Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ferievikar 100%, JYSK Kirkenes
JYSK AS
Jobb-beskrivelse Er du ambisiøs, engasjert og ønsker å utvikle deg? Vil du være en del av et fremgangsrikt team hos en bedrift i stadig vekst? Liker du å jobbe i et miljø med høyt tempo og liker utfordringer? Da er det kanskje akkurat deg vi er på utkikk etter. Du viser engasjement og…
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Selger 75%, Vikariat JYSK Kirkenes
JYSK AS
Jobb-beskrivelse Er du ambisiøs, engasjert og ønsker å utvikle deg? Vil du være en del av et fremgangsrikt team hos en bedrift i stadig vekst? Liker du å jobbe i et miljø med høyt tempo og liker utfordringer? Da er det kanskje akkurat deg vi er på utkikk etter. Du viser engasjement og…
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Vinbar og sportspub i Alta søker ansatte
TERMA FMB AS
Ønsker du å jobbe i Altas første vinbar og/eller Altas eneste sportspub?Vi har behov for ansatte i to faste 100% stillinger1.august åpner vi en vinbar og en sportspub i Alta.I den sammenheng har vi behov for to ansatte i fast 100% stilling. Stillingene kan fordeles på hver enkelt plass, eller være tilknyttet en av plassene, alt etter erfaring og interesse fra deg som søker. Dette blir vi enige om. 
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 07-04-2023

Vi søker fagarbeidere til Aronnes skole
Oppvekst, Alta kommune
Aronnes skole - den lille skolen med den store hjertetAronnes skole er en 1.-4. skole med om lag 90 elever, hvor omtrent 35 elever har SFO-plass. Totalt er det 18 ansatte som er tilknyttet skole og SFO.  På Aronnes skole er det viktig at skole og SFO ses i sammenheng, samarbeider tett og framstår som en enhet. Skolen og SFO ligger i nærhet til naturen som innbyr til variert undervisning og aktivitet.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Ledige stillinger ved Saga skole
Oppvekst, Alta kommune
Saga skole er en 1.-4. skole med ca. 130 elever fordelt på syv klasser, hvor ca. 60 elever har SFO-plass. Skolens administrasjon består av rektor, undervisningsinspektører og SFO-leder. Totalt er det 22 ansatte som er tilknyttet skole og SFO. Saga skole har et unikt uteområde og ligger i nærhet til turområder som vi benytter til uteskole, varierte aktiviteter og annen undervisning.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Elvebakken skole søker fagarbeider i SFO og skolen for skoleåret 2023/2024
Oppvekst, Alta kommune
Elvebakken skole er en 1-7.-med 280 elever.Skolen jobber spesifikt med bruk av av teknologi i opplæringen, Ipad en til en. Skolens satsingsområder er i tråd med kommunens satsingsområder lesing og klasseledelse.Vi er universitetsskole for Universitetet i Tromsø, campus Alta. http://elvebakken.skole.no/Vi søker fagarbeider i SFO og skolen for skoleåret 2023/2024
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Sommerjobb som røkter av fiskefeller i Storelva og Sørelva
Kunes Jeger Og Fiskeforening
Sommerjobb som røkter av fiskefeller i Storelva og Sørelva. Arbeidsgiver: Kunes Jeger Og Fiskeforening. Sted: Kunes. Stillingstittel: Røkter / Oppsyn. Søknadsfrist: 01.05.2023. Kunes JFF søker etter røktere til stell og pass av fiskefeller i Storelva og Sørelva på Kunes. Vi søker etter røktere for sesongen2023. Foreningen har i første omgang behov for fire røktere i perioden 26. 06. 2023 - 13. 08. 2023.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 01-05-2023

Patruljeleder
FUFSR - Avsnitt int. oppg. og operativ utlendingskontroll, Finnmark politidistrikt
Finnmark politidistrikt har ledig en fast stilling som patruljeleder til fagpatrulje på avsnitt operativ utlending. Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor grenseovervåking på Schengen yttergrense land, samt operativ utlendingskontroll. Dette er en spennende mulighet for deg som vil bidra til et oppdrag som er i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som det er en viktig og prioritert oppgave for politidistriktet. Mye av patruljevirksomheten foregår ute langs den norsk-russiske grensen, hele året.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023

Lærere i grunnskolen
Gamvik kommune
Om stillingenVi har 5 ledige lærerstillinger i kommunen. Vi tilbyr oversiktlige arbeidsforhold og engasjerte medarbeidere.I Gamvik kommune er det tre grunnskoler. Alle tre skolene er fådelte barne- og ungdomsskoler, 1. - 10. trinn. Ved tilsetting i skolene i Gamvik kommune vil det være aktuelt å undervise i alle fag og på alle trinn. Det vil allikevel etterstrebes at mye av undervisningen er knyttet til de fagområdene man har sin utdanning eller sine styrker.Skjånes skole
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Aronnes skole har ledig inntil 65 % stilling som som lærer i samisk
Oppvekst, Alta kommune
Aronnes skole - den lille skolen med den store hjertetAronnes skole er en 1.-4. skole med omtrent 90 elever og 20 ansatte. Skolen fokuserer på å bygge et godt og trygt læringsmiljø hvor både læring, trivsel og trygghet er sentralt. Vi har mange tiltak og rutiner i hverdagen for å skape et positivt og inkluderende skolemiljø for alle elever på skolen.Skolen ligger i nærhet til naturen som innbyr til variert undervisning. Vi bruker læringsbrett(iPad) aktivt som verktøy i undervisningen.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 03-04-2023