Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sjåfør Kl.C
A L M TRANSPORT AS
Søker sjåfør kl.C til fast jobb for distribusjonskjøring i Innlandet. Må ha førerkort kl.C og YSK kurs.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Vi søker to assistenter til BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
Tjenesteenhet, Stange kommune, Helse og omsorg
Org. nr: - Stillingsident: 4357376501 Presentasjon av stillingen: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Kulturskolelærer som brenner for korpsmusikk?
Kulturskolen, Stange kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4380952457 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 14-05-2021

Helsefagarbeider
Roverudhjemmet, Demensavdelingen
Org. nr: 944 117 784 Stillingsident: 4380775906 Presentasjon av stillingen: Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse- og omsorgstjenestene? Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021

Kontorsjef
Ringsaker kommune Rådmannen
Org.nr.: Stillingsident: 578090528 Presentasjon av stillingen : Ved rådmannskontoret er det ledig 100 % stilling som kontorsjef. Stillingens hovedarbeidsoppgaver er blant annet overordnet ansvar for kommunens innbyggerservice, journal- og arkivtjeneste og sekretariatsfunksjonen. I tillegg kommer rådgivning og saksbehandling innenfor en rekke områder. Kontorsjefen er underlagt assisterende rådmann.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 14-05-2021

Seniorrådgiver ved Statens barnehus
Innlandet politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4352907189 Presentasjon av stillingen: I Innlandet politidistrikt er det for tiden ledig en fast stilling som seniorrådgiver. Stillingen er organisatorisk plassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Statens barnehus. Stillingen er stedsplassert Hamar.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 14-05-2021

Sivilingeniører / Ingeniører innen byggfag
Byggeråd AS
Byggeråd AS har en bred prosjektportefølje for både private aktører og offentlige byggherrer. En stor andel av våre prosjekter innebærer å lede byggeprosjektene gjennom de ulike fasene fra ide oppstår og til byggverket kan tas i bruk som avtalt. Dette omfatter både utvikling av prosjekter i samarbeid med utbyggere, ledelse av arbeidet i prosjekteringsgruppen (ofte på oppdrag for de store entreprenørbedriftene i Innlandet), prosjektledelse med bl.a. økonomi- og fremdriftsansvar samt byggeledelse av utførelsesarbeidene.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 02-06-2021

Avdelingsleder
Elverum, NAV
Org. nr: - Stillingsident: 4380159278 Presentasjon av stillingen: NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes ca. 21 000 innbyggere. Kontoret har til sammen ca. 50 ansatte. Som arbeidstaker i NAV Elverum kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 ved Flisa lensmannskontor
Innlandet politidistrikt
I Innlandet politidistrikt er det ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1. Stillingen er organisatorisk plassert ved Tjensteenhet Konsvinger, Flisa lensmannskontor.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021

Controller
Ringsaker kommune Økonomiseksjonen
Org.nr.: Stillingsident: 850347164 Presentasjon av stillingen : Ved økonomiseksjonen er det ledig en spennende stilling som controller med varierte og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø med gode kollegaer. Økonomiseksjonen er en del av rådmannens stab og består for tiden av 18,5 årsverk med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, lønn og innkjøp. En sentral oppgave for seksjonen er å yte støtte til kommunens 48 enhetsledere i forhold til nevnte oppgaver, samt bistå rådmannen i helhetlig styring og utvikling av kommunen.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 14-05-2021