Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Helsefagarbeider
Hjemmebasert Omsorg
Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen: Vi har ledig 62,40 % fast nattstilling som Helsefagarbeider ved Hjemmebasert omsorg, avdeling Hesseng. Stillingen er med arbeid 2 helger i 6 ukers turnus. Hovedarbeidsoppgaver:
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 21-02-2021

Ingeniør
Sør-Varanger kommune Plan- og utvikling
Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som ingeniør ved plan- og utviklingsavdelingen, med ønske om snarlig tiltredelse. Hovedarbeidsoppgaver:
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 21-02-2021

Etterforsker ved Kirkenes politistasjon
Kirkenes politistasjon, Varanger Politistasjonsdistrikt, Finnmark politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4327991084 Presentasjon av stillingen: Finnmark politidistrikt har ledig en fast etterforskerstilling som politibetjent 3/2/1 ved Kirkenes politistasjon. Ønsket oppstart er 01.03.21, eller snarest etter dette. Stillingen er organisert som del av politipatruljen og er underlagt seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskning. Våre medarbeider må kjenne seg igjen i verdiene av medarbeiderplattformen: Være modig, vise respekt, helhetsorientert og tett på.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 04-02-2021

Prosjektmedarbeider frivilligsentralen
Koordinering, fag og forvaltning
Org.nr.: Stillingsident: 20/3890 Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Sør-Varanger kommune har ledeig et vikariat som prosjektmedarbeider i 50 % stilling fra og med snarest til og med 01.07.2021. Vikariatet er med mulighet for forlengelse. Hovedarbeidsoppgaver
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 14-02-2021

Helsefagarbeider
Hjemmebasert Omsorg
Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen: Vi har ledig vikariat i 80% stilling som helsefagarbeider ved Hjemmebasert omsorg, Bugøynes omsorgssenter. Midlertidighet i stillingen gjeldende for perioden fra og med 01.07.2021 til og med 31.12.2021. Vikariatet er i todelt turnus med arbeid hver 2. helg. Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i kommunen skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 21-02-2021

ER DU VÅR NYE KARRIEREVEILEDER I KIRKENES?
Din Utvikling AS
Ønsker du en jobb som gir mening, hvor du kan bidra til å støtte andre mennesker i utviklings- og endringsprosesser? Gjennom god veiledning og godt samarbeid med arbeidsgivere kan du utgjøre en forskjell for enkeltindivider som søker jobb. Arbeidsoppgaver Arbeidet består blant annet av ressurskartlegging, karriereveiledning, kontakt med næringslivet samt løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging. Engasjere, veilede og inspirere både jobbsøkere, arbeidsgivere og kollegaer Dialog og relasjonsbygging rettet mot næringslivet
Registrert : 20-01-2021 Søknadsfrist : 12-02-2021

Barnepleier ved føde/gyn sengeenhet
Avdeling kirurgi/ortopedi/føde/gyn.,Klinikk Kirkenes,  Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4335946938 Presentasjon av stillingen: Ved føde/gyn sengeenhet har vi ledig 20% fast stilling som barnepleier. Avdelingen er kombinert føde/barsel samt gynekologiske pasienter. Vi har ca. 200 fødsler i året. I denne stillingen har du fri hver helg. Du jobber dag- og aftenvakter. Tiltredelse 03.05.2021.
Registrert : 19-01-2021 Søknadsfrist : 14-02-2021

Sykepleier
Enhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: 974795930 Stillingsident: 4334472185 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 18-01-2021 Søknadsfrist : 08-02-2021

Sykestue i Nord-Norge søker sykepleiere - HØY LØNN & SOMMERBONUS!
Vacant Helse AS
GODE LØNNSBETINGELSER, SPENNENDE ARBEIDSSTED OG FINE NATUROPPLEVELSER! Vi søker to sykepleiere til gamle Finnmarks vakreste område! Lengst nord i Norge, kan du og kanskje en sykepleiervenn reise og arbeide i en lengre periode! Ditt arbeidssted vil være på en sykestue. HVA ER SYKESTUE? Det er en organisering med 29 sykehjemsplasser, hvorav 4 av diss er KAD (Kommunal akutt døgnenhet)-plasser og 2 er Øyeblikkelig hjelp (Ø-hjelp).
Registrert : 18-01-2021 Søknadsfrist : 26-02-2021

IT-konsulent
Sør-Varanger kommune IT avdelingen
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som IT-konsulent. Enhet:
Registrert : 18-01-2021 Søknadsfrist : 14-02-2021