Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Vi søker 1.kokk til vårt kjøkken ved Pasvik grensestasjon (vikariat) - Operasjonsstøtteavdeling for Forsvaret
Forsvaret
Vi søker 1.kokk til vårt kjøkken ved Pasvik grensestasjon (vikariat) - Operasjonsstøtteavdeling Operasjonsstøtteavdelingen ved Pasvik grensestasjon har nå ledig vikariat som 1.kokk, frem til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse. Vi søker deg med fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarende, som er fleksibel og serviceinnstilt og som samarbeider godt med andre. Stillingen har arbeidssted ved vår grensestasjon i Pasvik, men du må være villig til å arbeide ved våre andre kjøkken på grensestasjonen i Jarfjord eller ved hovedkjøkkenet på Høybuktmoen ved behov.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018

Vi har ledig stilling for mekaniker tyngre kjøretøy i Kirkenes for Boreal Buss AS
Boreal Buss AS
Vi har ledig stilling for mekaniker tyngre kjøretøy i Kirkenes Boreal er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport som opererer busser, trikk, hurtigbåter og ferger. Boreal Norge AS har hovedkontor i Stavanger og er med 2700 ansatte fordelt på avdelingskontorer i hele landet.Boreal Buss AS er et datterselskap av Boreal Norge AS. Vi opererer busser over hele landet og er 1700 ansatte og har hovedkontor i Trondheim.Boreal Buss avd.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018

Juridisk rådgiver i utlendingssaker - Seksjon for utlending, grensekontroll og internasjonale oppgaver for Politiet, Finnmark pd
Politiet, Finnmark pd
Juridisk rådgiver i utlendingssaker - Seksjon for utlending, grensekontroll og internasjonale oppgaver Ved Felles enhet for utlending, grensekontroll og sivil rettspleie (FUFSR), Seksjon for utledning, grensekontroll og internasjonale oppgaver, er det ledig en nyopprettet stilling som juridisk rådgiver innen utlendingssaker og grensekontroll. Stilingen vil ha status som forvaltningsjurist og vil være underlagt seksjonsleder.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Vi søker assisterende kjøkkensjef til vikariat - Operasjonsstøtteavdeling for Forsvaret
Forsvaret
Vi søker assisterende kjøkkensjef til vikariat - Operasjonsstøtteavdeling Presentasjon av stillingen: Operasjonsstøtteavdelingen har nå ledig vikariat som assisterende kjøkkensjef på Høybuktmoen. Vikariatet er ledig frem til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse. Vi søker deg med fagbrev som institusjonskokk, som ønsker å være stedfortreder til vår kjøkkensjef. Forpleiningsseksjonen ved Operasjonsstøtteavdelingen består av tre kjøkken. Hovedkjøkkenet ligger på Høybuktmoen, mens det er mindre kjøkken på grensestasjonene Jarfjord og Pasvik.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Vil du bli vår nye skiftleder ved vårt kjøkken på Høybuktmoen? - Operasjonsstøtteavdeling for Forsvaret
Forsvaret
Vil du bli vår nye skiftleder ved vårt kjøkken på Høybuktmoen? - Operasjonsstøtteavdeling Operasjonsstøtteavdelingen søker nå skiftleder til vårt hovedkjøkken på Høybuktmoen. Hovedkjøkkenet er under utvikling og antall ansatte og bespisende øker. Vi er på jakt etter deg med fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarende, som skal være faglig leder på eget skift. Forpleiningsseksjonen ved Operasjonsstøtteavdelingen består av tre kjøkken.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Vi søker 1.kokk til vårt kjøkken på Høybuktmoen - Operasjonsstøtteavdeling for Forsvaret
Forsvaret
Vi søker 1.kokk til vårt kjøkken på Høybuktmoen - Operasjonsstøtteavdeling Ved Operasjonsstøtteavdelingen på Høybuktmoen har vi nå ledig fast stilling som 1.kokk. Vi søker deg med fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarende, som er fleksibel og serviceinnstilt, og som samarbeider godt med andre. Stillingen har per tiden arbeidssted ved vårt hovedkjøkken på Høybuktmoen, men du må være villig til å arbeide ved våre mindre kjøkken på grensestasjonene Jarfjord og Pasvik ved behov.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Politiadvokat 2/ politiadvokat - FP - Seksjon påtalejurister for Politiet, Finnmark pd
Politiet, Finnmark pd
Politiadvokat 2/ politiadvokat - FP - Seksjon påtalejurister Ved Felles enhet for påtale, seksjon for påtalejurister er det ledig stilling som politiadvokat 2, SKO 1543. Hvis ikke det er noen kvalifiserte søkere vil det bli tilsatt i stilling som politiadvokat, SKO 1245. Stillingen er stedplassert i Kirkenes.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 27-11-2018

Saksbehandler - vikar personalforvaltning/lønn - Finnmark pd for Politiet, Finnmark pd
Politiet, Finnmark pd
Saksbehandler - vikar personalforvaltning/lønn - Finnmark pd På grunn av intern rekruttering til annen stilling er det ledig vikariat som saksbehandler personalforvaltning/lønn i stab HR og HMS. Stab HR og HMS har det faglige ansvaret for å ivareta god kvalitet i kritiske HR-prosesser som rekruttering, strategisk kompetanseplanlegging og -forvaltning, organisasjons-, fag- og ledelsesutvikling, partsamarbeid, ivaretakelse av arbeidsgiverrollen i distriktet og det faglige ansvaret for at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet utføres med god kvalitet og i henhold til lover og forskrifter.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 27-11-2018

Vi har ledig stilling som stasjonsmedarbeider Hertz i Kirkenes for Boreal Travel AS
Boreal Travel AS
Vi har ledig stilling som stasjonsmedarbeider Hertz i Kirkenes Boreal er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport som opererer busser, trikk, hurtigbåter og ferger. Boreal Norge AS har hovedkontor i Stavanger og er med 2700 ansatte fordelt på avdelingskontorer i Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Oppland, Hedmark, Vest Agder og Rogaland.Boreal Travel AS er et datterselskap av Boreal Norge AS. Vi opererer tur/charter, ekspress og flybuss i tillegg til planlegging og gjennomføring av transportlogistikk ved store arrangement.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018

Vaktleder/Politiførstebetjent - FUFSR - Avsnitt grensekontroll for Politiet, Finnmark pd
Politiet, Finnmark pd
Vaktleder/Politiførstebetjent - FUFSR - Avsnitt grensekontroll Vaktleder skal bistå i organiseringen av driften på sine vaktsett - bl.a. i planlegging av den daglige driften i samarbeid med avsnittsleder på Storskog grenseovergangssted. Innenfor til enhver tid gjeldende regelverk og rammer knyttet til 1. og 2. linje kontroll. Samt planlegging og gjennomføring av kontroll på territoriet relatert til grensekontroll.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018