Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Saksbehandler
Barneverntjenesten, Nordreisa kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4380387176 Presentasjon av stillingen: Ved barneverntjenesten i Nordreisa kommune er det ledig, for snarlig tiltredelse. 1 x 100 % fast stilling og 1x50 % fast stilling som saksbehandler. I stillingen som saksbehandler vil du ha ansvar for saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Du vil ha direkte samarbeid med barn, unge og deres familie. I oppgavene følger et utstrakt samarbeid med andre instanser. Du vil være aktiv i deltagelsen av faglig utvikling av barneverntjenesten. Du vil få forespørsel om å delta i kommunens akuttvakt ordning.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 06-05-2021

Vikariat kantor/organist 100 % stilling i Nordreisa sokn
Nordreisa Sokn
Nordreisa kirkelige fellesråd har et ledig vikariat i 100 % som kantor/organist i Nordreisa sokn fra 01.05.21 til 30.04.22, med forbehold om uttak av permisjon. Hovedoppgaver: planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med øvrig stabbidra til at arbeidet med kirkemusikk i soknet er godt synlig i alle deler av virksomhetenha ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens instrumenter og utstyr Vi søker etter en person som:
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 28-04-2021

Frisør med svennebrev søkes til Åss 2an Frisør AS
Åss 2'an Frisør As
Åss 2an frisør As ble etablert i Nordreisa i 2013. Vi holder til i et lyst og koselig lokale sentralt på Storslett med en stor kundekrets og drop-in. Vi tilbyr tjenester innefor blandt annet klipp, farge, extention og brudeoppsett. På grunn av økt behov søker vi etter en engasjert og dyktig frisør i 100% stilling med oppstart etter avtale. Ønskede kvalifikasjoner: Opptatt av kvalitet og godt håndverkKunnskapssøkende og engasjertPåliteligOmgjengeligSelvstendig Krav til kompetanse:
Registrert : 20-04-2021 Søknadsfrist : 30-04-2021

Fysioterapeut, 100% fast
Virksomhet for helsetjenester, Nordreisa kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4358038728 Presentasjon av stillingen: Er du en dyktig, engasjert og målbevisst fysioterapeut som ønsker å være en del av vårt faglig dyktige og tverrfaglige team? Da er dette stillingen for deg! Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i virksomheten for helsetjenester i Nordreisa kommune. Fysikalsk avdeling er lokalisert på Sonjatun helsesenter og består av fysioterapeuter, ergoterapeuter og koordinerende enhet. Avdelingen har flotte lokaler, med terapibasseng og godt utstyrt treningssal.
Registrert : 19-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Kokk og Kafémedarbeider søkes til På Taket Kafé AS
På Taket Kafé AS
Kokk: Vi søker en allsidig kokk, gjerne med fagutdanning og/eller fleråring relevant erfaring for fast stilling. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag selvsetendig og i team. Vi har ett stabilt team med fagutdannende kokker som har ved vår kafe over lengre tid. Vi har flere ledige stillinger, slik at vi kan ansette par både i kjøkken, servering og kjøkkenassistenter. Gode lønnsvilkår og ønsket oppstart snarest. Krav til kompetanse Erfaring innenfor yrket Ønsket kompetanse
Registrert : 15-04-2021 Søknadsfrist : 26-05-2021

Idretts- og anleggskonsulent, 100% fast
Nordreisa kommune
Org. nr: 943350833 Stillingsident: 4376380262 Presentasjon av stillingen: Nordreisa kommune ønsker å gjøre en forskjell, og ser på idrett og idrettsanlegg som en viktig del av kommunes omdømme, aktivitet, bolyst, attraktivitet og rekruttering. Den nye stillingen skal medvirke til at kommunen når sine mål innen idrettsfeltet, jfr kommunedelplan for idrett- og anlegg.
Registrert : 15-04-2021 Søknadsfrist : 02-05-2021

Digital medarbeider, 50% fast
Servicetorget, Nordreisa kommune
Org. nr: 943350833 Stillingsident: 4375766370 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 13-04-2021 Søknadsfrist : 02-05-2021

100% Kreftsykepleier fast
Hjemmetjenesten, Nordreisa kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4374412117 Presentasjon av stillingen: Kreftsykepleier bistår med faglig hjelp, behandling og oppfølging til pasienter med kreftdiagnose. Stillingen er en dagtidsstilling med fleksibel arbeidstid på 37,5 timer i uka. Stillingen er organisert under virksomhet for Hjemmetjenester, med base på Sonjatun Helsesenter. Arbeidsoppgaver Oppfølging av pasienter med kreft og deres pårørende, herunder kurativ og lindrende behandling, helhetlig omsorg og oppfølging, koordinering av tjenester og samhandling
Registrert : 13-04-2021 Søknadsfrist : 26-04-2021

Prost i Nord Troms prosti
Nord Troms prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme
Org. nr: - Stillingsident: 4373272910 Presentasjon av stillingen: Det er ledig stilling som prost i Nord-Troms prosti og vi søker en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet. Nord-Troms prosti omfatter kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen og har en vakker natur som innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Her er nærhet til turterreng og veldig flotte fjell for toppturer.
Registrert : 13-04-2021 Søknadsfrist : 02-05-2021

Jordmor 100%, 3 årig prosjektstilling
Sonjatun fødestue og jordmortjeneste, Nordreisa kommune
Fødestua i Nord-Troms, Sonjatun gir svangerskaps, føde og barseltilbud til Nord-Troms Kommunene. Interkommunal jordmortjeneste for kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen er integrert i fødestua. Jordmortjenesten tilbyr svangerskapsomsorg, fødetilbud, barselomsorg, følgetjeneste, kvinnehelse og helsestasjonstjeneste for ungdom. Fødestua har pt. 6 jordmødre som har tett samarbeid på fødestua og med helsesykepleiere i kommunene.
Registrert : 13-04-2021 Søknadsfrist : 02-05-2021