Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Laboratoriemedarbeider
TM Storsteinnes Driftskontroll, TINE Gruppa
Org. nr: 973061623 Stillingsident: 4456670622 Presentasjon av stillingen: Tine Meieriet Storsteinnes er et moderne meierianlegg som produserer brunost og hvitost fra ku- og geitemelk. Det arbeider 50 personer her, som totalt behandler ca. 40 mill. liter melk per år. Nylig er det gjort flere investeringer på meieriet for å satse på fremtidig produksjon. Meieriet er sertifisert etter FSSC 22000-standarden.
Registrert : 06-12-2021 Søknadsfrist : 09-01-2022

Lastebilmekaniker
Sørkjos Storbil AS
Vi søker etter mekaniker med fagbrev tunge kjøretøy evt annen relevant utdanning. Du bør ha ståpåvilje samt være villig til å jobbe litt ekstra ved behov. Du bør minimum ha førerkort kl B. Vi kan tilby gode lønnsbetingelser samt en god pensjonsordning. Stillingen er 100%, med en prøvetid på 6 mnd, deretter fast ansettelse.
Registrert : 01-12-2021 Søknadsfrist : 23-12-2021

Lærer i Kunst og håndverk
Balsfjord kommune
Om stillingenVi søker etter lærer i faget kunst og håndverk for vårhalvåret 2022. Undervisningen vil være relatert til klasser i ungdomsskolen. Også søkere uten formell kompetanse oppfordres til å søke på stillinga.
Registrert : 30-11-2021 Søknadsfrist : 10-12-2021

100% vikariat landbruksveileder
Balsfjord kommune
Om stillingenFor denne stillingen er følgende arbeidsoppgaver aktuelle:Saksbehandling og veiledning innen; produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, avløsertilskudd ved sykdom, innovasjon Norge, pantefrafall, tilskudd til organisert beitebruk, jordlovsaker, veilede i  konsesjon/boplikt, tilskudd til tiltak i beiteområder, SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i jordbruket), avlingssvikt erstatning, jordleie/driveplikt, forpaktningsavtaler, utstede autorisasjonsbevis for plantevern og gnagergift.
Registrert : 29-11-2021 Søknadsfrist : 20-12-2021

Avdelingsleder 100 % vikariat studiespesialiserende avd.
Troms og Finnmark fylkeskommune Nordkjosbotn videregående skole
Om stillingen og arbeidsoppgaver:Nordkjosbotn videregående skole har ledig vikariat i 100 % stilling som avdelingsleder for studiespesialiserende avdeling fra snarest til 31.07.23, med mulighet for forlengelse.Stillingen er en del av skolens lederteam. Avdelingsleder rapporterer til rektor. Arbeidsoppgaver
Registrert : 25-11-2021 Søknadsfrist : 20-12-2021

100% Branningeniør fast stilling
Balsfjord kommune
Om stillingenBalsfjord brann og redning ønsker å styrke forebyggende avdeling og har ledig en nyopprettet stilling fast som branningeniør i 100% stilling. Som branningeniør i avdelingen vil du ha fagansvar for brannforebyggere (feiere) og tilsyn på særskilte brannobjekter. Det er ønskelig at branningeniør kan inngå i overordnet firedelt vaktturnus beredskap. Du inngår i teamet til Balsfjord brann og redning, som består av leder for tjenesten, brannmester, 2 feiere og 18 brannkonstabler i 1% stilling. 
Registrert : 19-11-2021 Søknadsfrist : 13-12-2021

100% Kommunepsykolog 
Balsfjord kommune
Om stillingenStillingen er organisert i kommunens Helse- og familieenhet, med kontorsted på helsesenteret Storsteinnes. Målet er å styrke kvalitet i helhetlig og tverrfaglig arbeid i kommunen, med særlig fokus på utfodringer relatert til psykisk helse, rus, vold og traumer.Psykolog vil inngå i tverrfaglig helsetilbud med arbeidsoppgaver til ulike aldersgrupper, deriblant barn og ungdom. Arbeidsoppgaver vil være relatert til
Registrert : 19-11-2021 Søknadsfrist : 15-12-2021

Kommuneoverlege, 100 % stilling,2.dre gangs utlysning
Balsfjord kommune
Om stillingenStillingen dekker kommuneoverlegeoppgaver for nabokommuner Balsfjord og Storfjord.  I samarbeidet inngår to stillinger for kommuneoverleger som samlet ivaretar oppgaver tilknyttet samfunnsmedisin og beredskap, rådgivning, samt drift av legetjenestene og legevakt. Balsfjord og Storfjord kommuner har  en felles interkommunal legevakt på Storsteinnes hvor Balsfjord kommune er vertskommune.  Kommuneoverlegeoppgavene ivaretas av totalt 150 % stillinger, hvor 50 % stilling er assisterende kommuneoverlege. 
Registrert : 16-11-2021 Søknadsfrist : 15-12-2021

Vaktmester Balsfjord Kommune
Balsfjord kommune
Om stillingenVaktmester vil ha ansvar for rådhuset og omliggende bygg, men vil også inngå i en ambulerende arbeidsordning hvor arbeidsoppgaver utføres i team med andre vaktmestere. Arbeidsoppgavene vil omfatte generelt vedlikehold av tildelte ansvarsbygg, oppfølging av tilsyn og arbeidsrutiner i FDV system. Stillingen inngår i vaktordning.  Det er ønskelig at søkere har erfaring fra drift av bygg. Annen relevant erfaring kan også aksepteres. Det kan for eksempel være erfaring fra forskjellige handtverksfag.
Registrert : 16-11-2021 Søknadsfrist : 20-12-2021

Lagerarbeider / Truckfører
Fiskå Mølle AS avd Balsfjord
Arbeidsoppgave : TruckkjøringUtlevering av varerLasting/lossing av bil og båtEnkle vedlikeholdsoppgaverRenhold / rydding av lagerNoe overtid på kveld/natt/helg Kvalifikasjoner Truckførersertifikat klasse T4Teknisk interesseMå beherske norsk muntlig og skriftlig Personlige egenskaper
Registrert : 10-11-2021 Søknadsfrist : 20-12-2021