Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
ENGASJERT BARNEHAGELÆRER TIL BOSSEKOP BARNEHAGE
Bossekop Barnehage As
Vi søker etter en omsorgsfull, positiv, stabil og engasjerende samarbeidspartner for barna og oss voksne i barnehagen.
Registrert : 01-08-2020 Søknadsfrist : 01-09-2020

Førstekonsulent
FUFSR - Seksjon Sivil rettspleie, Finnmark politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4264570029 Presentasjon av stillingen: Namsmannen har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. De funksjonene som utføres av namsmannen hører inn under den sivile rettspleien på grunnplanet og er en del av politiets oppgaver. Seksjon Sivil rettspleie er en av seksjonene som hører til Felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie (FUFSR) som har fag- og koordineringsansvar for politidistriktets sivile rettspleieoppgaver og utlendings-, grense og forvaltningsoppgaver.
Registrert : 31-07-2020 Søknadsfrist : 30-08-2020

Brukerstyrt personlig assistent
Uloba - Independent Living Norge Sa
Har du lyst å jobbe som personlig assistent for en blid og aktiv gutt på14 år? Han har stort assistansebehov og bruker rullestol. Er du serviceinnstilt, pliktoppfyllende og kan tenke deg å assistere ved alle mulige dagligdagse gjøremål? Det søkes etter personlige assistenter til 2 faste stillinger på 65% og 35% samt tilkallingsvikarer. Grunnet arbeidets art oppfordres kvinner til å søke Mesteparten av arbeidstid vil være på ettermiddag, kveld og helg, -eventuelt også noe på dagtid. Arbeidet kan kombineres med studie/utdanning.
Registrert : 30-07-2020 Søknadsfrist : 20-08-2020

Kvalitets- og samhandlingsrådgiver
Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4268052751 Presentasjon av stillingen: Klinikk Alta tilbyr spesialisthelsetjenester for pasienter i Vest-Finnmark for kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Vi tilbyr spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk, psykisk helsevern og avhengighet. Klinikken er samlokalisert med Alta kommune som tilbyr tjenester innen kommunal pleie og omsorg, samt med fylkeskommunens tannhelsetjenester.
Registrert : 29-07-2020 Søknadsfrist : 17-08-2020

Avdelingsleder -- NAV Alta
Helse og Sosial, Alta kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4268413034 Presentasjon av stillingen: NAV Alta er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi er lokalisert i Løkkeveien 35 i Alta sentrum og enheten har 45 ansatte. Kontoret er ansvarlig for utøvelsen av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester og stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester. Til avdeling service og marked søker vi etter en avdelingsleder i 100 % fast stilling.
Registrert : 29-07-2020 Søknadsfrist : 17-08-2020

Engasjert barnehagelærer søkes
Snehvit Barnehage As
Snehvit barnehage trenger flere dyktige medarbeidere. Vi søker etter en i 100% stilling som barnehagelærer. Ett års vikariat med mulighet til fast ansettelse. Disse stillingene har krav om barnehagelærer utdanning. Likeverdig som barnehagelærer utdanning er 3 årig høgskoleutdanning med videreutdanning i pedagogikk. Det kreves politiattest ved tiltredelse, denne må ikke være eldre enn 3 mnd. For å få ansettelse i barnehage trengs det bestått nivå A2 skriftlig og B1 muntlig, for barnehagelærere stilles det ytterlige krav. Krav til kompetanse
Registrert : 28-07-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

Gargia Lodge søker medarbeidere
Gargia Lodge
På grunn av økt arbeidsmengde søker vi etter ekstrahjelp til vårt lille overnattingssted i Gargia. Oppgavene er mange og varierte og vil blant annet bestå av: FrokostvertResepsjonCafedrift/ serveringRengjøring Vi søker en person som er selvstendig, utadvendt, positiv, motivert og fleksibel. Du bør ha førerkort da vi ligger ca 25 km utenfor Alta sentrum og beherske engelsk da arbeidsspråket i hovedsak er engelsk. Varighet er ut sommer-høstsesongen med mulighet for forlengelse avhengig av arbeidsmengde.
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 10-08-2020

Er du en dyktig Platearbeider?
Sibelco Nordic AS
Vi søker en ny og dyktig kollega til vårt anlegg beliggende på Stjernøy i Alta. Arbeidsoppgaver: Tilvirkning og sveising av konstruksjonerReparasjonssveising av maskindeler, skuffer m.m.Delta i generelt vedlikehold av maskiner og utstyrBruk av databasert vedlikeholdssystemBidra til forbedringer og nye løsningerDokumentering av prosesserOrden og renhold innenfor eget ansvarsområde Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 24-07-2020 Søknadsfrist : 03-09-2020

«Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid» Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) søkes til gutt i Alta.
Privat Omsorg Nord As Avd Alta
Er du ute etter en meningsfull og spennende jobb? Ønsker du å gjøre en forskjell i hverdagen min? Ser du muligheter fremfor begrensninger? Da er det kanskje akkurat deg Jeg søker etter! Jeg er en 19 år gammel gutt som søker etter nye kule assistenter til mitt team. Jeg er svært aktiv, glad i å reise, være sammen med venner og "game" med kompiser. Jeg har en muskelsykdom og epilepsi. Rullestolen er føttene mine, så her må du henge med. Noen ganger vil vi gjøre aktiviteter sammen, andre ganger vil jeg gjøre de selv mens du holder deg i bakgrunnen.
Registrert : 24-07-2020 Søknadsfrist : 14-08-2020

Er du vår nye Industrimekaniker?
Sibelco Nordic AS
Til vårt anlegg beliggende på naturskjønne Stjernøya i Alta søker vi nå en dyktig Industrimekaniker. Arbeidsoppgaver: Forebyggende vedlikehold av produksjonsutstyrMontering av maskiner og utstyr i prosessenBidra til forbedringer og nye løsningerDokumentere prosesser der det krevesBruk av databasert vedlikeholdssystem Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 24-07-2020 Søknadsfrist : 03-09-2020