Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Pedagogisk leder og barnehagelærer - Stakkevollan barnehage
Sør-Tromsøya barnehager, Tromsø kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4384227268 Presentasjon av stillingen: I Stakkevollan barnehage trenger vi ny pedagogisk leder og ny barnehagelærer. Vi ønsker ønsker derfor to pedagoger som kan være med å lede og utvikle barnehagen. Det må komme frem av søknaden hvilken stilling man først og fremst ønsker.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 30-05-2021

Har du det som trengs for å bli vår assisterende avdelingsleder?
Assisterende avdelingsleder, Infrastruktur og plattform, Helse Nord IKT HF
Org. nr: - Stillingsident: 4388288421 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 30-05-2021

Inntil 11 % vikariat i ergonomi og bevegelse
Troms og Finnmark fylkeskommune Kongsbakken videregående skole
Org.nr.:922420866 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi søker dyktige lærere som er opptatt av elevenes læringsprosesser og som jobber for et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever. Vi ønsker lærere som evner å skape gode relasjoner med elever og ansatte. Skolen ønsker lærere som deltar og bidrar i det profesjonelle læringsfellesskapet, har god digital kompetanse og holder seg oppdatert innenfor sine fagfelt. Vil du vite mer om skolen, besøk vår hjemmeside www.kongsbakken.vgs.no
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 28-05-2021

Inntil 30 % vikariat i kroppsøving
Troms og Finnmark fylkeskommune Kongsbakken videregående skole
Org.nr.:922420866 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi søker dyktige lærere som er opptatt av elevenes læringsprosesser og som jobber for et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever. Vi ønsker lærere som evner å skape gode relasjoner med elever og ansatte. Skolen ønsker lærere som deltar og bidrar i det profesjonelle læringsfellesskapet, har god digital kompetanse og holder seg oppdatert innenfor sine fagfelt. Vil du vite mer om skolen, besøk vår hjemmeside www.kongsbakken.vgs.no
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 28-05-2021

Trafikkdirigenter
Securitas AS
Vi søker nå trafikkdirigenter til engasjement i Troms og Finnmark frem til høsten 2021. Vi søker fleksible personer i alle aldre med høy arbeidsmoral, stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Våre oppdrag vil foregå over hele Troms og Finnmark fylke.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Lege ved Legevakta i Tromsø - vikariat
Helsetjenester, Tromsø kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4389421580 Presentasjon av stillingen: Legevakten har en sentral rolle ved håndtering av kriser og katastrofer i Tromsø kommune, og det krever det lille ekstra av deg som ansatt. Ansatte på legevakten samarbeider tett med byens fastleger, nødetatene, akuttmottak og AMK-sentralen, for å sikre våre pasienter et helhetlig pasientforløp. Stillingen er med 3-delt turnus med hovedvekt på dagvakt. Vikariatet varer til og med 31.01.2022.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 27-05-2021

Sykepleier / Spesialsykepleier ved Legevakta i Tromsø
Helsetjenester, Tromsø kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4389481112 Presentasjon av stillingen: Legevakten har en sentral rolle ved håndtering av kriser og katastrofer i Tromsø kommune, og det krever det lille ekstra av deg som ansatt. Ansatte på legevakten samarbeider tett med byens fastleger, nødetatene, akuttmottak og AMK-sentralen, for å sikre våre pasienter et helhetlig pasientforløp.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 27-05-2021

Sykepleier/spesialsykepleier - Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4391237882 Presentasjon av stillingen: Akuttmottaks- og observasjonspostavdelingen har opplevd store endringer og tatt mange utfordringer i den pågående koronapandemien inn i 2021. Vi trenger å styrke vår avdeling med flere dyktige og engasjerte kolleger. Vi tilbyr et spennende fagmiljø hvor du vil utvikle en solid breddekompetanse i et godt og trygt arbeidsmiljø. Tredelt turnus.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 27-05-2021

Lege i spesialisering i arbeidsmedisin
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Org. nr: - Stillingsident: 4391159206 Presentasjon av stillingen: Ledig "gjennomstrømmingsstilling" som lege i spesialisering i arbeidsmedisin (LIS 3). Stillingen benyttes primært til lege som allerede har utført vesentlige deler av tjenesten i arbeidsmedisin og som nå trenger institusjonstjeneste i arbeidsmedisin. I utgangspunktet er tjenestetid ett år, men den kan for LIS som tar spesialisering etter ny ordning utvides med inntil 6 måneder dersom det er nødvendig for å oppfylle de læringsmålene som er relevante for institusjonstjeneste.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 02-06-2021

Avarn Security AS i Tromsø søker ferievikarer
Avarn Security
Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester. Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland og forventer å omsette for NOK 8.4 milliarder i 2021.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 24-05-2021