Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Lærer estetiske fag
Ås videregående skole, Viken fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4380312779 Presentasjon av stillingen: Vi søker deg som brenner for god design og visuell kommunikasjon! Ås videregående skole har en ledig stilling som lærer på estetiske fag.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 06-05-2021

Vikar for sokneprest i Heggedal sokn
Asker prosti, Den norske kirke, Oslo bispedømme
Org. nr: - Stillingsident: 4380786914 Presentasjon av stillingen: Det er et ledig vikariat i ett år som sokneprest i Heggedal. Ønsket tiltredelse er 1. august 2021. Heggedal kirke er en trekirke fra 1931 med 165 plasser. Ved kirken ligger Heggetun, et moderne menighetshus med kontorer. Menigheten har en åpen profil og en naturlig plass i lokalsamfunnet. Blant annet er det egne kirkesider i «Heggedalsposten». Visjonen er å være «Kirken midt i bygda».
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Engasjement som prostiprest i Asker prosti
Asker prosti, Den norske kirke, Oslo bispedømme
Org. nr: - Stillingsident: 4380769930 Presentasjon av stillingen: Det er et ledig engasjement i ett år som prostiprest i Asker prosti, med hovedvekt på tjeneste i Holmen sokn. Ønsket tiltredelse er 16. august 2021. Holmen sokn er størst av menighetene i prostiet, og grenser til Bærum i øst. I Holmen finnes boområdene Nesøya, Nesbru og Billingstad. Holmen kirke er Norges første arbeidskirke fra 1965, og har et rikt menighetsliv med mange frivillige og et stort engasjement. Holmen menighet fremstår som åpen og raus, og visjonen er: «Kirke for alle».
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Lege i spesialisering i radiologi
Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Bærum sykehus
Org. nr: 999236677 Stillingsident: 4379966177 Presentasjon av stillingen: Ved BILDE seksjon Bærum-Ringerike har vi fokus på god faglig kvalitet, pasientsikkerhet og trivelig kollegialt miljø! Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling, bestående av radiologisk seksjon ved sykehusene i Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg, i tillegg til brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Veileder/ sosialkonsulent, 100% fast, NAV Vestby
NAV
VIL DU VÆRE MED Å VIDEREUTVIKLE NAV VESTBY? NAV Vestby er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert midt i Vestby sentrum, og betjener kommunens innbyggere på ca.18100. Nå søker vi deg som har faglig engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag, har pågangsmot og lyst til å gjøre en forskjell for innbyggerne i Vestby.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Fagarbeider/assistent i SFO
Vassbonn barneskole SFO, Nordre Follo kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4378210839 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 5--6 stillinger som fagarbeider eller assistent ved Vassbonn SFO fra 1. august 2021. Stillingsprosentene kan variere fra 30 til 45 prosent. Arbeidsoppgaver Du deltar i praktiske og daglige gjøremål. Du følger opp orden og gode rutiner. Du har kompetanse og energi til å delta i barns lek og aktivitet utendørs og inne. I tillegg er du en del av et team og har et klart medansvar for at SFO fungerer som en helhet og er et godt sted å være.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Lærer innenfor Helse- og oppvekstfag
Bjertnes videregående skole, Viken fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4355027750 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter faglig dyktige, innovative og engasjerte lærere for elevene våre.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Seksjonssjef Operativ beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Org. nr: 867 668 292 Stillingsident: 4381445051 Presentasjon av stillingen: DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen lyses det ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer. Arbeidsoppgaver ● Viktig samfunnsoppdrag ● Beredskap
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 14-05-2021

Vi søker prosjektleder til IT-digitaliseringsprosjekter.
Felleskjøpet
Hos oss i Felleskjøpet vil du arbeide med spennende innovasjons- og digitaliseringsprosjekter i en bransje med stort potensial. Moderne teknologi er nøkkelen i det grønne skiftet og for landbruket fremover, og samtidig som vi utvikler nye digitale løsninger for våre kunder moderniserer vi mange av våre eksisterende løsninger og plattformer.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Brenner du for psykologarbeid i kommunen?
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4381544197 Presentasjon av stillingen: Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog søker to engasjerte psykologer som brenner for forebyggende psykisk helsearbeid i kommunen. Vi utlyser nå to 100 % engasjementstillinger med muligheter for forlengelse. Grunnet særskilt pågang under pandemien, har kommunen valgt å styrke tjenesten med disse to stillingene. Vi søker deg som er fleksibel, løsningsorientert og som trives med en variert arbeidshverdag.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021