Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Kapellan 2 i Sør Varanger sokn
Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme
Org. nr: - Stillingsident: 4197731962 Presentasjon av stillingen: Nord-Hålogaland bispedømme er det mest spennende bispedømmet i hele Norge. Her finner du storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon, et sprudlende kulturliv og utrolige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av møte mellom kulturer og et kirkeliv som favner absolutt hele bredden i kirken vår. Vi trenger nå kapellan i Kirkenes og resten av Sør-Varanger. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Ambulansefagarbeider - sommervikariater
Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: 893529322 Stillingsident: 4198972879 Presentasjon av stillingen: Er du ambulansearbeider eller autorisert helsepersonell med redningsteknisk kurs? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33. Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset ved følgende stasjoner; Alta, Hammerfest, Kirkenes, Lakselv, Kautokeino, Karasjok, Tana, Øksfjord, Hasvik, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø. Brenner du for faget? Ønsker du å kombinere jobb og en aktiv fritid? Da er dette noe for deg!
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 05-04-2020

Snowhotel Kirkenes is looking for a new chef
Snowhotel Kirkenes AS
Situated in the north of Norway, in the beautifully rugged landscape of Finnmark, you will find Snowhotel KirkenesSnowhotel Kirkenes is North Norway's leading adventure tourism company.Our Snowhotel is open all year around, accommodating adventurous guests from all around the world. We also offer Husky rides, Snowmobile Safaris, King Crab excursions - and more. In our 3 on-site restaurants - two in a renovated sheep barn, one in a wood-fired cabin, we serve local specialties and good memories!
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 20-04-2020

Psykologspesialist/ Psykolog
Habiliteringstjenesten for voksne, Klinikk Kirkenes
Org. nr: - Stillingsident: 4190411710 Presentasjon av stillingen: Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) i Finnmark er en av fire enheter i Avd Rehabilitering og har ledig stilling som psykologspesialist/psykolog.
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 12-03-2020

Lerøy Aurora søker etter kvalitetskoordinator
Lerøy Aurora AS
Lerøy Aurora AS søker en drivende dyktig kvalitetskoordinator til vår kvalitetsavdeling. Kontorsted vil være Kirkenes Processing som ligger på Jakobsnes utenfor Kirkenes, men du vil ha tett samarbeid med kvalitetsavdelingen i Tromsø. Vi søker deg som vil være med på å fokusere på forebyggende tiltak innenfor kvalitet, miljø og faglig kompetanse innenfor Lerøy Aurora. Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet og du må derfor disponere egen bil. Stillingsinnhold:
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Fysioterapeuter
Sør-Varanger kommune
Kort om stillingen Sør-Varanger kommune har 7 årsverk fordelt på 7 driftstilskuddsavtaler. Fra 01.06.20 er følgende avtalehjemler ledig:
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 24-03-2020

Ferievikarer 2020
Sør-Varanger kommune
Kort om stillingen I forbindelse med ferieavviklingen sommeren 2020 er det behov for vikarer i pleie- og omsorgssektoren, i perioden fra og med 12.06.2020 til og med 01.09.2020. Enhet Wesselborgen sykehjem Prestøyhjemmet Tangenlia bo og omsorgssenter Tjenesten for funksjonshemmede Hjemmebasert omsorg Brukerstyrt personlig assistent
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 31-03-2020

Øre- nese- og hals spesialist - Kirurgiske leger Kirkenes
Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4196967121 Presentasjon av stillingen: Ved klinikk Kirkenes, kirurgiske leger, har vi ledig 100% fast stilling som overlege innen øre-nese-halssykdommer. Tiltredelse snarest. Enheten har 1,5 ØNH lege stilling. Innen fagfeltet øre-nese- og hals har vi ca. 2500 polikliniske konsultasjoner og ca. 280 operative inngrep årlig.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 31-03-2020

Lege i spesialisering - generell kirurgi
Kirurgiske og ortopediske leger Kirkenes - Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4197075009 Presentasjon av stillingen: Ved kirurgisk avdeling er det ledig tre faste 100 % stillinger som Lege i spesialisering innen generell kirurg. Stillingene har ulike starttidspunkter; en stilling fra snarest, en stilling fra mai og en stilling fra september. Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 16-03-2020

Spesialsykepleier/sykepleier dagkirurgi - Klinikk Kirkenes
Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4195655428 Presentasjon av stillingen: Ved dagkirurgisk enhet med postoperativ overvåkning har vi ledig følgende stillinger; 1 x 100% fast stilling for spesialsykepleier/sykepleier 1 x 100% svangerskaps vikariat for spesialsykepleier/sykepleier Seksjonen er i omstilling og man må påregne arbeide hver 3 helg på akuttmottak / intensiv. Dagkirurgi med postoperativ overvåkning har ca. 1500 pasienter i året, og server; ortopedi, generell kirurgi, ØNH og gynekologisk kirurgi.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020