Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Psykolog/psykologspesialist - SPHR Sør-Troms - Universitetssykehuset Nord-Norge HF for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Psykolog/psykologspesialist - SPHR Sør-Troms - Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vi søker 3 engasjerte og utviklingsorienterte psykologspesialister/psykologer til Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. Senteret er lokalisert like bak Harstad sykehus, og ligger i nærheten av sentrum og friluftsområder i Harstad.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 20-02-2019

Psykolog/psykologspesialist, VOP Harstad - Universitetssykehuset Nord-Norge HF for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Psykolog/psykologspesialist, VOP Harstad - Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vi søker en utviklingsorientert og kunnskapsrik psykologspesialist/psykolog som ønsker å bidra til å videreutvikle poliklinikkens tjenester. Vi lyser ut en fast stilling med ønske om tiltredelse fra 1. mars 2019. Senter for psykisk helse og rus Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP).
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 20-02-2019

Psykologspesialist/psykolog - SPHR Sør-Troms - Universitetssykehuset Nord-Norge HF for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Psykologspesialist/psykolog - SPHR Sør-Troms - Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vi søker etter en positiv og faglig dyktig psykologspesialist/psykolog til Ambulant akutteam ved Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) Sør-Troms. På sikt kan det bli aktuelt å kombinere stillingen mellom ambulant akutteam og andre enheter ved SPHR Sør-Troms. SPHR Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 20-02-2019

Heldøgns omsorg, Øyriket har ledig 100 % stilling som sykepleier for Omsorg Sentrum
Omsorg Sentrum
Heldøgns omsorg, Øyriket har ledig 100 % stilling som sykepleier Er du vår nye medarbeider?Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier og ønsker deg med i vårt team. Vi trenger deg somEr sykepleier med norsk autorisasjon. Har relevant erfaring. Har førerkort klasse B. For minoritetsspråklige søkere: Du må levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2. Dette kan fravikes dersom du kan vise god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ønsker at duEr faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Heldøgns omsorg, Øyriket har ledig 65 % stilling som hjemmehjelp for Omsorg Sentrum
Omsorg Sentrum
Heldøgns omsorg, Øyriket har ledig 65 % stilling som hjemmehjelp Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.03.2019 ledig 65 % stilling som hjemmehjelp. Stillingen er delt mellom Hjemmetjenesten Bjarkøy og Hjemmetjenesten Grytøy. Vi trenger deg somHar sertifikat klasse B. Kan forevise gyldig politiattest. For minoritetsspråklige søkere: Du må levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2. Dette kan fravikes dersom du kan vise god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ønsker at duHar relevant erfaring innen renhold.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 08-02-2019

Controller for Hålogaland Kraft Nett
Hålogaland Kraft Nett
Controller Til Hålogaland Kraft Nett søker vi controller analysekompetanse -  systemforståelse  -  samarbeidsevne Søkere må kjenne seg igjen i og etterleve HLK sine overordnede verdier: Samarbeidsvillig, Tett på, Engasjert og Pålitelig ArbeidsoppgaverOppfølging av myndighetenes inntektsrammemodellBistå ledelsen i optimalisering av drift- og investeringsprosjekter, herunder konsekvensvurderinger/investeringsbeslutningerProsjektanalyser, oppfølging og rapporteringKontaktpunkt mot konsernets rapporteringsenhet ved måneds-, kvartals- og årsoppgjørBudsjettering (drifts- og investeringsp
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 06-02-2019

Enhet for hjemmetjenester, avd. Nord har ledig 60% fast stilling som sykepleier for Harstad kommune
Harstad kommune
Enhet for hjemmetjenester, avd. Nord har ledig 60% fast stilling som sykepleier Er du vår nye medarbeider?Vi har fra 01.02.2019, ledig 60 % stilling som sykepleier og ønsker deg med i vårt team. Vi trenger deg somEr sykepleier med norsk autorisasjon. Har førerkort klasse B. For minoritetsspråklige søkere: Du må levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2. Dette kan fravikes dersom du kan vise god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ønsker at duEr faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 20-01-2019

Heldøgns omsorg, Bergsodden sykehjem, avd. demens har ledig 80% stilling som sykepleier for BERGSODDEN SYKEHJEM
BERGSODDEN SYKEHJEM
Heldøgns omsorg, Bergsodden sykehjem, avd. demens har ledig 80% stilling som sykepleier Er du vår nye medarbeider?Vi har ledig 80% stilling som sykepleier og ønsker deg med i vårt team ved Bergsodden sykehjem avdeling Hagan. Vi trenger deg somEr sykepleier med norsk autorisasjon. Har relevant erfaring. For minoritetsspråklige søkere: Du må levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2. Dette kan fravikes dersom du kan vise god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 24-01-2019

Fagarbeider/ kirkegårdsarbeider for Harstad kirkelige fellesråd
Harstad kirkelige fellesråd
Fagarbeider/ kirkegårdsarbeider ArbeidsoppgaverDrift, stell og vedlikehold av kirkegårder og grøntanleggStell og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyrEnklere vedlikeholdsoppgaver på eiendom og bygg som vi har ansvar forNormal arbeidstid mellom 0730 - 1530, fleksitidsordningDen som ansettes vil inngå i et team som har ansvar for brøyting/ strøing i helgeneKvalifikasjonerGod allmennutdanningØnskelig med fagutdanning som gartner/anleggsgartner, mekaniker, gravemaskin M2, tømrer  Minimum sertifikat med klasse BEErfaring med vedlikehold av bygg, anlegg, maskinerErfaring med minigraver og trakt
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019

IT brukerstøtte for Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
IT brukerstøtte IT-seksjonen søker nå etter en ny medarbeider på brukerstøtte. Teamet du går inn i består for tiden av 4 dyktige personer. Hovedfokus i stillingen er førstelinjesupport til våre ca 1500 IT-brukere. Som første kontaktpunkt ved tekniske problemer er det viktig at du både er serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må være trygg med telefonen som arbeidsverktøy, samt takle en hektisk hverdag. Vi er i innføringsfasen av relevante Support Management prosesser. Erfaring fra og interesse for kontinuerlig prosessforbedring for å yte best mulig support for våre kunder vil vektlegges.
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019