Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ferievikar 100%, JYSK Kirkenes
JYSK AS
Jobb-beskrivelse Er du ambisiøs, engasjert og ønsker å utvikle deg? Vil du være en del av et fremgangsrikt team hos en bedrift i stadig vekst? Liker du å jobbe i et miljø med høyt tempo og liker utfordringer? Da er det kanskje akkurat deg vi er på utkikk etter. Du viser engasjement og…
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Selger 75%, Vikariat JYSK Kirkenes
JYSK AS
Jobb-beskrivelse Er du ambisiøs, engasjert og ønsker å utvikle deg? Vil du være en del av et fremgangsrikt team hos en bedrift i stadig vekst? Liker du å jobbe i et miljø med høyt tempo og liker utfordringer? Da er det kanskje akkurat deg vi er på utkikk etter. Du viser engasjement og…
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Patruljeleder
FUFSR - Avsnitt int. oppg. og operativ utlendingskontroll, Finnmark politidistrikt
Finnmark politidistrikt har ledig en fast stilling som patruljeleder til fagpatrulje på avsnitt operativ utlending. Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor grenseovervåking på Schengen yttergrense land, samt operativ utlendingskontroll. Dette er en spennende mulighet for deg som vil bidra til et oppdrag som er i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som det er en viktig og prioritert oppgave for politidistriktet. Mye av patruljevirksomheten foregår ute langs den norsk-russiske grensen, hele året.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023

CTO/Teknologiprinsipal til verdensledende elektronikkprodusent
Barel As
Barel opplever stor vekst innen alle kundesegmenter og markedsområder, både nasjonalt og globalt. Vi trenger derfor å styrke teamet vårt innen flere områder den neste tiden, med utviklere, ingeniører, planleggere og produksjonsmedarbeidere.
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 14-04-2023

Ønsker du å bidra til dagens kanskje viktigste måltid?
Compass Group Norge
Er du brennende opptatt av kvalitet i alle ledd, genuint interessert i å yte minnerik service, og brenner du for å lage god mat og drikke? Vil du i tillegg være med å sette Compass Group på kartet over den beste leverandøren av måltidstjenester? Da vil vi gjerne ha med deg på laget! Vi søker blide og serviceorienterte Kantinemedarbeidere  til vår kantine på GSV Kirkenes. Vi søker kandidater til følgende stillinger:
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 17-04-2023

Vi har ledige lærlingeplasser
Sør-Varanger kommune Tekniske tjenester
Kort om stillingen:Sør-Varanger kommune har ledig nyopprettet lærlingeplass i veidrift- og veivedlikeholdsfaget ved Tekniske tjenester, avdeling vei for perioden 2023 - 2025. Avdeling for vei har ansvaret for kommunale veier, brøyting og vedlikeholdsarbeid mm. Å være lærling betyr at du tar siste del av videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden.  Hovedarbeidsoppgaver:
Registrert : 16-03-2023 Søknadsfrist : 16-04-2023

Oppdragsleder/operatør
FOT - Seksjon for operativ styring, Finnmark politidistrikt
Finnmark politidistrikt har ledige stillinger som oppdragsleder SKO 0285 og operatør, PB 2/1 SKO 1459/1457, ved Fellesoperativ tjeneste - FOT, seksjon for operativ styring, med tiltredelse snarest.  Operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt (OPS) er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral for både planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet – i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser og kriser.
Registrert : 15-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023

Kirkenes VGS - lærer spesialpedagogikk
Troms og Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole
Beskrivelse arbeidssted
Registrert : 14-03-2023 Søknadsfrist : 13-04-2023

💉🩸Bioingeniør med signeringsbonus
Enhet medisinsk biokjemi og blodbank, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Er du (ny)utdannet bioingeniør, blodfersk 🩸 eller erfaren?Ved Kirkenes sykehus har vi ledig 1 x 100% fast stilling. Vil Du analysere oss nærmere - stikk hit!
Registrert : 14-03-2023 Søknadsfrist : 16-04-2023

Vi søker blide og serviceorienterte tilkallingshjelpere til vår kantine på GSV Kirkenes!
Compass Group Norge AS
Ønsker du å bidra til dagens kanskje viktigste måltid? Er du brennende opptatt av kvalitet i alle ledd, genuint interessert i å yte minnerik service, og brenner du for å lage god mat og drikke? Vil du i tillegg være med å sette Compass Group på kartet over den beste leverandøren av måltidstjenester? Da vil vi gjerne ha med deg på laget! Vi søker blide og serviceorienterte tilkallingshjelpere med mulighet for fast ansettelse til vår kantine på GSV Kirkenes Viktigste arbeidsoppgaver og ansvar:
Registrert : 08-03-2023 Søknadsfrist : 03-04-2023