Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vil du drifte og videreutvikle Plattformer i Helse Nord?
Konsulenter / Seniorkonsulenter, Digital Arbeidsflate, Helse Nord, Helse Nord IKT HF
Org. nr: - Stillingsident: 4433286384 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 21-11-2021

INHOUSE SALES AGENT
Clarion Hotel The Edge
Clarion Hotel er mer enn bare et hotell. Vi gjør mer ut av hver detalj, og skaper møteplasser som øker livskvaliteten til våre gjester og kollegaer. Sammen med oss, vil du alltid være der det skjer, midt i hjertet av byen eller på flyplassen. Og kjernen i alt; Våre engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, som sørger for at gjestene opplever noe mer enn bare en overnatting. Ved å jobbe i Clarion Hotel kan vi garantere deg:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 05-11-2021

STYLE MANAGER
Clarion Hotel The Edge
Clarion Hotel er mer enn bare et hotell. Vi gjør mer ut av hver detalj, og skaper møteplasser som øker livskvaliteten til våre gjester og kollegaer. Sammen med oss, vil du alltid være der det skjer, midt i hjertet av byen eller på flyplassen. Og kjernen i alt; Våre engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, som sørger for at gjestene opplever noe mer enn bare en overnatting. Ved å jobbe i Clarion Hotel kan vi garantere deg:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 05-11-2021

UNNs mest undervurderte sengepost trenger engasjerte sykepleiere!
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4442495495 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 19-11-2021

Assisterende seksjonsleder ved observasjonsposten UNN Tromsø
Universitetssykehuset Nord Norge
Org. nr: - Stillingsident: 4441474726 Presentasjon av stillingen: Observasjonsposten er én av fem seksjoner i akuttmottak- og observasjonspostavdelingen. Nå lyser vi ut en spennende stilling som assisterende seksjonsleder. Assisterende seksjonsleder vil ha daglig tett samarbeid med seksjonsleder i observasjonsposten for drift av vår seksjon. Observasjonsposten gjør diagnostikk/avklaring av pasienter innenfor medisinske og kirurgiske fagfelt, der behovet for innleggelse er usikkert, eller antas å være kortvarig.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 08-11-2021

Liker du å arbeide med tall og systemer, samtidig som du er fokusert på menneskene i organisasjonen? Liker du å ta ansvar for og utvikle et viktig fagområde?
Troms Og Finnmark Fylkeskommune
Om stillingen og arbeidsoppgaver: Avdeling for personal- og organisasjonsutvikling består av seksjonene personal, lønn og BHT/HMS. Personalseskjonen består av 11 medarbeidere fordelt på kontorstedene Tromsø og Vadsø. Seksjonen gir støtte og veiledning til ledere, ivaretar medbestemmelse/avtaleverket og har ansvar for systemer, rutiner og retningslinjer innen fagområdet. Vi har ledig stilling som rådgiver/spesialrådgiver i Tromsø med lønnsforhandlinger som hovedområde. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 01-11-2021

Psykolog, lege, spesialpedagog
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Org. nr: 881899272 Stillingsident: 4442203637 Presentasjon av stillingen: Er du engasjert og dyktig og ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med barn og unge? Da vil vi gjerne at du søker på stilling hos oss! Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og med gode muligheter for videreutdanning/kurs.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 07-11-2021

Sykepleiere - Ortopedisk sengepost avdeling Harstad
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4442589799 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 03-11-2021

Vil du jobbe med drift og vedlikehold av bygg og anlegg?
Forsvarsbygg
Org. nr: - Stillingsident: 4439749440 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en dyktig driftstekniker med fagfelt innen bygg og anlegg. I stillingen som driftstekniker er du regionens fremste kontaktledd overfor leietagers brukere av eiendommene. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende løsninger innen eiendom, bygg og anlegg (EBA) blir løpende ivaretatt, samt identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp. Arbeidssted vil være Skjold. Noe reisevirksomhet til nærliggende lokasjoner må påregnes.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 09-11-2021

Vil du jobbe med drift og vedlikehold av bygg og anlegg?
Forsvarsbygg
Org. nr: - Stillingsident: 4439806324 Presentasjon av stillingen: Vi søker en driftstekniker som skal ivareta våre bygg og anlegg på arena Skjold. Som driftstekniker hos oss vil du jobbe primært med oppgaver knyttet til VVS/VA men du vil i tillegg inngå i et team med driftsteknikere innen ulike fagområder og bistå med drift og vedlikehold av bygningsmassen. Som driftstekniker vil du også være første kontaktleddet mot brukerne av eiendommene, som er Forsvaret og andre leietakere. Din oppgave vil derfor også være å ivareta deres behov.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 09-11-2021