Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleier for Prestøyhjemmet
Prestøyhjemmet
Sykepleier Kort om stillingenLedig 100% stilling som sykepleier ved sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet sykehjem. EnhetSykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt. Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 12-11-2019

Sykepleier for Prestøyhjemmet
Prestøyhjemmet
Sykepleier Kort om stillingenLedig 100% stilling som sykepleier ved Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet sykehjem. Todelt turnus med arbeid hver tredje helg. EnhetSykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Fjellknausen. Avdeling Fjellknausen er en somatisk langtidsavdeling med åtte beboere. Prestøyhjemmet består i tillegg av en somatisk langtidsavdeling, en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, samt avdeling Solgløtt som er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er lokalisert på Prestøyhjemmet.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 12-11-2019

Prosjektleder - bygg for Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
Prosjektleder - bygg Kort om stillingenDet er ledig en 100% stilling som prosjektleder kommunal utbygging ved Sør-Varanger kommune. Tekniske tjenesterEnhet for tekniske tjenester består av avdelingene brann og feiing, renhold, Vann, avløp og renovasjon (VAR), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og vei. I tillegg er det en administrativ avdeling som består av prosjektleder kommunal utbygging. Kort fortalt forvalter, drifter og vedlikeholder enheten all kommunal infrastruktur. Prosjektleder følger opp større renoveringsprosjekter og ny-bygg. Sør-Varanger kommunen bygger pdd.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 15-11-2019

Kapellan 2 i Sør Varanger sokn for SØR-VARANGER MENIGHET
SØR-VARANGER MENIGHET
Kapellan 2 i Sør Varanger sokn Nord-Hålogaland bispedømme er det mest spennende bispedømmet i hele Norge. Her finner du storbyog landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon,et sprudlende kulturliv og utrolige naturopplevelser, et samfunn som gjennomgenerasjoner har vært preget av kulturmøter og et kirkeliv som favner absolutthele bredden i kirken vår.Vi trenger nå kapellan i Kirkenes og resten av Sør-Varanger. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknetSoknet er geografisk sammenfallende med Sør-Varanger kommune.
Registrert : 15-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Elkjøp Kirkenes søker ny hvitevareselger for ELKJØP KIRKENES AS
ELKJØP KIRKENES AS
Elkjøp Kirkenes søker ny hvitevareselger Har du lett for å snakke med folk, samtidig som du mestrer kunsten å lytte? Din viktigste jobb som selger i Elkjøp er å finne den perfekte løsningen på alle kunders spørsmål, utfordringer og ønsker. Det er en smal sak for deg, som ønsker å være best i alt du gjør, og som er både resultat- og løsningsorientert. Du elsker å nå målene dine - og vi liker å feire sammen med deg når du gjør det. Kan du i tillegg kalle deg selv kunnskapsrik, nysgjerrig og kreativ, har du gode forutsetninger for å bli en dyktig selger hos oss!
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Miljøveileder for SØR-VARANGER KOMMUNE TFF HESSING
SØR-VARANGER KOMMUNE TFF HESSING
Miljøveileder Kort om stillingenVi har ledig en 1/1 fast stilling som miljøveileder ved Hesseng Flerbrukssenter. Hesseng FlerbrukssenterTrygghet- Tilhørighet- trivsel Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca. 150 elever på 1.-7. trinn. Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 24-10-2019

Straffesaksansvarlig - Varanger politistasjonsdistrikt for Østfinnmark politidistrikt
Østfinnmark politidistrikt
Straffesaksansvarlig - Varanger politistasjonsdistrikt Org. nr: - Stillingsident: 4135202817 Presentasjon av stillingen: Finnmark politidistrikt har ledig en fast stilling som straffesaksansvarlig med funksjonstittel politiførstebetjent, ved Varanger politistasjonsdistrikt. Stillingen er ikke stedsplassert, men kontorsted skal være på en av Varanger politistasjonsdistrikts tjenestesteder. Ønsket startdato er 01.01.2020.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Overlege i ortopedi for Klinikk Kirkenes
Klinikk Kirkenes
Overlege i ortopedi Org. nr: - Stillingsident: 4140639003 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har ledig 100% fast stilling som overlege i ortopedi med oppstart etter nærmere avtale. Mindre stillingsprosenter kan også være aktuelt Ønskelig med bred ortopedisk erfaring. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.
Registrert : 11-10-2019 Søknadsfrist : 24-11-2019

Hjelpepleier/helsefagarbeider - Klinikk Kirkenes for Klinikk Kirkenes
Klinikk Kirkenes
Hjelpepleier/helsefagarbeider - Klinikk Kirkenes Org. nr: - Stillingsident: 4138639188 Presentasjon av stillingen:Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig 60% fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider i turnus. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 24-10-2019

Helsesekretær eller sekretær for Voksenpsykiatrisk poliklinikk
Voksenpsykiatrisk poliklinikk
Helsesekretær eller sekretær Org. nr: 974795957 Stillingsident: 4135701356 Presentasjon av stillingen: DPS Øst gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser. DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. VPP Kirkenes er en allmenpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser.
Registrert : 01-10-2019 Søknadsfrist : 22-10-2019