Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Ferievikarer (assistenter) for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer (assistenter) Jobbnorge ID: 165436Sommerjobb i Lenvik kommune Lenvik kommune har ledige sommerjobb hele sommeren 2019. TFU ønsker: Miljøterapeut, miljøarbeider og assistenter.Det må komme frem i søknaden hvor du ønsker sommerjobb.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer (miljøarbeider) for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer (miljøarbeider) Jobbnorge ID: 165436Sommerjobb i Lenvik kommune Lenvik kommune har ledige sommerjobb hele sommeren 2019. TFU ønsker: Miljøterapeut, miljøarbeider og assistenter.Det må komme frem i søknaden hvor du ønsker sommerjobb.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer (miljøterapeut) for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer (miljøterapeut) Jobbnorge ID: 165436Sommerjobb i Lenvik kommune Lenvik kommune har ledige sommerjobb hele sommeren 2019. TFU ønsker: Miljøterapeut, miljøarbeider og assistenter.Det må komme frem i søknaden hvor du ønsker sommerjobb.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer søkes i Senjalegen og Interkommunal legevakt (bioingeniører) for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer søkes i Senjalegen og Interkommunal legevakt (bioingeniører) Jobbnorge ID: 164945Sommerjobb i Lenvik kommune Senjalegen har ledige sommerjobb for hele sommeren 2019. Senjalegen avdeling Finnsnes og Silsand Legekontor søker etter:SykepleiereHelsesekretærerBioingeniørerSykepleierstudenterInterkommunal legevakt søker etter:Sykepleiere  Om avdelingen som søker sommervikarer:  Legetjenesten har 18 fastleger og 4 turnusleger, 1,5 årsverk er tilknyttet interkommunal kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske oppgaver.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer søkes i Senjalegen og Interkommunal legevakt (helsesekretærer) for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer søkes i Senjalegen og Interkommunal legevakt (helsesekretærer) Jobbnorge ID: 164945Sommerjobb i Lenvik kommune Senjalegen har ledige sommerjobb for hele sommeren 2019. Senjalegen avdeling Finnsnes og Silsand Legekontor søker etter:SykepleiereHelsesekretærerBioingeniørerSykepleierstudenterInterkommunal legevakt søker etter:Sykepleiere  Om avdelingen som søker sommervikarer:  Legetjenesten har 18 fastleger og 4 turnusleger, 1,5 årsverk er tilknyttet interkommunal kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske oppgaver.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer Sommerjobb i Lenvik kommune Lenvik kommune har ledige sommerjobb hele sommeren 2019. Rossfjord sykehjem ønsker: Sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeider og assistenter. Studenter oppfordres til å søke. Rossfjord sykehjem er somatisk sykehjemsavdeling med 30 pasienter fordelt på tre bo grupper. Sykehjemmet er en avdeling underlagt sykehjemstjenesten i Lenvik kommune.  ArbeidsoppgaverI den daglige omsorgen for våre pasienter ønsker vi å skape et miljø der pasientens trivsel og trygghet er i fokus .
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer søkes i Senjalegen og Interkommunal legevakt (sykepleiere, sykepleierstudenter) for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer søkes i Senjalegen og Interkommunal legevakt (sykepleiere, sykepleierstudenter) Jobbnorge ID: 164945Sommerjobb i Lenvik kommune Senjalegen har ledige sommerjobb for hele sommeren 2019. Senjalegen avdeling Finnsnes og Silsand Legekontor søker etter:SykepleiereHelsesekretærerBioingeniørerSykepleierstudenterInterkommunal legevakt søker etter:Sykepleiere  Om avdelingen som søker sommervikarer:  Legetjenesten har 18 fastleger og 4 turnusleger, 1,5 årsverk er tilknyttet interkommunal kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske oppgaver.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer Sommerjobb i Lenvik kommune Lenvik kommune har ledige sommerjobb for hele sommeren 2019. Finnsnes Omsorgssenter ønsker : Sykepleier/studenter, Helsefagarbeidere og assistenter.Det bes om at du i søknaden opplyser hvilken avdeling du ønsker sommerjobb.Fyller du 16 år inneværende år, kan du også søke på sommerjobb i Lenvik kommune.  Om avdelingen som søker sommervikarer:  Finnsnes Omsorgssenter er et somatisk sykehjem med 80 plasser fordelt på 3 avdelinger. Det gis tilbud til pasienter som har et døgnkontinuerlig tilsyn- og pleiebehov.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer Sommerjobb i Lenvik kommune Lenvik kommune har ledige sommerjobb for hele sommeren 2019. Hjemmetjenesten Finnsnes/Gibostad og Rossfjord ønsker: Sykepleier/studenter, helsefagarbeidere og assistenter. Finnsnes Bo- og aktivitetssenter er et bofellesskap med 28 leiligheter. Det gis timebaserte tjenester til beboere omsorgsleiligheter.
Registrert : 21-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ferievikarer (Helsefagstudenter/assistenter) for Lenvik kommune
Lenvik kommune
Ferievikarer (Helsefagstudenter/assistenter) Jobbnorge ID: 164847Sommerjobb i Lenvik kommune Rus og psykisk helsetjeneste i Lenvik kommune gir tjenester, råd og veiledning til innbyggere med rus og psykiske helseplager. Tjenestetilbudet er delt opp i fire avdelinger: Fristad boenhet OppfølgingstjenesteMottaksteametFinnsnes dagsenterTjenesten har til sammen 28 årsverk med flerfaglige ansatte med helse og sosialfaglig kompetanse. Vi søker etter:SykepleiereHelsefagstudenterHelsefagarbeider Assistenter ArbeidsoppgaverHelsefaglige oppgaver i henhold utdanning og akt.
Registrert : 20-02-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019