Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Tilsetting - lærer helse- og oppvekstfag 100 % fast - Kirkenes vgs
Troms og Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole
Org.nr.:922420866 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse arbeidssted
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Ungdomsklubbmedarbeider
Sør-Varanger kommune
Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen: Sør-Varanger kommune ved Basen har ledige stillinger som ungdomsklubbmedarbeidere for sommeren 2021 med tiltredelse 01.06.2021. Mulighet for forlengelse. Stillingsprosent avtales med arbeidstaker. Hovedarbeidsoppgaver:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 16-05-2021

Saksbehandler i barneverntjenesten
Barnevern
Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Vi har ledig 1/1 fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Hovedarbeidsoppgaver
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Avdelingsledere Kirkenes barneskole
Kirkenes barneskole
Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Kirkenes barneskole har ledig 3 x 100 % faste stilling som avdelingsledere. Er du en varm, tydelig og strukturert skoleleder vil vi gjerne ha deg med på laget! Stillingene fordeler seg slik, og det bes om at du angir i søknaden hvilken stilling du søker på. 1 x 100% stilling for 1. - 3. klassetrinn 1 x 100% stilling for 4. - 5. klassetrinn 1 x 100% stilling for 6. - 7. klassetrinn Hovedarbeidsoppgaver:
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Avsnittsleder tvang og forlik Varanger
FUFSR - Seksjon Sivil rettspleie, Finnmark politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4349150764 Presentasjon av stillingen: Seksjon for Sivil rettspleie er en del av FUFSR (Felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie). Seksjonen har for tiden ledig stilling som avsnittsleder for avsnitt tvang og forlik Varanger. Stillingen har stedsplassering i Kirkenes.
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 16-05-2021

Tollinspektører til område Nord, Neiden og Polmak
Tolletaten
Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 04-05-2021

Ledig fastlegehjemmel -næringshjemmel, alternativt fastlønnsstilling
Sør-Varanger kommune Kommuneoverlegen
Org.nr.:978609384 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 16-05-2021

Avdelingsleder ved NAV Sør-Varanger
Sør-Varanger, NAV
Org. nr: - Stillingsident: 4377523482 Presentasjon av stillingen: NAV Sør-Varanger er en arbeidsplass i utvikling med kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert i sentrum av Kirkenes, og betjener kommunens 10200 innbyggere. Vi har et særlig fokus på inkludering - verdien av arbeid/utdanning og meningsfull aktivitet.
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 05-05-2021

Fysioterapeut
Fysioterapitjenesten
Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Sør-Varanger kommune har ledig fast 1/1 stilling som fysioterapeut. Avdeling for fysioterapi er en del av Barne- og familieenheten, denne stillingen inngår i fysioterapitjenesten med arbeidssted der. Hovedarbeidsoppgaver
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 16-05-2021

Butikkleder 100% Kirkenes
Princess Gruppen AS
Princess avdeling Kirkenes Søker Butikkleder i 100% stilling Tiltredelsesdato: Juli 2021 Hvis du ønsker å søke, besvar en personlighetstest klikk på linken under. Husk at du i tillegg må klikke på SØK Øverst til høyre i annonsen. TEST ARBEIDSOPPGAVER Du skal være en motiverende leder Hovedansvar for butikkens salgsbudsjett Ansvar for oppsett av arbeidslister Ansvar for vareeksponering og varemottak ØNSKEDE EGENSKAPER Være en selvstendig, dyktig selger som setter kunden i fokus
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 30-04-2021