Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Rådgiver miljø, analyser og utredninger
Statsbygg
Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4238784684 Presentasjon av stillingen: Vi søker deg som ønsker å bidra til videreutvikling av Statsbyggs miljøstrategi og oppfølging av denne. Analyser og utredninger som gir underlag for Statsbyggs forretningsområder og politiske mandat vil være en sentral del av oppgavene dine. Vi søker deg som ønsker å påvirke Statsbyggs fremtid gjennom samarbeid og kunnskap.
Registrert : 30-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

100 % stilling som prosjektleder for en strategisk satsing innen psykisk helse og rus
Norsk Sykepleierforbund
NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, høyt tempo og god resultatoppnåelse. Vårt landsmøte har vedtatt å iverksette en strategisk satsing med formål å tydeliggjøre sykepleiernes rolle og ansvar innen psykisk helse og rus-området. Prosjektet skal:
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Førstekonsulent/rådgiver innen personal og administrasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Jobbnorge ID: 188189 Om stillingen Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig midlertidig stilling som Førstekonsulent/rådgiver innen personal og administrasjon fra 01.08.2020 og med ett års varighet. Her vil du være en del av et team på 9 personer som jobber med personalrådgivning. Vi har blant annet ansvar for rekruttering og HMS, holder lokale lederkurs, gir ledelsen råd og besvarer spørsmål fra kollegaer.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Førstekonsulent/seniorkonsulent
ØKOKRIM
Vi er på jakt etter én førstekonsulent/seniorkonsulent som kan bistå våre analytikere ved Enheten for finansiell etterretning (EFE) med administrative oppgaver.EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). Vi er underlagt ØKOKRIM og er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Vi mottar, analyserer og videreformidler finansiell informasjon tilknyttet mulig hvitvasking, finansieringav terrorisme og finansiering av masseødeleggelsesvåpen.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Er du en positiv og entusiastisk voksen?
Holmenveien barnehage Esåora
Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi
Kunnskapsdepartementet
Jobbnorge ID: 187829 Om stillingen Har du interesse for forskningsetikk og lyst til å jobbe med forvaltning i staten? Da kan du være den rette for oss. Vi søker sekretariatsleder for den Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Du får jobbe med et bredt tilfang av arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø: Arbeidsoppgaver
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i musikk
NLA Høgskolen
Jobbnorge ID: 188194 Om NLA Høgskolen NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og tilbyr studier i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har de tre studiestedene 2700 studenter og 270 ansatte. NLA Høgskolen har blant annet studietilbud innen grunnskolelærerutdanning (1-7 og 5-10). I Oslo er denne utdanningen pr. i dag lokalisert i Staffeldtsgate, med planlagt nye lokaler på Vindern.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Kommunikasjonsrådgiver
Kirkerådet
Org. nr: - Stillingsident: 4238896287 Presentasjon av stillingen: Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Kontaktlærer med matematikk og naturfag
Bjørnsletta skole Barnetrinn 2, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Org. nr: - Stillingsident: 4244817039 Presentasjon av stillingen: Har du sett Bjørnsletta skole? Det er en nybygd skole med flotte undervisningslokaler. Skolen ligger i Ullern bydel, rett ved Åsjordet T-banestasjon, kun 12 min fra Nasjonaltheateret stasjon. Du kommer også lett til skolen med både buss og bil. Bjørnsletta skole er en 1.-10. skole med 665 elever. Vi er en skole i vekst og blir stadig flere. Totalt har skolen har plass til 792 elever. Vi arbeider etter visjonen "Vi gjør hverandre bedre".
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Kontaktlærer spesialgruppe
Nøklevann skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Org. nr: - Stillingsident: 4244899023 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020