Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Daglig leder for Norway King Crab AS
Norway King Crab AS
Daglig leder Daglig leder for produksjonsselskapene har ansvar for å lede og videreutvikle en organisasjon som leverer stabile gode resultater. Selskapet ser nå også etter andre arter som kan sendes levende.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 18-02-2019

Lagerformann - Avdeling innkjøp for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Lagerformann - Avdeling innkjøp Ved Nye Kirkenes Sykehus søker vi lagerformann i 100 % stilling. Formann vil få driftsansvar for sykehusets lagerfunksjon, herunder personal- og budsjettansvar for sentrallageret.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 08-02-2019

Fagledende fysioterapeut - Enhet kliniske servicefunksjoner Klinikk Kirkenes for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Fagledende fysioterapeut - Enhet kliniske servicefunksjoner Klinikk Kirkenes Avdeling for Rehabilitering er i medvind, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og vi har akkurat flyttet inn i nytt flott sykehus. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vil DU være med på dette? Vi har en ledig fast stilling som fysioterapeut i 100%. Stillingen innebærer fagansvar innenfor poliklinikk, hvor du vil være faglendende fysioterapeut. Per nå er det hovedsakelig poliklinikk innenfor lymfødem og skulder, men tilbudet er i kontinuerlig endring.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Koordinator AMK / Ambulansearbeider Kirkenes - Avdeling AMK Finnmark Klinikk prehospitale tjenester for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Koordinator AMK / Ambulansearbeider Kirkenes - Avdeling AMK Finnmark Klinikk prehospitale tjenester Liker du å utfordre deg selv faglig, er du flink til å holde hodet kaldt, kan du sjonglere flere arbeidsoppgaver samtidig? Da er AMK plassen for deg. AMK- Finnmark server 113 for hele vårt vidstrakte fylke. Vi koordinerer ambulanser, ambulansebåter og samarbeider tett med vår regionale AMK sentral i Tromsø om ambulansefly oppdrag. Vi betjener også legevaktstelefoner for flere kommuner i fylket. Ved AMK-Finnmark er det ledige stillinger som ressurskoordinatorer.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 28-01-2019

Onkolog - 100% fast stilling - Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Onkolog - 100% fast stilling - Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF Vil du jobbe på landets nyeste sykehus? Kirkenes sykehus oppretter ny fast 100% stilling for Onkolog. Stillingen vil være tilknyttet medisinsk avdeling. Her vil du ha stor innflytelse på hvordan vi skal utvikle tilbudet til kreftpasienter ved Kirkenes sykehus. Tilknyttet medisinsk avdeling er kreftpoliklinikken hvor onkolog vil ha en naturlig tilknytning. Vi ønsker å gi kreftpasienter en mulighet til å få større andeler av behandlinger og kontroller ved sitt lokalsykehus.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Vil du jobbe med arbeidstidsplanlegging? - Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Vil du jobbe med arbeidstidsplanlegging? - Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF Ved Finnmarkssykehusets lønnsavdeling har vi ledig en 100% fast stilling som konsulent. Stillingen er foretaksovergripende, og innebærer et nært samarbeid med alle enheter i Finnmarkssykehuset HF. Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til arbeidsplansystemet GAT.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Lege i spesialisering indremedisin, tre nyopprettede faste stillinger og ett svangerskapsvikariat(med utsikt til forlengelse) - Medisinske leger Kirkenes for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Lege i spesialisering indremedisin, tre nyopprettede faste stillinger og ett svangerskapsvikariat(med utsikt til forlengelse) - Medisinske leger Kirkenes Ved medisinsk avdeling oppretter vi nå tre nye LIS2 stillinger(Lege i spesialisering, indremedisin) for å være bedre rustet for fremtiden. Vi vil dermed ha 10 LIS2 stillinger i avdelingen, og vil ha en todeling av vaktdøgnet som innebærer at man ikke behøver å jobbe hele døgnvakter. Arbeid som LIS2 i vår avdeling innebærer vaktarbeid, postarbeid og poliklinikk.
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 20-01-2019

Familiehjemskonsulent for Aberia Healthcare
Aberia Healthcare
Familiehjemskonsulent Er du den dyktige fagpersonen vi leter etter? Vi søker kolleger for arbeid i og med familihjem.Om jobbenSom Familiehjem konsulent vil du ha ansvar for å rekruttere nye familier og følge dem opp. Aberia består av engasjerte, profesjonelle og positive mennesker som har fokus på gi våre familier tett faglig oppfølging. Vi tilbyr fleksibilitet, teamarbeid og spennende faglige utfordringer: Vi søker etter personer med engasjement, fleksibilitet og som er løsningsorienterte.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 11-02-2019

Vi har ledig vikariat som sykepleier på Høybuktmoen - Forsvaret for Forsvaret
Forsvaret
Vi har ledig vikariat som sykepleier på Høybuktmoen - Forsvaret Presentasjon av stillingen: Operasjonsstøtteavdeling Høybuktmoen søker sykepleier til vikariat fra snarest til 1. juni 2019, med mulighet for forlengelse. Som sykepleier hos oss skal du blant annet ivareta klinisk sykepleiefaglig arbeid, rådgi og undervise, samt utføre diverse spesialundersøkelser. Sykestua Høybuktmoen består av en avdelingssykepleier og en lege, i tillegg til stillingen som sykepleier. Vi er nå på leting etter deg som har autorisasjon som sykepleier, er fleksibel og evner å samarbeide godt med andre.
Registrert : 11-01-2019 Søknadsfrist : 28-01-2019

Overlege anestesi - Avdeling akuttmedisin Klinikk Kirkenes for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Overlege anestesi - Avdeling akuttmedisin Klinikk Kirkenes Ved Klinikk Kirkenes er det ledig stilling som Overlege ved anestesiavdelingen. Det er totalt ledig 0,5 stillinger. Vi søker erfarne anestesileger som kan arbeide selvstendig, og som også er interessert i å være med på å videreutvikle akuttavdelingen. Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henv. medisinskfaglig ansvarlig overlege Oddvar Kvalsvik eller avdelingsleder på Akuttavdelingen Geir Braathu.ArbeidsoppgaverMan må kunne ta hånd om dårlige nyfødte barn.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019