Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Lærer Rossfjord skole
Senja kommune Rossfjord skole
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Rossfjord skole er en 1-10 skole med 135 elever. Skolen ligger på fastlandet 2,5 mil fra kommunesenteret Finnsnes. Det er hurtigbåt fra Finnsnes til Tromsø hver dag, og fra Tennskjær til Tromsø 3 dager i uka. Skolen har stort uteområde som brukes aktivt i alle årstider. Skolen har kombinasjonsbibliotek som fungerer som folkebibliotek og skolebibliotek, og vil satse framover på lesing og bruk av skolebibliotek i leseundervisning.
Registrert : 05-08-2020 Søknadsfrist : 12-08-2020

Joker Botnhamn søker cafe og butikkmedarbeider
Joker Botnhamn
Joker Botnhamn søker Cafe/butikkmedarbeider, 70% stilling, med mulighet for utvidelse. Vårt slagord er Joker -- Den gode naboen. Det er fordi gode naboer og godt naboskap er positive begreper for oss alle. Vi søker deg som vil jobbe hos den gode naboen, du må bry deg, hjelpe til, like å slå av en prat og være en pådriver for det gode naboskapet. Dersom du liker å ha mye å gjøre er dette jobben for deg. I vår Cafe "flyr det ut mat" fra kjøkkenet til sultne kunder. Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 12-08-2020

Senja Montessoriskole søker montessoripedagog 100% fast
Senja Montessoriskole
Senja Montessoriskole søker montessoripedagog i 100% fast stilling. Kandidaten må være allsidig og fleksibel i arbeidshverdagen, flink til samarbeid, og med godt humør og pågangsmot. Dette er en liten skole hvor alle kjenner alle. Vi kan tilby et spennende, ungt og trivelig miljø med dyktige fagpersoner, engasjerte foreldre og nærhet til lokalsamfunnet. Vi kan være behjelpelig i forhold til å finne bolig om det skulle være aktuelt. Lønn etter avtale/kvalifikasjoner. Politiattest må framlegges ved tiltredelse. Krav til kompetanse
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 04-10-2020

Hjelpepleier
Senja kommune Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms har følgende stillinger ledige: Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms (OGT) er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og spesialisert rehabilitering, og er en del av virksomheten til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vi er lokalisert til Distrikstsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS) på Finnsnes. Senja kommune er vertskommune for tjenesten, og har drifts- og arbeidsgiveransvar.
Registrert : 30-07-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Sykepleier
Senja kommune Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) - DMS
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms har følgende stillinger ledige: Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms (OGT) er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og spesialisert rehabilitering, og er en del av virksomheten til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vi er lokalisert til Distrikstsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS) på Finnsnes. Senja kommune er vertskommune for tjenesten, og har drifts- og arbeidsgiveransvar.
Registrert : 30-07-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Helsefagarbeider
Senja kommune Pleie og Omsorg
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Helsefagarbeider Hjemmetjenesten i Senja Kommune gir hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende innbyggere i Senja som har behov for hjelp til å mestre hverdagen, og mulighet til å være lengst mulig i eget hjem. Det er fokus på at brukere opplever kvalitet på tjenester innen pleie og omsorg Hjemmetjenesten Vangsvik har flg. ledige stillinger for helsefagarbeider:
Registrert : 20-07-2020 Søknadsfrist : 19-08-2020

Assistent
Senja kommune Pleie og Omsorg
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Hjemmetjenesten i Senja Kommune gir hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende innbyggere i Senja som har behov for hjelp til å mestre hverdagen, og mulighet til å være lengst mulig i eget hjem. Det er fokus på at brukere opplever kvalitet på tjenester innen pleie og omsorg Hjemmetjenesten Vangsvik har flg. ledig stilling for assistent: 54% fast stilling med arbeid hver 3. helg, ledig fra snarest. Hjemmetjenesten Vangsvik har flg. ledige stilling som assistent:
Registrert : 20-07-2020 Søknadsfrist : 19-08-2020

Sykepleier
Senja kommune Senja Hjemmetjeneste
Org.nr.: Stillingsident: sykepleier Presentasjon av stillingen : Sykepleier Finnsnes Bo- og aktivitetssenter ( FBAS)er et bofellesskap med 28 leiligheter. Det gis timebaserte tjenester til beboere omsorgsleiligheter. Arbeidsoppgavene er varierende og byr på faglige utfordringer. FBAS har har ledig 100% fast sykepleierstilling, ledig fra d.d
Registrert : 20-07-2020 Søknadsfrist : 08-08-2020

Økonomikontroller
Senja kommune Økonomi
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingen er organisert under Økonomienheten. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet opp mot oppvekstsektoren i kommunen. 100 % fast stilling med tiltredelse snarest. Vi søker etter en utviklingsorientert person som har interesse og forståelse for digitalisering, og som kan være med på å videreutvikle økonomiavdelingen. Kvalifikasjoner:
Registrert : 20-07-2020 Søknadsfrist : 19-08-2020

Veiledere
Senja-Sørreisa, NAV
NAV Senja-Sørreisa har 38 medarbeidere fordelt på fire team og betjener ca 18500 innbyggere. Kontoret er lokalisert på Finnsnes.Vi har inntil tre 100 % stillinger ledig, fast og vikariat. Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere som ønsker å bidra til å realisere NAV sin visjon om å gi mennesker muligheter til arbeid, inntekt og samfunnsdeltakelse.
Registrert : 16-07-2020 Søknadsfrist : 12-08-2020