Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Seksjonsleder for UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk
UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk
Seksjonsleder Org. nr: - Stillingsident: 4142933031 Presentasjon av stillingen: Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca.900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Avdeling nord er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har p.t. ca. 202 årsverk og et nettobudsjett på 170 mill.kr. Avdelingen består av fire seksjoner; Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms: Voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 04-11-2019

Sykepleier med master - Bølgen oppfølgingstjeneste for TROMSØ KOMMUNE RUS OG PSYKIATRITJEN
TROMSØ KOMMUNE RUS OG PSYKIATRITJEN
Sykepleier med master - Bølgen oppfølgingstjeneste Org. nr: - Stillingsident: 4144628859 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å utvikle deg som sykepleier innen fagfeltet rus og psykiatri? Bølgen oppfølgingstjenester driver bo-oppfølging for mennesker med ROP- eller ruslidelser. Vi søker etter sykepleier med kompetanse til å forstå helheten i problematikken, og som har energi og utholdenhet til å stå i oppgavene. Vårt fokus er å bedre livskvaliteten til våre beboere i den dagssituasjonen de er i.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 05-11-2019

Kveldsvakt ved Universitetsbiblioteket for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Kveldsvakt ved Universitetsbiblioteket Jobbnorge ID: 177103 Om stillingenVed Kultur- og samfunnsfagbiblioteket i Tromsø er det ledig 1 stilling som kveldsvakt ved UiT Universitetsbiblioteket, med tiltredelse ca. 01.11.19. I semesteret har bibliotekene i Breivika åpent både på kveldstid og i helger, arbeidstid for kveldsvaktstillingene følger derfor semesteret. Stillingene inngår i en felles tjeneste, der de som tilsettes vil få tildelt et fast bibliotek, men forventes å tre inn som vikar på andre bibliotek i Tromsø ved fravær og vakanser.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 07-11-2019

Faglig leder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Faglig leder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) Jobbnorge ID: 177099 Om ResultResult er en avdeling under Universitetsbiblioteket som har særlig ansvar for å bistå UiT sine mange fagmiljø med utvikling av undervisnings- og læringskvalitet. Result gir støtte til den enkelte ansattes utvikling av egen kompetanse, og til fagmiljøenes utvikling av prosjekter som skal gjøre undervisningen og derav studentenes læring bedre.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 07-11-2019

NDS Group søker Avdelingsleder i Tromsø for NDS GROUP AS
NDS GROUP AS
NDS Group søker Avdelingsleder i Tromsø Avdelingsleder NDS Group Tromsø NDS Group er kundeorientert og har satt oss som mål å gjøre våre kunder best i sin bransje , vi søker nå en ny avdelingsleder i Tromsø som vil være med å utvikle avdelingen og selskapet inn i fremtiden. Som NDS Groups avdelingsleder i Tromsø , vil du ha ansvar for å lede og utvikle en avdeling med 6 medarbeidere. Du vil få ansvar for avdelingens innkjøp, budsjett og resultater. I tillegg til NDS Group, har vi i avdeling Tromsø også drift av logistikk løsningen for ekstern kunde.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 14-11-2019

Extra Grønnegata søker butikkmedarbeider i 100% stilling for COOP NORD SA
COOP NORD SA
Extra Grønnegata søker butikkmedarbeider i 100% stilling Extra Grønnegata søker butikkmedarbeider i 100% stilling Som butikkmedarbeider må du ha en blid og smilende væremåte, stor arbeidsinnsats og en utpreget vilje til å strekke seg litt ekstra for kunden. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men opplæring vil bli gitt.Effektivitet ,systematikk,evne å jobbe selvstendig,orden og kundekontakt er viktige stikkord for hvilke egenskaper du bør ha.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Tannpleier - Nord-Troms tannhelsedistrikt for Implantatklinikken AS
Implantatklinikken AS
Tannpleier - Nord-Troms tannhelsedistrikt Ved Nord-Troms tannhelsedistrikt har vi ledig 100% vikarstillingsom tannpleier, tiltredelse etter avtale med varighet tilsommer 2020.Arbeidsoppgaver vil være bl.a.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Professor/førsteamanuensis i biostatistikk for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Professor/førsteamanuensis i biostatistikk Jobbnorge ID: 176286 Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig fast, 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i biostatistikk med Tromsø som arbeidssted. Stillingen er ledig for tiltredelse fra ca. 1. januar 2020. Institutt for samfunnsmedisin er organisert i fire fagenheter for undervisning og seks forskningsgrupper. Undervisningen gis hovedsakelig på medisinstudiet, på instituttets bachelor- og masterprogram samt fakultetets doktorgradskurs.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

Rådgiver innen formidling ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Rådgiver innen formidling ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag Jobbnorge ID: 176705 Om stillingenNorges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfagdriver en utstrakt publikumsvirksomhet. Nå søker vi en person som kan styrke vår formidling, spesielt knyttet til vår utstillingsproduksjon. Det er viktig at du behersker visuell kommunikasjon, og kunnskap om det å nå frem til et allment publikum. Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en enhet ved UiT Norges arktiske universitet.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 13-11-2019

PhD Candidate in Marine Geology/Sedimentology for UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
PhD Candidate in Marine Geology/Sedimentology Jobbnorge ID: 176281 The positionThe Department of Geosciences has a vacant 4-year PhD position in marine geology/sedimentology for applicants who wish to obtain the degree of Philosophiae Doctor (PhD). The PhD position is associated with the Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx), (https://arcex.no/). The centre aims at improving the knowledge of petroleum resources in northern and Arctic areas. ARCEx aspires to provide essential knowledge and methodology for eco-safe exploration in the high north.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019