Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Lærer - "der fremtid skapes"
Bekkestua barneskole
Org. nr: - Stillingsident: 4248047844 Presentasjon av stillingen: Bekkestua barneskole er en ny skole som startet opp i 2014, og fra august 2020 har vi elever fra 1.-7. trinn. Vi holder til i et helt nytt og moderne skolebygg med plass til 840 elever. Bekkestua barneskole er en fremtidsrettet skole, og all læring foregår i et teknologitett læringsmiljø hvor alle elever har eget nettbrett. Det nye skolebygget er utformet for å legge til rette for en skolehverdag preget av kreativitet, elevaktivitet, undring, utforsking og samarbeid i alle fag, slik fagfornyelsen legger opp til.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Lærer - "der fremtid skapes"
Bekkestua barneskole
Org. nr: - Stillingsident: 4247704067 Presentasjon av stillingen: Bekkestua barneskole er en ny skole som startet opp i 2014, og fra august 2020 har vi elever fra 1.-7. trinn. Vi holder til i et helt nytt og moderne skolebygg med plass til 840 elever. Bekkestua barneskole er en fremtidsrettet skole, og all læring foregår i et teknologitett læringsmiljø hvor alle elever har eget nettbrett. Det nye skolebygget er utformet for å legge til rette for en skolehverdag preget av kreativitet, elevaktivitet, undring, utforsking og samarbeid i alle fag, slik fagfornyelsen legger opp til.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Er du vår nye miljøterapeut? Sykepleier/vernepleier søkes - 100 % fast. 2. gangs utlysning.
Bolig med bistand, Ullensaker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247594439 Presentasjon av stillingen: Er du vår nye kollega? Dyktig miljøterapeut med legemiddelkompetanse søkes!
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Psykologspesialist i psykoseteam
DPS Øvre Romerike, Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE), Akershus universitetssykehus HF
Org. nr: 976248279 Stillingsident: 4247690856 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Barne- og ungdomsarbeider/assistent i skole
Alværn ungdomsskole
Alværn ungdomsskole søker etter barne- og ungdomsarbeider/assistent i inntil 100% stilling, som også har mulighet til å jobbe i tilknytning til ferier.Vi søker etter en god kollega som vil være med å jobbe for et godt skolemiljø for våre elever. Som barne- og ungdomsarbeider/assistent i skole vil du jobbe med enkeltelever og små grupper med elever. Elevene trenger hjelp og støtte. Ofte vil fokus være tilrettelegging for praktisk arbeid og dagliglivstrening.Oppstartsdato er 1.august.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Geriatrisk sengeområde søker enhetsleder
Geriatri sengeområde, Akershus universitetssykehus HF
Ahus satser på den eldre pasient!Har du lyst til å være med på å drifte, lede og utvikle vår avdeling?
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Kontaktlærer
28100 - Hovedgården ungdomsskole, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4244357847 Presentasjon av stillingen: Kontaktlærer med undervisning i norsk og engelsk. Vil du jobbe som lærer på en skole som har visjonen “en arena for mestring, kompetanse for morgendagen”? Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med forventninger til elevenes utvikling? Da trenger vi deg som lærer på Hovedgården skole.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Renholder - sommervikarer
Eidsvoll kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4248017213 Presentasjon av stillingen: Renholdsavdelingen utfører renhold i kommunale bygg. Avdelingen har behov for flere sommervikarer til renhold. Søknadfrist snarest. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 30-06-2020

Vi søker Butikksjef til Nille Kolsås
Nille AS
Vi søker en ny Nille helt! Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og ansikt utad. Hver dag sørger de for at våre butikker fremstår inspirerende, innbydende og at våre kunder får den service de fortjener. Derfor ser vi på våre medarbeidere som Nille helter. Vi er stolt av vår kultur! Våre butikkmedarbeidere er engasjerte og kundefokuserte med et stort hjerte for Nille. Vi søker deg som har lidenskap for salg og service.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Virksomhetsleder - Innbyggertorg
Innbyggertorgene, Asker kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247895443 Presentasjon av stillingen: Asker kommune er under bygging, og Medborgerskap er et nytt tjenesteområde i den nye kommunen. Tjenesteområdet har et særlig ansvar for å tilrettelegge for, inspirere og motivere innbyggere, frivilligheten og andre aktører til å ta del i og medansvar for felleskapet. Tjenesteområdet er organisert i de fem virksomhetene innbyggertorg, bibliotek, kulturskole, kulturliv og idrett og friluft, og består av ca 400 medarbeidere.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020