Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Overleger - Senter for psykisk helse- og rusbehandling, Narvik
Universitetssykehuset Nord-Norge
Org. nr: 975326578 Stillingsident: 4243643906 Presentasjon av stillingen: Er du spesialist i psykiatri og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss faglig dyktige overleger til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akutteam, Døgnenhet, samt FACT-team.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Sykepleierstudent/pleieassistent
Medisin B ved UNN Narvik
Org. nr: 974795396 Stillingsident: 4244312018 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å få nyttig erfaring under studiet? Vil du være en del av et sterkt faglig miljø ? Medisin B har 8 senger og behandler pasienter med slag, geriatri, kreft og palliasjon. Med A og Med B er 2 seksjoner som har høy faglig kompetanse. Vi samarbeider godt på tvers. Du vil være en del av et team som bl.a. pleier, observerer og iverksetter tiltak for pasientene innenfor ulike medisinske lidelser.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Rådgiver/seniorrådgiver i Regionkontor Nord (19/20)
Region- og mottaksavdelingen, UDI
Org. nr: - Stillingsident: 4244418932 Presentasjon av stillingen: Har du lyst til å kunne bo i Narvik og omegn og jobbe med nasjonale oppgaver og delta i nasjonale prosesser på et viktig samfunnsområde? Du har nå en unik mulighet til å jobbe med spennende og utfordrende problemstillinger da vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. I tillegg kan det bli mulighet for ett vikariat på et halvt år med mulighet for forlengelse.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv
Narvik kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4242884454 Presentasjon av stillingen: Midtre Hålogaland friluftsråd søker person med kompetanse som naturforvalter, med plan og kartfaglig kompetanse for snarlig tiltredelse. FNs bærekraftsmål står sentralt i friluftsrådets arbeid.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Tannpleier
Oris Dental AS
Oris Dental AS avdeling Narvik søker engasjert og erfaren tannpleier i 100% stilling. Vi har et godt arbeidsmiljø, og liker å ha struktur og orden slik at arbeidsdagen går på skinner. Opplæring og faglig utvikling er sentralt for å sikre god kompetanse. Slik oppnår vi gode pasientopplevelser og en positiv arbeidshverdag.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 09-07-2020

Ledig stilling som sommervikar Extra Bjerkvik
Coop Extra
Extra Bjerkvik søker sommervikar i 100 % stilling fra medio juni -- medio august Som butikkmedarbeider må du ha en blid og smilende væremåte, stor arbeidsinnsats og en utpreget vilje til å strekke seg litt ekstra for kunden. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men opplæring vil bli gitt. Effektivitet ,systematikk,evne å jobbe selvstendig, orden og kundekontakt er viktige stikkord for hvilke egenskaper du bør ha. Stillingen innehar ansvar for Frys og Frukt & Grønt Stillingen har tidlig/senvakter, samt annenhver helg
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Sosialkurator
Barnevern og ressursteam, Narvik kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4238004495 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Bilselger Toyota \| Nordvik Narvik
Nordvik Gruppen
Jobbnorge ID: 187029
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 05-06-2020

Sykepleier/barnevernpedagog/ soionom/vernepleier - Ambulant Akutteam Ofoten
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Org. nr: 975326578 Stillingsident: 4243803750 Presentasjon av stillingen: Ambulant akutteam Narvik (AAT) søker etter medarbeider i 100% stilling. Teamet er en egen enhet i Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, med kontorlokaler ved UNN Narvik. Senteret består for øvrig av VOP, Døgnenhet og FACT-team. Organisasjonsmessig er senteret en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Teamet er en del av voksenpsykiatrien, men har også en akuttfunksjon for vurderinger av ungdom fra 16 år i samarbeid med BUP. Arbeidstid i gjeldende turnus, med arbeid hver 6. helg.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 28-06-2020

Seksjonsleder økonomi- og tilskuddsseksjonen i Narvik (2020/15)
Økonomi- og driftsavdelingen (ØDA), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Org. nr: - Stillingsident: 4215063236 Presentasjon av stillingen: Vil du bygge opp og lede et solid fagmiljø innen økonomi- og tilskuddsforvaltning? Vi etablerer vår økonomi - og tilskuddsseksjonen i Narvik. Seksjonen skal gi nødvendig støtte og merverdi til resten av organisasjonen innenfor et politikkområde i stor endring. Du skal etablere gode samarbeidsrelasjoner, både med seksjonsleder for IT- og arkivseksjonen for å utnytte potensialet av den nye samlokaliseringen i Narvik, men også med IMDis øvrige avdelinger i Oslo.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020