Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Er du vår nye nattevakt til Heimta TBO sin bolig i Finnsnes-området? for Heimta
Heimta
Er du vår nye nattevakt til Heimta TBO sin bolig i Finnsnes-området? Vil du bli en av våre nye nattevakter? Både menn og kvinner oppfordres til å søke og personlig egnethet vil være viktig. Fast og vikar, ulike stillingsprosenter.Heimta TBO tilbyr spesialiserte bo og omsorgstjenester, herunder heldøgns bo og omsorgstiltak, avlastning, akuttplassering, kartlegging, habilitering/rehabilitering samt utredning av funksjonsnivå og utprøving av arbeidsevne innenfor gitte områder. Disse tjenestene kan leveres i våre boliger eller i private/kommunale botiltak.
Registrert : 07-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Miljøterapeut til bolig i Finnsnes-området,gjerne sykepleier/vernepleier for Heimta
Heimta
Miljøterapeut til bolig i Finnsnes-området,gjerne sykepleier/vernepleier Vi søker flere dyktige miljøterapeuter i Heimta TBO. Har du sykepleie, vernepleie eller annen helse-,sos.-eller ped.faglig bakgrunn?  Fast stilling ledig, samt vikarer på tilkalling både til miljøterapeut og miljøarbeider. Medleverturnus.Heimta TBO tilbyr spesialiserte bo og omsorgstjenester, herunder heldøgns bo og omsorgstiltak, avlastning, akuttplassering, kartlegging, habilitering/rehabilitering samt utredning av funksjonsnivå og utprøving av arbeidsevne innenfor gitte områder.
Registrert : 07-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Bussjåfør i Finnfjord for BOREAL BUSS AS
BOREAL BUSS AS
Bussjåfør i Finnfjord Boreal Buss har ledig stilling som bussjåfør ved stasjon Finnfjord i Midt-Troms. I Boreal vil vi at kundene våre skal møte hyggelige bussjåfører som kombinerer trygg og sikker kjøring med god kundebehandling.
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 19-12-2018

Vi trenger flere bussjåfører i Finnfjord for Boreal Buss AS avd. Finnsnes
Boreal Buss AS avd. Finnsnes
Vi trenger flere bussjåfører i Finnfjord Boreal Buss har ledig stilling som bussjåfør ved stasjon Finnfjord i Midt-Troms. I Boreal vil vi at kundene våre skal møte hyggelige bussjåfører som kombinerer trygg og sikker kjøring med god kundebehandling.
Registrert : 05-12-2018 Søknadsfrist : 19-12-2018

Ledig stilling som fysioterapeut og frisklivsveileder for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ledig stilling som fysioterapeut og frisklivsveileder Jobbnorge ID: 161282Fast stilling som kommunal fysioterapeut og frisklivsveileder i Lenvik kommune   Lenvik kommune har ledig 100% stilling som fysioterapeut ved Friskliv- og rehabiliteringsavdelingen fra 15. januar 2019.
Registrert : 03-12-2018 Søknadsfrist : 01-01-2019

100 % vikariat i Rus og psykisk helsetjeneste for Lenvik kommune
Lenvik kommune
100 % vikariat i Rus og psykisk helsetjeneste Jobbnorge ID: 161269100 % vikariat som sykepleier ved Fristad Rus og psykisk helsetjeneste i Lenvik kommune gir tjenester, råd og veiledning til innbyggere med rus og psykiske helseplager. Tjenestetilbudet er delt opp i fire avdelinger Fristad boenhet Oppfølgingstjeneste Mottaksteamet Finnsnes dagsenter Tjenesten har til sammen 28 årsverk med flerfaglige ansatte med helse og sosialfaglig kompetanse. Vikariatet er 100 % i to delt turnus med arbeid hver 3 helg ved Fristad boenhet. Stillingen kan deles.
Registrert : 03-12-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

Fast stilling sykepleier ved Senjalegen Finnsnes for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Fast stilling sykepleier ved Senjalegen Finnsnes Jobbnorge ID: 161270Senjalegen avdeling Finnsnes Legekontor har ledig fast dagstilling som: Sykepleier 80% stilling fra 01.12.18 Arbeidsoppgaver: Sykepleierfaglig arbeid ved skiftestue og resepsjon. Vi kan tilby: Faglig utfordringer i et spennende og tverrfaglig fagmiljø Varierte arbeidsoppgaver med fokus på kompetanseutvikling Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø, med engasjerte medarbeidere som er opptatt av videreutvikling og kompetanse Fokus på brukermedvirkning En kommune i stor utvikling og endring Gode pensjonsordninger i KLP Kvalifi
Registrert : 03-12-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

ISS søker Driftssjef til Finnsnes! Er det deg? for ISS Facility Services AS
ISS Facility Services AS
ISS søker Driftssjef til Finnsnes! Er det deg? Vår nåværende Driftssjef har fått nye spennende oppgaver i konsernet, så derfor søker en ny Driftssjef. Som driftssjef vil du ha totalansvaret for medarbeidere, økonomi og kunder i din avdeling. Du må være tett på driften for å sikre god oppfølging både av kunden og dine medarbeidere. De gode driftssjefene oppnår god lønnsomhet gjennom høy medarbeider- og kundetilfredshet. Som driftssjef vil du rapportere til Regionsdirektør og du vil inngå i ledergruppen. Reisevirksomhet må påregnes. Kontorsted vil være Finnsnes.
Registrert : 30-11-2018 Søknadsfrist : 21-12-2018

Ledige helgestillinger som sykepleier for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ledige helgestillinger som sykepleier Jobbnorge ID: 161178Behandlings og rehabiliteringsavdelingen består av: Lenvik kommune har 13 plasser korttidsplasser hvor en tar imot akuttinnleggelser fra legevakta, medisinsk rehabilitering fra sykehus, rehabiliteringssenger, og har 3 øremerkede senger for lindrende behandling. KAD senger: Lenvik er vertskommune i samarbeid med Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy på avdeling med 5 Ø-hjelpsenger. Gruppen har styrket kompetanse og behandler pasienter som ellers måtte ha dratt til sykehuset.
Registrert : 29-11-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

Politibetjent 3/2/1, seksjon for etterforskning, Finnsnes lensmannsdistrikt for Politiet, Troms pd
Politiet, Troms pd
Politibetjent 3/2/1, seksjon for etterforskning, Finnsnes lensmannsdistrikt Ved Troms politidistrikt er det ledig en fast stilling som politibetjent 3, med for tida funksjon som etterforsker. Tiltredelsesdato 1.4.2019. Dersom søkere ikke tilfredsstiller kompetansekriteriene for ansettelse som politibetjent 3, vil det bli vurdert ansettelse i stilling som politibetjent 2 eller politibetjent 1.
Registrert : 26-11-2018 Søknadsfrist : 01-01-2019