Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Prosjektkoordinator i NAV
Balsfjord kommune
Om stillingenNAV Balsfjord-Storfjord søker etter en prosjektkoordinator til innovasjonsprosjektet IntroLab. Stillingen er en 100 % kommunal stilling med foreløpig varighet til 1. april 2022, og med mulighet til forlengelse. Prosjektet er finansiert av tilskudd fra Statsforvalteren.  
Registrert : 18-06-2021 Søknadsfrist : 30-07-2021

Renholder Skrållan barnehage 2 gangs utlysning.
Balsfjord kommune
Om stillingenDaglig renhold i barnehagen.  Balsfjord kommune har behovsprøvd renhold og renhold skal fortrinnsvis foregå på dagtid 07.00-17.00. Kan tilrettelegge hvis stillingen skal kombineres med annen stilling i kommunen.
Registrert : 16-06-2021 Søknadsfrist : 30-06-2021

Tilkallingsvikar renhold
Balsfjord kommune
Om stillingenLaksvatn oppvekstsenter består av en 1-10 skole, samt barnehage. Vi har behov for flere renholdere, spesielt som vikarer i kortere engasjement, eller som tilkallingsvikarer.
Registrert : 15-06-2021 Søknadsfrist : 15-06-2022

Spesialpedagog 5 timer pr uke
Balsfjord kommune
Arbeidsoppgaver-I samråd med fagleder eller pedagogisk leder utarbeide og gjennomføre planer for barn en har ansvaret for.-Tilrettelegge for og gjennomføre et faglig godt tilbud for barn med særskilte behov.-Utarbeide skriftlige rapporter og bidra til kontinuerlig vurdering av tilbudet. -Samarbeide med foresatte.-Bidra til et godt samarbeid med kollegaer.    
Registrert : 15-06-2021 Søknadsfrist : 25-06-2021

Svangerskapsvikariat som fagansvarlig for regnskap
Balsfjord kommune
Om stillingenStillingen som fagansvarlig for regnskap er en spennende og innholdsrik stilling som har et overordnet faglig ansvar for kommunens regnskap. Stillingen er 100 % stilling, et svangerskapsvikariat fra september 2021 til august 2022.Ansvars- og myndighetsområder som ligger til stillingen som fagansvarlig for regnskap:* Levere årsregnskapet til kommunen.* Påse at regnskapet til foretak og legater føres i hht lovverk. * Kommunens kontaktperson til revisor. * Tertialrapportering BKT.* Diverse avstemminger.
Registrert : 11-06-2021 Søknadsfrist : 25-06-2021

Lærer i Balsfjord
Balsfjord kommune
KVALIFIKASJONER Allmennlærer 1-7 eller 5-10Basisfag, praktisk/estetiske fag, øvrige grunnskolefagGjerne erfaring som kontaktlærerFortrolig med å benytte uteområdet som læringsarenaBeherske norsk - skriftlig og muntlig DET HØRER MED TIL STILLINGEN Å:
Registrert : 10-06-2021 Søknadsfrist : 21-07-2021

Lærer 50 % delstilling årsvikariat
Troms og Finnmark fylkeskommune Nordkjosbotn videregående skole
Org.nr.:974546922 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om stillingen og arbeidsoppgaver: Ved Nordkjosbotn videregående skole er det skoleåret 2021/2022 ledig årsvikariat i 50 % delstilling for lærer. Kvalifikasjonskrav: Den som søker må ha undervisningskompetanse i ett eller flere av følgende fag: Norsk, engelsk, matematikk. Søker som i tillegg kan undervise i kroppsøving for elever med spesielle behov, kan bli foretrukket. Personer med undervisningserfaring fra grunnskolenivå anbefales å søke på stillinga.
Registrert : 09-06-2021 Søknadsfrist : 18-07-2021

Faglærer i samfunnsvitenskapelige fag og norsk 50 % vikariat
Troms og Finnmark fylkeskommune Nordkjosbotn videregående skole
Org.nr.:974546922 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om stillingen og arbeidsoppgaver: Ved Nordkjosbotn videregående skole er det skoleåret 2021/2022 ledig vikariat i 50 % delstilling som faglærer i samfunnsvitenskapelige fag og norsk. Kvalifikasjonskrav: Den som søker må ha undervisningskompetanse i ett eller flere av følgende fag: Politikk og menneskerettigheter, psykologi, norsk/samfunnskunnskap. Personlige egenskaper:
Registrert : 09-06-2021 Søknadsfrist : 18-07-2021

Ledig stilling som Restaurantsjef på Malangen resort og Marmælen restaurant
Malangen resort
Ledig stilling som Restaurantsjef på Malangen resort og Marmælen restaurant. Om Malangen Resort Malangen Resort er et av Tromsøregionens mest moderne opplevelses-, kurs- og konferansehotell. Resorten har mer enn 300 sengeplasser og er lokalisert ca. 1 times kjøring fra Tromsø sentrum/Tromsø lufthavn, samt også ca. 1 times kjøring fra Bardufoss lufthavn. Overnattingen er basert på hotellrom, rorbuleiligheter og rorbuer.
Registrert : 08-06-2021 Søknadsfrist : 19-07-2021

100% Kommunepsykolog 
Balsfjord kommune
Om stillingenStillingen er organisert i kommunens Helse- og familieenhet, med kontorsted på helsesenteret Storsteinnes. Målet er å styrke kvalitet i helhetlig og tverrfaglig arbeid i kommunen, med særlig fokus på utfodringer relatert til psykisk helse, rus, vold og traumer.Psykolog vil inngå i tverrfaglig helsetilbud med arbeidsoppgaver til ulike aldersgrupper, deriblant barn og ungdom. Arbeidsoppgaver vil være relatert til
Registrert : 08-06-2021 Søknadsfrist : 30-06-2021