Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vaktleder Storskog
FUFSR - Avsnitt grensekontroll, Finnmark politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4255314995 Presentasjon av stillingen: Avsnitt grensekontroll - Storskog grenseovergangssted er organisatorisk plassert under felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR). Avsnittet ledes i dag av en politioverbetjent og er stedsplassert ved Storskog grenseovergangssted som er Norges eneste Schengen yttergrense på land ved grensen til Russland. Det er for tiden ledig en fast stilling som vaktleder ved avsnitt for grensekontroll - Finnmark politidistrikt.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 23-08-2020

ØKONOMI-/KONTORMEDARBEIDER
Elektrikeren AS
Vi er i vekst og søker nå ØKONOMI-/KONTORMEDARBEIDERmed søknadsfrist snarest. Vi søker en person med god forståelse og interesse for kontorfaget. Arbeidet vil bestå i daglig regnskapsarbeid, lønn, bank, betaling, oppfølging av utestående fordringer, bistå ordreoppfølging, og annet forefallende økonomi og kontorarbeid. Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig. Vi benytter Tripletex som regnskapssystem. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 02-09-2020

Psykolog 2. gangs utlysning
Gamvik kommune
Jobbnorge ID: 188705 Om stillingen Gamvik kommune har i samarbeid med Lebesby kommune ledig stilling som psykolog. Stillingen er delt med 50 % i hver av kommunene. Stillingen er plassert i kommunens psykiatritjeneste og rapporterer til helseleder.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 21-08-2020

2 * 100 % faste stillinger som institusjonskokk
Båtsfjord kommune
Jobbnorge ID: 185227 Om stillingen Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå kommune med 9 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, hjemmesykepleie, alderspensjonat, legekontor og bolig for psykisk utviklingshemmede. Det er arbeid i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Helse og omsorg er samlokalisert innenfor et lite område. Kjøkkenet leverer mat til helsesenterets avdelinger og til hjemmeboende. På kjøkkenet har vi fem ansatte.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 30-08-2020

Ledig 100 % midlertidig stilling som renholder
Lebesby kommune
Jobbnorge ID: 190897
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 25-08-2020

Assisterende butikksjef Extra Kirkenes
Coop Finnmark Sa Avd Extra Kirkenes
Ved Extra Kirkenes er det ledig 100% fast stilling som assisterende butikksjef. Som assisterende butikksjef vil du arbeide i et ekspansivt miljø i nært samarbeid med leder og lederteam, og være butikksjefs stedfortreder. Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen vil være: · Delta i ledelse av avdelingen. · Delta i oppfølging av personalet. · Oppfølging av drift og budsjett. · Planlegging og oppfølging av aktiviteter. Kvalifikasjoner til stillingen som Assisterende butikksjef:
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 15-08-2020

Sykepleier
Berlevåg Kommune
Berlevåg kommune har ledig 100% fast stilling som sykepleier i hjemmesykepleien. Arbeidsstedet er Berlevåg helsesenter som har hele helse- og omsorgstjenesten under samme tak - bestående av institusjon, skjermet enhet, omsorgsboliger, hjemmesykepleie/hjemmetjenester, legetjenesten, rus og psykiatritjenesten, kjøkken, fysioterapitjenesten og helsestasjon/helsesykepleier. Dette gir nærhet til kollegaer innen eget fag og tverrfaglig samarbeid. Verdt å bemerke er at vi har en stabil legetjeneste. Vi søker:
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 23-08-2020

servitør
Qa Spiseri Maher Mawed
Vi søker servitør i 100% stilling, med eller uten fagbrev.
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 01-09-2020

søker Kokk
Qa Spiseri Maher Mawed
Vi søker kokk som kan jobbe 100% med eller uten fagbrev.
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 01-09-2020

Vil du lede vår hjørnesteinsbedrift på Sørøya?
Nergård AS
Nergård er et integrert sjømatkonsern innen fangst, foredling og salg, og på dette området er vi nest størst i hele Nord-Norge. Vi selger våre produkter til markeder over hele verden fra vår beliggenhet nord for Polarsirkelen. Havområdene her har kaldt og rent vann, og her finner vi noe n av verdens største og best forvaltede bestander av hvitfisk og pelagiske arter -- noe som gir oss tilgang til råstoff av svært høy kvalitet. Utgangspunktet er derfor det beste for den virksomheten vi driver . Les mer om oss www.nergard.no
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 19-08-2020