Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Faste helge stillinger
Helse og Sosial, Alta kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4472971861 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye kollega?Vi søker deg som har lyst på en utfordring og har et genuint ønske å bidra til en bedre hverdag for våre beboere.Virksomheten for tilrettelagte boliger består av totalt 7 avdelinger. Hver avdeling består av et til to botiltak der vi yter tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 08-02-2022

Miljøarbeider / helsefagarbeider
Helse og Sosial, Alta kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4472962336 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye kollega?Vi søker deg som har lyst på en utfordring, er faglig sterk og har et genuint ønske å bidra til en bedre hverdag for våre beboere.Virksomheten for tilrettelagte boliger består av totalt 7 avdelinger. Hver avdeling består av et til to botiltak der vi yter tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 08-02-2022

Vernepleier /miljøterapeut
Helse og Sosial, Alta kommune
Er du vår nye kollega?Vi søker deg som har lyst på en utfordring, er faglig sterk og har et genuint ønske å bidra til en bedre hverdag for våre beboere.Virksomheten for tilrettelagte boliger består av totalt 7 avdelinger. Hver avdeling består av et til to botiltak der vi yter tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 08-02-2022

KIWI Maskinsvingen åpner sommeren 2022 og søker etter assisterende butikksjef
KIWI Maskinsvingen
Bli en del av det grønne vinnerlaget! KIWI Maskinsvingen søker assisterende butikksjef Er du typen som skaper entusiasme og resultater? Trigges du av fornøyde kunder og kolleger? Har du en god porsjon konkurranseinstinkt og ambisjon om en karriere i dagligvarebransjen? Da må du lese videre.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 18-02-2022

Er du vår nye nettingeniør?
Alut AS
Som nettingeniør i Alut AS vil du jobbe med oppgaver knyttet til planlegging, prosjektering og oppfølging av prosjekter innen nybygging, reinvesteringer, drift og vedlikehold i strømnettet. Stillingen rapporterer til daglig leder i selskapet. Kompetanse/kvalifikasjoner
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 15-02-2022

Lærling IT-driftsfaget, Alta
Læring, utvikling og forbedring, Statnett
Org. nr: - Stillingsident: 4472142012 Presentasjon av stillingen: Er du lærevillig og nysgjerrig og kan tenke deg å ta fagbrev innen IT-driftsfaget? Ser du verdien av å gjennomføre et lærlingeløp i et selskap med et viktig samfunnsansvar; å sikre kontinuerlig kraftforsyning, effektiv drift, og beredskap av det norske kraftsystemet 24/7 året rundt? Da håper vi du leser videre!
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 20-03-2022

Psykologspesialist/psykolog, Klinikk Alta
Døgnenheten Alta PHV, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: 974313421 Stillingsident: 4471242509 Presentasjon av stillingen: Ønsker du en spennende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vi har ledig 1x100 % vikariat for psykolog/psykologspesialist ved Døgnenheten Alta PHV. Vikariatet varer frem til 01 september 2022, med mulighet for forlengelse innad i klinikken.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Spesialkonsulent -- miljø, energi og klima.
Tekniske Tjenester, Alta kommune
Alta kommune ønsker å ta større utfordringer i forhold til miljø, energi og klima. Derfor er miljø og bærekraftig utvikling er et viktig innsatsområde i vår kommuneplan: Alta vil at aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje innenfor naturens bæreevne, i et rent, ryddig og trivelig nærmiljø. Alta kommune skal arbeide for miljø- og klimabevisthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar ». For å ivareta kommunens ansvar og nå våre mål på miljøområdet, utlyses fast stilling i 100% somSpesialkonsulent -- miljø, energi og klima.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 07-02-2022

Er du besluttsom og selvstendig?
Veileder i NAV Kontaktsenter Troms og Finnmark
Org. nr: - Stillingsident: 4472129673 Presentasjon av stillingen: I NAV Kontaktsenter Troms og Finnmark har vi 2-3 ledige faste stillinger som veiledere. Vi søker etter personer som er selvstendige og besluttsomme, og som stoler på egne avgjørelser. En av våre viktigste oppgaver er å sikre at folk som kontakter NAV får den bistanden de trenger, og vårt mål er å stadig skape bedre brukermøter.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Oris Dental Alta søker tannlege
Oris Dental
Ønsker du å jobbe med landets fremste kompetansemiljø innen tannhelse? I Oris Dental blir du en del av et stort faglig og kollegialt nettverk. Hos oss knyttes alle fagmiljø fra små og store klinikker sammen, slik at alle blir en del av de mest fremtredende private fagmiljøet for tannhelse i Norge. Vi tar vare på fagfolkene så de kan ta vare på pasientene våre. Ved Oris Dental Alta har vi nå en ledig stilling som tannlege i 100 % stilling.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 02-03-2022