Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleier - (for tiden på natt)
Madserudhjemmet - Post 2, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Org. nr: - Stillingsident: 4248066738 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å være en del av fremtidens eldreomsorg? Vi søker etter en sykepleier som vil være med å bidra til at sykehjemmet oppleves som et godt sted å være, der hver dag teller.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 22-06-2020

Førstelektor i biovitenskap/daglig leder ved Skolelaboratoriet for biologi
Universitetet i Oslo
Jobbnorge ID: 188493 Om stillingen Stillingen som førstelektor er knyttet til Skolelaboratoriet for biologi, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Stillingen er fast og ledig for tilsetting snarest mulig.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 10-08-2020

Rådgjevar innan studiekvalitet
Norges idrettshøgskole
Jobbnorge ID: 188495 Om stillingen Ved Norges idrettshøgskole (NIH) er det ledig ei fast stilling som rådgjevar innan studiekvalitet frå 1. september 2020. Stillinga er ein del av Studieavdelinga og rapporterer direkte til studiesjef. Rådgjevaren vil arbeide med studiekvalitet og kvalitetssikring av utdanning ved NIH. Arbeid vil vere knytte til utredningar, saksbehandling, gjennomføre evalueringar, og utvikling og oppfølging av studiekvalitet ved heile NIH.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Seniorkonsulent innen regnskap, reiser og utlegg
Etterretningstjenesten
Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4238040769 Presentasjon av stillingen: Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Undervisningsstilling - matematikk og naturfag
Holmlia skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Org. nr: - Stillingsident: 4243594012 Presentasjon av stillingen: Holmlia skole er en ungdomsskole i Oslo sør, i prosjektet "Trygge og varme ungdomsskoler", med elever som med rette er stolte av sitt nærområde. Skolen satser spesielt på trygt og godt læringsmiljø, vurdering for læring og elevinvolvering. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med et flott uteareal, i umiddelbar nærhet til kollektivtransport, sjø og skog. Vi trenger en dyktig, engasjert og utviklingsorientert matematikk og naturfaglærer i 100% stilling.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Vi søker to medarbeidere til Jobbsjansen
NAV Stovner, Oslo kommune, Bydel Stovner
Org. nr: - Stillingsident: 4246168154 Presentasjon av stillingen: NAV sitt overordnede mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. NAV Stovner har cirka 100 kommunale og statlige medarbeidere med et felles publikumsmottak. Vårt viktigste oppdrag er å bedre levekår og forebygge utenforskap.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Vernepleier/Sykepleier
Ila samlokalisere boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene
Org. nr: - Stillingsident: 4248070441 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 22-06-2020

Bioingeniør
Klinikk for laboratoriemedisin, Enhet for histologilaboratorium
Org. nr: - Stillingsident: 4248051794 Presentasjon av stillingen: Avdeling for patologi har ca. 250 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. 70 000 biopsier og operasjonspreparater og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle er enheter med høy produksjon og faglig utvikling.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Rådgiver /seniorrådgiver innen samhandling
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Jobbnorge ID: 188292 Om stillingene Seksjon for formidling- og samhandlingstjenester (FST) tilbyr tjenester og rådgivning innen digital kommunikasjon, webteknologi, brukeropplevelse, arbeidsprosesser, dokumentforvaltning og samhandling. Samhandlingsløsninger og informasjonsforvaltning har aldri vært mer sentralt enn nå og våre brukere er de mest sentrale i hele statsforvaltningen. For å støtte brukerne enda bedre i sitt arbeid skal Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) styrke sitt miljø innen samhandlingsløsninger.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Jurist innen menneskerettigheter
Norges institusjon for menneskerettigheter
Jobbnorge ID: 188436 Om stillingen Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har ledig en fast stilling som jurist (rådgiver/seniorrådgiver) ved vårt kontor i Oslo, for tiltredelse høsten 2020 eller etter avtale. Innplassering i stilling vil avhenge av bakgrunn og erfaring.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 01-08-2020