sykehuset Innlandet har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal fasilitere kommende endringsprosesser i foretaket.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Gårdsarbeider
GREFSHEIM GÅRD
Vi søker etter en effektiv, dyktig og selvgående person som gårdsarbeider på Grefsheim Gård. Hovedoppgavene i onnetiden er jordbearbeiding, hovedsakelig med traktor. Grefsheim er en storgård ved Mjøsa med mye bygningsmasse og ca 1300 mål dyrket mark (bygg og hvete). Vi søker en person som er ansvarsfull, pålitelig, selvgående og som er opptatt av kvalitetsarbeid. Stillingen gjelder i utgangspunktet denne sesongen (mars-oktober), men mulighet for forlengelse/fast stilling.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 23-12-2022

Operatør tapperi
TINE Meieriet Brumunddal, TINE SA
Har du lyst til å bli vår nye operatør i tapperiet? Som operatør har du ansvar for å klargjøre, drifte og omstille tapperimaskiner for UHT og ESL produkter i kartong, beger og BIB. TINE Brumunddal er ett av TINE's mest spennende og største meieri og er i god utvikling med mange nylanseringer hvert år. Arbeidsplanen vil innebærer arbeid på dag, kveld og natt, samt helg.
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Vil du bidra inn i et spennende fagfelt, som er i stadig utvikling på Veslelien?
Kirkens Bymisjon Veslelien
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.
Registrert : 30-11-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Vi søker
Ringsaker kommune Fagerlund skole
Kort om stilling og arbeidssted:Brumunddal skolekrets (BRUSK) består av Brumunddal ungdomsskole og barneskolene Fagerlund-, Hempa- og Kirkekretsen skole. Opplysninger om skolene finnes på Ringsaker kommunes hjemmeside. For skoleåret 2022/2023 søker skolene etter tilkallingsvikarer som på kort varsel kan vikariere for lærere ved sykdom, kortere permisjoner og lignende. Den enkelte skole tar direkte kontakt ved behov. Studenter ved pedagogiske utdanninger oppfordres til å søke.Kvalifikasjoner:
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Vi søker
Ringsaker kommune Økonomiseksjonen
Økonomiseksjon er en del av rådmannens stab og består for tiden av 18,5 årsverk med hovedarbeidsoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, lønn og innkjøp. En sentral oppgave for seksjonen er å yte støtte til kommunens 48 enhetsledere i forhold til nevnte oppgaver samt bistå rådmannen i helhetlig styring og utvikling av kommunen.Ved økonomiseksjonen er det ledig 1 års vikariat som økonomirådgiver i 100 % stilling med snarlig tiltredelse.Hovedarbeidsoppgaver
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 02-01-2023

Økonomiseksjonen søker
Ringsaker kommune Økonomiseksjonen
Økonomiseksjonen er en del av rådmannens stab og består for tiden av 18,5 årsverk med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, lønn og innkjøp. En sentral oppgave for seksjonen er å yte støtte til kommunens 48 enhetsledere i forhold til nevnte oppgaver, samt bistå rådmannen i helhetlig styring og utvikling av kommunen.Ved økonomiseksjonen er det ledig en spennende stilling som controller med varierte og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø med gode kollegaer.Hovedarbeidsoppgaver
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 02-01-2023

Vi søker
Ringsaker kommune Kommunalmedisinsk senter (KMS)
Kommunalmedisinsk senter Ringsaker (KMS) har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i Ringsaker kommune. Enheten gir behandlingstilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold. Enheten har 60 sengeplasser som gir tilbud innen akutte døgnplasser, rehabilitering, palliativ pleie, og korttidsplasser. I tillegg har KMS en avdeling som tilbyr lærings- og mestringstrening bestående av fysioterapi, ergoterapi, frisklivssentral, hjelpemidler og kreftkoordinator.
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022