Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Seksjonsoverlege
Seksjon for psykosebehandling, Dikemark
Org. nr: 874588962 Stillingsident: 4214910455 Presentasjon av stillingen: Da vår seksjonsoverlege går av med pensjon, søker vi etter en ny. Vi ønsker oss en fleksibel og faglig engasjert kollega. Seksjon for psykosebehandling er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet, og består av 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser. Seksjonen er i oppstartsfasen med å tilby judisiell observasjon.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 07-04-2020

Sykepleier eller vernepleier søkes til 100% fast dag/aften stilling
Psykiatrisk avdeling, Blakstad Seksjon for psykosebehandling B
Org. nr: 974706156 Stillingsident: 4216472867 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 13-04-2020

Renholder/renholdsoperatør
42000 - Renhold og praktisk bistand, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4209033241 Presentasjon av stillingen: Renhold i kommunale bygg i henhold til NS-Insta 800. Arbeidstid fra kl 06.00 i 70% stilling Arbeidsoppgaver Regelmessige og periodiske renholdsoppgaver. Påfylling av papir og håndsåpe i dispensere. Bruk av ulike typer renholdsmaskiner/utstyr.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 15-04-2020

Trafikkbetjent
Samferdsel, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4209980667 Presentasjon av stillingen: Stillingene innebærer oppfølging av kommunens trafikk- og parkeringsreglement.
Registrert : 27-03-2020 Søknadsfrist : 15-04-2020

Sykepleier 80%
37170 - Gullhella bo- og omorgssenter 4, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4198672218 Presentasjon av stillingen: Heldøgnsomsorg 1 i Nye Asker består av 7 tjenestesteder: Vardåsen-, Solgården-, Gullhella-, Holmentunet-, Nesbru-, Asker bo- og omsorgsenter, samt Søndre Borgen akutt og korttidsavdeling. Gullhella bo- og omsorgsenter har 32 langtidsplasser og 60 omsorgsboliger fordelt på 4 avdelinger, for personer med demens, somatiske helseutfordringer og alderspsykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser.
Registrert : 27-03-2020 Søknadsfrist : 12-04-2020

Spesialpedagog med undervisningskompetanse
25100 - Hvalstad skole, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4212436086 Presentasjon av stillingen: Hvalstad skoles spesialavdeling har nå ledig en 100% fast stilling som spesialpedagog. Oppstart 1.8.2020.
Registrert : 27-03-2020 Søknadsfrist : 17-04-2020

Fagarbeider
36100 - Korpåsen bofellesskap, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4189901279 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 27-03-2020 Søknadsfrist : 15-04-2020

Sykepleiere til Heldøgnsomsorg 1
37000 - Heldøgnsomsorg 1, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4208741171 Presentasjon av stillingen: Heldøgnsomsorg 1 i Nye Asker består av 7 tjenestesteder: Vardåsen-, Solgården-, Gullhella-, Holmentunet-, Nesbru-, Asker bo- og omsorgssenter, samt Søndre Borgen akutt og korttidsavdeling. Vi søker sykepleiere til faste stillinger på våre avd. ved Solgården, avd 2 og Vardåsen . Solgården bo- og omsorgssenter har langtidsplasser og korttidsplasser for personer med demens sykdom.
Registrert : 27-03-2020 Søknadsfrist : 26-04-2020

Er du en raus, nær, modig og skapende pedagogisk leder?
22120 - Nesøya barnehage, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4202547709 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 1 fast barnehagelærer, i 100% stilling. Landøya barnehager består av Landøya, Nesøya og Vendla barnehager. Barnehagene ligger flott til på Landøya og Nesøya. I vårt nærmiljø har vi flere lekeplasser, skog, sjø og idrettsanlegg, som vi benytter mye. Vi har flere flotte leirplasser i skogsområdene nær barnehagene og et lite hus på Hvamodden. Barnehagene utgjør en enhet med felles ledelse og totalt 16 avdelinger. Vi har et mangfold av kompetente medarbeidere.
Registrert : 27-03-2020 Søknadsfrist : 27-04-2020

Tospråklige lærere
24800 - Hagaløkka skole, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4211751155 Presentasjon av stillingen: Vi ønsker oss erfarne og engasjerte tospråklige lærere som kan hjelpe våre flerspråklige elever med opplæring og forståelse av faginnhold, er god til å samarbeide med andre lærere og kan støtte og veilede familier som har behov for det. Vi søker tospråklige lærere i følgende språk: arabisk (ca 35 %), gresk (ca 20 %), tyrkisk (ca 50 %), vietnamesisk (ca 50%). Søkere må spesifisere hvilken stilling de søker.
Registrert : 27-03-2020 Søknadsfrist : 14-04-2020