Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vinbar og sportspub i Alta søker ansatte
TERMA FMB AS
Ønsker du å jobbe i Altas første vinbar og/eller Altas eneste sportspub?Vi har behov for ansatte i to faste 100% stillinger1.august åpner vi en vinbar og en sportspub i Alta.I den sammenheng har vi behov for to ansatte i fast 100% stilling. Stillingene kan fordeles på hver enkelt plass, eller være tilknyttet en av plassene, alt etter erfaring og interesse fra deg som søker. Dette blir vi enige om. 
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 07-04-2023

Vi søker fagarbeidere til Aronnes skole
Oppvekst, Alta kommune
Aronnes skole - den lille skolen med den store hjertetAronnes skole er en 1.-4. skole med om lag 90 elever, hvor omtrent 35 elever har SFO-plass. Totalt er det 18 ansatte som er tilknyttet skole og SFO.  På Aronnes skole er det viktig at skole og SFO ses i sammenheng, samarbeider tett og framstår som en enhet. Skolen og SFO ligger i nærhet til naturen som innbyr til variert undervisning og aktivitet.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Ledige stillinger ved Saga skole
Oppvekst, Alta kommune
Saga skole er en 1.-4. skole med ca. 130 elever fordelt på syv klasser, hvor ca. 60 elever har SFO-plass. Skolens administrasjon består av rektor, undervisningsinspektører og SFO-leder. Totalt er det 22 ansatte som er tilknyttet skole og SFO. Saga skole har et unikt uteområde og ligger i nærhet til turområder som vi benytter til uteskole, varierte aktiviteter og annen undervisning.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Elvebakken skole søker fagarbeider i SFO og skolen for skoleåret 2023/2024
Oppvekst, Alta kommune
Elvebakken skole er en 1-7.-med 280 elever.Skolen jobber spesifikt med bruk av av teknologi i opplæringen, Ipad en til en. Skolens satsingsområder er i tråd med kommunens satsingsområder lesing og klasseledelse.Vi er universitetsskole for Universitetet i Tromsø, campus Alta. http://elvebakken.skole.no/Vi søker fagarbeider i SFO og skolen for skoleåret 2023/2024
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Aronnes skole har ledig inntil 65 % stilling som som lærer i samisk
Oppvekst, Alta kommune
Aronnes skole - den lille skolen med den store hjertetAronnes skole er en 1.-4. skole med omtrent 90 elever og 20 ansatte. Skolen fokuserer på å bygge et godt og trygt læringsmiljø hvor både læring, trivsel og trygghet er sentralt. Vi har mange tiltak og rutiner i hverdagen for å skape et positivt og inkluderende skolemiljø for alle elever på skolen.Skolen ligger i nærhet til naturen som innbyr til variert undervisning. Vi bruker læringsbrett(iPad) aktivt som verktøy i undervisningen.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 03-04-2023

Systemdriftsingeniør
Regionsentral Nord, Statnett Alta
Vil du være med å realisere det grønne skiftet? Vi søker deg som vil være med i et høyt motivert og engasjert team av dyktige operatører ved Regionsentral Nord. Du blir en viktig ressurs for å sikre god drift av landets viktigste infrastruktur. På Regionsentral Nord er vi 22 medarbeidere som overvåker og styrer Statnett sine anlegg fra Sognefjorden i Sør-Vest til Kirkenes i Nord-Øst, inkl. 6 utenlandsforbindelser.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 11-04-2023

Alta søker ny kollega i 50% stilling
Fredrik&Louisa
Fredrik & Louisa er en bedrift i stor vekst! Vi ønsker å fortsette den positive utviklingen og er ute etter deg som ønsker å bli litt mer! Vi ser etter deg som har passion for kosmetikk-universet og et sterkt ønske om å yte best mulig service for våre kunder.
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Sommerjobb
Power Solutions MMO AS
Sommerjobb Vi har ledig sommerjobb til person over 16år Varighet : 3 uker #1000jobber
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 10-05-2023

Lærer og samisklærer ved Gakori universitetsskole
Oppvekst, Alta kommune
Gakori universitetsskole har i 284 elever på 1.-7. trinn. Skolens administrasjon består av rektor, to undervisningsinspektører, SFO-leder og merkantilt personale. Totalt er det ca. 45 ansatte tilknyttet skole og SFO. Skolen er bygget som en baseskole skole med elevtall på fra ca. 35 - 53 elever pr. årstrinn. Det er rundt 65 elever i SFO.
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Husvert ved Alta sykehjem, avdeling Sandia
Helse og Sosial, Alta kommune
Alta sykehjem avdeling Sandia er organisert under Alta sykehjem, og er den eneste avdeling som ikke er lokalisert ved Alta omsorgssenter, men ligger i umiddelbar nærhet.  Avdelingen har 14 langtidsplasser for personer med demens.Vi søker etter
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 03-04-2023