Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ambulansearbeider - Hammerfest bilambulanse
Klinikk prehospitale tjenester - Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4472633669 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for ambulansearbeider! Ved ambulansestasjonen i Hammerfest har vi ledig 1 x 100% fast stilling. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene. Tiltredelse etter avtale.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Rådgiver
NAV Hammerfest-Måsøy
Org. nr: - Stillingsident: 4468470707 Presentasjon av stillingen: Hammerfest kommune er en robust, livskraftig og attraktiv kommune med verdier -- raus, sprek og samspilt -- for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser og her er NAV Hammerfest - Måsøy er en aktiv samfunnsaktør. Vi leverer tjenester og ytelser innen statlig- og kommunal sektor til innbyggerne i Hammerfest og Måsøy.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Sommervikarer - Bioingeniører, Hammerfest sykehus
Enhet Medisinsk Biokjemi og Blodbank, Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: 974795833 Stillingsident: 4472365965 Presentasjon av stillingen: Er du bioingeniør og ønsker sommerjobb i 2022? Da håper vi du søker hos oss! I perioden uke 25 til 34 (20.juni til 28.august 2022) tilbyr vi fri bolig (eventuelt er det mulig å få et boligtilskudd på inntil kr. 8000,- per måned for de som ønsker å ordne bolig selv) og dekning av reise til og fra arbeidsstedet. Vi tilbyr også et tilskudd på kr. 5000,- for deg som jobber over 4 uker i perioden, og kr. 10.000,- for deg som jobber 8 uker eller mer.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 31-05-2022

Vikarstilling som prostiprest i Hammerfest prosti
Hammerfest prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme.
Org. nr: - Stillingsident: 4471256783 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en tidsavgrenset stilling som prostiprest i Hammerfest prosti med tjeneste i Hammerfest sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.Stillingen har Hammerfest sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 08-02-2022

Sommervikarer - Operasjonssykepleiere, Hammerfest sykehus
Enhet operasjon med sterilsentral, Hammerfest sykehus,  Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4472289578 Presentasjon av stillingen: Er du operasjonssykepleier og ønsker sommerjobb i 2022? Da håper vi du søker hos oss! I perioden uke 25 til 34 (20.juni til 28.august 2022) tilbyr vi fri bolig (eventuelt er det mulig å få et boligtilskudd på inntil kr. 8000,- per måned for de som ønsker å ordne bolig selv) og dekning av reise til og fra arbeidsstedet.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 31-05-2022

Sommervikarer, Sykepleiere - Kir/Ort, Hammerfest sykehus
Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker, Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4472106041 Presentasjon av stillingen: Vi søker sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 34. Er du sykepleier og ønsker å oppleve Finnmark i sommer? Vi ønsker deg velkommen til å søke hos o ss på Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker!
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 31-05-2022

Sommervikarer, Sykepleiere - Medisinsk sengeenhet, Hammerfest sykehus
Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Org. nr: - Stillingsident: 4471617868 Presentasjon av stillingen: Vi søker sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 34. Er du sykepleier og ønsker å oppleve Finnmark i sommer? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen! Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser.
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 31-05-2022

Fast stilling , vaskerimedarbeider
Nor Tekstil As Avd Hammerfest
Vi har ledig fast stilling som vaskerimedarbeider fra 1. februar 2022 i 100 % stilling. Arbeidet består i sortering, bretting, vasking, rulling av tøy etc. Det er tariff lønn etter overenkomsten til vaskeribransjen.
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 31-01-2022

Rektor Fuglenes skole
Hammerfest kommune
Jobbe og bo i HammerfestVelkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!Nyttige nettsteder å besøke:
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 19-02-2022

Lærere - Hammerfestskolen
Hammerfest kommune
Jobbe og bo i HammerfestVelkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!Nyttige nettsteder å besøke:
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 02-02-2022