Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Daglig leder for Norway King Crab AS
Norway King Crab AS
Daglig leder Daglig leder for produksjonsselskapene har ansvar for å lede og videreutvikle en organisasjon som leverer stabile gode resultater. Selskapet ser nå også etter andre arter som kan sendes levende.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 18-02-2019

Klubbleder Bakeriet Ungdomshus for Nesseby kommune
Nesseby kommune
Klubbleder Bakeriet Ungdomshus Ledig stilling i kommunal fritidsklubb: Klubbleder fast 50 % stilling     Bakeriet Ungdomshus  er plassert sentralt i Varangerbotn, og holder til i lokalene til det tidligere bakeriet som ble kjøpt og pusset opp i 2016. Stillingen har ansvar for planlegging og drift av ungdomsklubbens aktiviteter.     Klubbleder skal ivareta følgende oppgaver:     -     Planlegge faste klubbaktiviteter i løpet av året   -     Samarbeide med og lede klubbstyret   -     Søke, gjennomføre og rapportere aktiviteter og innkjøp gjennom       tilskuddsordninger   -     Samarbeide med
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Lagerformann - Avdeling innkjøp for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Lagerformann - Avdeling innkjøp Ved Nye Kirkenes Sykehus søker vi lagerformann i 100 % stilling. Formann vil få driftsansvar for sykehusets lagerfunksjon, herunder personal- og budsjettansvar for sentrallageret.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 08-02-2019

Ingeniør Forvaltning og Utvikling - Avdeling for forvaltning og utvikling for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Ingeniør Forvaltning og Utvikling - Avdeling for forvaltning og utvikling Ved avdeling for forvaltning og utvikling er det ledig stilling som Ingeniør Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid - da er dette noe for deg!ArbeidsoppgaverAdministrasjon av leieforhold inn og utleie av foretakets driftsbygninger Overordet DVU planlegging Portefølje forvaltning Prosjekt oppfølging av foretakets ombygning og vedlikeholds prosjekter. Gjennomføring og planlegging av tilstandsanalyser på driftsbygninger og boliger Utarbeide vedlikeholdsplaner planlegging av inte
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Fagledende fysioterapeut - Enhet kliniske servicefunksjoner Klinikk Kirkenes for Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Fagledende fysioterapeut - Enhet kliniske servicefunksjoner Klinikk Kirkenes Avdeling for Rehabilitering er i medvind, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og vi har akkurat flyttet inn i nytt flott sykehus. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vil DU være med på dette? Vi har en ledig fast stilling som fysioterapeut i 100%. Stillingen innebærer fagansvar innenfor poliklinikk, hvor du vil være faglendende fysioterapeut. Per nå er det hovedsakelig poliklinikk innenfor lymfødem og skulder, men tilbudet er i kontinuerlig endring.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Juridisk rådgiver for Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Juridisk rådgiver Jobbnorge ID: 163098Om arbeidsstedetService og intern utvikling er en støttefunksjon for administrativ og politisk ledelse i Hammerfest kommune.   Avdelingen består av politisk sekretariat, kommuneadvokat, juridisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver.StillingsinformasjonFast, 100 % stilling! ArbeidsoppgaverJuridisk bistand, saksbehandling og veiledning innenfor alle sektorer og arbeidsområder i kommunen, både av generell karakter og i enkeltsaker.Saksbehandling og veiledning i saker etter alkoholloven (bevillingssaker, inndragningssaker mv.)Saksbehandling av saker innenfor ser
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 24-02-2019

Miljøterapeut for Hasvik kommune
Hasvik kommune
Miljøterapeut Jobbnorge ID: 163382MiljøterapeutKan du tenke deg et annerledes år med spennende utfordringer? Er du glad i natur, friluftsliv og vil oppleve bygdesamfunn? Da kan denne jobben være muligheten for deg!Hasvik kommune søker deg som fagperson til stilling på Soltun omsorgsbolig. Her kan du være med på å utvikle et tilbud for inntil 5 beboere.Soltun ble bygget i 2013, og har fasiliteter som er godt tilrettelagt etter behov. Boligen er døgnbemannet med tredelt turnus for unge beboere med funksjonshemninger, nedsatt funksjonsevne, utviklingshemninger- og forstyrrelser.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 18-02-2019

Jurist ved virksomhet for Oppmåling og byggesak, 3-årig prosjektstilling for Drift- og utbygging, Alta kommune
Drift- og utbygging, Alta kommune
Jurist ved virksomhet for Oppmåling og byggesak, 3-årig prosjektstilling Virksomheten Oppmåling og byggesak er en av 6 virksomheter under tjenesteområdet Drift og utbygging. Virksomheten har totalt 15 stillingshjemler fordelt på fagområdene oppmåling, byggesak, seksjonering og Geodata. Til virksomheten søker vi etter en person til en 3-åring prosjektstilling, fortrinnsvis med juridisk utdannelse, som kan arbeide selvstendig og målrettet i forhold til oppgaver som inngår i stillingen.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 25-02-2019

Virksomhetsleder for Pleie- og omsorgsenheten for Nesseby kommune
Nesseby kommune
Virksomhetsleder for Pleie- og omsorgsenheten Spennende lederstilling (100%) i Unjàrgga gielda/ Nesseby Kommune   Pleie- og omsorgsenheten er sammensatt av tjenester innen institusjonsomsorg og hjemmebaserte tjenester. Virksomhetsleder innehar det overordnede faglige ansvaret for tjenesten. Virksomhetsleder er også ansvarlig for virksomhetens økonomi og personaladministrasjon. Stillingen er underlagt og rapporterer til Nesseby kommunes administrasjonssjef.   Vi søker etter deg med dokumenterte lederegenskaper.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Vedlikeholdsplanlegger på elektro (SAP-planlegging) for DOVRE GROUP CONSULTING AS
DOVRE GROUP CONSULTING AS
Vedlikeholdsplanlegger på elektro (SAP-planlegging) Theremaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of thelanguage requirements requested. Applicants that don`t master both written andorally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questionscontact the employee responsible for this position. Dovre Group har ledigstilling som Vedlikeholdsplanlegger på elektro (SAP-planlegging) Arbeidssted: Hammerfest Start dato: 11.01.2019 - 31.12.2019 Antall stillinger: 4 Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato forinnsending av tilbudet til kunden.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 14-02-2019