Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Kontaktlærer
28100 - Hovedgården ungdomsskole, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4244357847 Presentasjon av stillingen: Kontaktlærer med undervisning i norsk og engelsk. Vil du jobbe som lærer på en skole som har visjonen “en arena for mestring, kompetanse for morgendagen”? Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med forventninger til elevenes utvikling? Da trenger vi deg som lærer på Hovedgården skole.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Virksomhetsleder - Innbyggertorg
Innbyggertorgene, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247895443 Presentasjon av stillingen: Asker kommune er under bygging, og Medborgerskap er et nytt tjenesteområde i den nye kommunen. Tjenesteområdet har et særlig ansvar for å tilrettelegge for, inspirere og motivere innbyggere, frivilligheten og andre aktører til å ta del i og medansvar for felleskapet. Tjenesteområdet er organisert i de fem virksomhetene innbyggertorg, bibliotek, kulturskole, kulturliv og idrett og friluft, og består av ca 400 medarbeidere.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Juridisk rådgiver
Samfunnsutvikling, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4198456786 Presentasjon av stillingen: Vi søker dyktige jurister som ønsker å jobbe i spenningsfeltet mellom offentlig styring og samfunnsutvikling. Stillingene er plassert i juridiske og administrative tjenester, under tjenesteområdet samfunnsutvikling. Avdelingen er tverrfaglig og består av 19 medarbeidere inkludert leder, hvorav 10 er jurister.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Spesialutdannet sykepleier/sykepleier
Rettspsykiatrisk døgnenhet, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose og med kompliserte tilleggsutfordringer, inkludert alvorlig voldsatferd - til utredning og behandling. Regional sikkerhetsseksjon har 20 døgnplasser og 2 beredskapsplasser.Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark sykehusområde i Asker: Intensivpsykiatrisk døgnenhet, Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet og Rettpsykiatrisk døgnenhet.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 02-07-2020

Sykepleier - p.t. nattstilling
Vestre Viken
Org. nr: 976245725 Stillingsident: 4246993575 Presentasjon av stillingen: Utredningsseksjon for Unge, Hvalstadåsen (USUH) ved Asker distriktspsykiatriske senter (ADPS) tilbyr utredning, behandling og ambulant oppfølgning av unge voksne med psykose, mistanke om alvorlig psykisk lidelse og med stort funksjonsfall. Seksjonen tar også imot dagpasienter. Utredningsseksjon for Unge tar imot pasienter fra Asker og Bærum kommuner. Vi har ledig 50 % fast stilling for sykepleier - p.t. nattstilling.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Vi søker spesialutdannet sykepleier/sykepleier!
Rettspsykiatrisk døgnenhet, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Org. nr: 986375740 Stillingsident: 4247486879 Presentasjon av stillingen: Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose og med kompliserte tilleggsutfordringer, inkludert alvorlig voldsatferd - til utredning og behandling. Regional sikkerhetsseksjon har 20 døgnplasser og 2 beredskapsplasser. Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark sykehusområde i Asker: Intensivpsykiatrisk døgnenhet, Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet og Rettpsykiatrisk døgnenhet.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 02-07-2020

Sykepleier/vernepleier m/videreutdanning
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme
Org. nr: - Stillingsident: 4247445716 Presentasjon av stillingen: Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme har fast stilling i turnus som sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Stillingen er ved døgnenhet 1. Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning/autisme i befolkningen over 16 år. Opptaksområde er Helse Sør-Øst. Seksjonen er lokalisert på Dikemark i Asker kommune.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 05-07-2020

Engasjerte, humørfylte og innsatsvillige selgere søkes.
Flisekompaniet Handel AS Avd Billingstad
Vi ønsker søknader fra kandidater i alle aldre og begge kjønn. Vi ser etter blide og positive personer, som brenner for det å selge. Du må har stor arbeidskapasitet, høyt tempo i kroppen, og være selvstendig og pålitelig. Du må også være en person som liker å ha det ryddig rundt deg. Da jobben handler mye om den gode dialogen med kunden, og også innebærer en god del bruk av faguttrykk, må kandidatene snakke flytende norsk, svensk eller dansk. Det er en fordel om du kan svare ja på minst to av følgende spørsmål: Er du en ekstremt dyktig selger? Har du erfaring fra et relevant håndverk?
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 15-07-2020

Ønsker du å jobbe med Asker kommunes næringsarealer?
41010 - Grunneiendom, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4244430716 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Faglærer Salg, service og reiseliv
Bleiker videregående skole, Viken fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4244357716 Presentasjon av stillingen: Er du vår nye faglærer på salg, service og reiseliv? Bleiker videregående skole har to vikariat ledig på totalt 150 % som faglærer på utdanningsprogram Salg, service og reiseliv, med oppstart august 2020. Bleiker videregående skole ligger i fine omgivelser med gangavstand til Asker sentrum med gode buss- og togforbindelser. Skolen har 450 elever og 120 ansatte, men er under utbygging og vil være nærmere 900 elever i løpet av de neste årene.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020