Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vil du drifte og videreutvikle Plattformer i Helse Nord?
Konsulenter / Seniorkonsulenter, Digital Arbeidsflate, Helse Nord, Helse Nord IKT HF
Org. nr: - Stillingsident: 4433286384 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 21-11-2021

INHOUSE SALES AGENT
Clarion Hotel The Edge
Clarion Hotel er mer enn bare et hotell. Vi gjør mer ut av hver detalj, og skaper møteplasser som øker livskvaliteten til våre gjester og kollegaer. Sammen med oss, vil du alltid være der det skjer, midt i hjertet av byen eller på flyplassen. Og kjernen i alt; Våre engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, som sørger for at gjestene opplever noe mer enn bare en overnatting. Ved å jobbe i Clarion Hotel kan vi garantere deg:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 05-11-2021

STYLE MANAGER
Clarion Hotel The Edge
Clarion Hotel er mer enn bare et hotell. Vi gjør mer ut av hver detalj, og skaper møteplasser som øker livskvaliteten til våre gjester og kollegaer. Sammen med oss, vil du alltid være der det skjer, midt i hjertet av byen eller på flyplassen. Og kjernen i alt; Våre engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, som sørger for at gjestene opplever noe mer enn bare en overnatting. Ved å jobbe i Clarion Hotel kan vi garantere deg:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 05-11-2021

UNNs mest undervurderte sengepost trenger engasjerte sykepleiere!
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4442495495 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 19-11-2021

Assisterende seksjonsleder ved observasjonsposten UNN Tromsø
Universitetssykehuset Nord Norge
Org. nr: - Stillingsident: 4441474726 Presentasjon av stillingen: Observasjonsposten er én av fem seksjoner i akuttmottak- og observasjonspostavdelingen. Nå lyser vi ut en spennende stilling som assisterende seksjonsleder. Assisterende seksjonsleder vil ha daglig tett samarbeid med seksjonsleder i observasjonsposten for drift av vår seksjon. Observasjonsposten gjør diagnostikk/avklaring av pasienter innenfor medisinske og kirurgiske fagfelt, der behovet for innleggelse er usikkert, eller antas å være kortvarig.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 08-11-2021

Liker du å arbeide med tall og systemer, samtidig som du er fokusert på menneskene i organisasjonen? Liker du å ta ansvar for og utvikle et viktig fagområde?
Troms Og Finnmark Fylkeskommune
Om stillingen og arbeidsoppgaver: Avdeling for personal- og organisasjonsutvikling består av seksjonene personal, lønn og BHT/HMS. Personalseskjonen består av 11 medarbeidere fordelt på kontorstedene Tromsø og Vadsø. Seksjonen gir støtte og veiledning til ledere, ivaretar medbestemmelse/avtaleverket og har ansvar for systemer, rutiner og retningslinjer innen fagområdet. Vi har ledig stilling som rådgiver/spesialrådgiver i Tromsø med lønnsforhandlinger som hovedområde. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 01-11-2021

Renholdere, dagtid - Fagrent
Fagrent, Tromsø kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4442184438 Presentasjon av stillingen: Vi søker renholdere til tre av våre soner, Tromsøya nord, Tromsøya sør og fastlandet. Vi søker etter engasjerte mennesker som ser verdien av vårt fagfelt, og som ønsker å bidra til at våre tjenestemottakere får et godt inneklima gjennom vår renholdstjeneste. Vi i Fagrent jobber hver dag for å videreutvikle oss gjennom økt fokus på kvalitet i våre tjenester og det å skape et godt arbeidsmiljø.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 03-11-2021

PhD Fellow in “Decision Analyses of Human and Digital Navigators in Ship Encounters at Bridge Simulator Environments to support Autonomous Shipping”
UiT Norges arktiske universitet
The positionThe Department of Technology and Safety (ITS) at UiT the Arctic University of Norway has a PhD position vacant for applicants who wish to obtain the degree of Philosophiae Doctor (PhD). The position is attached to the research groups “Operation and maintenance in cold climate” and “Human Factors in the arctic”.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 14-11-2021

PhD Fellow in Arctic Marine Geology
UiT Norges arktiske universitet
The positionA PhD position in Arctic marine geology is available at the Department of Geosciences (IG), UiT The Arctic University of Norway.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 14-11-2021

Stilling innen IT-brukerstøtte.
UiT Norges arktiske universitet
Om stillingenVed UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast 100% stilling som IT-medarbeider i Seksjon for digitale basistjenester, faggruppe for IT-brukerstøtte.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 10-11-2021