Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Barne- og ungdomsarbeider for Fjellhamar barnehage
Fjellhamar barnehage
Barne- og ungdomsarbeider Org. nr: - Stillingsident: 4120780215 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å gi barna en god barndom med lek, læring og trygge voksne?
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 06-09-2019

Fast overlegestilling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling for VESTRE VIKEN HF
VESTRE VIKEN HF
Fast overlegestilling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Org. nr: 989012118 Stillingsident: 4114747986 Presentasjon av stillingen: Asker BUP har nå ledig fast stilling for overlege i Barne- og ungdomspsykiatri fra januar 2020. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene. Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. På Asker BUP er det god dekning med lege - og psykologspesialister, med fire overlegestillinger og en LIS stilling.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 27-09-2019

Match Rykkinn søker butikkselger 10% for MATCH RYKKIN
MATCH RYKKIN
Match Rykkinn søker butikkselger 10% Voice Norge AS er et ledende selskap innen norsk fashion og tekstilhandel. Selskapet omsatte i 2018 for i underkant av 2 mrd. kr ut av butikk. Totalt har Voice 242 butikker fordelt på Match, VIC, Boys of Europe og Jean Paul, og mer enn 1500 ansatte. Voice ble etablert i 1988 og eies av investeringsselskapet O. N. Sunde AS. Match har etablert seg som en av Norges største heleide kleskjede med hele 113 butikker.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Felleskjøpet ser nå etter en reservedelsselger på Kløfta for FELLESKJØPET AGRI SA
FELLESKJØPET AGRI SA
Felleskjøpet ser nå etter en reservedelsselger på Kløfta Org. nr: - Stillingsident: 4120897915 Presentasjon av stillingen: Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter! Vi ser nå etter en reservedelsselger til en variert stilling ved vårt verksted på Kløfta.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 05-09-2019

Miljøarbeider - Bleiker videregående skole for Bleiker videregående skole
Bleiker videregående skole
Miljøarbeider - Bleiker videregående skole Org. nr: - Stillingsident: 4120414173 Presentasjon av stillingen:Vi trenger en engasjert miljøarbeider! Bleiker videregående skole har en ledig stilling som miljøarbeider. Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst person som vil arbeide med videreutvikling av det gode skolemiljøet på Bleiker vgs, sammen med elever og ansatte. Miljøarbeider jobber tett på skolens elever med hovedfokus på å ivareta elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 29-08-2019

Pålitelig og trivelig sjåfør søkes til veletablert servicebedrift! for SERVIX PLANTEDEKOR AS
SERVIX PLANTEDEKOR AS
Pålitelig og trivelig sjåfør søkes til veletablert servicebedrift! Ansvar og arbeidsoppgaver. Våre servicesjåfører er ansvarlig for leveranser og løpende serviceoppdrag samt klargjøre og utplassere løsninger hos eksisterende og nye kunder. Egenskaper Vi søker en fulltids sjåfør som trives med selvstendig arbeid og kundekontakt. Positiv, sosial fremtredenGod fysisk formPålitelig og arbeidsvilligStrukturert og god ordenssansSertifikat klasse BFordel med sjåfør erfaring og trafikal kjennskap.Plettfri vandel/referanserArbeidstid er fra 8.00-16-00, mandag - fredag.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 02-10-2019

Kvinne på Bekkestua trenger brukerstyrt personlig assistent for BÆRUM KOMMUNE PSYKISK HELSE ØST
BÆRUM KOMMUNE PSYKISK HELSE ØST
Kvinne på Bekkestua trenger brukerstyrt personlig assistent Org. nr: - Stillingsident: 4120943802 Presentasjon av stillingen: Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for den som har behov for bistand i dagliglivet. Bruker leder assistentens daglige arbeidet, og Bærum kommune har arbeidsgiveransvaret. Kvinne på Bekkestua med barn i alder 13-18 år trenger kvinnelig personlig assistent 3-4 dager i uken fra ca. kl. 16.30-20.30. Det er kveldstillegg for timer etter kl. 17. Stillingen tilsvarer 11-18 timer per uke.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 05-09-2019

Distriktsjef for PEAB ASFALT NORGE AS
PEAB ASFALT NORGE AS
Distriktsjef Peab Asfalt søker distriktssjef Stor-Oslo.Har du lyst å jobbe litt utenfor komforsonen din? Lyst å gjøre en forskjell som blir lagt merke til? Vi er en gjeng som bokstavelig talt for jobben vår, de andre sier vi er blant de beste i bransjen, og vi er alle opptatt av å levere på topp. I tillegg er det en tydelig kremmerånd i alle ledd hos oss. Peab Asfalt distrikt Stor-Oslo holder til på Frogner litt nord for Oslo og ønsker oss ny distriktssjef med på laget vårt. Vi ønsker å være en arbeidsgiver som speiler mangfoldet i samfunnet og oppfordrer kvinner til å søke.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 02-10-2019

Vernepleier - KAN for NANNESTAD KOMMUNE HELSE
NANNESTAD KOMMUNE HELSE
Vernepleier - KAN Org. nr: - Stillingsident: 4120820906 Presentasjon av stillingen: 80% midlertidig vernepleierstilling, med mulighet for fast ansettelse, er ledig ved Kompetanse og Arbeidssenter Nannestad. Vi skal gi et meningsfylt og tilrettelagt arbeidstilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemning. Gjennom opplevelser av mestring, selvstendig arbeid, sosial læring og trivsel, skal tjenestemottakerne styrke og øke sin kompetanse. Arbeidsoppgaver Oppfølging av tjenestemottakere med autisme og psykisk utviklingshemning, med et variert bistandsbehov.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 05-09-2019

Bestillerkontoret søker saksbehandler til fast fulltidsstilling for OPPEGÅRD KOMMUNE BESTILLERKONTORET
OPPEGÅRD KOMMUNE BESTILLERKONTORET
Bestillerkontoret søker saksbehandler til fast fulltidsstilling Org. nr: - Stillingsident: 4120696034 Presentasjon av stillingen: Saksbehandler ved Bestillerkontoret Bestillerkontoret har ledig en 100 % fast stilling som saksbehandler fra 1.oktober 2019. Virksomheten er organisert under tjenesteområdet Pleie og omsorg og består av totalt åtte årsverk. Bestillerkontoret har ansvar for behandling av søknader om hjemmesykepleie, praktisk bistand, omsorgs- og trygdeboliger, brukerstyrt personlig assistent (BPA) og individuell plan.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 06-09-2019