Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Brannkonstabel
Sør-Varanger kommune Brannvesen
Kort om stillingenSør-Varanger brannvesen har ledig fast 100% stilling (heltid) som brannkonstabel. Stillingen inngår i døgnkontinuerlig dreiende turnus. Turnus og organisering justeres ved behov. I arbeidet inngår vaktberedskap for brann og redning, daglig gjøremål på stasjonen og deltakelse på kurs og øvelser.Litt om brannvesenet
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 31-07-2022

Straffesaksansvarlig- Varanger politistasjonsdistrikt
Varanger-S Foreb/Politipatrulje/Etterr., Finnmark politidistrikt
Finnmark politidistrikt ved tjenesteenhet Varanger politistasjonsdistrikt har en ledig stilling som straffesaksansvarlig med funksjonstittel politiførstebetjent (SKO 0285).  Stillingen er stedsplassert ved Kirkenes politistasjon i Seksjon for forebygging, politipatrulje og etterforskning.Straffesaksansvarlig vil ha det politifaglig ansvaret for at etterforskingen skjer innenfor de rammer som er bestemt ved lov eller instruks og sørge for at formålet med etterforskning oppfylles.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022

Operasjonsleder
FOT - Felles Enhet for operativ tjeneste, Finnmark politidistrikt
Finnmark politidistrikt, ved Felles enhet for operativ tjeneste, seksjon for operativ styring har ledig 2 faste stillinger som operasjonsleder. Operasjonslederen er operasjonssentralens operative leder og politidistriktets øverste operasjonelle leder når politimesterens stab ikke er satt. Operasjonslederen skal samhandle med innsatsleder og felles straffesaksinntak for å sikre fremdrift og løsning av hendelsesstyrte og planlagte oppdrag, og konferere med stabssjef ved behov for faglige råd i operasjonell sammenheng.
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 15-08-2022

Barne- og ungdomsarbeider
Sør-Varanger kommune Sandnes og Bjørnevatn skole
EnhetSandnes og Bjørnevatn skole er en 1-10 skole med 315 elever. Skolen åpnet høsten 2019 og har godt utstyrte undervisningslokaler og et fantastisk uteområde. SFO har i dag 76 barn som trives i et aktivt og engasjerende miljø.  Kort om stillingenDet er ledig inntil 3 engasjementer i 100% stilling som barne-og ungdomsarbeider for skoleåret 2022/2023. Engasjementene gjelder for perioden fra og med 01.08.2022 til og med 31.07.2023. Stillingene skal ikke følge skoleruta.   
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 24-07-2022

Undervisningsstillinger Kirkenes barneskole
Sør-Varanger kommune Kirkenes barneskole
Kort om stillingene: Kirkenes barneskole har for skoleåret 2022/23 ledig inntil:2 faste 100 % undervisningsstillinger1 vikariat i 100 % undervisningsstillinger for perioden fra og med 01.08.2022 til og med 31.07.2023.Tiltredelse 01.08.2022. Hovedarbeidsoppgaver:undervisning i klasseundervisning i mindre grupperopplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring Kvalifikasjoner:
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 24-07-2022

Instruktør utrykning og operative disipliner
FOT - Seksjon for operativ støtte, Finnmark politidistrikt
Finnmark politidistrikt har ledig tre - 3 - fast stillinger som instruktør i SKO 0285 ved Fellesoperativ tjeneste - FOT, seksjon for operativ støtte. Stillingen skal ha hovedansvar for kjøreopplæringen i distriktet, men vil også støtte annen instruksjon i operative disipliner. Stillingene vil jobbe i turnus og bistå med vakt- og beredskap i noen helger og under ferieavviklingen.Stillingene er ikke stedsplassert annet enn Finnmark politidistrikt. Distriktet vil gjøre en samlet vurderinger hvor man vil plassere disse utfra søkermassen og instruksjonsbehovet i distriktet.
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 21-08-2022

Personvernrådgiver/ informasjonssikkerhetsleder (CISO)
SVS - Stab for virksomhetsstyring, Finnmark politidistrikt
Vi leter etter deg med interesse for personvern og informasjonssikkerhet. Som personvernrådgiver/informasjonssikkerhetsleder vil du bidra til at Finnmark politidistrikts ansvar og oppgaver på personvernområdet ivaretas. Du vil blant annet formidle kunnskap om politiregisterloven og personopplysningsloven til dine kolleger, rådgi og veilede om personvern, delta i nasjonale fagnettverk og bistå innbyggerne i politidistriktet med å ivareta deres rettigheter etter personvernlovgivningen. Videre vil du være sikkerhetsleders nærmeste medarbeider innen fagområdet informasjonssikkerhet.
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 17-07-2022

Dørvakt - annenhver eller hver tredje lørdag søkes
Ribago Ritz As
Ritz nattklubb med stort dansegulv og både 18 og 20-årsbar i separate etasjer. Diskotek hver lørdag og noen fredager. Diskoteket har en kapasitet på 330 personer. Vi har ulike konserter og arrangementer med jevne mellomrom. Ritz Bar & Nattklubb søker nye medarbeidere Vi søker deg som har lyst til å være med på å bidra til et trygt og trivelig uteliv, er serviceinnstilt og liker å arbeide med mennesker. Arbeidsoppgaver er å holde ro og orden i lokalene, sjekke ID og opprettholde alkoholloven.
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 05-08-2022

Deltidsstilling for unge uføre
Sør-Varanger kommune Skytterhusfjellet barnehage
Deltidsstilling for unge uføre i Sør-Varanger kommuneVi ønsker å bidra til at unge uføre får mulighet til å bidra og være en del av arbeidslivet selv om de er uføretrygdede. Å være en del av et fellesskap og bidra i arbeidslivet kan ha positiv påvirkning på livskvaliteten.Derfor lyser vi nå ut deltidsstillinger hos oss. Stillingene er for uføretrygdede under 30 år som er bosatt i Sør-Varanger kommune og som mener de har kapasitet til å jobbe litt. Kandidatene mister ikke ytelsen fra NAV.
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022

Rådgiver oppvekst
Sør-Varanger kommune Sektorområde oppvekst og kultur
Kort om stillingen:Sør-Varanger kommune har endret lederstrukturen for barnehagene og søker i den forbindelse en utviklingsorientert barnehagefaglig rådgiver til kommunalsjefens stab. Rådgiveren skal være bindeleddet mellom barnehagene og administrativ ledelse i kommunen.
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022