Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Helsefagarbeider, id 498 for SONJATUN OMSORGSSENTER
SONJATUN OMSORGSSENTER
Helsefagarbeider, id 498 Vi har ledig fast 50 % stilling som helsefagarbeider, tiltredelse snarest. For tiden gjelder: 2-delt turnus med arbeid 2 av 6 helger, arbeidssted Nord-Troms Distriktsmedisinsk Senter, Sonjatun. Stillingen innebærer arbeid i døgnavdelingen, som har til sammen 10 senger, hvorav 6 er innen områdegeriatrisk tjeneste (OGT) Nord-Troms. OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering underlagt medisinsk klinikk i UNN HF. Avdelingen har og to senger for øyeblikkelig hjelp og to senger for korttidsopphold.
Registrert : 11-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Assistent, id 494 for HØGEGGA HJEMMETJENESTE PSYK UTVIKL
HØGEGGA HJEMMETJENESTE PSYK UTVIKL
Assistent, id 494 Vi har ledig fast 20 % stilling som assistent, tre-delt turnus. Arbeid 3 helger på 6 uker. Arbeidssted er for tiden Høgegga omsorgsboliger. Høgegga omsorgsboliger er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune og gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til voksne og eldre personer med psykisk utviklingshemming. Tjenesten er døgnkontinuerlig med 3 delt turnus. Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som assistent bli ledig.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 22-10-2019

Assistent, id 493 for HØGEGGA HJEMMETJENESTE PSYK UTVIKL
HØGEGGA HJEMMETJENESTE PSYK UTVIKL
Assistent, id 493 Vi har ledig fast 23 % stilling som assistent, tre-delt turnus. Arbeid 3 helger på 6 uker. Arbeidssted er for tiden Høgegga omsorgsboliger. Høgegga omsorgsboliger er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune og gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til voksne og eldre personer med psykisk utviklingshemming. Tjenesten er døgnkontinuerlig med 3 delt turnus. Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som assistent bli ledig.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 22-10-2019

Helsefagarbeider id 492 for HØGEGGA HJEMMETJENESTE PSYK UTVIKL
HØGEGGA HJEMMETJENESTE PSYK UTVIKL
Helsefagarbeider id 492 Vi har ledig fast 26,6 % stilling som helsefagarbeider, tre-delt turnus. Arbeid 3 helger på 6 uker.Arbeidssted er for tiden Høgegga omsorgsboliger. Høgegga omsorgsboliger er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune og gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til voksne og eldre personer med psykisk utviklingshemming. Tjenesten er døgnkontinuerlig med 3 delt turnus.Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som helsefagarbeider bli ledig.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 02-12-2019

Assistent, id 491 for GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
Assistent, id 491 Vi har ledig fast 25,82 % stilling som assistent, tre-delt turnus. Arbeid 3 helger på 6 uker. Arbeidssted er for tiden Guleng bo- og avlastning, som er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune. Tjenesten gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til unge voksne med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenesten er døgnkontinuerlig, med 3-delt turnus. Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som assistent bli ledig. Søkere bes opplyse om interesse for eventuell annen ledig stilling, eller eventuelt å bli kontaktet som tilkallingsvikar.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 22-10-2019

Helsefagarbeider id 490 for GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
Helsefagarbeider id 490 Vi har ledig fast 28,8 % stilling som helsefagarbeider, tre-delt turnus. Arbeid 3 helger på 6 uker. Arbeidssted er for tiden ved Guleng bo- og avlastning, som er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune. Tjenesten gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til unge voksne med funksjonshemming. Tjenesten er døgnkontinuerlig med 3-delt turnus. Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som helsefagarbeider bli ledig. Søkere bes opplyse om interesse for eventuell annen ledig stilling, eller eventuelt å bli kontaktet som tilkallingsvikar.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 22-10-2019

Helsefagarbeider id 489 for GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
Helsefagarbeider id 489 Vi har ledig fast 55 % stilling som helsefagarbeider, tre-delt turnus. Arbeid 2 helger på 6 uker. Arbeidssted er for tiden ved Guleng bo- og avlastning, som er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune. Tjenesten gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til unge voksne med funksjonshemming. Tjenesten er døgnkontinuerlig med 3-delt turnus. Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som helsefagarbeider bli ledig. Søkere bes opplyse om interesse for eventuell annen ledig stilling, eller eventuelt å bli kontaktet som tilkallingsvikar.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 22-10-2019

Assistent, id 496 for GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
GULENG BOFELLESSKAP OG LILLEBO
Assistent, id 496 Vi har ledig 50 % stilling som assistent i tredelt turnus, vikariat i perioden 5.10.19 ¿ 31.12.20. Arbeid 2 helger på 6 uker. Arbeidssted er for tiden Guleng bo- og avlastning, som er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune. Tjenesten gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til unge voksne med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenesten er døgnkontinuerlig, med 3-delt turnus. Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som assistent bli ledig.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 22-10-2019

Sykepleier, id 488 for NORDREISA KOMMUNE OPPVEKSTAVD
NORDREISA KOMMUNE OPPVEKSTAVD
Sykepleier, id 488 Vi har ledig fast 100 % stilling som sykepleier, tre-delt turnus. Arbeid 2 helger på 6 uker. Arbeidssted er for tiden ved Guleng bo- og avlastning, som er en del av helse- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune. Tjenesten gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til unge voksne med funksjonshemming. Tjenesten er døgnkontinuerlig med 3-delt turnus. Ved eventuell intern tilsetting kan annen stilling som sykepleier bli ledig. Søkere bes opplyse om interesse for eventuell annen ledig stilling, eller eventuelt å bli kontaktet som tilkallingsvikar.
Registrert : 03-10-2019 Søknadsfrist : 21-10-2019

Ledig stilling som ressursperson for barnehagene, id 495 for NORDREISA KOMMUNE OPPVEKSTAVD
NORDREISA KOMMUNE OPPVEKSTAVD
Ledig stilling som ressursperson for barnehagene, id 495 Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommune er kommet med i det nasjonale prosjektet (IBS). Prosjektet skal tilsette en 80 % utviklingsveileder for barnehagene i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. Stillinga er midlertidig fra1.1.20 til 31.12.21. Oppgaver: Ressursperson for barnehagene skal ha som hovedoppgave å drive fram utviklingsarbeidet og prosjektet i til sammen 10 barnehager og ett oppvekstsenter i de tre kommunene. Nærmeste overordnede er kommunenes barnehagemyndighet.
Registrert : 01-10-2019 Søknadsfrist : 21-10-2019