Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Barnehagelærer
Læringsverkstedet Løvåsen barnehage, Læringsverkstedet
Org. nr: - Stillingsident: 4247597092 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

FACT Sør-Troms trenger nye medarbeidere
Harstad kommune
Er du vår nye medarbeider? For perioden 01.10.2020 t.o.m. 31.12.2022 har vi ledig 100 % stilling som teamleder FACT, og vi trenger derfor en trygg og dyktig fagperson med ledererfaring som kan lede det videre utviklingsarbeidet og ha fagansvar for FACT. Ved evt. internt opprykk vil det for samme periode bli ledig en 100 % stilling som sykepleier med norsk autorisasjon.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

FACT Sør-Troms har ledig vikariat som spesialsykepleier
Harstad kommune
Er du vår nye medarbeider? Vi har for snarlig tiltredelse frem til 31.12.2020, ledig 80 % vikariat som spesialsykepleier og ønsker deg med i vårt team. Mulighet for forlengelse ut prosjektperioden til 31.12.2022, med forbehold om finansiering.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Psykologspesialist/psykolog
Troms og Finnmark fylkeskommune
Jobbnorge ID: 188422 Om stillingen og arbeidsoppgaver Harstad hovedtannklinikk har ledig en 20 % midlertidig stilling som psykologspesialist/psykolog fra snarest til og med juni 2021, med mulighet til forlengelse. Stillingen på tannklinikken er viktig og banebrytende i forhold til det politiske satsingsområdet som er etablert med behandlerteam for pasienter som har vært utsatt for tortur, vold og overgrep, og for pasienter som har odontofobi. Generelle arbeidsoppgaver vil være diagnostikk og behandling av pasienter.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Sokneprest i Sandtorg sokn
Trondenes prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme
Org. nr: - Stillingsident: 4247465017 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig stilling som sokneprest i Sandtorg sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. Stillingen har Sandtorg sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Vi søker hjelpearbeidere i Harstad
Personalhuset, Nord-Norge
På vegne av våre kunder er vi på utkikk etter hjelpearbeidere som kan trå til når våre kunder har behov. Det vil være vikariater for både korte og lengre oppdrag, som kan variere fra en dag til flere måneder. Vi er på jakt etter deg som er i fysisk god form, ønsker å jobbe mye og er fleksibel til å stille opp på kort varsel. Arbeidsoppgaver Hjelpemannsarbeid på lager og produksjon
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 15-07-2020

Miljøarbeidere - fast og vikariat
Troms og Finnmark fylkeskommune
Jobbnorge ID: 188172 Om stillingen og arbeidsoppgaver Stangnes Rå videregående skole har ledig inntil 7 faste stillinger som miljøarbeidere. Det vil være aktuelt med både hel- og deltidsstillinger. Arbeidet følger elevenes skolerute (maks. 195 dager), og for hel stilling vil det være 100 % arbeidstid i skoleåret, som avlønnes med 89 % på årsbasis. For delstillinger vil avlønning beregnes forholdsmessig. Videre har vi ledig vikariat som miljøarbeider i perioden 01.08.20-31.12.20. Alle stillingene er primært tilknyttet skolested Rå.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Medkila skole har ledig stilling som merkantil medarbeider/konsulent
Harstad kommune
Er du vår nye medarbeider? Vi har fra 01.08.2020 ledig 50 % stilling som merkantil medarbeider/ konsulent. Kvalifikasjonskrav: Kontorfag eller annen relevant utdanning. Merkantil erfaring eller relevant praksis vil også kunne bli vurdert for tilsetting Erfaring fra arbeidsområdene, gjerne fra skolesektoren. Meget gode IKT-kunnskaper. Mange av arbeidsoppgavene foregår i elektroniske systemer. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Registrert : 04-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer - Medisinsk avdeling Harstad
Universitetssykehuset Nord HF
Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4243180707 Presentasjon av stillingen: Velkommen til flotte Harstad! Det er ledig stilling for lege i spesialisering i fordøyelssykdommer ved medisinsk avdeling I Harstad fra 01.08.20 med varighet i 18 måneder og mulighet for videre ansettelse i avdelingen. Utdanningen foregår i samarbeid med UNN Tromsø, men de fleste læringsmål kan nås i Harstad.
Registrert : 02-06-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Måletekniker
Hålogaland Kraft, Hålogaland Kraft Nett AS
Org. nr: 985411131 Stillingsident: 4246116453 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 02-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020