Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Overlege/onkolog - fast stilling - Vestre Viken for Vestre Viken
Vestre Viken
Overlege/onkolog - fast stilling - Vestre Viken Medisinsk avdeling, Bærum Sykehus har lokalfunksjon for 187.000 innbyggere i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter i tillegg seksjon for kreftbehandling, seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. Avdelingen har i alt 460 ansatte. Det innlegges rundt 10.000 pasienter per år, i tillegg til rundt 38.000 polikliniske konsultasjoner. Kreftseksjonen ved Bærum Sykehus har ledig 100 % stilling som overlege/onkologi.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Resepsjonist 80- 100% stilling for Oris Dental Oslo
Oris Dental Oslo
Resepsjonist 80- 100% stilling Oris Dental Lysaker og Aker brygge er middels store klinikker med 10 behandlingsrom. Vi ligger sentralt plassert på Lysaker og Aker Brygge med allmenntannleger, kjeveortoped , kjevekirurg og tannpleiere. Vi er fokusert på teknologiutvikling og jobber systematisk med å forbedre våre tjenester og arbeidsmetoder. Dette gjør vi fordi vi mener at både våre medarbeidere og våre pasienter skal ha gode opplevelser hos oss. Klinikkene har godt miljø med høyt tempo og høy servicegrad.ORIS Dental Oslo AS avd.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Lærer i engelsk - Rud videregående skole for Akershus fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Lærer i engelsk - Rud videregående skole Presentasjon av stillingen:Er du en dyktig fagperson med gode kommunikasjonsevner, kan du være vår nye lærer i engelsk! Rud videregående skole har ledig vikariat i engelsk (religion og etikk er et mulig bifag) med oppstart så snart som mulig. Vikariatet kan forlenges. Rud videregående skole utdanner for framtiden og trenger ansatte som bringer fram det aller beste i elevene, både faglig og sosialt. Vår visjon er «Læring for livet».
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 22-11-2018

Tannhelsesekretær i 100% Sandvika for Oris Dental, Løkketangen
Oris Dental, Løkketangen
Tannhelsesekretær i 100% Sandvika Tannlegesenter i Sandvika Sentrum søker Tannhelsesekretær i 100% stillingTannhelsesekretær i 100% stilling.Autorisert tannhelsesekretær, gjerne med erfaring, takler høyt tempo, er fleksibel og tilpasningsdyktig, behersker dataprogram OPUS og generelt gode datakunnskaper.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Sykepleier - 64% vikariat - Østerås bo- og behandlingssenter, avd. Eikstunet for Bærum kommune
Bærum kommune
Sykepleier - 64% vikariat - Østerås bo- og behandlingssenter, avd. Eikstunet Eikstunet er en avdeling under Østerås bo- og behandlingssenter og ligger på Eiksmarka ved grensen til Oslo. Det er meget gode buss- og T-baneforbindelser. På avdeling Eikstunet har vi 32 beboere - alle somatiske langtidsplasser. Vi har høy fagdekning og scorer høyt på bruker- og personalundersøkelser. Vi fokuserer på god sykepleiekvalitet og har ukentlige sykepleiermøter. Vi er spesielt gode på palliativ omsorg. Vi har godt arbeidsmiljø og stabilt personale, mange med lang erfaring.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Sykepleier - 100% fast - Østerås bo- og behandlingssenter, avd. Eikstunet for Bærum kommune
Bærum kommune
Sykepleier - 100% fast - Østerås bo- og behandlingssenter, avd. Eikstunet Eikstunet er en avdeling under Østerås bo og behandlingssenter og ligger sentralt i østre Bærum ved grensen til Oslo. Det er meget gode buss- og T-baneforbindelser. På avdeling Eikstunet har vi 32 beboere - alle somatiske langtidsplasser. Vi har høy fagdekning og scorer høyt på bruker- og personalundersøkelser. Vi fokuserer på god sykepleiekvalitet og har ukentlige sykepleiermøter. Vi er spesielt gode på palliativ omsorg. Godt arbeidsmiljø og stabilt personale, mange med lang erfaring.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Sykepleier - 15% helg natt - Østerås bo- og behandlingssenter, avd. Eikstunet for Bærum kommune
Bærum kommune
Sykepleier - 15% helg natt - Østerås bo- og behandlingssenter, avd. Eikstunet Eikstunet er en avdeling under Østerås bo- og behandlingssenter og ligger på Eiksmarka ved grensen til Oslo. Det er meget gode buss- og T-baneforbindelser. På avdeling Eikstunet har vi 32 beboere - alle somatiske langtidsplasser. Vi har høy fagdekning og scorer høyt på bruker- og personalundersøkelser. Vi fokuserer på god sykepleiekvalitet og har ukentlige sykepleiermøter. Vi er spesielt gode på palliativ omsorg. Vi har godt arbeidsmiljø og stabilt personale, mange med lang erfaring.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Psykolog - BUPA Bærum BUP for Vestre Viken
Vestre Viken
Psykolog - BUPA Bærum BUP BUPA, med ca. 320 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen dekker et opptaksområde med totalt 100.000 barn og unge. Faglig prosjektutvikling og klinisk forskning stimuleres og det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Bærum BUP er en av fem poliklinikker i avdelingen. Vi har ca. 45 fagstillinger fordelt på 4 team; 2 generalistteam, et sped- og småbarnsteam og et nevroteam. Bærum BUP er også tillagt områdefunksjon for behandling av OCD fra 2014 og har etablert eget OCD-team.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Miljøterapeut - Asker og Bærum krisesenter for Bærum kommune
Bærum kommune
Miljøterapeut - Asker og Bærum krisesenter Asker og Bærum Krisesenter er et ressurssenter for innbyggere i Asker og Bærum som er utsatt for vold eller overgrep i nær relasjon. Vi tilbyr beskyttelse, sikkerhet, kartlegging og veiledning til kvinner og menn, samt deres barn. Krisesenteret tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også dagtilbud for dem som ikke trenger å bo. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Våre miljøterapeuter har en bred og allsidig erfaring.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 28-11-2018

Vil du jobbe i barnehage? for Adecco
Adecco
Vil du jobbe i barnehage? Adecco Pedagogisk er et spesialisert fagområde i Adecco.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018